Ból dławicowy

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...dolegliwości przypominające ból dławicowy. Rozpoznanie zespołu Barlowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania płatki zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...o chorobę wieńcową, ból dławicowy. Jak chorzy opisują ból dławicowy, jak długo trwa napad?. Pacjenci w większości przypadków opisują ból wieńcowy jako uczucie ucisku - rozpierania, rozdzierania za mostkiem, ciężaru na klatce piersiowej. Często towarzyszy mu duszność - subiektywne uczucie..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...chorobowe powodujące bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze?. Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa dławicopodobnych bóli klatki piersiowej obejmuje..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. Ból w klatce piersiowej może towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym. Poniżej wymienionych i pokrótce opisanych jest tylko kilka. W przypadku bólu w klatce piersiowej kluczowe jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca,..

Ból serca

Ból serca

.. Ból serca jest potocznym ogólnym często trudnym do dokładnego zdefiniowania. Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...się silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną..

Mostki mięśniowe

.. ...odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego się przy wysiłku. Mostki mięśniowe stwierdza się u około 1/4 osób zmarłych poddanych padaniu sekcyjnemu. Przyżyciowo obecność tej anomalii potwierdza się przy pomocy koronarografii lub ultrasonograficznego badania wewnątrznaczyniowego...

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...powikłaniem uogólnionej postaci twardziny jest nadciśnienie płucne, dotyczy około 1/3 chorych. U części chorych obserwuje się niedomykalność zastawki mitralnej oraz objawy ostrego zapalenia osierdzia...

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach - Str. 2

.. ...nawet podczas jedzenia, bóle w klatce piersiowej przeczytałem że to mogą być bóle dławicowe, utrata wzroku nie całkowita ale widzę tak jak bym otworzył oczy pod wodą, drgawki pod lewą łopatką oraz drgawki powieki, podwyższone ciśnienie skurczowe. Takie męczą mnie objawy najlepsze jest to..

Dodatkowe skurcze - Str. 43

.. ...objawy, jak: duszność, ból dławicowy za mostkiem, zawroty głowy, wymioty, oddanie dużej ilości moczu, nagłe zasłabnięcie lub utrata przytomności * Alicjo wiesz mam sąsiada który ma artymie i wcale by o tym nie wiedział gdyby nie badania jak sie przyjmował do pracy lekarz wysłóchał to..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 54

.. ...blokery mi nie służą ( bóle dławicowe ) a na ciśnienie słabo i krótko działają. Teraz mam dołożony lek, ale skutek prawie żaden. W obwodzie czyli za dwa tygodnie mam ewentualnie wejść z innym. Mnie ciągle męczy myśl, że powodem wysokiego ciśnienia skurczowego jest * coś * . Na kompleks..

Stenoza i zwapnienie płatków zastawki aortalnej

.. ...Mogą występować też bóle dławicowe związane z niedokrwieniem przerośniętego mięśnia sercowego. http://www.epacjent.pl/artykul.php?idartykul_rodzaj=0&idartykul=604 poza tym masz niedomyklaność zastawki ii stopnia. Poaza tym wymary serca ok - masz strsznie dużą różnice miedzy prawą i..

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

.. ...fizycznego dochodzi do bólu dławicowego ( choroba wieńcowa serca ). Definicja rezerwy wieńcowej. Rezerwa wieńcowa określa maksymalny możliwy wzrost przepływu przez naczynia wieńcowe, wyrażony jako odsetek przepływu wyjściowego, tj. spoczynkowego. Serce w spoczynku wykorzystuje 75%..