Ból wieńcowy

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...komory serca należą: bóle wieńcowe, spadek wydolności fizycznej, komorowe zaburzenia rytmu ( mogą prowadzić do migotania komór, zaburzenia równowagi, omdlenia. Zwężenie nadzastawkowe w większości przypadków występuje w zespole Williamsa. Izolowane zwężenie nadzastawkowe jest niezwykle..

Niewydolność serca

.. ...- potykania serca_, bóle wieńcowe, zawroty głowy i utrata przytomności podczas wysiłku fizycznego. Podział niewydolności serca. Niewydolność serca dzielona jest na niewydolność skurczową, w której występuje spadek EF ( frakcji wyrzutowej ) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...może wywołać u pacjenta ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po usunięciu cewnika z balonikiem w tętnicy udowej przez kilka godzin po zabiegu pozostanie specjalna koszulka na wypadek powtórnej interwencji wieńcowej. W miejsce po wkłuciu cewnika..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...częstość występowania bólów wieńcowych. Należy do nich trimetazydyna ( Metazydyna, Preductal, Trimetaratio ). W farmakoterapii choroby niedokrwiennej wykorzystuje się także betaadrenolityki i antagonisty kanału wapniowego. Gdy mięsień sercowy obumiera, czyli gdy dochodzi do zawału serca,..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...zaburzeniami rytmu, bólem wieńcowym wywoływanym wysiłkiem. W większości przypadków tętnice te są hipoplastyczne ( słabiej rozwinięte co jest spowodowane ich uciskiem przez duże naczynia. Jeśli wada nie daje objawów jest wtedy nieistotna klinicznie. Badania wykonywane w diagnostyce..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne - kardiochirurgiczne usunięcie..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...serca ( powtarzające się bóle w klatce piersiowej ); każdy pacjent po zawale serca ma robioną próbę wysiłkową; diagnostyczne badanie po angioplastyce naczyń wieńcowych ( poszerzenie zwężonego światła przy użyciu specjalnego balonu ); test wysiłkowy ma wykazać czy nastąpiła poprawa..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...fizycznym lub stresem; ból wieńcowy z reguły promieniuje do lewego ramienia, czasem całej kończyny górnej, do żuchwy, gardła, szyi; często ból wieńcowy mylony jest z bólem w wyniku niestrawności; uczucie ucisku z reguły ustępuje po zaprzestaniu wysiłku fizycznego lub przyjęciu..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...mroczki przed oczami; ból wieńcowy; tzw. ból wieszakowy - ból karku w pozycji stojącej. Łagodzenie objawów hipotonii ortostatycznej jest łatwiejsze gdy pacjent jest świadomy co ma wpływ na ciśnienie krwi. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi takie jak leki moczopędne, azotany ( np...

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...chorobowe powodujące bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze?. Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa dławicopodobnych bóli klatki piersiowej obejmuje..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. Ból w klatce piersiowej może towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym. Poniżej wymienionych i pokrótce opisanych jest tylko kilka. W przypadku bólu w klatce piersiowej kluczowe jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca,..

Ból serca

Ból serca

.. ...tym terminem łączy się ból wieńcowy lub ból w przebiegu zawału serca. Ból wieńcowy występuje najczęściej po wysiłku, po ekspozycji na niską temperatura czy silny, chłodny wiatr, w związku z stresem lub wzruszeniem. W zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...się silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną..

Dławica Prinzmetala

.. ...takie jak w przypadku bólów wieńcowych wywołanych zamknięciem tętnicy, towarzyszą im zmiany w EKG odpowiadające niedokrwieniu mięśnia sercowego lub rozpoczynającemu się zawałowi serca. Charakterystyczne jest występowanie epizodów bólowych w nocy lub nad ranem. Zarówno ból jak i zmiany w..

Niedobory magnezu

.. ...jest także wystąpienie bólu wieńcowego. Przy niedoborach magnezu zaobserwować można również spadek nastroju, depresje lub nadmierną drażliwość. Względnie częstą przyczyną niewielkich niedoborów magnezu jest picie dużych ilości kawy, która działa moczopędnie i nasila wydalanie magnezu..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...jest także wystąpienie bóli wieńcowych, itd ). Ciekawym efektem niepożądanym leków ACE - I jest wystąpienie uciążliwego, suchego kaszlu. Jest to wskazanie do odstawienia ACE - I i zastąpienie ich lekami z grupy antagonistów receptorów aldosteronu ( tzw. sartany ). Leków ACE - I nie..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Letrox, Eltroxin, Euthyrox N...

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...częstość występowania bólów wieńcowych, zwiększa tolerancje wysiłku. Trimetazydyna stosowana jest także w chorobach przebiegających z zaburzeniami ukrwienia siatkówki oka oraz przy zawrotach głowy różnego pochodzenia. Trimetazydyna jest dobrze tolerowana, w ramach działań niepożądanych..

Fenobarbital (milocardin)

.. ...zaburzeń nerwowych ( np. w bólach wieńcowych związanych z wzmożonym napięciem nerwowym ), także w zespołach bolesnego miesiączkowania. Fenobarbital może wchodzić w różnego typu interakcje i innymi, przyjmowanymi farmaceutykami, stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza. Milocardin to..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...na tlen. Pojawia się ból wieńcowy. W przypadku jelit, odpowiednikiem tętnic wieńcowych są tętnice krezkowe, posiłek odpowiada zwiększonemu obciążeniu, a praca polega nie na pompowaniu krwi, lecz trawieniu i wchłanianiu substancji odżywczych. Efekt niedokrwienia jest jednak ten sam -..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...serca. Występowanie bólów wieńcowych w kardiologicznym zespole X tłumaczy się obniżeniem progu bólowego lub zmianami w mikrokrążeniu wieńcowym, które obrazowanie jest niemożliwe. Zespół dotyczy zwykle kobiet w okresie pomenopauzalnym. Nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia zawału serca czy..

Wsierdzie

.. ...warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy podwsierdziowej i powodować jej niedokrwienie objawiające się bólem wieńcowym...

Propranolol

.. ...charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu należą nadmierne obniżenie ciśnienia i nadmierne spowolnienie akcji serca ( hipotonia ortostatyczna i bloki przewodzenia ). Podczas..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. Ból w klatce piersiowej zawsze budzi niepokój osoby dorosłej. Jest to dolegliwość odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób dorosłych wystąpienie tego typu bólu faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...dolegliwości, od osłabienia i bólów głowy po bóle wieńcowe, duszność, zaburzenia widzenia. Może rozwinąć się encefalopatia nadciśnieniowa z towarzyszącymi zaburzeniami przytomności. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego polega na..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...Kryzie zwykle towarzyszy ból głowy o znacznym nasileniu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Mogą pojawić się wymioty i zaburzenia przytomności. Tak wysokie ciśnienie tętnicze stwarza realne zagrożenie rozerwania naczyń mózgowych i wystąpienia udaru krwotocznego. Mogą także pojawić się..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...piersiowa czy atypowy ból. Ogółem z powodu choroby wieńcowej umiera około 24 proc. mieszkańców krajów Unii Europejskiej - mówił prof. Andrzej Rynkiewicz z Akademii Medycznej w Gdańsku, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ostatnich latach - głównie dzięki zmianie sposobu..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...prowokować nie tylko bóle wieńcowe. Zmniejszenie tętna u osób po zawale - zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu. To dlatego u chorych po zawale stosowane są leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz -..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...zawału, jak np. ostry ból w klatce piersiowej, czekają ze zgłoszeniem się na pogotowie średnio 2,5 godziny - alarmowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, zawał jest niemal w 100 proc. związany..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...mięśnia, co powoduje ból ( zwykle za mostkiem ) i martwicę mięśnia sercowego. Chory jak najszybciej powinien trafić do szpitala, aby lekarze mogli udrożnić naczynia wieńcowe i ograniczyć rozmiar zniszczeń. Duńscy naukowcy z uniwersytetu w Aarhus przebadali około 150 pacjentów po zawale...

Ablacja Łódź

.. ...sercowego; obecnie miewam bóle o charakterze wieńcowym ( ale rzadko ), mam małą tolerancję wysiłku, no i przede wszystkim dokuczją mi te skurcze komorowe; kilka lat temu brałam cordarone, ale bardzo krótko, gdyż lekarze ocenili, że skurcze są uciążliwe, ale mniej groźne niz zażywanie..

Po bajpasach - Str. 2

.. ...tym okresie dostałam bóli wieńcowych. Po wykonaniu koronarografii i by - passografii okazało się, że jeden by - pass zamknął się i była niezbędna angioplastyka i wstawienie 2 stentów. Uważam, że w każdym przypadku przebieg choroby i operacji jest zupełnie inny. Pozdrawiam Witam!Ja..

Po bajpasach - Str. 3

.. ...2 lat nie odczuwałam bóli wieńcowych, dopiero pod koniec sierpnia ubiegłego roku i właśnie wtedy zamknął mi się jeden by - pass. Po założenie stentów dobrze się czułam przez 2 miesiące i zaczęły mi się pojawiać bóle, więc miałam wprowadzone leki rozszerzające naczynia wieńcowe tj.effox..

Interpretacja koronarografii

.. ...tętniczym w drugiej godzinie bólu stenokardialnego został zakwalifikowany do pilnej koronarografii w ramach ostrego dyżuru hemodynamicznego, gdzie stwierdzono istotnie zwężoną gałąź przednią zstępującą, amputowaną, wypełniającą się od obwodu GPZ gałąź okalającą oraz amputowaną w..

By-passy operacja Zabrze

.. ...długo cierpia z powodu bólow zamiostkowych związanych z krytycznymi zwężęąniami tętnic wieńcowych. Moi drodzy ,więcej zaufania i spokoju w decyzjach co dalej nalezy robic mieszkając w Polsce. Polska kardiologia także inwazyjna nalezy do uznanych i spełniających nowoczesne standardy..

Laseroterapia naczyń wieńcowych

.. ...Laseroterapię wykonuje się przy bólach wieńcowych, powoduje ona przyrost( nie wiem jak to nazwać ) nowych naczyń wieńcowych.Bóle podobno mijają.Nie mam niestety żadnych namiarów na ten gabinet a jestem tym tematem bardzo zainteresowana. Dzięki za informację ; - ) Z tego co zdołałem się..

Koronarografia na podejrzenie choroby niedowieńcowej serca

.. ...się dwa miesiące temu bóle piersiowe i objawy niedokrwienia serca. Ma 69 lat, nigdy wczesniej na srce nie chorował. W ogóle jest w dobrej formie fizycznej. Tak jak u ciebie, jeden lekarz nie panikował i zapisał leki, a drugi skierował na koronografię. Okazało się, że tętnice zatkane są w..

Dodatkowe skurcze - Str. 269

.. ...skurcz, i występujący ból dłwiący za mostkiem, ( opis nie jest do końca zbyt wyczerpujący ) to może świadczyć o chwilowym niedotlenieniu mięśnia sercowego. Powstaje to w wyniku braku dopływu właściwej ilości krwi do mięśnia sercowego przez którąś z tętnic wieńcowych okalających serce...

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...rytmu, szybkie męczenie, bóle w klatce piersiowej. Teraz mam 40 lat, ale wszysko sie zaczęło, gdy miałam 28.Niektórzy lekarze są zdania, że to zapalenie spowodowało zmiany w naczyniach wieńcowych i stąd też miewam objawy choroby niedokrwiennej serca ( potwierdzone próba wysiłkową i..

Czy serce boli?

.. ...wytwarzają sie związki które powodują ból.Najlepiej w tym wypaku wykonać EKG wysiłkowe i sprawdzić czy nie jest to choroba wieńcowa. Objawy które pani opisuje są niepokojące i wymagają kontaktu z lekarzem...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 261

.. ...Was! Też miałem takie bóle przy oddychaniu. Również nie mogłem nabrać pełnego oddechu. Wtedy zacząłem sobie wmawiać chorobę wieńcową. Kurcze, jak o tym myślę to zaczynam mieć * kluskę * w gardle - czysta psychosomatyka. Powiedziałem kardilogowi o moich podejrzeniach wieńcówki a on..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 283

.. ...mi Eucardine, na te bóle, która nic mi nie pomagała. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że Eucardina jest na bóle wieńcowe, a nie nerwicowe. Namęczyłam się tak ładnych parę lat. Byłam nawet na pogotowiu, lekarz mnie zbadał, nic nie stwierdził, przepisał coś na uspokojenie. Trafiłam tez..

Choroba wieńcowa naczynioskurczowa

.. ...chorobę wieńcową ( miałem bóle zamostkowe,promieniujące do kończyn górnych,pociłem się,dyskomfort w klatce piersiowej,bóle w nadbrzuszu ,wszystko to występowało najczęściej nocą lub nad ranem. ).Mimo wspomnianego poszerzenia RCA stosowania leków ,rechabilitacji,bóle nie ustąpiły.W lutym..

Dziesięcioletnie baypasy i jaka pomoc po tym?

.. ...w maju b.r. przyszły bóle i wylądowałem w szpitalu na oddziale kardiologii. Lekarz żartobliwie powiedział, że * skończyła mi się gwarancja na bybpasy. * Nadal po 4 miesiącach szukam pomocy. Po koranografii przy niedrożnych naczynaich wieńcowych ( ok. 50% ) i dwóch niedrożnych zupełnie..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 24

.. ...trudem oddycham i mam ból wieńcowy. Sądzę, że w tej sytuacji większy wysiłek byłby niebezpieczny. Po ablacji moja tolerancja wysiłku znacznie się pogorszyła. Nawet teraz kiedy biegnie mi już jedenasty miesiąc, każdy większy wysiłek powoduje ale po kilku godzinach skoki ciśnienia..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 49

.. ...nawet nie występuje ból wieńcowy w czasie większego wysiłku. Podejrzewam, że serce w czasie wysiłku wykonywało jakieś dodatkowe niepotrzebne ewolucje i pewnie dlatego się tak męczyło. Teraz codziennie aplikuję sobie godzinny szybki marsz i czuję jak rośnie mi forma, a po wysiłku nie mam..

Postępujący zespół wazowagalny? czy to możliwe? - Str. 9

.. ...sorbonit - to powiedzmy na bóle wieńcowe ; ) - noż boli w klacie od tyg i musze łykać. no po po tym leku nie dość że głowe mi rozsadza to jeszcze po nim mam mega zjazd ciśnienia i jak tylko wstane to mi słabo i odjazd - i jak na razie by ciągle nie glebać to łaże na czworakach po..

Ból lewej strony klatki piersiowej i kłucie serca

.. ...* tutaj * mnie boli. Ból wieńcowy jest silny, ściskający i tak jakby ktoś postawił 10kg baniak wody na klatkę piersiową. Być może to faktycznie neuralgia międzyżebrowa i podpowiadam stosowanie leków z grupy tzw. NLPZ czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych np. ketonal, naproxen,..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...tygodni pojawia się ostry ból w klatce piersiowej. Zaczyna się zwykle w tzw. dołku i promieniuje do przełyku, szyi i podbródka. Jest bardzo intensywny. Twa od kilkudziesięciu sekund do mniej więcej minuty. Pojawia się najczęściej w spoczynku, późnym wieczorem, zwykle gdy siedzę przed..

Problemy sercowe (dolegliwości stenokardialne)

.. ...stenokardia to inaczej ból wieńcowy. pozdrawiam Witaj Asiu, nie piszesz ile masz lat? i czy odczuwalas juz wczesniej jakies sensacje z sercem chodzi mi o te spore niedomykalnosci ) a swoja droga bardzo ciekawe ze nie podali stopnia niedomykalnosci to daje pewien obraz, nie wspaominali Ci..

Powiększenie sylwetki serca

.. ...powiekszeniem serca ,lub silnymi bólami w klatce piersiowej . Lekarz chce mnie skierować na koronografie ,a ja nie mam przekonania czy to jest konieczne .Teraz jeszcze gdzies slyszałam ze ta,,przepuklina moze dawać podobne objawy jak przy chorobie wieńcowej ,,, Wiec moze nie ma sensu..

Nieporządane działania leków pozawałowca

.. ...spocony, zawroty głowy, bóle, duszenie w klatce piersiowej/napewno nie wieńcowe/, drętwienie i puchnięcie dłoni /nóg nie/ ciągłe zapalenie scięgien rąk, ustawiczne uczucie przeziębienia / osłuchowo - czysto/ kaszel bez odksztuszania/ zaczerwienienie skory twarzy, rąk, wysypka na skórze,..

Gwałtowne zwolnienie pracy serca podczas wysiłku

.. ...opisywałeś bladość, bóle za mostkiem, bo to może sugerować chorobę wieńcową, ale to może ocenić lekarz.Wiesz chyba czym może się skończyć w takim przypadku przeciążenie serca., skoro zdarzało się to nie jeden raz, a ty z tego jesteś dumny......Pozdrawiam Hela nie przesadzaj, jak..

Nagłe zatrzymanie akcji serca po zawale i bypassach - Str. 2

.. ...przyszedł z dusznościami i bólami wskazującymi na chorobe wieńcową. być może gdyby lekarz zajął się wtedy ojcem na poważnie nie przeszedłby zawału i być może ta operacja bypasów nie byłaby konieczna. Wiecie co? - to wszystko przeraża. Coraz mniej jest ludzi zdrowych. Mam płytkę z..

Nie wiem co mi jest? obudziłem się z ostrym bólem w klatce pierwsiowej

.. ...objawy mogą sugerować bóle wieńcowe, ale stwierdzić musi to lekarz po wykonaniu badań kardiologicznych.Skoro jesteś nadciśnieniowcem więc takich objawów nie możesz lekceważyć. Pozdrawiam jesli moge cos doradzic to prosze pojsc do lekarza czym predzej bo to moze byc cos powazniejszego..

By passy Anin i rehabilitacja po operacji

.. ...domu z paralizującym bólem wieńcowym. Pozdrów tatę i niech się trzyma - w Aninie pracują wspaniali lekarze i niezapomniana siostra Bogusia - jezeli jeszcze pracuje - specjalne pozdrowienia od pacjenta ze Świnoujścia. Andrzej Przepraszam, że się wtrącam * Ekez * i nie odbieraj mojej..

Morfologia a choroby serca

.. ...temu rzuciłem palenie i ból w klatce jakby minął i juz w ogóle go nie odczuwam ale za to denerwuje mnie ciągłe kłucie tak jakby w żyłach w lewej ręce ( nawet w dłoni ), boje sie ze to choroba wieńcowa a mam dopiero 21 lat. Musze tez wspomniec o tym że kilka lat temu z powodu braku..

Bajpasy a ból ręki i wysoka gorączka

.. ...czasie spaceru poczuł ból w klatce piersiowej uniemożliwiający mu zrobienie kroku. Okazało się, że ma chorobę wieńcową. Dostał skierowanie na operację ). Do miesiąca po operacji stan jego z godziny na godzinę się polepszał. Niestety po miesiącu przyszło załamanie. Zaczęły się skoki..

Osłabienie, uczucie zimnych rąk - zapalenie serca?

.. ...zmęczenia ogólnego. Bez bólu o charakterze wieńcowym. W EKG wysiłkowym bez zmian niedokrwiennych. Bez zaburzeń rytmu serca. Prawidłowa reakcja HR w trakcie wysiłku i po jego zakończeniu. Nadmierny wzrost RR skurczowego w czasie wysiłku. Bardzo dobra tolerancja wysiłkowa. Wynik testu..

Kłucie w okolicy serca i pieczenie klatki

.. ...wieńcowej to nie wiem. Ból wieńcowy raczej nie jest stały( umiejscowiony ) tylko promieniuje w kierunku barków, ramion czy szczęki. Jeśli Ekg jest dobre to mało prawdopodobne, ale tak w 100% może to wykazać tylko próba wysiłkowa. Chcialem dodac ze dzisaj na forum ktos mi napisal ze moge..

*To tylko chwilowe niedotlenienie* a potem zawał i zgon

.. ...szpitala,okłamać personel że ma bóle,może by go przyjęli i dokładnie zbadali..Teraz z perspektywy czasu przychodzą rozwiązania.Ale wtedy nikt nie przewidywał najgorszego.Czy gdyby dyspozytorka była bardziej świadoma chorób wieńcowych,skonsultowała zdarzenie z jakimś kardiologiem na..

Objawy nerwicy serca (i innych) - Str. 2

.. ...właśnie może dawać różne bóle pleców, a nawet naśladować bóle wieńcowe ( ale to już w mocniejszych stadiach niż u mnie ). Tyle, że ja mam jeszcze inne objawy i to jest chyba właśnie nerwica... taki dodatek : ). Acha * Reaper90 * skuteczne badanie serca to USG nie daj się spławić samym..

Ból głowy szum w uchu złe samopoczucie

.. ...dolegliwości jak w temacie ból głowy, szum w uchu, złe samopoczucie, osłabiebnie organizmu. Lecze się na chorobe wieńcową oraz niedawno rozpoznano nerwice. Do niedawna wszystko było wporządku tzn nie bolała mnie głowa mogłem normalnie funkcjonować. Od pewnego czasu zaczeły się wyżej..

Anomalia tt. wieńcowych?

.. ...dusiło, cisneło, taki niby ból ale nie kłucie, i wiem, że jak jeszcze biorę coś do jedzenia to zwymiotuję a dopiero co zaczynam jeść...nawet jak jestem głodny. Co to może być? kiedys czytalem ze sportowcy z anomaliami tetnic najczesciej wsrod uprawiajacych sport umierali na nagle ataki..

Choroba wieńcowa naczynio-skurczowa

.. ...przytomności odczuwałam silny ból zamostkowy , który promieniował do przedramienia obu rąk., byłam zlana potem.Ten ból i utrata przytomności miały miejsce przewaznie nad ranem .Któregos dnia za namową lekarza pozostałam w szpitalu i tam w nocy nastąpiło u mnie zatrzymanie krażenia w..

Powtórna koronografia i stenty

.. ...chwilowo uśmierzają ból cierpienia.Jestem po wstawieniu stentu,i nie wyobrażam sobie kolejnych cierpień Mój Tato ma by - passy od 1991. Z oryginalnie wstawionych 4szt. - działa dzisiaj jeden ( ten najważniejszey do lewej tętnicy wieńcowej ; - ) ). Reszta padła . Ma do tego 2 stenty, a za..

Nerwica sercowa czy choroba wieńcowa?

.. ...Czy to możliwe ze taki bóle są od kręgosłupa ? Bardzo nie wygodne miejsce pracy ... zbagatelizowałem to i teraz są bóle obojczyków barków i takich tam. Siłownia ? No możliwe choć ja ćwiczę zawsze na moje możliwość i staram się robić maksymalnie poprawie - choć nie wykluczam tego. Możliwe..

Bóle w okolicach serca, duszności, kłucia

.. ...dostałam napadu dziwnego bólu Kłucie po lewej stronie pod żebrami przeszywające i promieniujące do ramienia lewego, do szyi i twarzy ( wiem, że tak objawiają się bóle wieńcowe, również mogą zacząć się w nadbrzuszu ) Że to kłucie pojawiło się w okolicach śledziony/trzustki poszłam na usg..

Pieczenie w piersiach

.. ...przeziębienie? czy cos poważnego? może to ból wieńcowy ,ja w takim wypadku biorę polopirynę S.Ale tobie nie chce sugerować,bo trudno powiedzieć co ci jest.Do lekarza.Dziś na pewno jest gdzieś w szpitalu dyżur...