Budowa mięśnia sercowego

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...niekorzystnych zmian w budowie serca ( rozstrzeń serca u sportowców ), które u osób nie trenujących zostałyby uznane za patologiczne. Zmiany pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli:..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...zjawiska hibernacji mięśnia sercowego. Wiadome jest, że zmiany w budowie takie jak zmniejszenie ilości sarkomerów i białek kurczliwych oraz procesy włóknienia, przyczyniają się do upośledzenia kurczliwości...

Akineza

.. ...badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...prawidłowymi elementami budowy mięśnia sercowego. Struny ścięgniste. Struny ścięgniste to twory w postaci nitek łączące mięśnie brodawkowate komór serca z płatkami zastawek. Wewnętrzna powierzchnia komór serca nie jest gładka, ale wyrzeźbiona różnymi typami beleczek mięśniowych. Cześć z..

Szmery w sercu

.. ...są związane z wadami budowy mięśnia sercowego, ale z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Typowym przykładem jest szmer nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią. Podobne zjawiska osłuchowe występują także u chorych odwodnionych lub ze znaczną anemią. W tych przypadkach po..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...gąbczastej jest nieprawidłowa budowa wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego. W wyniku zaburzeń organogenzy, nieprawidłowa jest przebudowa wsierdzia. Zamiast jednolitej blaszki, wsierdzie, wyścielające jamy serca od wewnątrz, przypomina strukturą porowatą gąbkę. Przepływ krwi przez jamy..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...wiele osób robiących na budowie nabywa szybko problemów z sercem od pyłów które dostają się do płuc i utrudniają wchłanianie powietrza! Przez co może także doprowadzić do niedokrwistości serca i obumieranie mięśnia sercowego a nawet zawału z czasem!!! Trzeba uważać najlepiej nie pracować..