Budowy

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...umysłowe, nieprawidłowości w budowie serca lub naczyń, nietypowy wygląd twarzy - tzw. twarz elfa, nadmierna gadatliwość. W zespole Williamsa częstym zjawiskiem jest obwodowe zwężenie tętnic płucnych. Zwężenie może także dotyczyć tętnic wieńcowych. Zwężenie podzastawkowe zwykle..

Zastawki serca

.. ...napływ z przedsionków. Budowa ogólna zastawek przedsionkowo - komorowych. Obie zastawki przedsionkowo - komorowe ( valvae atrioventriculares, nazywane żylnymi ), przytwierdzone są do pierścieni włóknistych, okalających ujścia przedsionkowo - komorowe i separujących mięśniówkę przedsionka..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych przez węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ). Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...niekorzystnych zmian w budowie serca ( rozstrzeń serca u sportowców ), które u osób nie trenujących zostałyby uznane za patologiczne. Zmiany pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli:..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...zjawiska hibernacji mięśnia sercowego. Wiadome jest, że zmiany w budowie takie jak zmniejszenie ilości sarkomerów i białek kurczliwych oraz procesy włóknienia, przyczyniają się do upośledzenia kurczliwości...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...tłuszczowe zawierają w swojej budowie wiązania podwójne pomiędzy atomami węgla. Źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych dla człowieka jest dieta lub ich produkcja w organizmie z innych kwasów tłuszczowych. Organizm człowieka nie jest w stanie syntezować dwóch nienasyconych kwasów..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...nienasycone w swojej budowie. W razie współistnienia dyslipoproteinemii podaż tłuszczów nie powinna przekraczać 25% dziennego zapotrzebowania dietetycznego. Węglowodany powinny stanowić ok. 55% dziennego zapotrzebowania. Unikaj cukru i produktów bardzo słodkich. Jeśli słodzisz napoje..

Akineza

.. ...badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do..

Kardiowersja

.. ...czasu trwania arytmii, budowy ciała pacjenta oraz parametrów kardiowertera, waha się od kilkunastu do kilkuset dżuli. W nowoczesnych kardiowerterach dwufazowych maksymalna energia wynosi 200J, w starszych modelach 360J. Impuls z kardiowertera ma za zadanie stłumić chaotyczną aktywność..

Fala zwrotna

.. ...rzut minutowy. Zmiany budowy serca mogą doprowadzić do jego niewydolności oraz do pojawienia się zaburzeń rytmu. W niedomykalnościach zastawek tętniczych, czyli oddzielających komory serca od aorty lub pnia płucnego, fala zwrotna pojawia się w czasie rozkurczu komór serca. W tej fazie..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...najistotniejsza jest budowa pnia płucnego ). Atrezja zastawki trójdzielnej należy do wad siniczych, sinica jest zwykle pierwszym objawem choroby. W niektórych typach anatomicznych wady, zaraz po urodzeniu, dochodzi do niewydolności krążenia oraz wstrząsu kardiogennego. Leczenie jest..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...dziedzicznych defektach budowy erytrocytu ( np. w sferocytozie ) częściej natomiast towarzyszy ciężkim, przedłużającym się stanom odwodnienia organizmu. Kolokwialnie można powiedzieć, że wzrost MCHC świadczy o zagęszczeniu hemoglobiny we krwi. Odwrotnie, spadek wartości tego parametru..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...chorobowym. Wszystko zależy od budowy ciała człowieka. Anatomicznie, przez jamę brzuszną, mniej więcej wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa, przebiega odcinek brzuszny aorty. Arta, jak każda tętnica, pulsuje zgodnie z rytmem pracy serca. U szczupłych ludzi, gdy ilość podskórnej tkanki..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...Jest to uwarunkowane budową i fizjologią komórek węzła zatokowo - przedsionkowego, które muszą wygasić swoją aktywność po ostatnim przewodzonym bodźcu. Minimalny czas, jaki musi minąć miedzy dwoma kolejnymi pobudzeniami, nazywany jest refrakcją bezwzględną. Pobudzenie elektryczne komór (..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...prawidłowymi elementami budowy mięśnia sercowego. Struny ścięgniste. Struny ścięgniste to twory w postaci nitek łączące mięśnie brodawkowate komór serca z płatkami zastawek. Wewnętrzna powierzchnia komór serca nie jest gładka, ale wyrzeźbiona różnymi typami beleczek mięśniowych. Cześć z..

Szmery serca u dzieci

.. ...wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z żadną patologią budowy. Takie zjawiska..

Szmery w sercu

.. ...są związane z wadami budowy mięśnia sercowego, ale z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Typowym przykładem jest szmer nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią. Podobne zjawiska osłuchowe występują także u chorych odwodnionych lub ze znaczną anemią. W tych przypadkach po..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest wrodzonym niedorozwojem lewego serca. W przypadku koarktacji aorty, pewien odcinek tętnicy jest znacznie zwężony. Utrudnia to prawidłowy przepływ krwi, zmusza lewą komorę serca do nadmiernej pracy i z czasem prowadzi..

Zespół Brugadów

.. ...Wrodzona nieprawidłowość budowy jednego z kanałów jonowych komórek, składających się na układ bodźcoprzewodzący serca, jest przyczyną skłonności do występowania komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub migotania komór. W niektórych sytuacjach..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...naczyniowego. Kapilary są zbudowane z warstwy śródbłonka, błony postawnej i warstwy komórek tkanki łącznej. Taka budowa umożliwia sprawną wymianę składników odżywczych, tlenu i dwutlenku węgla oraz metabolitów pomiędzy komórkami danego narządu a krwią płynącą w kapilarach. Żyły. Naczynia..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...gąbczastej jest nieprawidłowa budowa wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego. W wyniku zaburzeń organogenzy, nieprawidłowa jest przebudowa wsierdzia. Zamiast jednolitej blaszki, wsierdzie, wyścielające jamy serca od wewnątrz, przypomina strukturą porowatą gąbkę. Przepływ krwi przez jamy..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...przed planowanymi zabiegami na naczyniach wieńcowych. Dostarcza też istotnych informacji na temat budowy ścian tych naczyń, składu ewentualnych blaszek miażdżycowych oraz stentu, jeśli taki jest obecny...

Budowa krwi

Budowa krwi

.. Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze. W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka ( głównie albuminy ), hormony, lipidy, jony ( przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...pochodzi od chemicznej budowy tych związków ). Ich bakteriobójcze działanie wynika ze zdolności do hamowania syntezy ściany komórkowej drobnoustrojów. Amoksycylina jest często używanym antybiotykiem. Ma szerokie spektrum działania, jest skuteczna w przypadku większości zakażeń układu..

Skolioza

Skolioza

.. ...wzrastania. Rozpatrywane są także możliwe związki skoliozy z chorobami mięśni i układu nerwowego. Stosowanie gorsetów nie ma na celu korekcji deformacji ale zapobieganie dalszemu pogłębianiu się zmian...

Nefropatia cukrzycowa

.. ...nerkowych ( zmiany w budowie i funkcji błony podstawnej ) mogą być przyspieszane przez inne, współistniejące choroby, jak np. nadciśnienie tętnicze. Bardzo istotny jest także poziom wyrównania cukrzycy oceniany nie tylko codziennymi oznaczeniami glikemii ale również przy pomocy kontroli..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...stworzyć nowe - prawidłowo zbudowane i sprawnie działające - serce. To niezwykłe odkrycie, opisane na łamach pisma Nature Medicine , niesie nadzieję pacjentom na całym świecie. Naukowcy z USA pozbawili serce dorosłej świni wszystkich komórek, zostawiając tylko samą konstrukcję i..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...balonów może zdaniem specjalistów nawet dwukrotnie zwiększyć wydajność kolejnych modeli generatora. Dzięki doładowywaniu akumulatora przez bijące serce można by rzadziej wykonywać operacje wymiany zasilania...

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...wydzielające leki i zbliżone budową do naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia naczynia w miejscu założenia stentu wieńcowego i powrotu chorego do szpitala. Dr Ciach podkreśla, że komplikacje sercowo - naczyniowe, których..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...szafki na kółkach. Taka budowa skutkuje m.in. tym, że osoby wspomagane przez ten system nie mogą opuszczać szpitala. Doświadczył tego m.in. szesnastoletni Paweł z Gorzowa, u którego wrodzona wada w listopadzie ub. roku doprowadziła do zatrzymania akcji serca, a po reanimacji spowodowała..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...spraw, m.in. wieku, budowy serca, wydolności chorego itp itd. Wydaje się, że najlepjej jeśli będzie PAni pod regularnym nadzorem lekarzy którzy wykonali zabieg i z nimi omówi co i jak dalej. Ważne też że u większości pacjentów z migotaniem przedsionków konieczne jest leczenie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...serce jest prawidłowo zbudowane ( o tym mówi ukg ), czy nie jest np powiększone, czy współistnieją inne choroby itd itd. Oczywiście zależy także od doświadczenia zespołu lekarskiego. W doświadczonych ośrodkach i przy prawidłowej budowie serca ryzyko poważnych powikłań powinno byc poniżej..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...gupie osob z prawidlowa budowa serca i napadowym, a nie utrwalonym migotaniem, jest ona wyzsza. Choc z drugiej strony, z tego co wiem, ablacje migotania przedsionkow robi sie od 2002 roku, wiec okres do obserwacji i oceny skutecznosci leczenia ta metoda jest dosc krotki... To przed tobą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 11

.. ...nasila arytmii, UKG - czy budowa serca w normie, holter - ile i jakich zaburzen rytmu na dobę ( optymalnie holter 12 - odprowadzeniowy - czy są pobudzenia dodatkowe są monomorficzne czyli jednakowe ). i jeszcze parę innych. Więc po prostu kardiolog dziecięcy - bardzo zalecam. To tyle...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 25

.. ...Chodzi tu głównie o budowę anatomiczną serca i * twardość * przegrody. Pomocne jest w tym echo wewnątrzsercowe. O ile wiem nie wszystkie ośrodki dysponują nowoczesnym sprzętem. To, że w Zielonej Górze nie mogą zrobić Ci ablacji nie powinno stanowić podstaw do rezygnacji. Uwierz mi...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 26

.. ...kompilkacje - mam inną budowę serca. Po ablacji stwierdzili blok przedsionkowo - komorowy I stopnia oraz myśleli, że mam wadę przeciekową typu ASD. Przy wypisaniu nie stwierdzili wady przeciekowej typu ASD. Myślałam, że ten zabieg, który mi robili nie przyniósł efektu, byłam już..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 46

.. ...małżeństwa, rozpoczętą budowę oraz studia. Jak widac trochę sie dzieje w moim życiu i martwie sie czy zdołam pozyc jeszcze choc z 20 lat i nacieszyc się swoją rodziną ; ) I tak właśnie mam obawy nie przed samym zabiegiem jak przed właśnie utratą tego wszystkiego co staram się zbudowac...

Echo serca - Str. 11

.. ...prostu okreslenie ich budowy , czeste u mlodych osob , jesli nie towarzyszy im wypadanie czy inne patologie traktujemy to jako wariant normy. Nawet do kilkudziesięciu procent osób ma sladowa niedomykalność zastawek , bez zadnych konsekwencji. Wymiary jam serca w normie, prawidlowa..

Echo serca - Str. 16

.. ...swój wiek ( 32 lata )i budowę ( wzrost 173 cm waga 57 kg )to mam duże serce i zażartował * że na uprawianie sportu to już raczej za późno.Dolegliwości ze strony serca odczuwam od kilku m - cy.Ponoć to na tle nerwowym.Dziękuję. Pozdrawiam. LV 46/33mm PW 8/12mm LA 32mm RV 17 mm IVS 8,5/11..

Echo serca - Str. 18

.. ...charakterystyczną, bardzo smukła budowe ciała, niedobór wagi ciala, skłonnośc do infekcji dróg odedechowych. W niektorych odmianach tej wady istnieje nieprawidłowosc w budowie płatka zastawki dwudzielnej ( daje objawy jej niedomykalności ), ubytek porzegrody międzykomorowej lub..

Echo serca - Str. 27

.. ...serca * , daje obraz budowy serca z tego wniosek że badanie to ma 3 nazay !!!!! Oczywiście jest to pieknie wytłumaczone naukowo jednak ja napisałem to co mi powiedzieli w szpitalu. W pierwszy dzień lekarz powiedział że bedzie robić usg a echo bedę miał jutro. I to mnie cały czas..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 35

.. ...elastyczność ścian serca, budowę komór, przedsionków i zastawek, przepustowość krwi, opór tętnic i ich napięcie przy skurczach i rozkurczach serca. Wszystkie parametry są na wydruku, a lekarz dokładnie opisuje, jak pracuje serduszko. Nie ma mowy o pomyłce! Radzę, abyś po powrocie do..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...że muszę znów zacząć budować wszystko, i siebie przede wszystkim, od nowa. Tak jak pisała Celestyna - co mi to da, że zostanę w domu? Będę rozczarowana sobą, brakiem pracy, uzależnieniem od rodziny, małymi możliwościami w moim małym mieście, zazdrosna, że inni mogą, a ja nie, że moi..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 42

.. ...właściwy wzorzec, a zbudowałam chyba jakiś swój własny, który nijak do maminego nie przystaje.Jakoś się trzymam, tłumaczę sobie stale i wciąż, a teraz będę powtarzać sobie, jak buddyjską mantrę, że nie wyjeżdżam do Afryki; ) i że w Gorzowie czekają mnie same dobre, cudowne, fantastyczne..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 48

.. ...na walizkach, a potem budować wszystko przed siebie, w swoim mieszkaniu i już bez konieczności wspierania się * przyjaciółmi * . Myślę Kochani, że przetrwacie te kilka tygodni. A przynajmniej spróbujcie. Tak dużo już zrobiliście w tym kierunku, że chyba szkoda byłoby nie spróbować..

Tachykardia i metacord 50

.. ...celu weryfikacji jego budowy. Proponuję Ci zapytać swojego lekarze o te badania, jak będzie kręcił to idź do innego ( ztymi lekarzami to różnie bywa - nie każdy był prymusem na studiach!!!! ). pozdrowienia czesc Paulina,ja mialam tez historie niemalze identyczna jak ty.chodzilam po..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...tylko taka cecha jej budowy, która powoduje zwykle niewielkie cofanie się krwi do lewego przedsionka ( płatki zastawki są wydłużone przez co minimalnie się niedomyka ) ma ją około 40% Polaków i w 90% wada przebiega bezobjawowo, zwykle problem dotyczy szczupłych i wysokich kobiet ale jak..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 14

.. ...że jestem szczupłem budowy ciała - to że na pewno się odchudzam i to z * wycięczenia * po prostu mdleję... porażka!! Żeby było śmieszniej - zawsze chciałam troszkę chociaż przytyć, ale mimo wcinania więcej od swoich rówieśników, nie tyłam. W szpitalu po gruntownych przeglądzie : - )..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 24

.. ...mnie niprawidłowości w budowie serca tj. sporo za mała lewa komora, arytmię, nerwicę serca, syndrom Barlowa, przeszłam też zapalenie wsierdzia po którym miałam płyny infekcyjne - czy jak to tam fachowo lekarz określił - więc troszkę tego jest. Pozdrawiam Was wszystkich ciepło : ) nie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 23

.. ...najdokladniej pokazuje budowę serca . I najważniejsze. Wewnątrzsercowe echo pomaga szybko wykryć ew skrzepliny, które moga powstać w czasie zabiegu i po ich dokładnym zlokalizowaniu, umożliwic bezpieczne pozbycie sie kłopotu. Na marginesie. Widać, ze masz ablację w dobrze wyposażonym,..

Po ablacji - Str. 11

.. ...( tylko lewą nogą ), budowałam fortecę z klocków i spełniałam ,,ostrożnie * inne zaległości zabawowe ( nie widzieliśmy się kilka tygodni ). Po 2 godz. byłam tak zmęczona, że padłam. Odpoczęłam i teraz siedzę przed komputerem. Cieszę się że i Tobie się udało! Twój przykład mówi mi, że i..

Po ablacji - Str. 12

.. ...z nas ma trochę inną budowę anatomiczną, w tym serca. Nasz organizm to nie samochód, przy którego naprawie procedury są powtarzalne. Trochę przynudzam, ale tak jest i po 1 zabiegu nie można się poddawać. Ja byłem wielokrotnie na Banacha i widziałem dziesiątki tych, którym ablacja..

Po ablacji - Str. 15

.. ...Powodem była specyficzna budowa serca i trudności w dotarciu do miejsc wymagających grilowania. Zmęczony częstymi nawrotami / średnio 2 - 3napady w tygodniu/ nie zastanawiałem się długo i zdecydowałem się na pomoc kardiochirurga. W decyzji pomogła mi informacja , otrzymana podczas..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 4

.. ...intensywnie jakoi kierownik budowy po całej Polsce. I jest OK. Jak sam mi ostatnio powiedział wogóle sie nie oszczędza. Aile tak mniej więcej trwa rehabilitacja??? Czas rehabilitacji nie jest ścisły - to wszystko zależy od tego ile ma się lat, jaki jest stopień schorzenia, od płci, i..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród

.. ...świadczy on przecież o jego budowie. Generalnie polecam wam dobrego i ludzkiego kardiologa, który podzieli tę odpowiedzialność z wami. W końcu od niej/niego też zależy ta decyzja. Serdecznie życzę wam powodzenia. Monika Witam!!! Życzę Wam spełnienia marzeż w nowym roku - dużo siły i..

Arytmia - dziwne dolegliwości? - Str. 3

.. ...jest u ludzi z moja budowa ciala - wysoki i chudy, z nierozwinieta klatka piersiowa. I powiedziala, zebym zazywal wiecej magnezu, i wzial sie troche za sport. No i tak zrobilem. W miedzyczasie mialem zalozonego Holtera, ktorego wynikow juz nigdy nie poznalem. Szpital, ktory mial je..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 21

.. ...czasu...od maja 2007 prowadzę budowę domu i od tego się zaczęło.na początku zawroty głowy,duszność,uczucia gorąca.w lipcu trafiłam do szpitala.byłam słaba nie mogłam poruszyć się o własnych siłach,serce waliło jak szalone,potworny ból w skroniach i tuż nad karkiem - myślałam że rozsadzi..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 146

.. ...pracowalem troche na budowie i zawsze po pracy staram sie chodzic prosto a wiec jak troche tak pochodze to czuje ból tak jakby od kregoslupa sie zaczynal nieraz to w gornych kregach tak przy szyi czuje takie jak by bol tylko to jakby szczypanie ale myslalem ze to od zmeczenia a teraz..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 149

.. ...dlonie.poza tym pracuje na budowie i kiedy muszę rano wstać i poddac sie tej hegemonii wysilku wiekszosc dolegliwości narasta ze zdwojoną sila.Potracilem kontakty ze znajomymi, przyjaciólmi nie mam laski calymi dniami jak wracam z pracy siedzę w domu mam dola jak gdzieś wychodze..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 156

.. ...koniec.. zaczyna się budowanie w głowie tego wszystkiego. Zawroty głowy, nerwowe dygotanie jedną nogą, drugą trzymanie się za brzuch. Zero radości z tego, że jest się z ludźmi. Tylko stres i myśl by jak najszybciej wyjść, bo zaraz może coś się stać!! To jest tak okropne, że już nie mogę...

Niedomykalność aortalna +++ - Str. 2

.. ...bardzo skutecznie. O budowie materaca oraz o jego działaniu można poczytać wpisując na google hasło materac BEFT . To co napisała * jawka * to jest piana to jest negowanie czegoś o czym sie nie ma zielonego pojęcia, skupianie sie na negatywnych opiniach o człowieku a nie na sednie..

Kilkuminutowy atak trzepotania serca

.. ...USG, które pokazuje budowę serca i przepływ krwi ) oraz EKG wysiłkowe. Jeśli te 3 badania wyjdą ci dobrze to znaczy, że to tylko nerwica. Dzięki za odpowiedź. Tłumaczę sobie, że skoro lekarz nie zdecydował się na te wszystkie badania to dolegliwość nie może być poważna. Rozumiem też, że..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...wiele osób robiących na budowie nabywa szybko problemów z sercem od pyłów które dostają się do płuc i utrudniają wchłanianie powietrza! Przez co może także doprowadzić do niedokrwistości serca i obumieranie mięśnia sercowego a nawet zawału z czasem!!! Trzeba uważać najlepiej nie pracować..

Analiza wyników testu wysiłkowego

.. ...Stage 4 6,7 192,95 167 Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź! Przepraszam, zapomniałem dodać, że mam 30 lat i uprawiam ruch w postaci karate. Jestem szczupłej budowy ciała - mam 185cm wzrostu i ważę 71kg..

CMP przerostowe a sport

.. ...2.9 Wnioski - cechy budowy przegrody miedzykoworowej do dalszej obserwacji - podejrzenie CMP przerostowe wskazane badanie Holtera Chce dalej grac w pilke, koledzy maja podobne wyniku do mnie. Nic mi sie przez caly czas grynie dzialo, a tu nagle takie cos... Prosze o pomoc i rade i o..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...reumatycznej, gruźlica. Budowa osierdzia człowieka [edytuj] Osierdzie składa się z dwóch części – osierdzia surowiczego i osierdzia włóknistego, między którymi znajduje się jama osierdziowa ( łac. cavum pericardiacum ). Osierdzie surowicze ( łac. pericardium serosum )..

Dodatkowe skurcze - Str. 7

.. ...Damy radę, jak mówi Bob Budowniczy z kreskówki dla dzieci. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i innych doświadczonych przez arytmię. O fajnie ,że jest ktoś kto ogląda kreskówki : ) - dawno wyrosłam z tego , ale od prawie 5 lat znów jestem w temacie : )Sylwka ! jasne ,że damy radę ! -..

Dodatkowe skurcze - Str. 30

.. ...ze jest wszystko ok z budowa serca bo robilam te badanie jakis czas temu i nie sadze byc cos sie zmienilo. Sam doktor tez tak sadzi poniewaz ja nie mdleje i nie mam zadncyh silnych dolegliwosci prucz tego dyskomfortu. Jesli macie jakies dolegliwosci typu wlasnie omdlenialub uciski w..

Dodatkowe skurcze - Str. 43

.. ...wszelkie nieprawidłowości w budowie serca. Arytmia jest chyba raczej chorobą serca. Ewa: dzięki za miłe słowa. Na jednej z wizyt u lekarza usłyszałam * a co pani myśli to już ten wiek... * Mam nadzieję ze u ciebie wszystko będzie dobrze. Ja od trzech dni mam się nieco lepiej, lekarz..

Dodatkowe skurcze - Str. 48

.. ...pozdrawiam. usg to Ci pokarze budowe serca i czy nie ma jakich wad a czy cos jest nie tak to wystarczy holter lub ekg i lekarz powie jakie to skurcze słuchajcie, ja już jestem pewna, że duże znaczenie ma nasza psychika, parę dni temu powiedziałam sobie, ze na pewno nic mi nie grozi, i ze..

Płyn w worku osierdziowym u płodu

.. ...spodobalo sie lekarzawi. Budowa jest zachowana, serduszko bije jak dzwon, ale po wnikliwej obserwacji okazalo sie, ze w worku osierdziowym gromadzi plyn. Bardzo sie martwie, bo nie wiem czym to moze grozic :( Wedlug lekarza tego plynu nie powinno byc wogole, ale czy ilosc 2mm jest az tak..

Złe wyniki EKG

.. ...ma reguły... CO do budowy ciała to żadnej nadwagi,niby zdrowy a jednak... Niczym się nie lecze bo tego podobno się nie leczy..środki nasercowe( normalizujące rytm )nic nie wniosły... pozdrawiam Hm jesli jests pod opieka kardiologa i on nie wie co Ci jest to ja bym sugerowała poradzić..

Silny ból napierający na mostek

.. ...Czyli opis budowy zbliżony do mojej.. Nie wiem czy to jest akurat to, więc zwracam się do Was... Czy to jest coś poważnego ? Zaczynam się niepokoić... Proszę o Waszą opinie... Z góry dziękuje Gosia ; - )..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...piszcie!!! Zastawka aortalna zbudowana jest z trzech mocnych, elastycznych i gładkich płatków, które w czasie skurczu serca otwierają się szeroko pozwalając na swobodny przepływ krwi z lewej komory do aorty. W czasie rozkurczu serca zamykają się szczelnie i tym samym nie pozwalają, aby..

Szmer serduszka u 3,5 letniej dziewczynki

.. ...wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie wierzą się z żadną patologią budowy. Takie zjawiska nazywane są..

Gra w piłkę a szmery i problemy z sercem

.. ...2.9 Wnioski - cechy budowy przegrody miedzykoworowej do dalszej obserwacji - podejrzenie CMP przerostowe wskazane badanie Holtera Chce dalej grac w pilke, koledzy maja podobne wyniku do mnie. Nic mi sie przez caly czas grynie dzialo, a tu nagle takie cos... Prosze o pomoc i rade i o..

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...„niewymiarowości w budowie zastawki. Zaburzenie to może być skojarzone z innymi chorobami, jak np. zespół Turnera lub zespół Marfana. powrót Sposoby zapobiegania Nie są znane metody zapobiegające wystąpieniu tej wady. powrót Przewidywany przebieg choroby Jest to wada serca,..

Zastawka aortalna dwupłatkowa z falą zwrotną ++

.. ...twoja wada jest wadą w budowie zastawki a nie jest wadą nabytą naprzykład po zapaleniu wsierdzia czyli niemasz jakis stanów zapalnych. KOnczac nieprzejmuj sie tym tak bardzo kontroluj serce conajmniej 1 w roku , i zyj spokojnie ,bo do operacji to jeszcze ci daleko o ile wogle bedziesz ja..

Jak można przytyć kilka kg? - Str. 3

.. ...przyczyne szczuplej budowy ciala. pzdr ja tez chce przytyc i jakos mi to marnie idzie. Ma 17 lat, 177 wzrostu i waze 53 kg. Ma juz dosc tego jak wszyscy mowia ze jestem chuda i wogole. fajnie że coraz więcej osób sie tu wypowiada. tylko niech mi tu nikt nie pisze * ale macie dobrze że..

Dwupłatkowa zastawka aortlana a sport

.. ...niedomykalność.Badanie ekg i dalsza budowa serca jest ok, w normie.Moje pytanie jest takie:, narzeczony jest osobą bardzo sprawną fizycznie,uprawia cały czas wyczynowo sport. Czy wiedząc o tej wadzie która jest wada wrodzoną ( ma 28lat ) ma wszystkiego zaniechać. Jeden lekarz uważa,że..

Zastawka mitralna - niedomykalność u dziecka

.. ...niedomykanie bo taka budowa serca prawdopodobnie rozwija się wraz ze wzrostem, albo po prostu nie bada się dzieci pod tym kątem, a nie każdy lekarz jest w stanie usłyszeć szmery słuchawką. Wydaje mi się że dużo zależy od tzw. fali zwrotnej w sercu. Jeśli jest niewielka to nie ma się czym..

Szmer serca u 2 latka

.. ...charakteryzuje sie inna budowa. w przedsionku serca znajuje sie zastawka ktora żeby się otwierac i zamykać pąpując krew musi się kurczyc.do tego właśnie potrzebne sa mięśnie które ja ( ta zastawke )przytrzymuja.jeden z tych mięśni dosłownie cienkich jak niteczka biegnie w inna stronę.gdy..

Czy dieta optymalna (Kwaśniewskiego) jest zdrowa? - Str. 2

.. ...roślinożerny , wskazuje na to budowa jego ukladu pokarmowego. dla mnie tez jest to oczywiste! wegetarianka nie jestem,ale jedyne mieso ktore spozywa sie u mnie w domu to drob i ryby. nie wyobrazam sobie nawet takiej diety ,bo juz sama mysl napawa obrzydzeniem, dodam jeszcze ze..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...pracował fizycznie na budowie był piaskarzem, malarzem,zbrojarzem.wszystko zaczęło się 4 lata temu ( nigdy przed tem nie chorował na serce )wrócił z pracy blady jak Ściana bardzo bolała go klatka piersiowa zdrętwiała lewa ręaka i nie mógł złapać powietrza.zabrało go pogotowie tam..

Płyn w osierdziu

.. ...Pozostale parametry czyli budowa serca nie budza zastrzezen . Co mam o tym myslec. Gin prawie nic mi na ten temat nie powiedzial tylko kazal powtorzyc badanie za 1,5 tyg. strasznie sie martwie. prosze o jakas odp. Witajcie. Czy ktoś z Was wie, jaka jest norma płynu w worku osierdziowym?..

Bóle w klatce piersiowej jakby mnie coś uciskało

.. ...dosc * muskularnej * budowy ciała ( 89 kg przy 186cm ) równiez od dłuzeszgo czasu odczówam dziwne niesystematyczne bóle w okolicy mostka, czasem z prawej strony, ostatnio jednak sa typowo lewostronne, roszcze nadzoeje ze jest to poprostu nerwica ( tym bardzieje ze jestem bardzo newrowy,..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 3

.. ...jesli przyczyna tkwi w budowie, uszkodzeniu lub w przewodzeniu serca jest gorzej dolegliwosci moga sie nasilac, czsem ich nie mam miesiac a potem pod rzad przez trzy miesiace dziennie po kilka godzin. Pytasz czy sa niebezpieczne?? Sama nie wiem ale jakos jeszcze zyje, wiem tylko ze gdy..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 8

.. ...się wydarzy, to jak budownie zamków na lodzie jest bezsensowne. Przez zamartwianie się tylu rzeczy nie zrobiłam, ale nie żałuję, widocznie potrzebowłam czasu. W walce z tą podstępną chorobą jest jedno ale: TRZEBA CHCIEĆ, TRZEBA JĄ ZAAKCEPTOWAĆ, TRZEBA PATRZEĆ W PRZYSZŁOIŚĆ, NA SIŁĘ..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 88

.. ...będe musiała na nowo budować jako tako prowizorycznej stabilizacji samej mnie. Wojtek napisz co u Ciebie,czy częsciej wychodzisz z domu,jak Twoje samopoczucie? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Gosia_20. U mnie jak to u mnie, raz lepiej raz gorzej. Właśnie wróciłem od dentysty..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 89

.. ...dziej trzeba wrócić do budowy człowieka,nerwów i ich funkcji.Dużo zrozumiałam po przeczytaniu ksiązki - polecam - ,,Zrozumieć leki Pokonać panikę.Pe Jacobi.Jest to poradnik dla kobiet ale tobie tez polecam bo chodzi o zrozumienie tego co sie z nami dzieje a tam dobrze jest to opisane...

O operacji zastwki aortalnej

.. ...fizyczne ( praca na budowie )z zawodu jestem malarzem - piaskarzem .Pozdrawiam wszystkich i życze dużo zdrówka.Z góry serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi i obiecuje,że po operacji napisze jak sie czuje i również będę się staral udzielić informacji o takiej operacji. Witaj..

Nigdy wiecej marichuany

.. ...przedstaw jej działanie - budowę, na jakie mehanizmy i receptory w organizmie działa, jaka jest dystrybucja, eliminacja z organizmu - jeśli jesteś taki swietny - dawaj - naucz nas wszystkich. a co do kopert - widzisz dupku - ja ich nie biorę - i uważam ,ze branie łapówek jak i ich..

Nigdy wiecej marichuany - Str. 4

.. ...demokratycznej władzy nie można budować na bezpodstawnych zakazach. Zastosowania Mieli rację Hindusi, uznając konopie za święty dar. Na całej Ziemi nie ma chyba tak uniwersalnej i mało wymagającej rośliny. Konopie bowiem nie wymagają specjalnych zabiegów, by dobrze rosnąć. Pozostawione..

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Q 21.1

.. ...roku skonczyl Technikum Budowlane i pracuje na budowie jako pracownik fizyczny.Nie wiem czy przy jego wadzie jest to dozwolone.Na dzien dzisiejszy nie odczuwa zadnych dolegliwosci.Badanie echokardiograficzne przezprzelykowe wykonane w Zabrzu; Uwidoczniono typowa strukture otworu owalnego..

Nadczynność tarczycy i mam problemy z sercem - Str. 4

.. ...oka, tj. zaczyna mi się budować. Strasznie boli nie jedno oko, które jest wyraźnie większe. Nie mogę się malować, bo makijaż mi spływa przez łzawiące oko. Jod ył konieczny, ale jest jak bomba wybuchowa, wszystko po nim się zmienia bardzo szybko. Czy ktoś tutaj też ma kłopot z oczami..

Ucisk, gula w gardle - Str. 7

.. ...tego,iz pracowałem przy budowie duzego dachu z cieżkich płyt.( w osiem osób )przenosilismy 1 taka płytę na barku,raz lewym raz prawym i tak osiem pieknych dni.Dodam ze własnie w ostatni dzień mialem ucisk na oczy,dopiero przez kilka miesiecy następnych zaczęły sie bóle w klatce o..