Bufor

Kwasica

.. ...zabezpieczone specjalnymi buforami. Możliwa jest sytuacja, w której o nadmiernym zakwaszeniu organizmu świadczą odchylenie od normy parametrów układu buforującego, a samo pH jest w normie ( 7,35 - 7,45 ). Taki stan nazywamy kompensacją. Ocena równowagi kwasowo - zasadowej organizmu..