CAMP

Milrynon (Corotrope)

.. ...ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem działania leku jest wzrost siły skurczu ( tzw. efekt inotropowo dodatni ). W naczyniach krwionośnych..