Cewnikowanie serca

Cewnikowanie serca przez nadgarstek

Cewnikowanie serca przez nadgarstek

.. ...okresem rekonwalescencji cewnikowanie serca przez nadgarstek powoduje rzadsze komplikacje związane z miejscem nakłucia. Przy tym zabiegu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia nerwu - co jest częste w przypadku cewnikowania przez pachwinę w związku z bliskością tętnicy udowej i nerwów...