Charakterystyka

Niewydolność serca

.. ...fizycznego ). Bardzo charakterystyczna jest duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ) pojawiająca się w czasie wysiłku, a w bardziej zaawansowanej postaci również w spoczynku i podczas snu. U pacjentów z niewydolnością serca mogą występować obrzęki nóg ( zwykle zlokalizowane są w..

Dorzut zawału serca

.. ...widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%...

Asystolia

Asystolia

.. ...asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych załamków. W przypadku rozpoznania asystolii należy natychmiast rozpocząć resuscytacje krążeniowo - oddechową według schematu BLS...

Migotanie przedsionków

.. ...ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...holterowskie; EKG wysiłkowe ( w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego zespołu ). Leczenie zespołu WPW. masaż zatoki szyjnej, leki przeciwarytmiczne, kardiowersja, ablacja drogi dodatkowej...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...10 - 25% przypadków. Charakterystyczną cechą rozwarstwienia aorty jest występowanie dwóch kanałów przepływu krwi, które się wzajemnie komunikują. Wytwarzany kanał znajduje się w części zewnętrznej błony środkowej i ma cienką ścianę zewnętrzną podatną na pęknięcie. Objawy tętniaka..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...śródziemnomorskiej o kilka charakterystycznych elementów: spożywanie ryb szczególnie morskich i mięsa białego ( kurczak, indyk oraz unikanie mięsa czerwonego ( ryby co najmniej dwa razy w tygodniu; zwiększone spożycie owoców i warzyw; spożywanie warzyw strączkowych ( np. fasola );..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...silny i długotrwały ból. Charakterystyczne jest układanie się pacjenta na chorym boku. Podrażnienie przepony - klasycznie rzutuje ból do ramienia lub dolnej części klatki piersiowej. W diagnostyce różnicowej tego typu bólu, należy uwzględnić ropień podprzeponowy lub wątrobowy. Zawał..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...specyficznych zmian w EKG, charakterystyczny ból zawałowy, zrost stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego. W niektórych sytuacjach ból jest niecharakterystyczny ( np. maska brzuszna zawału ) lub wręcz nieobecny ( u chorych ze współistniejącą cukrzycą ). Zmiany w EKG również mogą być..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub nawet zwykłe obicie żeber jest wyjątkowo bolesne. Ból nasila się w czasie śmiechu i głębokiego oddychania. Ulgę przynosi unieruchomienie uszkodzonych..

Ból serca

Ból serca

.. ...utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po podaniu preparatu nitrogliceryny ( najczęściej w postaci tabletki podjęzykowej, możliwe jest też podawanie nitrogliceryny w aerozolu lub w postaci maści wcieranej w skórę klatki piersiowej ). Ból zawałowy jest podobny..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...szerokie zespoły QRS oraz charakterystyczne zmiany kształtu tych zespołów w odpowiednich odprowadzeniach przedsercowych. Chory zwykle nie odczuwa samego bloku przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby..

Bigeminia komorowa

.. ...rytmu serca o bardzo charakterystycznym układzie pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno dodatkowe. Na wykresie EKG..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...ustępujący po posiłku jest charakterystyczny dla choroby wrzodowej żołądka. Podobne dolegliwości może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka. U osób ze stwierdzoną chorobą wrzodową wystąpienie nagłego, bardzo silnego bólu w tej okolicy może sugerować perforację i wymaga..

Dławica Prinzmetala

.. ...się zawałowi serca. Charakterystyczne jest występowanie epizodów bólowych w nocy lub nad ranem. Zarówno ból jak i zmiany w badaniu EKG ustępują samoistnie, ryzyko wystąpienia zawału w przebiegu dławicy Prinzmetala jest niewielkie. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych i..

Klindamycyna (Clindacin, Clindamycin, Clindo, Dalacin C, Dalacin T, Klimicin)

.. ...Z efektów ubocznych charakterystycznych dla klindamycyny należy wymienić możliwość wystąpienia zapalenia stawów, uszkodzenie układu białych krwinek ( mija po odstawieniu leku ) - powikłania te są rzadkie. Drogę podania i dawkę dobiera się w zależności od wieku i rodzaju zakażenia...

Niedoczynność tarczycy

.. ...chorego i objawy są dość charakterystyczne, badanie laboratoryjne służą nie tyle potwierdzenie niedoczynności tarczycy, co określeniu jej przyczyny. Niedoczynność tarczycy pojawia się najczęściej w przebiegu chorób zapalnych tego gruczołu, w tym autoimmunologicznego zapalenia typu..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo subiektywne, stąd nie należy, bez badania, wykluczać tych..

Nadżerki żołądka

.. ...nabłonka błony śluzowej. Charakterystycznie występują kłujące bóle w okolicy nadbrzusza środkowego ( tzw. dołek sercowy ). Pojawienie się bólu jest związane z cyklem i rodzajem posiłków. Zwykle ból jest większy na czczo, gdy gromadzący się w żołądku, kwas solny drażni odsłonięte przez..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...niewydolności serca. Dla żylaków charakterystyczne jest występowanie obrzęku w godzinach wieczornych, po całym dniu pracy szczególnie jeśli związana jest ona z pozycją stojącą ( np. ekspedientka ). Dodatkowo dochodzi uczucie ciężkości nóg, często mrowienia, bóle. Ulgę przynosi odpoczynek..

Rytm zatokowy

.. ...Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być dodatnie we wszystkich odprowadzeniach poza..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...tętniczego. W takim wypadku charakterystyczne jest występowanie skoków ciśnienia po kilku godzinach od przyjęcia ostatniej dawki leku. Nagły wzrost ciśnienie może objawiać się bólem i zawrotami głowy, mdłościami, bólem w klatce piersiowej. W zależności od wartości ciśnienia tętniczego,..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...zatokowego, w której występują charakterystyczne, złożone z dwóch faz, zaburzenia rytmu. Pierwszą fazę stanowi tachyarytmia ( zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy ). Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...wykrycia przeciwciała charakterystycznych dla choroby. W niektórych sytuacjach dodatkowo wykonuje się biopsję cienkoigłową gruczołu. Leczenie polega na podawaniu syntetycznych preparatów hormonów tarczycy...

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zatrzymywania się z powodu charakterystycznego bólu ) jest długi, leczenie może mieć charakter zachowawczy. Cel takiego leczenie to spowolnienie procesu chorobowego niedokrwienia kończyn dolnych, tak, aby komfort życia pacjenta był jak najwyższy, a operacja zbędna jak najdłużej. Podstawą..

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...- afazja ruchowa ). Charakterystyczny jest fakt, że objawy wycofują się całkowicie i samoistnie w przeciągu 24 godzin. W badaniach obrazowych ( tomografia komputerowa mózgu ) nie znajduje się żadnych zmian sugerujących udar mózgu. Należy jednak pamiętać, że TIA często poprzedza..

Wady serca

Wady serca

.. ...noworodka elementów charakterystycznych dla układu sercowo - naczyniowego płodu ( np: przetrwały przewód tętniczy ). Nabyte wady serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek ( niedomykalności lub zwężenia ) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...uwagi na inne działania charakterystyczne dla substancji z grupy benzodiazepin ( działanie przeciwdrgawkowe, usypiające, rozluźniające mięśnie ) klorazepam jest także często wykorzystywany jako lek pomocniczy u chorych na padaczkę. Klorazepam może uzależniać, nie należy stosować go..

Angina paciorkowcowa

.. ...choroby jest zwykle dość charakterystyczny: gorączką, ból gardła, powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi. Gardło jest żywo - czerwone, migdałki podniebienne obrzęknięte, czerwone, w kryptach widoczna treść ropna. W leczeniu anginy paciorkowcowej skuteczne są preparaty zawierające..

Stan przedzawałowy

.. ...godzin od wystąpienia charakterystycznego bólu. Stąd trudno czasem określić, czy w danej chwili doszło już do zawału mięśnia sercowego czy też jest to zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca. Nowe kryteria stwierdzania zawału mięśnia sercowego przewidują możliwość postawienie takiego..

Drżenia

.. ...Ta odmian drżeń jest charakterystyczna dla choroby Parkinsona. Na poziomie ośrodkowego układu nerwowego ich przyczyną jest uszkodzenie ośrodków pozapiramidowych mózgu ( odpowiedzialnych miedzy inni za funkcje ruchowe wykonywane automatycznie, bez udziału naszej świadomej woli ). Drżenia..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...wartości body mass index charakterystyczne dla ogólnej populacji dzieci. Wartość prawidłowa zawiera się w odpowiednich kanałach centylowych. Zwykle przyjmuje się, że jest to przedział pomiędzy 10 a 90 centylem. W podobny sposób ocenia się u dzieci ciśnienie tętnicze, wzrost, wagę. W..

Torbiel (cysta)

.. ...torbiele bąblowcowe, charakterystycznie umiejscawiające się w miąższu wątroby ). Rozpoznanie torbieli często można postawić na podstawie badanie USG. W niektórych sytuacjach można także, pod kontrolą ultrasonografii, nakłuć i opróżnić taką torbiel. Często kluczową kwestią jest..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Na ostre niedokrwienie mięśnia sercowego wskazuje przede wszystkim nagły spadek wydolności krążenia ( lewokomorowa niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...odcinka ST, a więc zmiany charakterystyczne dla zawału mięśnia sercowego. Zespół tako - tsubo zwykle przebiega z bólem w klatce piersiowej i objawami niewydolności serca, stąd zawsze należy wykluczyć zawał. W przypadku opisywanej kardiomiopatii, nieprawidłowość w EKG wycofują się w..

Akromegalia

.. ...guza przysadki. Bardzo charakterystyczne jest powiększenie się elementów twarzy, szczególnie żuchwy. Przerostowi ulegają także stopy i ręce, tkanki miękkie, narządy wewnętrzne i kości. Najczęstszą przyczyną akromegalii jest wspomniany guz przysadki ( gruczolak ). W bardzo rzadkich..

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...pojawiają się skurcze poporodowe. Charakterystyczną ich cechą jest zmniejszająca się częstotliwość oraz siła. Dzięki skurczom poporodowych dochodzi miedzy innymi do oddzielenia się i wydalenia łożyska...

Przełyk Barretta

.. ...walcowatym, który jest z kolei charakterystyczny dla dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Zjawisko nosi nazwę metaplazji jelitowej. Nieprawidłowy nabłonek daje charakterystyczny obraz w badaniu endoskopowym ( ezofagoskopia ). Rozpoznanie choroby, prawidłowa kontrola jej progresji oraz..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...planowania działania, znaczne upośledzenie pamięci oraz zaburzenia zachowania. Charakterystyczne jest występowania nagłych, skokowych pogorszeń. Nie opracowana skutecznego leczenia otępienia naczyniowego...

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są pierwszym etapem zespołu DIC. Organizm, aby się bronić, uruchamia mechanizmy fibrynolityczne, mające przeciwstawić się ogólnej tendencji krwi do krzepnięcia..

Ból trzustki

.. ...bóle opasujące, co jest charakterystyczne dla zapalenia trzustki. Do zapalenia trzustki często dochodzi na skutek kamicy dróg żółciowych. Jeśli pierwotną przyczyną jest kamica, chory mógł wcześniej odczuwać dolegliwości bólowe z nią związane ( bóle w prawym podżebrzu, lub wywiad kamicy..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem tętniczym albo wieloletnią cukrzycą ( zmiany wskazujące na otępienie naczyniopochodne ). W przypadku zespołu z ciałami Lowy - ego zaburzeniom..

Tężyczka utajona

.. ...testujących obecność charakterystycznych objawów: Objaw Chwostka. Objaw jest dodatni, jeśli po uderzeniu ( opukiwaniu ) w okolice pnia nerwu twarzowego ( do przodu od ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego ) obserwujemy skurcz mięśni twarzy. Objaw Ibrahima - Lusta. Wykonując tę próbę,..

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

.. ...przeciwnej do uszkodzenia. Charakterystycznym objawem jest zwrot gałek ocznych chorego w kierunku ogniska ( oczy patrzą w kierunku udaru ). Jeśli udar krwotoczny dotyczy móżdżku, gałki oczne zwracają się w przeciwnym kierunku. W przypadku udaru krwotocznego mózgu często występują objawy..

Objawy zakażenia HIV

.. ...charakterystyczne dla AIDS ( np. mięsak Kaposiego, kandydoza, kryptokokoza ). W określaniu faz zakażeń wirusem HIV bardzo istotna role odgrywają parametry immunologiczne, szczególnie poziom limfocytów CD4...

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...alergicznymi. Świąd jest objawem charakterystycznym w takich chorobach jak atopowe zapalenie skóry, w różnego typu zakażeniach grzybiczych czy bakteryjnych, w skórnych odczyny alergiczne ( wyprysk alergiczny, wysypki, pokrzywki, itp ). Świąt może być także związany z pokąsaniem przez..

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...dna oka zmiany te dają charakterystyczne objawy miedzianych i srebrnych drutów. Podobnie jak w przypadku retinopatii cukrzycowej, pojawiają się obszary braku perfuzji, krwawe wybroczyny i twarde wysięki tworzące objaw gwiazdy. Najpoważniejsze powikłania retinopatii związanej z..

Jaskra

Jaskra

.. ...uszkodzenie nerwu wzrokowego, charakterystyczne ubytki w polu widzenia oraz typowa ewolucja tych zmian. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest koniecznym warunkiem do rozpoznania jaskry. Jaskra może być pierwotna, wrodzona i wtórna. Najczęściej spotykana jest postać pierwotna prosta..

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...brzucha i bóle głowy. Przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn dołączyć mogą się objawy niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków. Preparat dostępny w Polsce: Ezetrol ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...osoczu krwi białek, charakterystycznych dla chorób serca. Okazało się, że białka te występują również w ślinie. W przyszłości nano - bio chip mógłby być stosowany na przykład w karetce, w gabinecie dentystycznym, czy w aptece. Urządzenie wielkości karty kredytowej podaje wyniki w ciągu..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...promieniujący do łopatek i ramion ból w klatce piersiowej. Jak mówi, połowa poznańskich pacjentów zwleka z wezwaniem pogotowia nawet godzinę, tracąc cenny czas. Często zmusza ich do tego dopiero żona...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...albo daje skąpe i mało charakterystyczne objawy, takie jak bóle głowy, osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, wyjaśniał prof. Januszewicz. Pierwszą manifestacją tego schorzenia u większości pacjentów są niestety groźne powikłania. Jak ocenili specjaliści, ważną rolę w rozpoznawaniu i..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...miejscowych nie jest charakterystyczne dla ZŻG. Objawy ZTP są niecharakterystyczne, najważniejsze z nich to duszność, bóle w klatce piersiowej i przyśpieszona częstotliwość oddechu. U części chorych pierwszym i jedynym objawem klinicznym jest nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania -..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...pomidorów, który nadaje im charakterystyczny, czerwony kolor. Likopen blokuje zły cholesterol LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany. Zanim suplement trafi do sprzedaży, potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Na razie..

Dla serca najlepszy jest świeży czosnek

.. ...najbardziej znany ze swojego charakterystycznego zapachu zgniłych jajek, odgrywa ważną role jako chemiczny przekaźnik. Siarkowodór rozluźnia naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi. Jednak suszony czy gotowany czosnek nie dostarcza organizmowi siarkowodoru. Podczas badań karmiono..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...intensywnosci wysilku jest jego charakterystyczna cecha, natomiast puls spoczynkowy w bezstresowych okolicznosciach juz takiej zmiennosci nie posiada i tutaj wzrost o 10 uderzen na minute jest WYRAZNYM sygnalem ze jesli cos jeszcze nie jest nie tak, to niedlugo juz moze byc - wiec warto..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...serca, przy którym jest charakterystyczne kaszlnięcie - taka próba powstrzymania rozpędzenia serca : ) W każdym razie jak się już rozpędzi to jest na prawdę nie przyjemnie. Ale próbuję drażnić nerw błędny - podświadomie jak jeszcze nie wiedziałem o co chodzi to kaszlem, czy raczej takim..

Echo serca - Str. 18

.. ...dzieci z tą wadą mają charakterystyczną, bardzo smukła budowe ciała, niedobór wagi ciala, skłonnośc do infekcji dróg odedechowych. W niektorych odmianach tej wady istnieje nieprawidłowosc w budowie płatka zastawki dwudzielnej ( daje objawy jej niedomykalności ), ubytek porzegrody..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...pochylenie głowy tworzy charakterystyczną postawę ( tzw. * koci grzbiet * ). Nogi lekko rozstawione. Stopy stoją na podłodze, pięty nieco od siebie oddalone, stopy nóg tworzą rozwarty kąt. Ręce lekko zgięte w łokciach, przedramiona oparte o wewnętrzną stronę ud, dłonie lekko zgięte w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 65

.. ...jak boli w miejscach charakterystycznych tzn. uciska w lewej piersi , piecze w mostku , boli między łopatkami mam nudności czasami wymiotuję i mam biegunkę. Fakt po tych 2 latach jedynie co u mnie zdiagnozowali to zwyrodnienie kręgów szyjnych i helicobacter . Proszę pomóżcie mi..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 68

.. ...zapisałam sobie Was z charakterystykami: ) Żebym nie myliła osób: ) Już widzę po tonie, że minia to nie * nasza * mina ze Szczecina. Moja droga, każdy ma swój sposób ( bo nie ma jednego! ) na walkę z nerwicą. Ja bardzo się cieszę, że ludzie, którzy tu zaglądają potrafią się otworzyć,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 583

.. ...wyobrazenia przyszlosci. Cecha charakterystyczna nerwicy. Dawalem se rade az do tej pory. Mialem troche problemow. Dostawalem atakow paniki... szczegolnie na kaca. A teraz znow sie boje. Nie pije, nie pale... Budze sie ze strachem itp. STRACH, LEK, i nic wiecej. Sami mozecie wyciagnac..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...mam w klatce. Co jest charakterystyczne - zadko boli gdy siedze albo spaceruje, najczesciej gdy leze a juz szczegolnie gdy leze na boku, tak mnie sciska ten bol ze brak mi oddechu kreci mi sie w glowie, ponoc tez jak spie to czesto mam bezdechy. Dzis w nocy sie przerazilam, okoo 20 razy..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 26

.. ...mostkiem albo w takim charakterystycznym dołku na samym końcu mostka tuż nad brzuchem. Ostatnio mam także dziwny ból w klatce piersiowej, także klujący, ale co ciekawe, pojawia się pod dwóch stronach mostka w tym samym momencie ( pod samym mostkiem nie boli ) - kłuje mnie w dwóch..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...extracystole ). Są bardzo charakterystyczne i łatwo je odróżnić od innych zaburzeń. Wygląda to mniej więcej tak: przy prawidłowym, równomiernym rytmie zatokowym w pewnym momencie pojawia się uderzenie wcześniejsze, po którym następuje krotka przerwa ( nieznacznie dłuższa od standardowych..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 19

.. ...extrasystole ). Są bardzo charakterystyczne i łatwo je odróżnić od innych zaburzeń. Wygląda to mniej więcej tak: przy prawidłowym, równomiernym rytmie zatokowym w pewnym momencie pojawia się uderzenie wcześniejsze, po którym następuje krotka przerwa ( nieznacznie dłuższa od standardowych..

Jakie macie dolegliwości nerwicowcy? - Str. 2

.. ...niema padaczki w nerwicy charakterystyczna jest hipochondria. latwo to sprawdzic bierzemy termometr i mierzymy temperature wyjdzie 36.6 : ) czyli oficjalny brak choroby skad wymyslacie te bzdury odrealnienie? za duzo czytacie tych bredni po sieci wszedzie to kurwa gowno antyspam Witam...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 38

.. ...serca o zespoły objawów charakterystyczne dla niektórych chorób czy stanów fizjologicznych ( np. urojona ciążą, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe przypominające padaczkę, itd. ) o zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych, o zaburzenia seksualne ( np. zaburzenia erekcji,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 152

.. ...nerwica,a po drugie dość charakterystyczne myśli dla nerwicowców to to że to napewno jakaś straszna choroba i lęk przed śmiercią,podobno człowiek naprawdę chory nie ma takich obaw,a poza tym weszłaś na forum o nerwicy,pozdrawiam Witam mam podobne objawy do tu opisywanych a dokładniej..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 155

.. ...XIX i XX wieku ( np. charakterystyczne potrzasanie noga na filmach u Chaplina ; ). W goraczce reumatycznej dochodzi w 70% do procesu zapalnego serca ( carditis ) oraz pląsawicy ( proces zapalny w mózgu ). WAŻNE ! Wykazano, że wysoce reumatogenne szczepy GAS posiadają epitopy ( białka )..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 243

.. ...fatalne samopoczucie w charakterystycznych momentach. Może zacznę od początku. W tym roku zdawałam maturę i szczerze mówiąc nie uważałam jej za niewiadomo jak trudy egzamin i nie zależało mi na super wyniku. Wiedziałam, że zdam ją co najmniej dobrze, więc się nie stresowałam, ponad to w..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca - Str. 2

.. ...oblewanie potami są charakterystyczne dla chorób tarczycy. U mnie czasami serce się potyka. Znaczy brakuje jednego uderzenia. Podczas wysiłku jak serce zaczyna bić szybciej wszystko wraca do normy. EKG, USG - ok. Ciekawe czy to nerwica : ) mam 21 lat i mam to samo, od lutego praktycznie..

Co się do mnie przypałętało?

.. ...lordoze szyjna i niezbyt charakterystyczny usisk na nerw promieniowy lewej reki, powoduje to niestety czasem jej oslabienie i opadanie, ale pierwszy ortopeda stwierdzil, ze mi sie wydaje, bo mialam wszystkie odruchy OK. Wlasnie poszukiwanie wygodnej, zmniejszajacej bol pozycji bylo moim..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...EKG też widoczny był charakterystyczny dla tej wady blok serca. Nie lecze tego , bo tego się nie leczy. Kardiolog powiedział mi tylko cos takiego: Urodziła się pani z tym i żyła przez 27 lat nic otym nie wiedząc . I gdyby pani nie zrobiła usg serca być może nigdy by sie pani nie..

CK-MB - Str. 2

.. ...przedzawalowym lub zawale. Cechą charakterystyczna jest zwłaszcza podwyzszony wynik enzymów sercowych i kołatanie serca. Posprawdzam jeszcze mozliwe powody Twojego niedomagania i jak najszybciej dam znać. Trzymaj się!!!: ). Dzieki za zainteresowanie !! Dusznosc moja faktycznie występuje..

Pomocy! już zdesperowany jestem

.. ...odkryciami jest też charakterystyczne dla nerwicy. Jeżeli Twoje badania które zrobiłeś nie kłamią a niesprecyzowane bóle w okolicy serca pojawiają się głównie w spoczynku to masz nerwicę jak nic ! ale mnie pocieszyłes heheheh dzieki czy sa jakies leki na ta nerwice i jak ja zdjagnozowac..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 4

.. ...prowokować arytmie. Charakterystycznym objawem refluksu jest zgada a Piotr o niej nic nie pisał.Więc to chyba nie to.Przypadkiem nie miałeś Piotrze kiedyś wypadku samochodowego? Odnośnie wypowiedzi powyżej.Powinno być * zgaga * Witam Wszystkich!!!! Co do wypowiedzi Nocnego Marka. Owszem..

Operacja bajpasy

.. ...widoczną bliznę bez charakterystycznej drabinkijak po szyciu. Drogi Edwardzie. Moja teściowa miała 2 miesiące temu operację. Zabieg wykonywany był w Szczecinie. Opieka wzorowa. Wszystko udało się bez problemów. Obecnie teściowa jest w domu, ale chodzenie traktuje jako dopuist Boży. Nie..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 7

.. ...koszmar. Takie bóle są charakterystyczne - kłujące, najczęściej dotyczą skroni ( wówczas taki ból można pomylić z niskim ciśnieniem ), promieniują albo * skaczą * ( czyli: raz boli z przodu, raz z tyłu, raz cała głowa, raz pół ) - to są napięciowe bóle - czasem w połączeniu z..

Uogólniony stan zapalny śródbłonka

.. ...zaintubowany ). Cechą charakterystyczną tego stanu u niego jest bardzo duży obrzęk, głównie szyi, główki, ramion. Podejrzewano na początku skrzepliny, ale przepływy są w porządku. Nie widać wyraźnie, że gdzieś w tętnicy czy żyle nie płynęła krew. Dostaje jednak cheparynę. Jest karmiony..

Dodatkowe skurcze

.. ...strach jest najbardziej charakterystycznym objawem,zebys wiedziala jak ja sie nakrecam podczas tych dodatkowych skurczy,prawie zawsze laduje przestraszona u lekarza.Ale znalazlam swietna pania kardiolog,ktora logicznie mi to wszystko wytlumaczyla,ze strach powoduje wzomozone objawy..

Dodatkowe skurcze - Str. 3

.. ...niesamowicie,lecz jest on tak bardzo charakterystyczny w chorobach serca,to rowniez wiem od swojej kardiolog.Poprostu serce w naszej psychice jest scisle uwarunkowane z zyciem,wiec moze dlatego.Znam to wszystko z autopsji,dlatego tak bardzo wspolczuje tym ktorzy cierpia na te..

Dodatkowe skurcze - Str. 183

.. ...prawidłowym zespołem QRS, ich charakterystyczne cechy kliniczne i elektrokardiograficzne. Przedstawiono także leżące u ich podłoża mechanizmy elektrofizjologiczne. słowa kluczowe: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, preekscytacja Franciszek..

Dodatkowe skurcze - Str. 195

.. ...zapisu EKG - jest bardzo charakterystyczny ( tzw. skrócenie odstępu PR i obecność fali delta ). Zobaczysz co powie Profesor może da Ci leki i na razie tak musisz być i egzystować Ja się już długo z tym borykam i też po Nowym Roku myślę o ablacji, ale tak jak Ci napisałem nikt jej na..

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

.. ...serce jest powiększone z charakterystycznymiKukułczymi gniazdzmi.Arytmię leczy się tu farmakologicznie.Z chorobą można normalnie żyć choć jej się w sumie nie leczy.Należy pilnować aby nie wytworzyła się niewydolność lub stan zapalny( które miewam ).No i zażywać wszystkie leki które..

Napady szybkiego bicia serca

.. ...wyleczenia jej i nie miewam częstoskurczów ... A może to napady paniki? Warto sprawdzić. Przyśpieszenie akcji serca, bez * widocznych * powodu, to jeden z charakterystycznych objawów tej właśnie przypadłości...

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...serca. Przeciek ten daje charakterystyczny szmer nad sercem słyszalny słuchawką, poprzedzony cichym kliknięciem. Wada ta dotyczy zwykle młodych ludzi, w szczególności kobiet. powrót Najczęstsze dolegliwości i objawy Wypadanie płatka zastawki mitralnej przebiega najczęściej bez..

Wada serca - wypadanie płatka

.. ...min..Zwolnienia pracy serca charakterystychne przy wypadaniu płatka mam pare razy dziennie,ale nauczyłam sie z tym żyć..i nie denerwować się..bo to podstawa..Jeśli będziesz chciała się poradzić..popisać troszke to mój adres gosiak7@vp.pl cześć jestem radek . wypadanie płatka lewej komory..

Choroby serca związane z adrenaliną

.. ...stresem dla organizmu - połączenie tego z nerwicą może dawać zwiększenie objawów właśnie po jeździe. Podobno charakterystyczne dla nerwicy jest właśnie to że objawy ustępują w trakcie obciążenia lub wysiłku...

Zwapnienia aorty brzusznej

.. ...Zwapnienia w aorcie charakterystyczne są dla uwapnionej blaszki miażdżycowej w wewnętrznej błonie naczynia. Duży odsetek starszych pacjentów ma zwapnienia w ściane aorty i nie podejmuje się w tym przypadku żadnego leczenia... anula masz racje... tylko dlaczego??? przecież żyjemy w XXI..

Dziwne bóle w środku mostka

.. ...się, ponieważ to może być choroba zatorowo - zakrzepowa. Pamiętaj również, że często lekarze bagatelizują problem lub o nim zapominają. NiGor te objawy ktore opisujesz sa charakterystyczne dla arytmii...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 2

.. ...powiedzial mi ze to jest charakterystyczne dla czestoskurczy serca!!!pozdrowienia papapap Gaja to nie samowite jak wyraznie opisalas Twoj atak moj wyglada identycznie!!! dostaje takich napadow leku w momencie jak mam zostac sama w domu albo pojsc gdzies sama z dzieckiem i mysle wtedy czy..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 6

.. ...objawy to oczywiscie charakterystyczne objawy nerwicy serca.Mialam bardzo podobne jesli chodzi o budzenie sie w nocy z panicznym lekiem,zreszta opisywalam to w ktoryms liscie.Temu lekowi na poczatku nic nie towarzyszylo,byl to poprostu straszny lek przed sama nie wiem zreszta..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 30

.. ...zamknę. Nie wiem czy o charakterystyczne dla nerwicy - tzn.permanentne objawy przez csały dzień ( codziennie )????????? Witaj Marcin mam czasami podobne uczucia ale tylko wtedy kiedy zaczynaja sie ataki.Miewam takie uczucia ale nie zawsze dretwieje mi reka lewa czesc twarzy i czuje jakby..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 32

.. ...przytrafialy, te bole to sa charakterystyczne bole nerwicowe.Po pierwsze przestalam na nie kompletnie zwracac uwage i same zaczely znikac.Chce zaznaczyc ze u mnie zdiagnozowano wypadanie platka, lecz podobno ta malenka kosmetyczna wada nie daje takich objawow jakie ja miewalam, poprostu..

Nerwica - artykuł

.. ...mięśni ( często bóle charakterystyczne dla zmęczenia ), być może cierpisz właśnie na neurastenię. Czasem dochodzą do tego drażliwość, problemy ze snem, niestrawność, ciągłe niezadowolenie, obniżenie nastroju i problemy seksualne ( np. przedwczesny wytrysk ). Nerwica natręctw objawia się..

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Q 21.1

.. ...dzieci z tą wadą mają charakterystyczną, bardzo smukła budowe ciała, niedobór wagi ciala, skłonnośc do infekcji dróg odedechowych. W niektorych odmianach tej wady istnieje nieprawidłowosc w budowie płatka zastawki dwudzielnej ( daje objawy jej niedomykalności ), ubytek porzegrody..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 17

.. ...uspokoi Andrzeju cechą charakterystyczną boreliozy jest to że pogorszenie następuje po alkoholu... : - ) a z tymi wszystkimi objawami to znaczy , że masz fascylkulacje czyli taką pobudliwość pojedynczych włókien mięśni i drętwienia też masz, złenapięcie mięśniowe kończyn? acha i przy..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 22

.. ...te drgania miesni sa charakterystycznym objawem tej choroby.Nie chce wszystkim tutaj na sile wciskac boreliozy ,ale jesli sa inne trwajace dlugo rozne dolegliwosci to warto byloby sie przebadac pod tym katem.Ktos tam powie - kleszcze - mialem cala mase i nic mnie nie boli,ale to do..