Cholesterol

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...leki obniżające poziom cholesterolu, LDL i trójglicerydów we krwi, a zwiększające frakcję HDL, tzw. dobrego cholesterolu. Najczęściej wykorzystywane są dwie grupy leków hiopolipemizujących: statyny i fibraty. Do statyn zaliczamy na przykład simwastatynę ( Simvacard, Cardin, Simvacard,..

Statyny

Statyny

.. ...komórkowej syntezie cholesterolu. Wątroba i jelita człowieka odpowiedzialne są z a syntezę 75% puli cholesterolu występującego w organizmie. Statyny hamując enzym odpowiedzialny za syntezę cholesterolu zmniejszają jego pulę w komórkach ustroju co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. LDL cholesterol - lipoproteiny niskiej gęstości ( Low Density Lipoproteins ) stanowią w surowicy krwi największą frakcję lipoproteinową i są głównym transporterem cholesterolu. Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To..

HDL Cholesterol

.. HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości ( High Density Lipoproteins ) odpowiedzialna jest za transport powrotny cholesterolu z tkanek do wątroby. Stężenie cholesterolu HDL w surowicy poniżej 35mg/dl ( 0,9 mmol/l ) jest skorelowane ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. W większości przypadków zaburzenia te wywołane są nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi ( rodzinna predyspozycja do hipercholesterolemii ). Cholesterol możemy..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...naczyniowy; wzrost frakcji cholesterolu HDL i obniżenie cholesterolu VLDL, który jest prekursorem LDL, zwolnienie spoczynkowej i wysiłkowej czynności serca i wzrost odporności na sytuacje stresowe; spadek zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; zwiększenie ukrwienia serca i rozwój..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...). Badanie ogólne ( obecność mikroalbuminurii ) i posiew moczu. U wszystkich chorych zaleca się wykonanie badania EKG. Kontrola poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji: LDL, HDL, oraz trójglicerydów...

By-passy

.. ...stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu, regularnie przyjmować leki ( leki obniżające poziom cholesterolu ( statyny ) oraz wykonywać regularnie zalecone przez kardiologa ćwiczenia fizyczne...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...celu obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Ograniczenie spożycia tłuszczów zawierających wiązania nasycone ( tłuszcze zwierzęce ); zgodnie z zaleceniami należy zwiększyć spożycie owoców ( także suszonych, warzyw; dążenie do uzyskania należnej masy ciała - wskaźnik masy ciała ( BMI )..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, LDL - cholesterolu, triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia HDL cholesterolu; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; zespół metaboliczny X: otyłość typu centralnego ( typ: jabłko ), insulinooporność i hiperinsulinemia oraz choroby towarzyszące (..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...utlenione cząsteczki cholesterolu LDL mają właściwości cytotoksyczne i są głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie śródbłonka. Uszkodzenie śródbłonka powoduje powstanie procesu zapalnego a co za tym idzie uwalnianie mediatorów zapalenia. W miejsce zapalenia naciekają makrofagi ( tzw...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...( głównie LDL - zły cholesterol ), komórek oraz włóknika. Uwypukla się do światła naczynia i zmniejsza jego średnicę. Może to powodować niedokrwienie narządów zaopatrywanych przez daną tętnicę. Blaszka miażdżycowa może pękać, aktywuje wtedy osoczowe czynniki krzepnięcia i dochodzi do..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. ...blaszki miażdżycowej. cholesterol LDL turbulentny przepływ krwi ( stres ciśnieniowy ) niezidentyfikowane czynniki / toksyny homocysteina palenie papierosów infekcje wirusowe nadciśnienie kompleksy immunologiczne I. Uszkodzenie śródbłonka - typ I uszkodzenia. Przyleganie i migracja..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi przyczynia się do powstawania blaszki miażdżycowej, będącej przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...związek pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i Finlandii. Najniższy wskaźnik zachorowalności na chorobę..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...dieta obniżająca poziom cholesterolu ). Utrzymuj swoją masę ciała taka aby twój wskaźnik masy ciała mieścił się pomiędzy 20 a 25 ( BMI - body mass index - wskaźnik masy ciała ), ogranicz ilość kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny ( min. 3..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele osób twierdziło do tej pory, że orzechy powinny być unikane w diecie niskocholesterolowej. Korzystny wpływ spożywania migdałów w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca potwierdzony został także przez American Heart..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub triglicerydów ( TG, trigly ) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji - zawału serca. Podobnie podwyższony poziom glukozy we krwi zwiększa..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo czułe i jednocześnie mało swoiste ( wzrost stężenie następuje w wielu sytuacjach, niekoniecznie..

Chelatacja

.. ...wersenowy wiąże się z cholesterolem i wapniem zawartym w blaszkach miażdżycowych, tworzy rozpuszczalne kompleksy i tym samym oczyszcza tętnice. Chelatacja ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie wystąpienia zawałów serca, poprawę jakości życia pacjenta. Opinie co do..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...Najczęściej są to kamienie cholesterolowe. Kamica pęcherzyka żółciowego zagraża bardziej ludziom otyłym niż szczupłym oraz bardziej kobietom niż mężczyznom. Choroba może być przez długi czas bezobjawowa. W takim wypadku, nawet jeśli stwierdzi się kamicę w badaniu USG jamy brzusznej, nie..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...obniżający stężenie cholesterolu we krwi. Statyny, w tym atorwastatyna, hamują działanie kluczowego enzymu w biochemicznej kaskadzie powstawanie cholesterolu ( reduktazy HMG - CoA czyli hydroksy - metylo - glutarylo - koenzymu A ). Regularne stosowanie atorwastatyny powoduje przede..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty wpływają pozytywnie na..

Lipemia

Lipemia

.. ...triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w pokarmie do wątroby. Tam powstają VLDL, które z kolei transportują tłuszcze z wątroby do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Lipidogram

.. ...poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy lipidogram. Lipidy Zakres norm cholesterol całkowity poniżej 190 mg/dl ( 5,0 mmol/l ) HDL cholesterol powyżej 40 mg/dl ( 1,0 mmol/l ) u mężczyzn powyżej 46 mg/d ( 1,2 mmol/l )l u kobiet..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...wszystkim podwyższony poziom cholesterolu ). Jednym z podstawowych zaleceń lekarskich, mających na celu zmniejszenie zakrzepowych powikłań miażdżycy, jest promocja zdrowego tryby życia, aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz prawidłowej kontroli wartości ciśnienia tętniczego,..

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...działania odnosi się do cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów oraz do stężenia apolipoproteiny B. Stosowanie leku wiąże się także ze wzrostem poziomu HDL, potocznie nazywanego dobrym cholesterolem . Ezetymib wywiera swoje hipolipemizujące ( zmniejsza poziom lipidów )..

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...( zmniejsza stężenie cholesterolu ) i przeciwświądowym, jeśli przyczyną świądu jest choroba dróg żółciowych. Cholestyramina po przyjęciu doustnym nie wchłania się w jelitach. Wiąże się z obecnymi tam kwasami żółciowymi i zapobiega w ten sposób ich wtórnej resorpcji. Dochodzi do..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że ok. 30 proc. Polaków cierpiących na nadciśnienie nie jest tego świadomych, a tylko u 12 proc. nadciśnienie jest prawidłowo..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...tytoniu, a także poziom cholesterolu oraz HDL - jedną z jego frakcji czyli tzw. dobry cholesterol. Jak podkreśla prof. Lech Poloński z ŚCCS, specyfika leczenia ostrych zespołów wieńcowych u kobiet i mężczyzn jest nieco inna, choć same schorzenia klinicznie są takie same, a ich leczenie..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...pojedynczych genów, np. hipercholesterolemii rodzinnej. Defekt genu w tym przypadku prowadzi do tego, że chory ma tak wysoki poziom cholesterolu, który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi, a jedynie co trzeci chory poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym,..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...skuteczności w walce z cholesterolem i zapobieganiu chorobom układu krążenia mogą się osadzać na zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...poziom dobrego i złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Niedobory witaminy D wiąże się z coraz większa liczbą chorób oraz z ogólnym ryzykiem zgonu. Wyniki naszych badań dowodzą, że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca - komentują autorzy pracy. Zdaniem naukowców, zwiększenie..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...ciśnienia i poziomu cholesterolu, także zbyt szybkie bicie serca jest niepokojącym objawem - ostrzegali podczas konferencji prasowej w Warszawie profesorowie Andrzej Rynkiewicz i Krzysztof Filipiak. Choroba wieńcowa jest podstępna - aż w 35 proc. przypadków zaczyna się ( i kończy )..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których serce biło wolniej. Jak przypomniał prof. Andrzej Rynkiewicz, obecnie w..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...profilaktycznych ( m.in. pomiar cholesterolu, ciśnienia ). Dla dzieci zostanie przygotowane miasteczko zabaw. Światowy Dzień Serca jest obchodzony w ponad 100 krajach na całym świecie od 2000 r. W ramach tego wydarzenia odbywają się konsultacje medyczne, marsze, biegi i ćwiczenia..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu,..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...podwyższone stężenie cholesterolu, glukozy i cukrzycę, a także otyłość brzuszną. Ostatnio podnosi się także znaczenie nowych markerów tego ryzyka, zebranych w publikacji Polskiego Forum Profilaktyki. Wśród nich są wskaźniki dotyczące m.in. uwapnienia tętnic wieńcowych ( badanie..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...tytoniu i podwyższony cholesterol . W jaki sposób choroba ta nam zagraża? Jak wyjaśniają eksperci, zbyt wysokie ciśnienie krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...wieloletniego odkładania cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...utlenionej postaci tzw. złego cholesterolu ( LDL ). Wszystkie te substancje są znane z tego, że przyczyniają się do rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych. Nasze badania wykazały, że regularne spożywanie chipsów powodowało w organizmie przewlekły stan zapalny, podobnie do przewlekłej..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...zmniejszony poziom dobrego cholesterolu we krwi ( o 2,2 mg/dl u mężczyzn i 2,7 mg/dl u kobiet ) oraz wyższe stężenie glukozy we krwi ( o 3.0 mg/dl u mężczyzn i 2.1 mg/dl u kobiet ). Dobry cholesterol , czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości ( HDL ), usuwa nadmiar złego cholesterolu z..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...krwi i niższy poziom cholesterolu. Panie, które karmiły swoje dzieci przez ponad rok miały aż o 10 proc. niższe ryzyko zawału serca, udaru oraz chorób układu krążenia i serca niż kobiety, które nigdy nie karmiły piersią. Jak podkreśla doktor Schwarz korzyści zdrowotne z karmienia piersią..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Produkty jego degradacji są identyczne ze związkami naturalnie występującymi w blaszce miażdżycowej - tłumaczy. Budowa drugiego polimeru jest niemal identyczna z białkami naturalnymi, dzięki czemu nie wywołuje reakcji obronnej organizmu. Równolegle do..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...Likopen blokuje zły cholesterol LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany. Zanim suplement trafi do sprzedaży, potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Na razie przeprowadzono wstępne eksperymenty z udziałem 150 osób chorych na serce -..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...korzystne zmiany w stężeniu cholesterolu we krwi, przez co może obniżać ryzyko chorób układu krążenia. Z najnowszej pracy naukowców z Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill oraz Collegium Medycznego Baylora w Houston ( w stanie Teksas ) wynika natomiast, że efekty te widać..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...wskaźnikach, takich jak poziom cholesterolu w surowicy krwi pacjentów. A te były zaskakująco dobre. Nasze najnowsze badania wskazują jednak, że przynajmniej u zwierząt diety te mogą mieć niekorzystny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, co nie znajduje odzwierciedlenia w prostych..

Daktyle chronią przed odkładaniem cholesterolu w naczyniach

.. ...odkładaniem się złogów cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych. Badania przeprowadzone w ośrodku medycznym im. Majmonidesa ( hebr. Rambam ) i Instytucie Technologii Technion w Hajfie, najbardziej znanej wyższej uczelni technicznej Izraela, wskazują na zdrowotne korzyści ze..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...lipidowej - wysoki poziom cholesterolu ( hipercholesterolemia ) oraz siedzący tryb życia. Niestety, w Polsce ryzyko zawału dotyczy milionów osób - aż dziewięć mln Polaków ma nadciśnienie, 16 mln - nadwagę i otyłość, 16 mln - zbyt wysoki poziom cholesterolu, 2 mln cukrzycę, a 10 mln pali..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...czy obliczenie wskaźnika masy ciała. Na najmłodszych będą czekały konkursy z nagrodami, a na specjalnie przygotowanej scenie zaśpiewają m.in. Majka Jeżowska, Mariola Bojarska - Ferenc oraz zespół Łzy...

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Osoby, dla których ryzyko udaru bądź zawału okazywało się wyraźnie wyższe, były kierowane do specjalisty od układu krążenia. W sumie znaleziono 12 mężczyzn szczególnie zagrożonych chorobami serca, a u sześciu z..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...adrenaliny, noradrenaliny, cholesterolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych w organizmie, przy jednoczesnym spadku poziomu żelaza. Może przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania zatoru tętniczego i w..

Nowy zły cholesterol

.. ...naukowców nowa odmiana złego cholesterolu także zwiększa ryzyko chorób serca - informuje serwis BBC News/Health . Od dawna znany jest zły cholesterol LDL, który zwiększa ryzyko miażdżycy i zawału serca. Można się przed nim chronić odpowiednią dietą i przyjmowaniem statyn. Niestety, w..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...i podwyższony poziom cholesterolu. Są to znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Badacze wykazali jednak, że czynniki te nie wyjaśniają w pełni podwyższonego ryzyka zawału lub udaru w tej grupie. Zdaniem naukowców, sugeruje to, że migreny i schorzenia układu krążenia mają jakiś..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu czy ilość tkanki tłuszczowej. Co więcej, piłka nożna przynosiła lepsze rezultaty niż trening siłowy i jogging. Kierujący badaniami dr Peter Krustrup przeprowadził eksperymenty, podczas których porównał wyniki osób, którym zalecono grę w piłkę nożną..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...jest składnikiem złego cholesterolu, czyli kompleksu lipoprotein niskiej gęstości ( LDL ). Jest to kolejny wskaźnik podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia. Również stosunek apoB do apoA1 ( apolipoproteiny A1 ), składnika dobrego cholesterolu ( tj. lipoprotein wysokiej gęstości - HDL..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...cukier, elektrolity, cholesterol, itp ). Od tamtej pory mam straszne problemy z opanowaniem lęku - boję się, że coś mi się stanie z sercem. Nie mam już częstoskurczów ( w tym roku dwa, z czego jeden trwał minutę, może dwie i tylko ok. 130 na minutę ), za to niepokoją mnie dodatkowe..

Echo serca - Str. 8

.. ...za wysokie ) wartości cholesterolu całkowitego i LDL Szanowna Pani Izo!. Mam 56 lat, z czego 6 po zawale ściany dolnej. Leczony byłem jeszcze tradycyjnie, streptokinazą, a potem był stent i kilka lat w miarę normalnego życia. Parę przypadkowych ale mocnych sercowych ekscesów wpędziło..

Echo serca - Str. 16

.. ...elektrolitami, prócz cholesterolu calk : 6,19 cisnienie graniczne 140/90, przy wzroscie 186 cm waze okolo 99 kg zrobilem też Echo - oto wynik: Lewa kom niepowiekszona, nieznacznie pogrubiala MPK,bez zab. kurczliwosci, ZASTAWKA MITRLANA:NIEDOMYKALNOSC I/II STOPIEN ( DWUJETOWA ) Płatki..

Echo serca - Str. 17

.. ...mam pytanie odnośnie cholesterolu i trójglicerydów , mianowicie 2 miesiące temu robiłam te 2 badania ( wyniki były ok , chol. 190 ) i wczoraj robiłam je również i o dziwo wyniki były podwyższone ( chol.227 ) . Czy podwyższone wyniki tych 2 badań mogły wyniknąć z tego że przeddzień..

Echo serca - Str. 18

.. ...wyniki są następujące : Cholesterol 227 mg/dl HDL 51 mg/dl LDL 136 mg/dl Trójglicerydy 206 mg/dl Proszę mi odpowiedzieć czy moje wyniki są aż takie straszne , nie dość że choruję na nerwicę lękową i boję się zawału to tu jeszcze takie coś . Mam 35 lat 170 wzrostu i 82 kg - czy moja..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...( trochę podwyższony cholesterol 217 ), byłam u 4 kardiologów i każdy mnie zapewniał że serce mam zdrowe i zawał mi nie grozi a ja się wciąż boję . POMÓŻCIE Cześc!ja też obserwuję u siebie podobne objawy.coś takiego trzyma mnie odkąd zaszłam w ciążę.zaczęło się od ataku..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 23

.. ...wlaczy z miażdżyvą i cholesterolem, a zawiera dziką różę, herbatę zieloną sen - cha, hibiskus, jabłko, miętę, owoc głogu, ekstrakt z czerwonych winogron, ziele karczocha. Samo zdrowie: ) Może, Gosiu, świadomość tego, że właściwie troszczysz się o swoje serce sprawi, że przestaniesz bać..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 36

.. ...przy nerwicy ma wysoki cholesterol ja mam 238 a dopiero mam 23 lata i strasznie sie boje bo nie jem wogole mieska zero tłustego a taki cholesterol Pozdrawiam Cześć kobieciatka wczoraj nie dokończyłam swoich wywodów,bo mi komputer wysiadł.On tez chyba na coś cierpi ostatnio: )Ja tu widze..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 37

.. ...nie mierzyłam poziomu cholesterolu. Ale to chyba nie ma wpływu na nerwicę, tak myślę. własnielekarz mi powiedział ze to moze byc id nerwów nerwy moga powodowac miazdzyce a to berdzo nie dobre choróbsko pozdrawiam Czołem No cóz moja droga Doro, ztym sprzataniem przez moje dzieci bywa..

Migotanie przedsionków

.. ...a leki na obniżenie cholesterolu - raka/tak pisze dr Rath /. Poza tym te chemiczne leki dają jeszcze inne straszliwe dzialania uboczne, które objawią się za jakiś czas następną chorobą. Poczytajcie sobie chociaż ulotkę. ( notabene ulotka dla lekarzy jest inna, a dla pacjentów też inna..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...powodują podniesienie cholesterolu, trójglicerydów miażdżycę i wiele innych chorób.Dobre ( omega3 ) niwelują to, co popsuły te pierwsze. W Łodzi przeprowadzono badanie kliniczne polegające na wzbogaceniu diety pacjentów po stentowaniu tętnic o tłuszcze nienasycone:EPA,DHA..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 7

.. ...sobie krew, cukier, cholesterol i elektrolity. Zapłaciłam 30 złotych. Ale prawda jest taka, że rodzinny mi nie wypisze skierowania, bo nie ma wskazań. To jest tak: jak ci nic nie jest, to po co? a Gdzie profilaktyka? No więc sama o to dbam. No właśnie nie moge się doprosić od lekarza..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa

.. ...transaminazy, mocz, cholesterol ( 3 rodzaje ) HBS, elektrolity, CPK, glukozę oraz rentgen klatki piersiowej i przynieść do Pani Dr. Na wizycie Pani Dr. Poradzi jakie badania należy zrobić ( jak niektóre robią w rejonie to tam też można robić nie trzeba wszystkiego robić w Centrum..

Duży puls

.. ...badania, i na tarczycę i na cholesterol ale nic nie wykazały. Czy to jest coś związanego z sercem? Bardzo praszę o odpowiedź. Dziękuję Magdalena Prawidłowy puls spoczynkowy doroslego czoweka zamyka się w przedziale 60 - 80 uderzeń na minutę. Być może Twoja mama ma tachykardię, może..

Chelatacja - Str. 6

.. ...udrożnienie tej zapchaniej cholesterolem tętnicy. Niestety po ok roku czasu od zabiegu powróciły bóle i związane z tym trudności w poruszaniu się. Liczylismy ze ta kuracja coś pomoże ale jak sie okazało hu... dała! tato jest po 22 kroplówkach aplikowanych po 2 razy w tygodniu od ok 2,5..

Chelatacja - Str. 12

.. ...biorę leki na obniżenie cholesterolu i na nadciśnienie. Wsród wpisów na forum nt. chelatacji dwa - trzy lata temu jest sporo entuzjastycznych, ale stopniowo zanikają one na rzecz wpisów negatywnych. Czyżby zwolennicy chelatacji przestraszyli się krucjaty Pana Jerzego z Lublina?. Przecież..

Chelatacja - Str. 13

.. ...obniżenie cisnienia i cholesterolu, na serce - musi pan brać do końca życia * - wmawiają nam lekarze! Okazuje się ,że nie tędy droga ( i znowu jestem tego przykładem ). Od prawie 5 lat nie biorę żadnych chemicznych zlepków nazywanych szumnie ,,lekami * . Mojemu ciału daję to, czego..

Chelatacja - Str. 18

.. ...chromu a bez nich to cholesterol będzie łatwiej powstawał.A co do USA zgadzam się - tam jest gorzej pod tym względem niż w POlsce.A to co pisza o skuteczności leczenia tam to są bzdury. Witam Cichocki! Jestem pierwszy raz na tym forum. Dzisiaj w gazecie Fakt Nr.195/1773 z dnia 21..

Trigly to trójglicerydy?

.. ...parze z podwyższonym cholesterolem. Jaki jest wynik cholesterolu? Leczenie zbijające wysoki poziom trójglicerydów polega na zastosowaniu odpowiedniej diety bogatej w kwasy omega - 3 ( np. dieta rybna ) i leczenia farmakologicznego. jeśli jest to wynik przy normie do 140 to dieta powinna..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...wyniki badania krwi i mam;cholesterol calkowity 203.53mg/dl HDL 42mg/dl .LDL93,01 mg/dl ,trojglicerydy 342.6 mg/dli jeszcze pisze w uwagach LIPEMIA lecze sie na nadcisnienie tetnicze co robic zeby poprawic te wyniki i co jest tego przyczyna nadmiar tluszczu w diecie a lekarz nie..

Trójglicerydy i lipemia - Str. 2

.. ...tyg.,Oraz dieta obniżająca cholesterol.2x w tyg. pływanie po godzinie i,a w pozostałe dni tyg. rower. do Kasi - - - - mój tata zastosował dietę i zioła z artykułu pt.,,Cholesterol i trójglicerydy * * .Napiszę ci jak mu się poprawiły wyniki,które pamiętam:HDL 26 na 52,...trójglicerydy z..

Bajpas i praca

.. ...zależnośc z poziomem cholesterolu. pozdrawiam Pani Izabelo, nie wiem czy dobrze trafiam ale szukam wszedzie odopowiedzi na nurtujace mnie pytanie. Prosze o odpowiedz na ponizsze pytanie. Z GÓRY serdecznie dziekuje. Czy i jak mozna przerwac kuracje Clopidogrelem ( Zylltem ), - czy od *..

Bajpas i praca - Str. 2

.. ...wysiłkowa bd. Walka z cholesterolem to nasze zadanie 190 i niżej. Rehabilitacja po zawale to rowerek w domu z pomiarem tentna i zaczynamy po miesiacu stopniowo i ostrożnie.Ze szpitala na rehabilitacji mnie wyrzucili bo chodziłem na spacery a po operacji jest wspaniałe uczucie upojenia..

Nadciśnienie i cholesterol

.. ...nadcisnienie mam podwyszczony cholesterol jak go obnizyc moze ktos wie?? Poczytaj sobie w dziale hiperlipidemia,hipercholesterolemia,dieta itp. Na stronie znajdziesz wszystkie informacje... Macku na temat nadcisnienia wiem duzo bo jestem zoną nadcisnieniowca juz 20 lat. Skontaktuj sie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 12

.. ...normalizują, poprawiają profil cholesterolu i obniżają stężenie trójglicerydów etc.Ponadto zachęcam do stosowania ćwiczeń interwałowych - są wręcz zbawienne dla serca w przeciwieństwie do ćwiczeń wytrzymalościowych. Bardzo polecam książkę All Sears * Zdrowe serce * , naprawdę warto ja..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...Jedynie co moze martwic to cholesterol całkowity 241.4 HDL 45.7 trojglicerydy 158.1 Bede wdzieczny jak mi ktos to zinterpretuje najlepiej na GG a mam nowy nr 19285485 tamten utraciłem po rem komputera.dlatego nie odpisywałem .Pozdrawiam wszystkich Witam Was: )Mam pytanie ile powina miec..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...proponuję sobie zbadać cholesterol i trójglicerydy - mam podobne objawy tylko, że tętno skacze mi do 230 na minutę. Również podejrzewają WPW, ale ataki tętna zaczęły mi się jak zacząłem pracować w pewnej firmie przy produkcji folii. Ja przynajmniej mam to na ekg i nikomu nie daję( co..

Bezpłatne badania na nadciśnienie tętnicze

.. ...badanie internistyczne - badanie stężenia glukozy i cholesterolu - test na obecność białka w moczu - EKG - konsultacja lekarza specjalisty hipertensjologa KONTAKT: 660 889 243 lub nadcisnienie.tetnicze@wp.pl..

Niedoczynność tarczycy - Str. 9

.. ...niedoczynnosci... o za wysokim cholesterolu juz nie wspomne... niewiadomo dlaczego mam cholesterol 201 - ten zly oczywiscie... pozdrawiam tarczycowcow: ) i szczesciarzy bez takich problemow paulina p.s. z checia przyjme wasze opinie na temat moich diagnoz. tu albo na maila..

Niedoczynność tarczycy - Str. 14

.. ...ma łuszczycę, wysoki cholesterol ktory udało sie nam zbić. A sama o siebie nie dbam.. ZANETA napisałaś że wykryto u Ciebie niedoczynność a wyniki w normie miałaś jak brałaś leki, ja tak zrozumiałam.Do lekarza jak najbardziej; )Jako przyszła mama musisz o siebie dbac: ) Ja byłam wczoraj u..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 11

.. ...wszystko w normie poza cholesterolem : ) Kolejny lekarz? ? ? - z powodu bólów brzucha, do których ostatnio dołączyły bardzo bolesne skurcze odbytu ( wrrr!! - ma to ktoś? ) poważnie zastanawiam się nad proktologiem. ...i tak bez końca. ...a może jeszcze toczeń przyjdzie mi wykluczać. Co..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 14

.. ...psychiczne ) - dobry cholesterol w górnym zakresie normy, zły cholesterol poniżej normy ( ! ), triglicerydy w dolnym zakresie normy Jestem bardzo chudy, jakiś czas temu miewałem częste biegunki i tu jest chyba jakiś trop. Małe stężenie triglicerydów może wskazywać na złe wchłanianie z..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 114

.. ...uwage czy biore leki na cholesterol( mam za wysoki i biore Tulip ) i stwierdzil ze jemu wyglada to na problemy z tarczyca,przpisal Propranol i kazal zglosic sie na badania.Zrobilam morfologie ,potas i TSH - wszystko w normie. W zwiazku z tym mam pytanie - czy to nerwica?Bo te objawy nie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 180

.. ...to miałem podwyższony cholesterol i trójglicerydy. Przepisano mi leki, ale bolały mnie po tym mięśnie i stawy i kazano mi je odstawić - miałem podwyższone CPK. Ale po wyjściu ze szpitala takie „ataki” powtarzały się, czasami raz dziennie, czasami kilka razy dziennie,..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...sprzyja także wysoki cholesterol i nadwaga. Także ważna jest DIETA miażdzycowa. 2. wysiłek umiarkowany systematyczny codziennie np rower treningowy 30 min nie przekraczaj tetna 100 Dziekuje za odpowiedzi. Pozwole sobie tylko na odnowienie zapytania o saune. Przez jakies 20 lat chadzalem..

Dziwne skoki ciśnienia tylko u lekarza

.. ...rowniez podwyzszony poziom cholesterolu i nadwage wiec lekarz zwykle traktuje to powaznie. Wydaje mi sie, ze u mnie glowna przyczyna choroby jest wlasnie stres i zycie w nerwach. Chcialabym pomoc swojemu sercu, ale czasami juz zupelnie brakuje mi sil! zaczelam sie regularnie ruszac,..

Niski puls po concorze 2,5

.. ...wyszły trochę podwyższony cholesterol do 210 norma jest 200 i hemoglobina 17.4 a jest 17.Mam 34 lata. ja mam podobnie,neurolog mówi zdrowa,okulista i kardiolog też( choć mam rozmyte widzenie,a serce wali tak szybko że czasem nie zdążam policzyć,ciśnienie w normie,holter i echo serca..

Co się do mnie przypałętało?

.. ...alkoholi, za to palę. Cholesterol 243 ( z własciwymi proporcjami dobrego i złego cholesterolu ), ciśnienie nieregularne, nie zajadam się tłuszczami, ale też nie unikam. Wykonuję pracę umysłową z dużą porcją ruchu ( dziennie nawet do kilkunastu kilometrów przebiegu ). Tyle opisu. Mój ból..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...poziomie cholesterolu i jak ich nie odrzucić, a betablokery blokują też popęd seksualny więc nie ma się co zastanawiać tylko odpowiednia dieta, dobór witamin i mineralów, a sam organizm wróci do normy...

By-passy - jakie ryzyko?

.. ...sa zyly z nogi i wstawiane w sercu w celu lepszego ukrwienia serca i lepszj wydolnosci po operacji trzeba dbac o diete nie dopuszczac do wysokiego cholesterolu atym samym do miazdzycy tetnic wiencowych..