Cholesterol LDL

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

.. ...że obniżanie poziomu cholesterolu LDL zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej, jednak dopiero niedawno okazało się, że odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia powoduje aż trzykrotnie większą redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej niż terapia statynami wdrożona w późniejszym..