Choroba Cori

Choroby spichrzeniowe

.. ...glikogenoz ( choroba Pompego, choroba Cori ) dotyka miedzy innymi serca. Poza objawami wynikającymi z zajęcia innych narządów, na przykład mięśni szkieletowych, dochodzi do przerostu mięśnia sercowego i jego powiększenia ( wrodzona przyczyna kardiomegalii ). Lipidozy, jak choroba Taya -..