Choroba nerek

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

.. Przewlekła choroba nerek ( PChN ), której istotą jest postępujące i nieodwracalne upośledzenie funkcji nerek, przyczynia się z znacznym stopniu do rozwoju chorób układu krążenia. Im bardziej uszkodzone są nerki, tym większy negatywny wpływ wywierany jest na serce i naczynia krwionośne. Wśród około 30 - 50%..

Erytropoetyna

Erytropoetyna

.. ...utlenowania tkanek. Przewlekła choroba nerek ( PChN ), której istotą jest postępujące i nieodwracalne uszkodzenie funkcji nerek, prowadzi, poza innymi nieprawidłowościami, do zmniejszenia produkcji erytropoetyny. Niedobór erytropoetyny powoduje zmniejszenie produkcji czerwonych krwinek i..

Niewydolność nerek

.. ...zapadalność na takie choroby jak: choroba wieńcowa i niewydolność serca; miażdżyca naczyń; zaburzenia rytmy serca; nadciśnienie tętnicze; niedokrwistość; infekcyjne zapalenie wsierdzia. Upośledzenie funkcji układu krążenia wynika z licznych zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, do..

Kreatynina

Kreatynina

.. Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek ( powstającej ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek ). Podwyższenie wartości kreatyniny następuje, gdy uszkodzone zostaje powyżej 50% czynnych nefronów w nerce. Tak więc wartość kreatyniny nie jest czułym..