Choroba niedokrwienna

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u obu płci sprawiają trudności zarówno epidemiologom, jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony, jednak..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. Choroba niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn..

Niedotlenienie serca

.. ...więc ukrwienie serca; w chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem wymiany pęcherzykowej. Niedotlenienie serca jest elementem niedokrwienia. Krew dostarcza do narządów, w tym wypadku do..

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

.. ...filtration rate ) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób pośredni odzwierciedla stan czynnościowy nerek, tzn. ilość funkcjonujących prawidłowych nefronów.Umożliwia to obserwację postępu i stopnia zaawansowania choroby. Przesączanie kłębuszkowe..

Bakterie z jamy ustnej przyczyną miażdżycy

Bakterie z jamy ustnej przyczyną miażdżycy

.. ...czynników ryzyka tej choroby zostało do tej pory określonych, naukowcy nie ustają w poszukiwaniu innych możliwych jej przyczyn. Najnowsze badania epidemiologiczne i eksperymentalne dowiodły, że istnieje powiązanie między czynnikami infekcyjnymi z rozwojem miażdżycy. Bakterie..

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

.. ...niedokrwiennej serca oraz zawału. Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności na świecie. Do jej wystąpienia przyczyniają się czynniki genetyczne, ale ich udział w pojawieniu się choroby nie jest jeszcze do końca ustalony. Badania nad..