Choroba niedokrwienna serc

Zespół Dresslera

.. ...przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała przeciwko komórkom mięśnia sercowego stwierdzane w surowicy; obraz płaszczowego uszkodzenia..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi dotychczas zdrowych. W bardzo rzadkich przypadkach jest spowodowany przez inną przyczynę. Objawy zawału serca. Zawał serca objawia się przede wszystkim bardzo silnym, długotrwałym ( z reguły ponad 20 min. ) bólem zamostkowym. Pacjent..

Niewydolność serca

.. ...mitralna, aortalna czy choroba niedokrwienna serca. Niewydolność prawokomorowa bardzo często pojawia się jako powikłanie niewydolności lewokomorowej. Niewydolność prawokomorowa może też występować jako postać izolowana w przebiegu pierwotnego przeciążenia prawej komory ( nadciśnienie..

Bradykardia

.. ...niedokrwienna serca; niedoczynność tarczycy; przedawkowanie beta - adrenolityków, glikozydów; hiperkaliemia - nadmierne stężenie potasu we krwi ( może się pojawić u osób przyjmujących środki moczopędne )...

Migotanie przedsionków

.. ...Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna serca ( IHD ) nadczynność tarczycy - nadmiar hormonów działa niekorzystnie na szybkość pobudzeń mięśnia sercowego; niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki..

Statyny

Statyny

.. ...do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu we krwi ) w przypadku gdy dieta i leczenie niefarmakologiczne nie przynosi rezultatów. Działania niepożądane statyn. Statyny są zazwyczaj dobrze tolerowane jednak mogą pojawić się..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej koreluje z zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol..

HDL Cholesterol

.. ...zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Najsilniejszymi dowodami na to są dane pochodzące z Framingham Study prowadzone w USA. Pacjenci z niskimi stężeniami frakcji HDL cholesterolu mają znacznie większe ryzyko ryzyko choroby niedokrwiennej serca nawet w sytuacji gdy stężenie..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest mniej jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...z zawałem serca. W chorobie niedokrwiennej serca - S. Rudnicki. Choroba niedokrwienna serca - Leszka Gieca. Nowe życie po zawale - Dolf Kunzel. Choroby serca - Diagnostyka i terapia - M. Gabriel Khan...

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...acetylosalicylowego: choroba niedokrwienna serca, prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, profilaktyka przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu ( TIA, transcient ischaemic attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane:..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów. niedociśnienie, bóle i zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem ( stymulatorem serca ); omdlenia, zasłabnięcia, utraty..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca ( powtarzające się bóle w klatce piersiowej ); każdy pacjent po zawale serca ma robioną próbę wysiłkową; diagnostyczne badanie po angioplastyce naczyń wieńcowych ( poszerzenie zwężonego światła przy użyciu specjalnego balonu ); test..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...wieńcowa jest ostatnim osiągnięciem w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i zapobieganiu restenozy w poszerzonych tętnicach; wykazano, że jej stosowanie istotnie zmniejsza występowanie zjawiska restenozy...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. Choroba niedokrwienna serca ( IHD, ischaemic heart disease, Angina pectoris, dławica piersiowa, choroba wieńcowa ) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień. Choroba niedokrwienna serca to ostre lub..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u obu płci sprawiają trudności zarówno epidemiologom, jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony, jednak..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa...

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. Choroba niedokrwienna serca - red. Kazimierz Wrześniewski, Dorota Włodarczyk. Fragmenty recenzji wydawniczej prof. Ireny Heszen - Niejodek: Z dużym zainteresowaniem zapoznałam się z zawartością recenzowanej pozycji. Dotyczy ona problematyki aktualnej i ważnej z kilku perspektyw: społecznej, naukowej i..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. Choroba niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...miażdżycowej, będącej przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami choroby niedokrwiennej serca. Badania..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i Finlandii. Najniższy wskaźnik zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca dotyczył mieszkańców Grecji, Włoch i..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...wieńcowych a co za tym idzie choroby niedokrwiennej serca. Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono zaburzenia lipidowe powinni zacząć się leczyć zarówno farmakologicznie jak i poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Odpowiednia dieta pozwala ograniczyć rozwój miażdżycy naczyń wieńcowych,..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...może obniżyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca. 40 gramów migdałów odpowiada około 1/3 kubka lub ok. 34 orzechom. W związku z powyższym zostały one na stałe wprowadzone do diety korzystnie wpływającej na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele osób twierdziło do..

Frakcja wyrzutowa

.. ...tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może..

Atenolol

.. ...stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ). Beta -..

Ból serca

Ból serca

.. ...zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy występuje także w spoczynku. Jego częstotliwość i nasilenie jest zależna od stopnia zwężenia naczyń wieńcowych i zaawansowania choroby. Dolegliwości utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...wymierne korzyści leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Statyny mogą powodować zaburzenia żołądkowo - jelitowe, są jednak zwykle dobrze tolerowane przez pacjentów. Istotnymi działaniami niepożądanymi jest możliwość uszkodzenia wątroby lub mięśni. W czasie terapii statynami należy raz na..

Niedotlenienie serca

.. ...więc ukrwienie serca; w chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem wymiany pęcherzykowej. Niedotlenienie serca jest elementem niedokrwienia. Krew dostarcza do narządów, w tym wypadku do..

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...wykorzystywania w leczeniu choroby niedokrwiennej serca - zmniejsza częstość występowania bólów wieńcowych, zwiększa tolerancje wysiłku. Trimetazydyna stosowana jest także w chorobach przebiegających z zaburzeniami ukrwienia siatkówki oka oraz przy zawrotach głowy różnego pochodzenia...

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...dodatkowymi, poza arytmią, chorobami serca. Dotyczy to choroby niedokrwiennej serca, przerosty lewej komory serca w wyniku długoletniego nadciśnienia tętniczego i tym podobnych ( tzw. choroby organiczne serca ). Preparaty zawierające propafenon dostępne w Polsce ( za indexem leków MP..

Niedociśnienie

.. ...ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...przebiegu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, w odpowiedzi na postępujące zwężenia którejś z tętnic wieńcowy, następuje stopniowe poszerzanie tych drobnych połączeń. Wytwarza się tak zwane krążenie oboczne, które w sytuacji całkowitego zamknięcia światła jednego z dużych odgałęzień..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...porównuje się do stabilnej choroby niedokrwiennej ( łac. angina pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem częstości serca, wzrasta jego zapotrzebowanie na..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...rozważania w każdej chorobie serca, która można określić przymiotnikiem skrajna . Skrajna niewydolność serca, skrajnie zaawansowana choroba niedokrwienna ( potocznie wieńcówka ), wady zastawkowe. Słowo skrajna może być jednak różnie interpretowane, dlatego przy kwalifikacji do..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku diagnostyki przeprowadza się..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób dorosłych wystąpienie tego typu bólu faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu dolegliwości niezmiernie rzadko związane są z sercem i układem..

Stan przedzawałowy

.. ...jest to zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca. Nowe kryteria stwierdzania zawału mięśnia sercowego przewidują możliwość postawienie takiego rozpoznania w oparciu jedynie o objawy kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych ( acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen )...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych wiążą się głównie z uszkodzeniem komórek śródbłonka, tendencją do nadkrzepliwości..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty ciśnienia stanowią dodatkowe obciążenie, które może okazać się krytycznym. Stwierdzenie wysokich wartości ciśnienia tętniczego w godzinach porannych u osoby..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie wieńcowej powstają zmiany miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych,..

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

.. ...osoby po zawale i z chorobą niedokrwienną serca mogą odnosić korzyści z alkoholu wypijanego regularnie w małych ilościach - informuje najnowszy Journal of the American College of Cardiology . O ile badania naukowe na ogół potwierdzały korzystny wpływ niewielkich dawek alkoholu w..

Echo serca - Str. 34

.. ...trzeba zrobic pod kątem choroby niedokrwiennej serca Pani Izo,ojciec był w u lekarza,znowu nie dał skierowania na jakiekolwieg badania,nawet nie zalecił badania krwi,ojciec jest miesiąc po szpitalu,najgorzej to chyba wygląda wskaznik EF 15%,dlaczego lekarz nie robi badań kontrolnych?czy..

Echo serca - Str. 53

.. ...badaniu. Pozwoli ustalić rokowanie i leczenie. Wskazaniem do zrobienia u mnie echo była niska tolerancja wysiłku.Lekarz podejrzewa u mnie * przechodzony * zawał a także chorobę niedokrwienną serca. Pozdrawiam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 924

.. ...pomyslałam o zawale a potem o chorobie niedokrwiennej serca i masz tak się nakręciałam że nawet nie miałam na koniec siły zamknąc nawet bramy bo dostałam jakiegoś totalnego zaniku siły. Dziś jednak nawet wsiadłam do samochodu i wytrwalam w dwóch sklepach oczywiście z tatą ale..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 3

.. ...i zmniejszyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca i innych np. cukrzycy ), poza tym żyjcie normalnie. Czasami warto pozwolić sobie na refleksję: dostaliśmy przecież olbrzymią szansę ( pomyślcie co by było gdyby urodziliśmy się 50 lat wcześniej ??? )dlatego warto żyć uczciwie, prawo oraz..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 10

.. ...specyficzne dla jakiejs choroby.Na poczatku myslalem ze mam cos z sercem,potem z plucami,nastepne bylo niedotlenienie czy tez niedokrwienie i tak w kolko.Badania mam ok,mimo to chce je robic dalej tylko nie wiem po co.Trzymajcie sie i szukajcie celu w zyciu to pomaga. Cześć jestem tu..

Chelatacja uwagi, spostrzeżenia pozytywne i złe

.. ...Adam Wiek 61,początek choroby niedokrwiennej serca,duszności podczas wysiłku.Sugestia lekarza domowego: chelatacja,nie zaszkodzi panie... Spróbowałem doustnej przez miesiąc wg dawek na oryginalnym opakowaniu z USA tj 3tabl lecz 2x dziennie na pusty żoładek.To jest razem 2400 mg..

Operacja bajpasy

.. ...naturalnych preparatów ? Choroba niedokrwienna serca jeżeli rozwinęła się na tyle, że wymaga interwencji chirurgicznej nie zostanie opanowana jakąś tam nie sprawdzoną metodą. Gdyby tak było, to np. były prezydent USA nie poddawałby się zabiegowi wszczepienia by - passów !!! Witam Cię..

Interpretacja koronarografii

.. ...Pacjentka 58letnia z choroba niedokrwiennaserca przyjeta do kliniki w ramach ostrego dyzuru z powodu zawalu miesnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. W wywiadzie stan po zawale miesnia sercowego oraz stan po angioplastyce tetnic wiencowych. W echokardiografii obserwowano hypokineze..

Koronografia - ryzyko i strach? - Str. 6

.. ...serca ) wskazywały na chorobę niedokrwienną ( wieńcową ) serca , po prostu chciał mieć pewność ,że będzie żył dalej - niestety w Jego przypadku koronarografia zakończyła się zawałem przez skrzep , który zaczopował tętnicę i pomimo godzinnej reanimacji odszedł od nas na zawsze, odszedł..

Dodatkowe skurcze - Str. 136

.. ...na nadcisnienie , na chorobe niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca i przy profilaktyce migreny tak elwirka ja tez to wiem ale ten jest bardziej polecany przy nadcisnieniu i nie dziala dobrze na skurcze jak napisalam kiedyc do lekarza przez intrnet z wynikami holtera to tez mi..

Laesio myocardii arteriogenes - o co chodzi ?

.. ...ktoś dokładnie to przetłumaczyć na polski i wytłumaczyć o co chodzi ? Po polsku znaczy to mniej wiecej tyle : Uszkodzenie miesnia sercowego wywolane miazdzyca naczyn...czyli Choroba niedokrwienna serca...

Koronarografia - czy to poważny zabieg?

.. ...stronie www.kardiolo.pl - choroba niedokrwienna serca, koronarografia, angioplstyka, zawal serca. Tam jest wszystko opisane.Pozdr spójrz na moja wypowiedz z 30.04.br.Jestem po udarze nidokrwiennym mózgu.Jeśli interesuje Cie moja opinia i obecna sytuacja po tzw niby badaniu czyli..

O chelatacji

.. ...sposobu leczenia - np. w chorobie niedokrwiennej serca. Czy ktokolwiek robił badania EKG wysiłkowe przed i po zabiegach ? Czy była poprawa na podstawie badania koronarograficznego? Takiej informacji nigdzie nie znalazłem, a przecież powinno na tym zależeć właśnie prowadzącym to leczenie,..

Różnica między Concor a ConcorCor

.. ...idiotyzmu prawa ).Jako że choroba niedokrwienna serca postępuje dawkę trzeba zwiększać dochodząc do np. 10mg/doba czyli dawki takiej jak biorą nadciśnieniowcy. Dlatego farmaceuci dadzą Ci to co akurat mają. Żeby było śmieszniej powiem że w Polsce jest bez różnicy który preparat wydadzą..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 85

.. ...mogą być spowodowane chorobą niedokrwienną. Niestety dostępne standartowo dla lekarza EKG spoczynkowe wyłapuje zaledwie 1 na 10 ( 10% ) stanów chorobowych a EKG wysiłkowe 1 na 3 ( 30% ). Jak widzice istnieje duży margines błędu w którym może znajdować się Wasz przypadek. Rozwiązaniem..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 3

.. ...serca. Słabe dokrwienie ( choroba niedokrwienna ) jest główną przyczyną zawałów. Nie pokazuje natomiast przyczyn tego niedokrwienia a jedynie daje wskazówki co do możliwych przyczyn. Aby je skonkretyzować konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, które diagnozują inne obszary pracy..

Niski puls 27/min połączony z bólem serca - Str. 2

.. ...moge sie wyrazic. Czy moglabys podac namiary na tego lekarza, gdyz jesli wykryl u Ciebie chorobe, ktorej inni nie mogli sie dopatrzyc, to faktycznie musi byc niezly i moglby pomoc tez innym. Pozdrawiam..

Złe EKG - proszę o poradę

.. ...dlaczego tak jest.Nie wyklucza również choroby niedokrwiennej serca ale żeby to zweryfikować proponuje mi koronografię.Szczerze powiem trochę się boję tego badania ale chyba nie ma wyjścia. Pozdrawiam..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może..

Zawał mięśnia sercowego i choroba niedokrwienna serca

.. Witam wszystkich, jestem studentka AM i wraz z kolezanka i kolega przeprowadzamy badania dotyczace czestosci znajomosci czynnikow ryzyka i sposobow zapobiegania zawalowi serca Prosimy o wypelnienie ankiety przez osoby,ktore przebyly zawal miesnia sercowego Bedziemy niezmiernie wdzieczni za pomoc..

Niedomykalność mitralna i aortalna - co robić?

.. ...14 lat jest na rencie chorobowej z powodu zawału serca. W ub.roku znalazł się w szpitalu z rozp.: Niewydolność krążenia. Kardiomiopatia spowodowana wadą i chorobą niedokrwienną. Utrwalone migotanie przedsionków. Niedomykalność zastawki mitralnej i aoralnej. Stan po zawale serca ( 1994 )...

Obniżenie ST o czym świadczy?

.. ...55 na minute ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi Witam! Obniżenie odcinka ST może świadczyć o chorobie niedokrwiennej serca, ale to musi stwierdzić lekarz, jeśli obejrzy ten wynik z holtera. Pozdrawiam..

Interpretacja wynikow a wskazania do bypasów

.. ...Pacjentka 58letnia z choroba niedokrwiennaserca przyjeta do kliniki w ramach ostrego dyzuru z powodu zawalu miesnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. W wywiadzie stan po zawale miesnia sercowego oraz stan po angioplastyce tetnic wiencowych. W echokardiografii obserwowano hypokineze..

Anomalia rozwojowa pod postacią odejścia gałęzi okalającej od RCA

.. ...opisane pod postacia choroby niedokrwiennej serca, a co Ci dolega ze dochodzisz tego jezeli nic sie nie dzieje,pozdrawiam widzisz ja nie mam choroby niedokrwiennej serca i ta interpretacja jaka tam jest opisana nijak się nie ma do mojego problemu. no a co lekarz Ci powiedzial ja tez..

Klinika kardiochirurgiczna w Katowicach-Ochojecu

.. ...bardzo ciężki( cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, rozległa choroba wieńcowa, nadciśnienie ). Kwalifikuje się na bypassy ...ale jak to powiedział ordynator kardiologi * te bypassy mogą Panu pomóc jak umarłemu kadzidło, ponieważ serce jest w opłakanym stanie * ...Po uslyszeniu tych..

Silny ból w klatce w czasie wysiłku, wyniki w normie, co robić?

.. ...Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż..

Proszę o kontakt z osobami które miały plastykę zastawki mitralnej

.. ...mitralnej.Stwierdzono u niego chorobę niedokrwienną serca.Jeśli chodzi o zastawkę to ma zerwaną nitkę w tejże zastawce.Lekarz stwierdził że lepiej ją naprawić niż wstawiać sztuczną.Mąż przeszedł koronografię, mimo że ma 56 lat ma żyły w bardzo dobrym stanie. Ja panicznie boję się o..

Wyspokie trójglicerydy - ponad 600 proszę o poradę

.. ...trojglicerydow to wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca,dlatego trzeba szybko zbic tak wysokie stezenie. zapewne lekarz mowil o diecie i o tym ze w przypadku nadwagi trzeba koniecznie ja unormowac. ponadto moze rowniez wystapic rozwoj blaszki miazdzycowej co juz kompletnie jest..

Koronografia w wieku 68 lat,czy to bezpieczne? - Str. 2

.. ...Moja mama cierpi na chorobę niedokrwienną serca i niedawno, w wieku 63lat miała zawał. Wykonano jej właśnie koronografie, później rehabilitacja i odpowiednia dieta przez cały czas. Tylko gotowane produkty, unikać tłuszczów i słodyczy i kawy. Mama czuje się coraz lepiej. Acha, tylko po..

Niedokrwienie serca

.. ...zarzywac,pewno ma rozpoznana chorobe wiencowa. jest to skutek, tego że, komórki mięśnia sercowego nie są odpowiednio zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze zalecane jest : Pokarm bogaty w witaminy /( warzywa/owoce/ ) Pokarm Bogaty w Ryby ( Dużo Magnezu ) błonnik / produkty typu chleb,..

Praca licencjacka

.. ...wizyty ) ze względu na chorobę niedokrwienna serca/ miażdżycę. W zamian oferuję krótki informator na temat sposobu odżywiania w tych chorobach. Praca ta, mam nadzieję : ) zostanie opublikowana w czasopismach dla lekarzy i posłuży rozpowszechnieniu wiedzy na temat odżywiania w wyżej..

Czy takie zmiany mogą prowadzić do zawału ?

.. ...? Masz niedokrwienną chorobę serca i istnieje ryzyko że gdy dostaniesz faktycznie zawał to możesz początkowo pomylić go z tymi objawami które masz teraz. Ponadto te bóle też już mogą sygnalizować tak silne niedokrwienie którego skutki mogą być podobne do skutków zawału czyli obniżenie..

Holter do oceny

.. ...tętniczego, wad serca, choroby niedokrwiennej serca, zapalenia serca, nadczynności tarczycy, infekcji, chorób płuc, toksyn ( w tym alkoholu ), leków, zaburzeń elektrolitowych, napięcia układu nerwowego. Migotanie przedsionków może także mieć tło genetyczne i wrodzone. cisnienie mi skacze..

Układ krzepnięcia przy chorobie niedokrwiennej

.. Witam z powodu choroby niedokrwiennej serca przyjmuje ,aclotin ostatnio miałam kłopoty z krwawieniami ,wiec zrobiłam badania , Wyniki troche odbiegaja od norm ,ale czy mam powod do niepokoju . Bardzo prosze o opinie ,do kardiologa mam za dwa tygodnie ,, Pozdrawiam i dziekuje Basia Przepraszam oto wyniki..

Udar mózgu niedokrwienny z sparaliżowaną lewą połową

.. ...bo nigdy na nic nie chorowała ( ani na serce,nie miała wysokiego ciśnienia i nie jest otyła ). Proszę o jakąś podpowiedz co robić bo jestem załamany tą sytuacją i jak słyszę że jest w stanie zagrożenia życia to mnie to przeraża. Andrzeju ! nie dziwię się ze jesteś przerażony stanem..

Ból w plecach, pomóżcie!!!

.. ...stopniu prawdopodobieństwo choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego ) 3. Jeśli powyższe badania będą w normie - badanie metodą Holtera ( 3 - 4 dniowe ) Pamiętaj jednak, że bardzo ważnym jest regularne robienie podstawowych badań krwi i moczu. 4. Jeśli wszystko w normie - po wykluczeniu..

Co oznacz skrót MIC?

.. ...MIC - choroba niedokrwienna serca/( łac. Morbus ischaemicus cordis - MIC )..

Niskie ciśnienie krwi ???

.. ...jeden czynnik ryzyka chorob sercowo - naczyniowych:cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny, zespół metaboliczny, rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę tętnic obwodowych, przebyty udar mózgu to ciśnienie twoje powinno być około 120/80. witam, dzieki za twoje opinie - czyli takie..

Holter - wyniki

.. ...charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca. Mówiłam o gniotącym bólu za mostkiem podczas wysiłku i stresu oraz częstym uczuciu ciężaru na klatce piersiowej, więc lekarz zalecił holter. Ale po tym badaniu chyba zaczął wątpić w wiarygodność moich dolegliwości. Szukałam już chyba..

Czuję się jak staruszka, a jestem taka młoda - Str. 2

.. ...serca świadczy o tym, że chorowali na chorobę niedokrwienną serca czyli miażdżycę naczyń wieńcowych. Ty raczej tego nie masz ( bardzo, bardzo rzadko w Twoim wieku, wyjątkowe sytuacje, kazuistyka ). Być może Twoje dolegliwości są spowodowane wadą zastawek serca ale właśnie na to pytanie..

Pierwszy zawał.

.. ...serca. Wyjątkowo rzadko choroba niedokrwienna serca rozwija się w tak młodym wieku ( tylko w przypadku schorzeń genetycznych lub stosowania narkotyków ). Przestańproszę panikować i spokojnie prozmawiaj z lekarzem o swoich dolegliwościach. Nikt tutaj nie postawi ci ostatecznej diagnozy...