Choroba serca u osób w średnim wieku

Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

.. ...wieńcowej może prowadzić do choroby serca. Badania nad związkiem zanieczyszczenia i zdrowia człowieka. W badaniu uczestniczyła grupa 1225 mężczyzn i kobiet w wieku 50 - 60 lat. Jedna piąta z nich ( 251 osób ) mieszkała w centrach najważniejszych duńskich miast. Mimo iż żadna z badanych..