Choroba wieńcowa

By-passy

.. ...wykonywana jest u osób z chorobą wieńcową, u których nie można uzyskać poprawy ukrwienia mięśnia sercowego poprzez wykonanie angioplastyki wieńcowej. Angioplastyka ( PTCA ) jest to poszerzenie zwężonego naczynia wieńcowego specjalnym balonikiem, który wypełniany powietrzem powoduje..

Metody operacyjne by-passów

.. Metody operacyjne by - passów ( CABG, bajpasy, operacja wszczepienia pomostów aortalno - wieńcowych, operacja pomostowania aortalno - wieńcowego ). Klasyczne metody operacyjne by - passów. Klasyczne zabiegi wykonywane są z zastosowaniem torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka ),..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...postać ostrą, podczas gdy choroba wieńcowa u mężczyzn ma w pierwszym okresie częściej charakter stabilny. Zawał u mężczyzn manifestuje się przeważnie bólem zamostkowym, a u kobiet - bólami w nadbrzuszu, dusznością, nudnościami i uczuciem słabości bądź zmęczenia. Kobiety na ogół później..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca, który najczęściej manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub nawet zwykłe obicie żeber jest wyjątkowo..

Ból serca

Ból serca

.. ...zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy występuje także w spoczynku. Jego częstotliwość i nasilenie jest zależna od stopnia zwężenia naczyń wieńcowych i zaawansowania choroby. Dolegliwości utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...pomylenia zawału procesami chorobowymi toczącymi się w jamie brzusznej ( niestrawność czy choroba wrzodowa żołądka albo kolka żółciowa ). Chory może także bagatelizować swoje dolegliwości i wezwać pomoc lekarską znacznie później, niż gdyby wystąpił typowy ból zamostkowy. Uważa się, że..

Niedotlenienie serca

.. ...więc ukrwienie serca; w chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem wymiany pęcherzykowej. Niedotlenienie serca jest elementem niedokrwienia. Krew dostarcza do narządów, w tym wypadku do..

Rehabilitacja pacjentów po ostrym zespole wieńcowym

.. ...następstwem stabilnej choroby niedokrwiennej serca. Mięsień sercowy jest wówczas zaadaptowany do zmniejszonej ilości dostarczanego tlenu, wytwarza także krążenie oboczne. Dlatego w NSTEMI obszar martwicy mięśnia może być niewielki. W STEMI dochodzi do nagłego zamknięcia światła tętnicy..

Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych

.. ...korygowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz pomocy psychologicznej. Drugi etap rehabilitacji. Drugi etap rehabilitacji powinien rozpocząć się możliwie szybko po wyjściu ze szpitala i trwać 2 - 3 miesiące. Pacjenci wykonują w tym czasie program ćwiczeń opracowanych na..

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

.. Badania potwierdziły, że stenty powlekane lekami ( DES ) dają lepsze wyniki w porównaniu do stentów metalowych ( BMS ), jeśli chodzi o rewaskularyzację przy przewlekłej niedrożności naczyń wieńcowych. Stenty pokrywane lekami redukują restenozę przywracając drożność naczyń. Dzięki temu ich użycie jest..

Kiedy powstają blaszki miażdżycowe?

Kiedy powstają blaszki miażdżycowe?

.. Szwedzcy naukowcy przeprowadzili badania mające na celu oszacowanie kiedy i jak szybko powstają blaszki miażdżycowe. Okazało się, że blaszki zaczynają się formować stosunkowo późno, ale za to w krótkim czasie. Ocenianie wieku blaszek miażdżycowych. Naukowcy badali blaszki usunięte podczas operacji..

Niedożywienie zwiększa ryzyko choroby serca

Niedożywienie zwiększa ryzyko choroby serca

.. ...niedokrwienną, znaną także jako choroba wieńcowa. Wyniki badań mogą mieć praktyczne zastosowanie w profilaktyce chorób serca i planowaniu oraz wdrażaniu badań przesiewowych. Przebieg badań nad ryzykiem choroby niedokrwiennej. Naukowcy z Utrechtu i Amsterdamu przeprowadzili badania na..

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

.. ...wpływają na ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz zawału. Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności na świecie. Do jej wystąpienia przyczyniają się czynniki genetyczne, ale ich udział w pojawieniu się choroby nie jest..

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

.. ...serca oraz innych typów choroby niedokrwiennej serca. Dotychczas było wiadomo, że obniżanie poziomu cholesterolu LDL zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej, jednak dopiero niedawno okazało się, że odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia powoduje aż trzykrotnie większą..