Choroby dzieci

Fundacja Serce Dziecka

Fundacja Serce Dziecka

.. ...rzecz dzieci z wadami i chorobami serca. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu, wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca, współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kardiologii i kardiochirurgii..