Choroby krążenia

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...powodu niedokrwiennej choroby serca ( IHD ) oraz chorób mózgowo - naczyniowych ( CVD ) badano oddzielnie. Uzyskane wyniki porównywano zarówno na poziomie narodowym, jak i regionalnym. Zebrane dane pozwoliły zobrazować różnice i trendy w umieralności z powodu chorób sercowo - naczyniowych..