Choroby serca a płeć

Choroba serca a płeć

Choroba serca a płeć

.. Choroba serca w różny sposób dotyka kobiety i mężczyzn. U kobiet objawy narastającej choroby są zwykle mniej wyraźne, ale gdy dochodzi do zawału serca, częściej kończy się on śmiercią. Dane statystyczne są alarmujące - o ile w przypadku mężczyzn odsetek śmiertelności w ciągu roku od pierwszego zawału wynosi..