Choroby serca u kobiet

Menopauza nie zwiększa ryzyka choroby serca!

Menopauza nie zwiększa ryzyka choroby serca!

.. ...umierających z powodu choroby serca rosła z każdym rokiem o około 8%. Dużym zaskoczeniem był również fakt, że krzywa śmierci dla mężczyzn poniżej 45. roku życia rośnie z każdym rokiem o 30%, ale po osiągnięciu tego wieku spada do około 5% rocznie. Dane wskazują na istnienie mechanizmów..

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

.. ...są dotknięte poważną chorobą wieńcową. Badacze przeanalizowali przyczyny zawału serca u 50 kobiet, których wyniki angiogramu były prawidłowe. W tym celu zastosowali ultrasonografię wewnątrznaczyniową oraz sercowy rezonans magnetyczny. Okazało się, że w 38% przypadków zawał wystąpił na..