Choroby sercowe

Zespół Dresslera

.. ...przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała przeciwko komórkom mięśnia sercowego stwierdzane w surowicy; obraz płaszczowego uszkodzenia..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zapaleniem stawów ( RZS ), chorobami z grupy kolagenoz lub chorobami autoimmunologicznymi naczyń. Może też być powikłaniem po naświetlaniach śródpiersia lub powstać w wyniku nadwrażliwości na leki. Wyróżnia się również tzw. zapalenie Fiedlera o nieznanej etiologii. Infekcyjne zapalenie..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi dotychczas zdrowych. W bardzo rzadkich przypadkach jest spowodowany przez inną przyczynę. Objawy zawału serca. Zawał serca objawia się przede wszystkim bardzo silnym, długotrwałym ( z reguły ponad 20 min. ) bólem zamostkowym. Pacjent..

Niewydolność serca

.. ...niewydolności serca. choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest..

Migotanie przedsionków

.. ...Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna serca ( IHD ) nadczynność tarczycy - nadmiar hormonów działa niekorzystnie na szybkość pobudzeń mięśnia sercowego; niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. Choroby kardiologiczne są najbardziej rozpowszechnioną grupą schorzeń nie tylko wśród osób starszych. Przyczyny problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze,..

Wstrząs kardiogenny

.. ...wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych kardiomiopatia przerostowa leki kardiodepresyjne ( inotropowo ujemne ) zwężenie ujść tętniczych zator tętnicy płucnej zaburzenia rytmu ( bradyarytmie ) Leczenie wstrząsu..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...scyntygrafii perfuzyjnej. choroba wieńcowa, zwłaszcza w przygotowaniu do wszczepienia by - passów lub koronaroplastyki; nietypowe formy zawału mięśnia sercowego; elektrokardiograficzne i/lub biochemiczne trudności diagnostyczne zawału mięśnia sercowego ( kolejny zawał ), blok odnogi,..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają..

By-passy

.. ...wykonywana jest u osób z chorobą wieńcową, u których nie można uzyskać poprawy ukrwienia mięśnia sercowego poprzez wykonanie angioplastyki wieńcowej. Angioplastyka ( PTCA ) jest to poszerzenie zwężonego naczynia wieńcowego specjalnym balonikiem, który wypełniany powietrzem powoduje..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u obu płci sprawiają trudności zarówno epidemiologom, jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony, jednak..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. Choroba niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...zastoinowa, DCM ) to choroba mięśnia sercowego, prowadząca do zmniejszenia jego kurczliwości, niekorzystnego powiększenia komór serca i w konsekwencji rozwoju początkowo lewokomorowej a następnie obukomorowej niewydolności serca. Kardiomiopatie rozstrzeniowe można podzielić na pierwotne..

Akineza

.. ...może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy chorób tkanki łącznej przebiegających z zajęciem mięśnia sercowego ( np. twardzina układowa, sarkoidoza ). Spadek kurczliwości mięśnia..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...wiele innych stanów chorobowych, którym towarzyszy wzrost stężenia tej substancji, stąd mała przydatność oznaczania jej poziomu. Rozpoznanie zawału serca. Do rozpoznania zawału serca potrzebne jest spełnienie dwóch z trzech warunków: obecność specyficznych zmian w EKG, charakterystyczny..

Frakcja wyrzutowa

.. ...tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie częstości pracy serca oraz poprzez hamujący wpływ na okład renina - angitensyna - alodsteron ), także w..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...( grypa! ). Ten stan chorobowy polega na drastycznym spadku wydolności mięśnia sercowego. Młodym, sprawnym osobom może nagle sprawiać kłopot wejście po schodach na pierwsze piętro. Zlekceważone zapalenie mięśnia sercowego może doprowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej, przewlekłej..

Osierdzie

.. ...czasie pracy. W stanach chorobowych ( np. zapalenie osierdzia ) jama to może wypełniać się znacznymi ilościami płynu, wywoływać ucisk na mięsień sercowy i utrudniać tym samym jego pracę. Może dojść do stanu zwanego tamponadą, kiedy wypełniony płynem zapalnym lub krwią ( np. z pękniętego..

Nadżerki żołądka

.. ...są podobne do objawów choroby wrzodowej, mogą być mniej nasilone. Wrzód to również ubytek w błonie śluzowej, ale sięgający głębszych jej warstw, nadżerka dotyczy tylko warstwy najbardziej powierzchownej - nabłonka błony śluzowej. Charakterystycznie występują kłujące bóle w okolicy..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...dysplazja prawej komory to choroba mięśnia sercowego zaliczana do grupy kardiomiopatii. Przyczyna rozwoje tej choroby jest nieznana. Wśród licznych teorii rozważa się uwarunkowania genetyczne, metaboliczne wady kardiomiocytów, etiologię wirusową ( powikłanie zapalenie mięśnia sercowego..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...Kardiomiopatia restrykcyjna to choroba mięśnia sercowego przebiegająca z jego rozkurczową niewydolnością. Na skutek zmian chorobowych toczących się nie w samych kardiomiocytach, ale w przestrzenie pozakomórkowej, upośledzona jest relaksacja komór serca ( zwykle lewej ). Mięśniówka ścian..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...porównuje się do stabilnej choroby niedokrwiennej ( łac. angina pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem częstości serca, wzrasta jego zapotrzebowanie na..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...szczególnie gruźliczym. Proces chorobowy prowadzi to zwłóknienia i zwapnienia blaszek osierdzia. Blaszki worka osierdziowego grubieją, tracą swoją elastyczność. Sztywne osierdzie stanowi poważne utrudnienie dla napływu krwi z naczyń żylnych do serca ( powrót żylny ). Upośledzona jest..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku diagnostyki przeprowadza się..

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

.. ...przyczynami są raczej choroby nabyte ( gorączka reumatyczna, infekcyjne zapalenie wsierdzia czy zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze itd. ). Bardzo istotna jest przede wszystkim odmienna symptomatologia ( objawy ). Cześć wad serca przebiega z sinicą, takie sytuacje nie..

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. ...na zidentyfikowanie choroby, a dokładna diagnoza jest konieczna do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Biopsja mięśnia sercowego dotyczy swoistych chorób serca jak sarkoidoza, skrobiawica czy choroby spichrzeniowe. Wskazaniem do biopsji jest również podejrzenie procesów nowotworowych serca..

Sulpiryd

.. ...migreny, w trakcie leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelit. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u osób z chorobami sercowo - naczyniowymi. Podobnie w przypadku współistniejącej choroby Parkinsona, niewydolności nerek i epilepsji...

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...gąbczasta jest pierwotną choroba mięśnia sercowego, zaliczaną przez Światową Organizacje Zdrowia ( WHO ) do kardiomiopatii niesklasyfikowanych. Kardiomiopatia gąbczasta to choroba wrodzona, dziedziczona w sposób nie do końca wyjaśniony i zrozumiały. Odmiana choroby występująca u..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...na przeciwdziałanie chorobom sercowo - naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi ( zespół metaboliczny ). Bardzo istotne jest..

Stan przedzawałowy

.. ...jest to zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca. Nowe kryteria stwierdzania zawału mięśnia sercowego przewidują możliwość postawienie takiego rozpoznania w oparciu jedynie o objawy kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia...

Nerwoból (neuralgia)

.. ...piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej aktywności fizycznej, czasem maści z..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...Kardiomiopatia połogowa to choroba mięśnia sercowego pojawiająca się u kobiety w trzecim trymestrze ciąży lub do 5 miesiąca po porodzie. Istotne jest wykluczenie obecności kardiomiopatii rozstrzeniowej przed okresem ciąży. Przyczyną uszkodzenia kardiomiocytów jest prawdopodobnie..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. Choroba tako - tsubo to egzotycznie brzmiąca nazwa kardiomiopatii wywołanej silnym stresem. Zespół został po raz pierwszy opisany przez Japończyków, występuje głównie u kobiet w wieku średnim. Silny stres w sposób nadal niewyjaśniony może powodować pewnego rodzaju ogłuszenie mięśnia sercowego. Dysfunkcja..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...ucisku. W typowym obrazie choroby pojawiają się bóle barku promieniujące do okolicy międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami chorobowymi jak zawał mięśnia sercowego i pęknięcie tętniaka rozwarstwiającego aorty ( bóle w okolicy..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...powodu niedokrwiennej choroby serca ( IHD ) oraz chorób mózgowo - naczyniowych ( CVD ) badano oddzielnie. Uzyskane wyniki porównywano zarówno na poziomie narodowym, jak i regionalnym. Zebrane dane pozwoliły zobrazować różnice i trendy w umieralności z powodu chorób sercowo - naczyniowych..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...znajomości zasad zapobiegania chorobom. W Polsce ponad milion osób choruje na chorobę wieńcową. Rocznie odnotowuje się także około 100 tys. zachorowań na zawał mięśnia sercowego. Z dostępnych prognoz epidemiologicznych oraz obserwacji praktycznych wynika, że liczba zachorowań na zawał..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie wieńcowej powstają zmiany miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych,..

USG może pomóc w zidentyfikowaniu osób zagrożonych zawałem serca

.. ...zawałem serca i innymi chorobami układu sercowo - naczyniowego - informuje pismo Radiology . W porównaniu z pozostałymi metodami obrazowania stosowanymi w medycynie, USG jest metodą tanią i dostępną - aparaty do ultrasonografii to właściwie tylko odpowiednio przystosowane komputery z..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...uwagi Europejczyków na choroby sercowo - naczyniowe, stanowiące przyczynę ponad połowy zgonów w Europie - podkreślono. Według lekarzy, choroby te powodują więcej zgonów niż nowotwory. Większości chorób układu krążenia udałoby się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...jest groźną dla życia chorobą układu sercowo - naczyniowego. Rozwija się jako następstwo wieloletniego odkładania cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...metody u pacjentów z chorobami układu krążenia i ułatwi identyfikację chorych najwyższego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. Taka wcześniejsza ocena ryzyka wystąpienia zdarzeń arytmicznych jest niewątpliwie ważna zarówno w profilaktyce, jak i w terapii. W tych przypadkach może..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...ryzyko zawału serca i choroby sercowo - naczyniowej - informują naukowcy z USA na łamach pisma Obstetrics & Gynecology . Choroby serca są wiodącą przyczyną śmierci kobiet, tak więc bardzo ważna jest dla nas wiedza, co możemy zrobić, żeby się przed nimi zabezpieczyć - mówi Eleanor Bimla..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...jest to pierwszy objaw choroby wieńcowej, powiedział prof. Opolski. Przyjmuje się, że niedotlenienie mięśnia sercowego nie powinno utrzymywać się dłużej niż dwie godziny, bo zawał stale się powiększa i może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia serca - zaznaczył prof. Lech Poloński ze..

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ...Association Journal . Choroby sercowo - naczyniowe są jedną z wiodących przyczyn śmierci kobiet na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest rozpoznanie wczesnych wskaźników przyszłego ryzyka. Z kolei mianem cukrzycy ciążowej określa się schorzenie prowadzące do czasowo podniesionego..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...Klinicznego we Wrocławiu, choroby układu sercowo - naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie - co roku umiera na nie 17,2 mln ludzi. W Polsce odpowiadają one za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe - za 23 proc. Mimo to Polacy ciągle boją się bardziej nowotworów niż..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...dużym zagrożeniem są choroby serca. Około 50 proc. zawałów występuje u ludzi czynnych zawodowo. Choroby serca traktujemy jako rzecz normalną, dlatego na co dzień się tym nie przejmujemy. Tymczasem głównymi przyczynami zgonów są w naszym kraju nie nowotwory, ale właśnie choroby sercowo -..

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...ryzyko śmierci z powodu choroby serca w ciągu najbliższych 10 lat. Opracowany przez European Society of Cardiology, HeartScore określa ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego osób w wieku od 40 do 65 lat, biorąc pod uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...może być narażonych na choroby układu sercowo - naczyniowego w przyszłości. Młodzi ludzie bardzo wcześnie zaczynają odczuwać stres, przy czym nie potrafią właściwie powiązać odczuwanych objawów ze zjawiskiem stresu - powiedział prof. Wojciech Drygas, koordynator programu Pamiętaj o sercu..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...osób cierpiących na choroby sercowo - naczyniowe tłumienie złości może prawie trzykrotnie zwiększyć ryzyko zawału i przedwczesnej śmierci - informują naukowcy na łamach American Journal of Cardiology . Nie oznacza to jednak, że należy wyładowywać swoją złość przy każdej nadarzającej się..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 47

.. ...w połowie stycznia zachorowałam kaszel, katar itp w ciągu choroby pewnego ranka obudziłam sie z bardzo szybkim i silnym biciem serca, gdy po 20 minutach nie minał pojechałam do swojej lekarki ( lecz musiałam skorzystac z wizyty u innej bo moja była na urlopie ). ona stwierdziła że jej to..

Echo serca - Str. 26

.. ...lekarza, bo po tygodniowej chorobie, którą sam chciałem wyleczyć ( ostre przeziębienie: kaszel, katar ) pojawiło się migotanie przedsionków. do chwili obecniej nie wiadomo skąd się wzięło... podczas badania ECHO okazało się, że mam powiększone komory. wykluczono zapalenmie mięśnia..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...pytanie jak przebiega ta choroba iczego można się jeszcze po niej spodziewać początek choroby to 15%frakcji wyrzutowej obecnie po dwuch latach jest około 40% Mam chorą sistrę ( 16 lat )na te samą chorobę, prawdopodobnie bo zdania od roku są podzielone czy nie jest to czasem zapalenie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 6

.. ...najbardziej codziennie.jego chorobę stwierdzono przypadkiem jak mu pękł wrzód zołądka a sercowych objawów nie miał,chociaż od tamtej pory 2 razy stracił nagle przytomność. nie powiedział lekarzowi i ma to wszystko w nosie.nie ma objawów nie ma choroby. . Moj synek zachorowal na..

Po bajpasach - Str. 3

.. ...jak szybko postępuje choroba. Oprócz effoxu biorę jeszcze, bisocard 5mg, spironol , acard , atoris40mg Ja mam już trwałe zmiany w mięśniu sercowym, nieodwracalne. Mam niedomykalność dwóch zastawek i jestem po dwukrotnym zapaleniu mięśnia sercowego, ale wciąż mam nadzieję , że moje serce..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...przyczyny. Cześć tego typu zachorowań jest bezobjawowa. Zapalenie mięśnia sercowego można stwierdzić dopiero na podstawie skrupulatnego wywiadu kardiologicznego z obowiązkowymi badaniami serca typu EKG, Echo serca, czasem robią też biopsję mięśnia sercowego i rezonans serca, obowiązkowo..

CK-MB - Str. 4

.. ...jak: wysiłek fizyczny, choroby mięśni, iniekcje domięśniowe, porażenie prądem elektrycznym. Tak wiec podwyzdzone Ck - MB nie swiadczy dobitnie o zawale mięśnia sercowego. Pamietajmy, że badanie kliniczne jest o wiele ważniejsze niż badania dodatkowe! MOJE CK - MB wynosiło 32000 i jakoś..

Prawostronna blokada serca

.. ...powstania bloku tzn o chorobę współistniejącą a nie o sam blok. a jakie to moge byc choroby wywołujace taki blok ? Ja miałam robione duzo badan, echo, holter, wszystkie horomony, enzymy sercowe o podstawowych badaiach juz nie wspomne. Kiedys czytałam ze sportowcy wyczynowi tak maja tylko..

Częstoskurcz komorowy a migotanie komór

.. ...) bez współistnienia choroby serca. Jeśli jednak występuje choroba serca to dla każdej choroby są inne normy. Najważniejsze jest to czy występują objawy sercowo - naczyniowe, to decyduje cz leczymy czy nie. dziekuje za odp a ile moze byc pobudzen nadkomorowych przedwczesnych na dobe max?..

Dodatkowe skurcze - Str. 67

.. ...wywolujace wiekszosc chorob,niby drugi dzien bez tego a skurczy mniej,wzdecia ustapily,zauwazylam jedna zaleznosc,zjem cos wzdymajacego,ciezkiego i poloze sie do lozka to mam tak silna arytmie ze szok,czytam na ten temat duzo w necie i czasami wlasnie rozdete jelita naciskajac na..

Dodatkowe skurcze - Str. 120

.. ...i nie jestem raczej chorowitą osobą, nie licząc tego serca oczywiście ; ), grypy jakieś tam przechodziłam, anginy też. Nie kojarzę jednak jakiegoś wyjątkowo ciężkiego przeziębienia, po którym miałabym odczuwać problemy z sercem. Badano mi pod kątem zapalenia mięśnia sercowego tylko..

Dodatkowe skurcze - Str. 181

.. ...nas tam bedzie,moze to choroba XXI wieku: ) Jacek moze by tak co jakis czas dodawac jakies zdięcie wtedy ono sie pojawia na pierwszej stronie i wszyscy to widza... Elwirka, zdaje mi sie ze to Ty nie kumasz:DDD ba piorenko chyba po wsze czasy i na czasie zawsze będzie : ) te nasze..

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...jest przyczyna Twojej choroby i jakie masz objawy. Pozdrawiam. Życzę zdrowia. Dziękuję Tobie bardzo za odpowiedź.Szczególnie za polecenie leku Padma 28 - na pewno go zastosuje( czytam o nim teraz w internecie i rzeczywiście stosuje się go przy chorobach zapalnych serca ).Nigdzie..

Zwężenie aorty a tabletki antykoncepcyjne

.. ...antykoncepcji hormonalnej: Choroby układu krążenia, będace przeciwskazaniem do antykoncepcji hormonalnej - choroba zatorowo - zakrzepowa żył, - zawał mięśnia sercowego, - udary mózgu: a ) zakrzepowe krwotoczne - poważne nadciśnienie tętnicze - inne powikłania zakrzepowe w układzie..

Zapalenie mięśnia sercowego od infekcji zęba leczonego kanałowo

.. ...to juz bedzie wieczna choroba. Trzeba zostać pod opieką lekarza. Może się odzywać przy każdej infekcji. Do tego zmiany moga dać się odczuwać ciągle. Wiem z własnego przypadku .Lecze się od 11 lat. w odpowiedzi na : zapalenie miesnia sercowego wyslane przez milky dnia 2004 - 12 - 24..

Koszmary napadów lęku sercowego

.. ...ty również żyje z tą chorobą...!Hmmm w sumie dowiedziałam się o mojej chorobie nie dawno...( bolało mnie serce,nie mogłam begać na wf,czasami nawet bolało gdy podnosiłam rękę do góry...itp. ) moja lekarka powiedziała że jako tako to nie jest jakaś straszna choroba poprostu serce jest..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...juz przerabiał podczas choroby. natomiast ich trwałość jest olbrzymia czego nie mozna pwoiedzieć ani o biologicznej ani o homografcie. W Karkowie stosują natomiast u osób dorosłych nowa mertodę naprawy zastawki aortalnej, która ogranicza czas operacji do minimum koniecznego co nie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 50

.. ...Wam wytrwania w tej chorobie,a naprawde mozna. hej ja mam dopiero 20 lat i też mam nerwice serca. mam niestworzone leki bezsenność. podejrzewali mi kolke sercową ale to nie jest to. miałam robione ekg i usg serca wszystko jest wporządku, ale gdy tylko jakiś stres czy zdenerwowanie od..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 112

.. ...tego,że w przeszłości chorowałam na zapalenie mięśnia sercowego.Jestem jednak pewna,że wszystkie moje golegliwości są związane z nerwicą,więc nie ma się co martwić.Minie.Teraz jest już prawie dobrze.Na początku kuracji miałam tak silne bóle w klatce piersiowej,że myślałam,że to..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 117

.. ...jakąś konkretną nazwę choroby? tzn macie nerwicę lękową czy sercową? I czy wiecie czy to jest duża różnica??? U mnie psychiatra powiedział, że to nerwica lękowa Witajcie, jiz tak dawno nie pisalam.. Sledze na bierzaco wszystko co piszecie. Od kilku dni wrocila do mnie nerwica. Tylko,..

Dolegliwości sercowe po przedawkowaniu amfetainy

.. ...oznacza ,ze nie masz choroby wieńcowej - moze masz brak kondycji? albo wypłukał ci sie magnez? albo się stresujesz? zgadzam się z Darkiem - często refluks z żołądka daje podobne objawy - gniecenie za mostkiem, nasilenie objawów przy skłonach, po wysiłku, po kawie. uszy do góry -..

Dolegliwości sercowe po przedawkowaniu amfetainy - Str. 2

.. ...CZYLI NABAWIAŁEM SIĘ CHOROBY WIEŃCOWEJ KTÓEJ NIE WYKAŻE ANI EKG, ANI ECHO SERCA nawet w cięższych przypadkach TYLKO TZW. KONTRAST. Polega to na wstrzyknięciu do krwi jakiegoś preparatu który podczas pewnego rodzaju prześwietlenia * podświetli * krew i pokaże miejsca do których nie..

Therm Line II a zastawka mechaniczna

.. ...opakowaniu pisze że osoby z chorobami serca nie powinny brac tego. Czy jakbym brał w małych ilościach ten Therm Line II to stało by się coś * * ? Co może się - po tym dziać? Ja rozumie że jak się bierze to mięsień sercoiwy więcej pracuje, cięzej, itp, itd...ale niewiem czy dobrze myślę...

co robić po zapaleniu osierdzia sercowego? dziwne objawy - sport

.. ...osierdziowego. po tej chorobie dlugo dochodzilem do siebie, ale teoretycznie jest ok. przyznam ze zaniedbalem kontrole po tym, i bylem bodajze z jeden raz pozniej w szpitalu. po 2 latach robilem tez usg serca i bylo ok, pare razy ekg i tez bylo ok, cisnienie w normie jak mierze, choć..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 17

.. ...wiem coś na temat tej choroby a u ciebie objawy pasują jak ulał!!! Zajrzyj na to forum a doradzą ci jakie zrobić badania i do jakiego lekarza się udać! Bardzo dużo dolegliwości sercowych jest przy boleriozie i innych infekcjach bakteryjnych, bo kleszcz może nam dać nawet 6 różnych..

Problem z sercem i nadczynność tarczycy

.. ...krótko historie mojej choroby... meczyłem sie z problemami sercowymi okolo 12 miesiecy wystepowało u mnie przez okolo 12 godzin mocne potykanie sie serca takie nirówne bicie i uderzenia w klatce piersiowej...po jakims czasie przeszło ; - )...lecz czesto zdarzało mi sie przy braniu..

Wysoka gorączka a zapalenie mięśnia sercowego

.. ...chorobami serca, a tu nagle pediatra rzuca haslo: zapalenie miesnia sercowego... szok... moje dziecko też ma wysoką gorączke powtarzającą sie co ok 4 - 5 tygodni i zadnych innych objaw nie wiem co robic..

Zapalenie mięśnia sercowego - dolegliwości po

.. ...tym że most mam od urodzenia i nigdy nie miałem najmniejszych kłopotów z sercem, ogólnie byłem jak to się mówi * okazem zdrowia * . Czy jest to prawdopodobne ze przebyta choroba go jakoś * ujawniła * ?..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego

.. ...ludzi ktorzy na to zachororwali jak wyglada teraz ich zycie? Czy to minie i bede mogl robic co chce, biegac itp? Czy da sie to wyleczyc i w jakim czasie? Bo ogolnie to teraz jestem zalamany jak se pomysle ze nic nie bede mogl robic do konca zycia. Mam wrazenie jakby czekalo mniezycie..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 2

.. ...100 udezen na minute.Chorobe odczuwam cały czas, szybko sie mecze, bole klatki piersiowej i inne wiec nie wiem kiedy sie z tego calkowicie wylecze, ciekawe czy w ogole mozna sie z tego calkowicie wyleczy bo lekarze powiedzieli mi ze zawsze cos z tego moze mi pozostac do..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 3

.. ...Boje sie tez nawrotow choroby;/ karaluszek1986@o2.pl Czesc wszystkim...mam prawie 19 lat i u mnie pod koniec czerwca wykryto zapalenie miesnia sercowego wraz z osierdziem.Objawy byly takie jak u wiekszosci z Was czyli ostry bol w klatce piersiowej( uczucie ucisku w tym miejscu ) i..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 4

.. ...siedzenie i odpoczywanie po chorobie przytylo mi sie: ) ) )a sex po przerwie jest super!!!pozdrawiam! Jak te zapalenia wykrywacie? Tj. np czujecie że coś nie tak, badania i lekarz mówi to i to. Ile to mniej więcej trwa godziny, dnie, tygodnie? Można mieć zapalenie wsierdzia czy mięsnia..

Rzadkie choroby serca

.. Cześć. Czy ktoś z Was choruje na : - arytmogenną dysplazję prawej komory serca( ARVD ) - przewlekłe zapalenie mięsnia sercowego z EF - 30% - niedobory odporności tzw .hipogammaglobulinemia P.S A jest tu ktoś może po transplantacji? Pozdrawiam serdecznie Tak, choruję na hipogammaglobulinemię Cześć Mój 4 letni..

Czy wszystko jest w porządku ze zdrowiem?

.. ...objaw po przebytych chorobach /angina/. Płyn w oscierdziu jest normalnym zjawiskiem uniemożliwia on tarcie blasze. natomiast nadmiar może prowadzić do zaburzeń sercowych /ból, wieksza męczliwośc/. Jeżeli płyn się wchłoną to nie ma obawy - bedziesz żył ;p Jeżeli byłoby to zapalenie..

Nerwica sercowo naczyniowa i tachykardia zatokowa

.. ...marginesie czy z tą chorobą mogę iść do wojska? Czy składać wniosek o ponowną komisję lekarską? hej.ja mam to samo.mój tata zmarł pół roku temu...mam tachykardie...i robilam juz troszke badan...jak chcesz pogadac to moj nr gg 4561073 Tachykardia zapewne wynika z nerwicy ( tak jak u mnie..

Ból lewej strony klatki piersiowej i kłucie serca - Str. 2

.. ...piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają sie przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej aktywności fizycznej, czasem maści z..

Zapalenie mięśnia sercowego jest wyleczalne? istnieje ryzyko śmierci?

.. ...pytan do osob ktore chorowaly na to lub posiadaja informacje na temat tej choroby. 1.Czy ta choroba po wyleczeniu moze powrocic??? 2.Czy istnieje ryzyko smierci gdy do konca sie tej choroby nie wyleczy lub zaprzesta sie wykonywania zalecen lekarza? 3.Po wyjsciu ze szpitala ile czasu..

Basen a sercowcy

.. ...śmiertelna,czy powazna choroba jak sie leczy ; ) [są gorsze tachykardie] dziekuje za odpowiedz,pytalem poniewaz sam miewam przyspieszenia pulsu,bez powodu lub z nerwow,roznie,mimo ze biore juz 3 lata metocard...moze za dlugo moze trzeba go zmienic.W kazdym razie wspolczuje Ci,poniewaz..

Zdiagnozowanie dolegliwości serca bądź jakieś wskazówki

.. ...do wizyty u lekarza? Chorowałem wcześniej prze dłuzszy czas ( grypa ) także z informacji jakie znalazłem tutaj na stronie, objawów oraz tego jak się czuję może to wyglądać na zapalenie mięśnia sercowego? ale to tyko moje spekulację. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam Tomek Zmiana..

Pierwszy atak serca, przerażenie i strach - Str. 2

.. ...powinowactwo do wielu chorob naczyniowo - sercowych az po arterioskleroze,Witamina K decyduje krzepliwosci krwi,B12na niedokrwistosc zlosliwa,M na proces krwiotworczy,bez witaminy H powstaje bialaczka,ale pojedynczymi witaminami nawet naturalnego pochodzenia niczego zalatwic nie mozna. L..

Mrowienie i drętwienie lewej ręki

.. ...występowac przy innej chorobie więc najlepiej zrobić badania.Może okazać sie ,że to nic grożnego i nie potrzebnie się martwisz.Pozdrawiam Ciebie serdeczne Może to być choroba wieńcowa lub inne schorzenie naczyniowo - sercowe. Do lekarza marsz. ja mam mrowienie lewej ręki zaczyna się od..

Dieta ketogenna a choroby układu sercowo-naczyniowego

.. Na tym portalu, jako jedna ze skutecznych metod walki z hipertriglicerydemią przedstawiona została dieta w której spożycie tłuszczu wynosi do 45%. Stanowi on więc podstawowe źródło energii w tej diecie. Jest to założenie bardzo zbliżone, niemal identyczne z tym, które leży u podstaw różnych diet ketogennych..

Po zapaleniu mięsnia sercowego

.. ...Pytam, ponieważ jest to choroba, która zostawiajac slad po sobie, może ponownie wrócić. Czy miał ktos nawrót choroby? Przyznam, że nie mozna wyłapać tak naprawdę momentu, kiedy zapalenie serca sie uaktywnia, zwłaszcza że nie zawsze są objawy. Z drugiej strony nie mozna przy każdym..

Po zapaleniu mięsnia sercowego - Str. 2

.. ...drugi rok i ponoć to choroba przewlekła... U mnie już niby końcówka leczenia,ale to jeszcze nie jest ten stan, co przed chorobą. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będzie tak jak wcześniej. Mam dopiero 25 lat. Czy jeszcze kiedyś przeskaczę całą imprezę bez zmęczenia? Witam Przeczytalam..