Choroby tkanki łącznej

Tamponada worka osierdziowego

.. ...zapalenia osierdzia; choroby tkanki łącznej - np. toczeń układowy; mocznica - w przebiegu niewydolności nerek; choroby nowotworowe, dodatkowo płyn może zbierać się w worku osierdziowym ( chłoniaki, rak oskrzela, sutka ). Rozpoznanie tamponady worka osierdziowego. Objawy tamponady worka..

Akineza

.. ...może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy chorób tkanki łącznej przebiegających z zajęciem mięśnia sercowego ( np. twardzina układowa, sarkoidoza ). Spadek kurczliwości mięśnia..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...także być związane z chorobą reumatyczną, zapaleniem wsierdzie czy chorobą tkanki łącznej ( np. toczniem ). Niedomykalność jest czasem konsekwencją wrodzonych wad serca. Niedomykalność o charakterze czynnościowym wynika nie z uszkodzenia płatków zastawki, ale zmiany geometrii prawej..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle chorób tkanki łącznej ( np. RZS, ZSSK ) czy na tle zmian zwyrodnieniowych związanych z wiekiem. Często niedomykalność ma charakter czynnościowy, to znaczy, że jej powodem jest rozciągnięcie..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...miażdżyca, kardiomiopatie, choroby tkanki łącznej, zburzenia elektrolitowe, choroby tarczycy i inne ). Może również występować jako działanie niepożądane niektórych leków nasercowych. Objawy zespołu tachy - brady to zwykle napadowe utraty przytomności. W lżejszych postaciach: zawroty..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. Choroba reumatyczna, zwana także gorączką reumatyczną, należy to grupy chorób tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Pośrednio wywoływana jest przez paciorkowce. W czasie każdej infekcji, układ odpornościowy chorego produkuje przeciwciała przeciwko antygenom drobnoustrojów wywołujących chorobę...

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. Choroby tkanki łącznej, dawniej zwane kolagenozami, to grupa, do której zaliczamy kilka konkretnych jednostek chorobowych. Są to miedzy innymi: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, zapalenia wielomięśniowe i skórno - mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół Sjogrena...

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...zwana też amyloidozą, to chorobą, w przebiegu której w tkankach i narządach gromadzi się nierozpuszczalne białko ( amyloid ). Skrobiawica występuje w postaci pierwotnej, to znaczy bez uchwytnej przyczyny, oraz w postaci wtórnej, na tle przewlekłych chorób reumatycznych lub chorób tkanki..

Sterydy

.. ...oskrzelowa, zespół nerczycowy, choroby tkanki łącznej. Długotrwałe przyjmowanie sterydów prowadzi do supresji nadnerczy, czyli do zahamowania wydzielania endogennych sterydów. Aby uniknąć ostrych objawów niedoczynności tego narządu, preparaty sterydowe należy odstawiać stopniowo..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...przewlekła i postępująca choroba, która często prowadzi do kalectwa i śmierci. Dokładna przyczyna choroby jest nieznana. RZS zalicza się do układowych chorób tkanki łącznej, jej podłoże jest autoimmunologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów zwykle rozwija się podstępnie, może wywoływać..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...Twardzina układowa to ciężka choroba z grupy układowych chorób tkanki łącznej. Jej etiologia jest nieznana, wiele teorii odwołuje się zarówno do tła autoimmunologicznego, infekcyjnego jak i genetycznego. W przebiegu choroby dochodzi do włóknienia skóry, naczyń i narządów, co prowadzi do..

Bolące mięśnie - Str. 2

.. ...lub potwierdzic jakąś chorobę tkanki łacznej,np. mieszana chorobe tkanki łacznej.Takie choroby leczy reumatolog.Poczytaj w int. o chorobach tkanki łącznej i na podstawie twoich objawów pomyśl czy to nie to.Gdybyś coś podejrzewał,to zrób te badania krwi i do reumatologa.Chroba mieszana..