Chylomikrony

Lipemia

Lipemia

.. ...uwagę bierze się głównie chylomikrony i VLDL - lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości. Chylomikrony powstają w jelitach, zawierają głównie triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w pokarmie do wątroby. Tam powstają VLDL, które z kolei transportują..