Ciągła

Powikłania zawału serca

.. ...zawałem. Występuje zwykle w ciągu pierwszych 5 dni po zawale. Pęknięcie ściany powoduje powstanie tamponady worka osierdziowego i wstrząs kardiogenny. Leczeniem jest pilna operacja naprawcza. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje u ok. 2% chorych z zawałem. Powstaje między 3. a..

Asystolia

Asystolia

.. ...najszybciej obumierają. W ciągu kilku minut następuje śmierć organizmu. Najczęstszymi przyczynami asystolii są: zawał serca, wykrwawienie, zaburzenia elektrolitowe takie jak nadmiar potasu w surowicy, niedobór magnezu lub pęknięcie komory serca i tamponada. Rozpoznanie asystolii stawia..

Migotanie przedsionków

.. ...tłoczona przez serce w ciągu minuty ). Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca ( nierówna praca, uczucie potykania się serca ). Przyczyny migotania przedsionków. nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna serca ( IHD ) nadczynność..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp. Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera. zaburzenia rytmu serca ( diagnostyka kołatań serca,..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...osierdziu narasta powoli, w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Objawy są dyskretniejsze niż w przypadku tamponady ostrej. Przyczyny tamponady serca. Tamponada ostra worka osierdziowego. częstą przyczyną jest pęknięcie wolnej ściany mięśnia sercowego w wyniku zawału; uraz mechaniczny serca;..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...stabilną dławicą o 75% w ciągu 5 letniej obserwacji. Kwas acetylosalicylowy powinien być stosowany u wszystkich pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - chyba, że występują bezwzględne przeciwwskazania. Stosowanie aspiryny i leków beta - adrenolitycznych wydłuża przeżywalność u..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony, jednak głównymi przyczynami są: rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród kobiet, występowanie nadciśnienia tętniczego,..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...palców z dolną, powinna odciągać je ku górze ( aby nie przylegały do klatki piersiowej ). Pamiętaj o przestrzeganiu poniższych zasad. osoba nieprzytomna leży na wznak na twardym podłożu; osoba niosąca pomoc znajduje się w odpowiedniej pozycji - klęka z boku poszkodowanego. Podczas..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...parametrów obserwujemy w ciągu pierwszych 12 godzin ewolucji zawału. Najwcześniej, bo w ciągu pierwszych kilku godzin, wzrasta poziom mioglobiny. Poza zawałem istnieje wiele innych stanów chorobowych, którym towarzyszy wzrost stężenia tej substancji, stąd mała przydatność oznaczania jej..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. Ciągłe zmęczenie może być objawem wielu chorób. Może być oczywiście spowodowane zwykłym przepracowaniem. Nie należy jednak bagatelizować tego objawu, jeśli utrzymuje się mimo odpoczynku czy urlopu. Z punktu widzenia kardiologa na pewno należy pomyśleć o niewydolności serca. W przebiegu przewlekłej..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Przepuklina przełykowa (przepuklina rozworu przełykowego)

.. ...czy przełyk. Przełyk ciągnie się przez cała klatkę piersiową, w jej części zwanej śródpiersiem tylnym, za tchawicą, potem za sercem i aortą. Przebija przeponę w miejscu zwanym rozworem przełykowym. Zaraz pod przeponą, już w jamie brzusznej, łączy się z żołądkiem. Miejsce połączenia..

Wskaźnik sercowy

.. ...kwadratowego ) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2. Na wartość wskaźnika sercowego ma przede wszystkim wpływ pojemność minutowa serca, ta z kolei stanowi iloczyn częstości serca i pojemności wyrzutowej ( przyjęte anglojęzyczne..

Senność

Senność

.. ...żadnej uchwytnej przyczyny może być jednym z objawów depresji lub dystymii. Jeśli więc uczucie senności wydaje nam się niepokojące, nieadekwatne do naszego trybu życia, rozsądnie jest wybrać się do lekarza...

Całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego

.. ...zwykle raz na 15 minut w ciągu dnia i raz na 20 - 30 minut w nocy ). Wyniki są zapisywane w pamięci małego urządzenia rejestrującego, mogą być potem odczytane i ocenione przez lekarza. Całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego pozwala określić, jakie wartości ciśnienia tętniczego ma..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...podgorączkowy, chory odczuwa ciągłe zmęczenie, traci chęć do jedzenia i chudnie. Stawy są obrzęknięte, początkowo choroba dotyczy zwykle drobnych stawów rąk. RZS jak wszystkie choroby z grupy kolagenoz dotyczy całego organizmu. Poza zmianami w stawach, u chorych z reumatoidalnym..

Neurastenia

.. ...rzadziej z uwagi na ciągłe zmiany klasyfikacji i nazewnictwa zaburzeń psychiatrycznych. Do obrazu neurastenii należy przede wszystkim ciągłe uczucie zmęczenia, osłabienia. Taki zespół objawów jest nazywany astanią. Mogą się one pojawić w przebiegu lub po różnych chorobach, szczególnie..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...zachodzące w młodym, ciągle kształtującym się i rosnącym organizmie. Można obliczyć BMI dla dziecka, wynik jednak trzeba odnieść do odpowiedniej siatki centylowej. Jest do tablica zawierająca wartości body mass index charakterystyczne dla ogólnej populacji dzieci. Wartość prawidłowa..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...więcej niż jeden raz w ciągu nocy. Z punktu widzenia kardiologii, nykturia jest jednym z objawów niewydolności krążenia. Występuje także u pacjentów przyjmujących leki moczopędne ( diuretyki ), np. furosemid. Nykturia może być także objawem cukrzycy, w przypadku cukrzycy typu pierwszego..

Plastyka serca

.. ...inżynierowie biomedyczni są ciągle daleko od wyhodowania ludzkiego serca w warunkach laboratorium. Plastyka serca, zwana także geometryczną rekonstrukcją lewej komory serca ( metoda Dora ) jest obecnie jedyną alternatywą dla ludzi wymagających transplantacji serca. Zabieg plastyki serca..

Objawy cukrzycy

.. ...chory odczuwa niemal ciągłą potrzebę przyjmowania płynów, nie raz do kilku litrów dziennie; odwodnienie, objaw wydawałoby się nie pasujący do dwóch poprzednich, a w rzeczywistości stanowiący tak jak one konsekwencję glikozurii, czyli obecności glukozy w moczu; glukoza jest substancją..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...żyło niemal 1 mld osób z nadciśnieniem, a w związku ze starzeniem się społeczeństw liczba ta będzie ciągle rosła. Naukowcy szacują, że do roku 2025 może ona wzrosnąć o kolejne 560 mln osób. Joanna Morga..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...czy w aptece. Urządzenie wielkości karty kredytowej podaje wyniki w ciągu 15 minut. Powszechne stosowanie metody pozwoliłoby w porę ostrzegać zagrożonych zawałem i leczyć tych, u których już wystąpił...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...Polsce. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 700 tys. Polaków między 30 a 70 rokiem życia ( jest ich obecnie ok. 19 mln ) może przejść zawał serca. DOPUSZCZALNE NORMY Prawidłowy poziom całkowitego cholesterolu, przyjęty przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, nie powinien..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...przeprowadzonych w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat ( badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg (..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...urzędników państwowych. W ciągu 12 lat zbierano dane medyczne, m.in. na temat przypadków choroby wieńcowej i zgonów z jej powodu oraz informacje na temat stylu życia, w tym diety, aktywności fizycznej, palenia papierosów i picia alkoholu. Stres zawodowy oceniano m.in. na podstawie..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...częściej umierali w ciągu miesiąca po operacji niż osoby, którym podawano placebo, czyli pigułki tylko udające lek. Z kolei pacjenci którzy dostawali leki obniżające ciśnienie, dwa razy częściej doznawali udaru mózgu. Wprawdzie podawanie tych leków zmniejszało zagrożenie zawałem serca,..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...siedemdziesięciu lat. W ciągu tych 10 lat 315 osób spośród obserwowanych zmarło, z tego 136 w wyniku chorób serca i układu krążenia. Większość z tych ostatnich, jako palacze, cukrzycy czy cierpiący na podwyższone ciśnienie, należała do grupy szczególnego ryzyka. Śmierć na skutek zawału..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...miliardy uderzeń serca w ciągu całego życia. Jak mówił prof. Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, im wolniejsze tętno, tym dłuższe życie. Czy tętno może być za niskie? To zależy kiedy i u kogo - w każdym razie problemy takie jak choroba węzła zatokowego - z..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...Rynkiewicz. Dlatego naukowcy ciągle poszukują nowych leków, które skutecznie obniżałyby tętno i miały mniej działań ubocznych. Jednym z ostatnich owoców tych poszukiwań jest iwabradyna - lek, który w 2006 roku został uznany za standard w leczeniu choroby wieńcowej przez Europejskie..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...ciągu życia - u człowieka ok. 3 mld. Teorię tę wspierać może np. porównanie żyjących do 240 lat żółwi, których serca kurczą się 6 razy na minutę - z żyjącymi 5 lat myszami, z pulsem 240 razy na minutę...

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...możliwe jest tylko w ciągu trzech godzin od wystąpienia objawów - później leki przyniosłyby już więcej szkody niż pożytku. Najlepiej poradzili sobie z szybką pomocą Austriacy - transportują chorych z udarem helikopterami. W Polsce przeszkodą są głównie problemy z transportem, podczas gdy..

Przeszczep serca od tej samej płci jest lepszy

.. ...przeszczepianego narządu. Wobec ciągłego niedoboru narządów do przeszczepów wszczepianie męskich narządów kobietom - i odwrotnie - zdarza się często ( w około 30 procentach przypadków ). Jak jednak wynika z nowych badań takie przeszczepy mogą nie być najlepszym rozwiązaniem - chyba że..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...śmierć przychodzi w ciągu kilku sekund. Fundacja pragnie stworzyć - dostępny dla lekarzy - elektroniczny system łatwej i efektywnej oceny ryzyka rozwoju ŻChZZ u wszystkich potencjalnych pacjentów. Jak wyjaśnia profesor, u podstaw choroby leży zwężenie lub zamknięcie światła naczynia..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...aparatem wiele razy w ciągu doby albo nosić ze sobą automatyczne, brzęczące urządzenie, które co pewien czas ściska ramię mankietem. To uciążliwe - zwłaszcza podczas snu. Niemieccy naukowcy z instytutu Fraunhofera w Duisburgu wspólnie z firmą Dr.Osypka GmbH opracowali mający średnicę..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...stanie, ale jeżeli robi to ciągle - dotyczy to zwłaszcza małych dzieci - to dostarcza w ten sposób znaczne ilości związku potencjalnie toksycznego dla centralnego układu nerwowego. Niestety, jedzenie frytek i chipsów stało się swego rodzaju przyzwyczajeniem, ubolewa badacz. Roczne..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...który można wykonać w ciągu jednego dnia. Przeprowadzany jest pod okiem kamery rentgenowskiej. Lekarz może dokładnie wprowadzić stent w miejsce, w którym zaobserwował zwężenie. Dzięki stałej obecności stentu tętnica się nie zapada. Dr Ciach dodaje, że u ok. 20 proc. pacjentów dochodzi..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...udarów mózgu, uważanych ciągle najważniejsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Obecnie złotym standardem służącym do oceny stanu naczyń wieńcowych i komór serca jest badanie ich przy pomocy promieni rentgenowskich, tzw. koronarografia ( lub angiografia naczyń wieńcowych ). Polega..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...na serce - Ateronon w ciągu ośmiu miesięcy zmniejszył u nich związane z miażdżycą utlenianie szkodliwych tłuszczów niemal do zera. Neurolog Peter Kirkpatrick zaryzykował twierdzenie, że likopen mógłby być skuteczniejszy niż stosowane dotąd powszechnie statyny. Inni eksperci są mniej..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...który nie ustępuje w ciągu kilku minut; ale może też wystąpić duszność, osłabienie, pocenie się, utrata przytomności. W Polsce na zawał zapada rocznie 100 tys. osób. U około 50 proc. jest to pierwszy objaw choroby wieńcowej, powiedział prof. Opolski. Przyjmuje się, że niedotlenienie..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...proc. Mimo to Polacy ciągle boją się bardziej nowotworów niż zawału - podkreślił kardiolog. Często wydaje nam się, że zawał przydarza się ludziom starym, ale statystyki wskazują, że 50 proc. zgonów z jego powodu dotyczy osób w wieku produkcyjnym - zaznaczył kardiolog. To m.in. z tego..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...zawodowe. Aby je zaspokoić, ciągle się gdzieś spieszymy, gonią nas terminy, bierzemy na siebie zbyt dużo obowiązków, nie mamy na nic czasu. Obecnie panuje moda na działanie pod presją. Gdy ktoś idzie spacerowym krokiem, to oceniamy, że pewnie jest emerytem lub bezrobotnym - powiedziała..

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...powodu choroby serca w ciągu najbliższych 10 lat. Opracowany przez European Society of Cardiology, HeartScore określa ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego osób w wieku od 40 do 65 lat, biorąc pod uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Osoby,..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...serca, w ramach którego w ciągu półtora roku powinny powstać prototypy podobnych pomp odśrodkowych wirowych. Amerykańskie pompy pozwolą zabrzańskim lekarzom m.in. sformułować swoje oczekiwania wobec polskich rozwiązań. Kilka miesięcy temu lekarze pojechali po raz pierwszy zobaczyć te..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...mniejszej Austrii w ciągu dwóch tygodni przeszczepiono 15 serc i 5 płuc. Coś jest nie tak. Chcę powiedzieć: skrzyknijmy się - podkreślił. W opinii prof. Zembali w Polsce są zespoły lekarzy zdolne do znacznie większej liczby operacji niż się ich obecnie przeprowadza. Dyrektor zapewnił, że..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...krążenia, to ryzyko to ciągle jest bardzo małe. Wyniki naszych badań sugerują natomiast, że pacjenci z migrenami i ich lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na czynniki ryzyka chorób sercowo - naczyniowych, jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i cukrzyca - zaznacza dr..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...gra w piłkę nożną w ciągu trzech miesięcy korzystnie wpłynęła na wiele czynników ryzyka chorób serca, takich jak pułap tlenowy, praca serca, elastyczność naczyń krwionośnych, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu czy ilość tkanki tłuszczowej. Co więcej, piłka nożna przynosiła lepsze..

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

.. ...pierwszego papierosa? w ciągu 30 min. 1 po 30 min. 0 Czy sprawia Pani/Panu powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie jest to zakazane, np. w bibliotece, w kinie itp? tak 1 nie 0 Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować? z pierwszego rano 1 z każdego innego 0 Ile..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...funkcjonować. I tak ciągle czuje potykanie serca. Próbowałam wyjaśnić przyczynę tych kołatań. Kilkanaście razy w ciągu tych 11 lat byłam u lekarzy - wszyscy zgodnie twierdzili, że mam nerwice. Nawet w ostatnim czasie, gdy 2 razy wylądowałam na pogotowiu ( niestety podczas ekg skurcze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...) jest wskazaniem do ciągłego leczenia przeciwzakrzepowego. A leczenie przeciwzakrzepowe jeśli byłoby konieczne w czasie trwania ciąży jest dość skomplikowane. Przez internet nie sposób tutaj mądrze pomóc... pytanie do pana doktora. na poczatku chcialbym powiedziec iz jestem mile..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...świdomości, no wspomne już o ciągłym nieprzyemnym bólu w klatce piersiowej i nogach z waty. To mi się zdarzyło odtanio kiedy normalnie brałam leki. Wolałabym już poleżeć te 24 h naplecach i wiecej sie nie męczyć i nie musieć brać leków, to było by piękne : ) Uf!!! Skąd ja to znam...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...jakikolwiek inny wysiłek. Ciągle chce mi się spać ( jestem w stanie przespać 16 godzin dziennie jeśli mam taką możliwość ), boli mnie głowa a serce wali jakby zwariowało! Po ablacji cieszyłam się że mam to za sobą i już niegdy więcej się nie powtórzy a teraz dalabym się cała pociąć na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...miałam 4 częstoskurcze w ciągu tygodnia nie było wyjścia . Idąc do szpitala pożegnałam się ze wszystkimi .Nie miałam robionych badań ( częstoskurcz napadowy nadkomorowy miałam od 12 roku życia przez 23 lata robili mi różne badania ale nic nie wykryli ) sam zabieg jest dość nieprzyjemny..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...gorzej ), jak często w ciągu roku je masz, czy dolegliwości towarzyszące są poważne ( niektórzy mdleją, a niektórzy znoszą to lepiej ), no i oczywiście powinnaś być świadoma istniejącego ryzyka czyli ewentualnych skutków niepożądanych ( np. wypalenie zdrowej części mięśnia sercowego i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 10

.. ...Teraz nawet cztery w ciągu tygodnia. Farmakoterapia nie pomaga. Wczoraj zgodziłem sie na ablację którą mam mieć pod koniec lutego. Troche sie boję. Możesz napisać jak sie czujesz dziś i czy warto było poddać sie temu zabiegowi. Pozdrawiam. Tomasz Powiedzcie mi proszę, czy komorowe..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 12

.. ...jeszcze trochę osłabiony ciągłym leżeniem. Zabieg skończyl się o 15 - tej a do rana musiałem leżeć z opatrunkiem uciskowym w pachwinie. Mam odstawione leki antyarytmiczne( brałem rytmonorm ) a mam brac tylko acenocumarol przez 6 - tyg. Mam nadzieję, że znalazłem się w tych dobrych..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...Raczej nic mi nie jest. W ciągu 2 miesięcy byłam 2 - krotnie w szpitalu z innych powodów, echo serca w porządku. Ten typ tak ma: ) * Podejżewam, że wysokie tętno odczuwa się jako znacznie * większy dyskomfort, niż niskie. W końcu biegając człowiek * się męczy: ) I tu mogaby się zdziwić ;..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...czy 40 ) ja też mam w ciągu dnia 80 - 90 miałem holter założony i średnia z 24 godzin wyszła 75 rozmawiałem z kardiologiem i powiedział że wszystko ok,że niema czym się przejmowac.poprostu mniej sie denerwowac i o tym nie myślec.najszybsze bicie miałem 120,a najmniejsze 44.serce zdrowe..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...przyczyną ataku .. mam ciągłe niedobory magnezu, wpierdzielam tabletki i jak juz uzupełnie niedobór, wystarczy kilka dzni bez tabletek i znowu poniżej normy, częso mam skurcze w łydkach, pulsowanie pod skórą i trzęsienie powiek .. Byłem u kardiologa, zalecił magnez i Betaloc ZOK w..

Echo serca - Str. 5

.. ...sformułułowanie, że zachowana jest ciągłość przedgród serca, wykluczono koarktację aorty oraz przetrwały przewód tętniczy.Czas akceleracji wyrzutu z prawej komory prawidłowy. Stwierdziła Pani, że niepełny blok prawej odnogi peczka Hisa to niemal odmiana normy. Czy to znaczy, że jest to..

Echo serca - Str. 7

.. ...zastawkę aortalną. 1. Czy w ciągu pół roku mogło tak drastycznie się pogorszyć? 2. Czy mogło dojść do uszkodzenia zastawki aortalnej np. z fali zwrotnej nb. do III/IV ( nie widziałam jednak wyniku )? Mama przez te pół roku nie chorowała, a bierze poważne leki m.in. Cordarone, Plavix. Czy..

Echo serca - Str. 9

.. ...to może mieć wpływ na ciągłe zmęczenie i fakt, że bardzo szybko się męczę? Pozdrawiam i dziękuję za tak szybką odpowiedź. A badanie było normalne, tzn. robione przez urządzenie z głowicą, a * la ultrasonograf, nie wiem jak to fachowo się nazywa... Pani Izabelo czy moje wyniki echa serca..

Echo serca - Str. 19

.. ...się już? Trudno jak ciągle powtarzam diagnozowac przez net, ale moim zdaniem można już rozpoznać dysfunkcję homograftu . Warto porownać wynik z poprzednim echem i obrazem klinicznym Droga Pani Izabelo !!!!! Znowu dziękuję za pomoc. Tata miał jakieś 2 tyg temu w nocy taki atak duszności..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...godzinę ( max. 12 w ciągu jednej godziny oraz również godziny w których wogóle nie występowały. Do czego zmierzam? Chciałem zaznaczyć że w ciągu badania odczułem może 2 lub 4 takie skurcze co dowodzi że większości takich skurczów wogóle się nie odczuwa! Tak więc dopiero echo serca..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...wporządku, holter wykazał w ciągu doby tylko 3 skurcze nadkomorowe. Mam wrażenie że ich ilość się zwiększyła po braniu metocardu który mi przepisano... Czy to możliwe? a może to stres który towarzyszy mi od kiedy wyszłam ze szpitala? Ciągle o tym myślę, nie mogę spać w nocy... O, widze,..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...okropnie szumy uszne ciągle zmęczenie napady łzawienia oczu przytyłam i to dużo ponad 10 kg stawałam się bardziej nerwowa brak spokojnego snu teraz biorę lokren 20 i czuję się znacznie lepiej biorąc betalok u okulisty przy zakropieniu oczu robiło mi się słabo więc ten lek na każdego z..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...coś ma wspólnego - z ciągłym zmęczeniem, najchętniej włożyłabym zapałki w oczy żeby się nie zamykały; - nocnym budzeniem, prawie stawaniem na baczność i niemożnością zaśnięcia, dzieki za odzew czesc tez nie moge zasnac albo budze sie w srodku nocy i koniec spania. Przyczyna bezsennosci u..

Interpretacja ECHO (UKG)

.. ...nie wieze w to bo mam ciągłe uczucie duszności, a wizytę u kardiologa mam w maju... W linku zamieszczam wynik z ukg proszę o interpretacje http://img87.imageshack.us/my.php?image=hpim6558mj7.jpg I jeszcze jedno pytanie czy duszności które odczuwam mogą być wynikiem alergii? naprawdę..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...wysokimi atakami bo my w ciągu 30 min. jesteśmy już w szpitalu i odchodzimy od zmysłów o córki zdrowie. Chciałabym z Panią nawiązać bliższy kontakt i zadać kilka pytań o to jakimi metodami pomaga sobie i,że nie trafia do szpitala. Bardzo proszę o kontakt mój adres to agnik3@op.pl..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...mi sie gwałtownie w ciągu pół roku. Ale nie ma też co przesadzać. Nie jest choroba, która w diametralny sposób ogranicza moje życie. Jest i trzeba się nauczyć z nią żyć. A bóle też są do zniesienia. Hej dzis wykryto u mnie wpw bylem u lekarza sportowego ( milem trenowac pilke nozną )..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...chorobę minęło pół roku . Ciągle jestem pod opieką psychiatry , ponieważ u nie choroba przebiega ze skutkami somatycznymi takimi jak omdlenia , bóle brzucha oslabienia. Wiem Ze tylk fachowa opieka lekarska psychoterapia i środki farmakologiczne trzymają mnie w jako tako dobrej formie ...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...spacer z psem pozwala się ciągnąć na smyczy we wszystkie strony: ). Trzeba jakoś zapanować nad * psem * . Proste to jest jednak tylko w teorii, o czym zresztą wszyscy tutaj wiemy. Ja nerwicę mam od 1,5 roku, na początku dostałam na nią rexetin, ale po przeczytaniu w ulotce, że nie można..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...przeniósł się na głowę.Ten ciągły ucisk w głowie do szału mnie doprowadza.Wydaje mi się,że juz jako dziecko miałam ataki,ale na tyle słabe,ze nie bardzo mnie to obchodziło.Podziekowac mogę mojemu tatusiowi( alkoholikowi ).Tak bym chciała pozbyc się tego strachu.Pozdrawiam. 12 postow..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 8

.. ...szczególnie w nocy,ale w ciągu dnia też tylko mniej.Nie wiem co to jest i od czego.Również proszę o odpowiedź.To jest takie delikatne drżenie,raz na nodze,raz na plecach,brzuchu.Już podejrzewałam padaczkę.Czy ktoś to ma???? Witam. Ja z nerwicą lękową walczę już 3 lata. Cital, terapia..