Ciężar na

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...obserwuje się średnio ciężki przebieg choroby. Postacie kliniczne zapalenia mięśnia sercowego. zapalenie mięśnia serca o przebiegu bezobjawowym ( rozpoznanie głównie na podstawie EKG ); zapalenie mięśnia serca i osierdzia ( z objawami osierdziowymi ); zapalenie mięśnia serca z..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...braku tchu ) i uczucie ciężaru na klatce piersiowej. Zawałowi często towarzyszy znaczne osłabienie, które może prowadzić do zasłabnięcia i utraty przytomności. Większość chorych odczuwają silny lęk i są zlani zimnym potem. Ciśnienie tętnicze krwi może być normalne, niskie lub..

Niewydolność serca

.. ...hemodynamiczne serca. Objawami ciężkiej niewydolności serca są obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny. Leczenie niewydolności serca. Niewydolność serca może prowadzić do znacznego upośledzenia wydolności fizycznej. Choroba może doprowadzić do przedwczesnej śmierci - z powodu zaostrzenia..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...leczenie zabiegowe tego ciężkiego schorzenia. Leki w niewydolności serca. Z chwilą, gdy serce przestaje prawidłowo pracować krew dociera do narządów w niedostatecznej ilości. Przyczyn niewydolności serca jest wiele: zmiany związane z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, choroba..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...spływ żył płucnych to ciężka wrodzona wada serca. W wadzie tej żyły płucne nie uchodzą do lewego przedsionka, przez co lewa część serca nie pompuje utlenowanej krwi do aorty. W zależności od umiejscowienia ujścia żył płucnych wyróżnia się typ nasercowy, śródsercowy oraz podsercowy. W..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...rozkurczową, zazwyczaj o cięższym i gwałtowniejszym przebiegu. Rozkurczowa dysfunkcja stanowi główną przyczynę niewydolności serca u osób po 80 roku życia Przebieg skurczowej niewydolności serca jest przeważnie stopniowy i bardziej powolny. W badaniu fizykalnym poza typowymi objawami..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...rozdzierania za mostkiem, ciężaru na klatce piersiowej. Często towarzyszy mu duszność - subiektywne uczucie braku tchu. Ból wieńcowy może trwać od 2 - 5 minut po zaprzestaniu wysiłku lub przyjęciu nitrogliceryny .W przypadku gdy dolegliwości bólowe trwają powyżej 20 minut to albo są..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...presyjne. W przypadkach ciężkiej niewydolności autonomicznej prawie niemożliwa jest regulacja aktywności układu współczulnego i przywspółczulnego. Fizjologiczne i polekowe zaburzenia objętości krwi krążącej i napięcia naczyniowego są przyczyna bardzo dużych wahań ciśnienia tętniczego...

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...wytwarzane przez gen ciężkiego łańcucha sercowej miozyny P ( p - MHC ). Rodzinne występowanie wskazuje na dominującą cechę autosomalną związaną z chromosomem 14q1. W niektórych rodzinach HCM jest spowodowane mutacją w genie ciężkiej miozy­ny sercowej, głównie w genie beta - MHC (..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...przez opadające siłą ciężkości język i nagłośnię. W celu udrożnienia dróg oddechowych u nieprzytomnego pacjenta stosuje się poniżej wymienione rękoczyny: odgięcie głowy nieprzytomnego do tyłu z równoczesnym uniesieniem żuchwy - aby wykonać ten rękoczyn. Osoba niosąca pomoc klęka za głową..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...w przypadku średnio ciężkiej pracy fizycznej. Masa ciała należna x 48 w przypadku ciężkiej pracy fizycznej. Masa ciała należna obliczana jest ze wzorów: Dla mężczyzn: Wzrost - 100 = waga należna w kg. Dla kobiet: Wzrost - 10% - 100 = waga należna w kg. Skład diety cukrzycowej. Białko..

Ból serca

Ból serca

.. ...Ma charakter uczucia ciężaru na klatce piersiowej, ściskania. Może też być ostry, kłujący. Często obserwuje się promieniowanie bólu do żuchwy, lewego baku, ręki, łopatki. Bólowi towarzyszy ogólne pobudzenie chorego i charakterystyczny lęk przed śmiercią . Dolegliwości trwają dłużej niż..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...zapalenia wsierdzia lub jako ciężkie powikłanie zawału serca. Często prowadzi do wstrząsu i wymaga natychmiastowej interwencji kardiochirurgicznej. Przewlekła niedomykalność mitralna, z uwagi na duże rozprzestrzenienie chorób takich jak nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, jest patologią..

Chelatacja

.. ...wiązania się z metalami ciężkimi, takimi jak na przykład ołów, jest z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu zatruć ciężkimi pierwiastkami. Kwas wersenowy łączy się z trucizną tworząc rozpuszczalne w wodzie kompleksy, które nasz organizm może z łatwością wydalić przez nerki. Od lat..

Hipokaliemia

.. ...elektrolitowych - w postaci doustnej, w ciężkich lub przy współistniejących zaburzeniach wchłaniania - w postaci wlewu dożylnego. Istotna jest profilaktyka hipokaliemii u ludzi przyjmujących leki diuretyczne...

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...przykład w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych krwi wchodzących w fazę wstrząsu septycznego ( sepsa ). Wstrząs w swojej fazie hemodynamicznej związany jest ze znacznym spadkiem ciśnienia, krążenie hiperkinetyczne jest w takiej sytuacji mechanizmem obronnym. Krążenie hiperkinetyczne..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep płuca - serce...

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...natomiast towarzyszy ciężkim, przedłużającym się stanom odwodnienia organizmu. Kolokwialnie można powiedzieć, że wzrost MCHC świadczy o zagęszczeniu hemoglobiny we krwi. Odwrotnie, spadek wartości tego parametru może świadczyć o rozcieńczeniu krwi i jest obecny w stanach przewodnienia..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo subiektywne, stąd nie należy, bez badania, wykluczać tych dwóch chorób. Kolejną grupą..

Ketoza

.. ...ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym, głodzeniem, może również rozwinąć się w przebiegu śpiączki wątrobowej lub mózgowej. Typowo kwasica ketonowa jest związana z znaczną hiperglikemią i brakami insuliny w przebiegu cukrzycy. Chory odczuwa suchość w ustach, dręczące..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...ortostatyczna ), wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu krwi ( np. w zespole podkradania czy w napadowym migotaniu przedsionków ). Niedotlenienie mózgu może także wynikać przyczyn zewnętrznych, np. z powodu spadku objętości..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...oddechowych - jest chorobą ciężką, rokowania jest zwykle niepomyślne. Istnieje kilka typów histologicznych tego raka, jednak najistotniejszy jest podziała na raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego. Durgi typ jest we wczesnym stadium zmianą operacyjną. W przypadku raka..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...Dodatkowo dochodzi uczucie ciężkości nóg, często mrowienia, bóle. Ulgę przynosi odpoczynek w pozycji leżącej, najlepiej z lekko uniesionymi nogami. Obrzęk w tej chorobie wynika z niewydolności zastawek żylnych i zaleganiu krwi w kończynach dolnych. W przypadku prawokomorowej..

Śpiączka

Śpiączka

.. Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma kontaktu z otoczeniem. Skala Glasgow. W zależności od przyczyny śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza się na całym świecie..

Zator

.. ...matki. Po porodzie macica ciężarnej powinna się sprawnie obkurczyć. Zamyka w ten sposób naczynia, które dostarczały krew do łożyska. Czasami jednak, zanim naczynia krwionośne zdążą się obkurczyć, dochodzi do zassania fragmentu odklejającego się łożyska. Do zatoru powietrznego dochodzi w..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...przedziale 12 - 26 g/dl ( u ciężarnych normy są niższe: 11 - 14 g/dl ), u mężczyzn 14 - 18 g/dl. Spadek stężenia hemoglobiny oznacza niedokrwistość ( anemie ). Trzecim istotnym parametrem jest objętość krwinki czerwonej ( MCV ), która powinna zwierać się w przedziale 80 - 100 fl...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...przez powiększającą się ciężarną macice. Przyspieszenie rytmu serca oraz występujące czasami uczucie kołatania serca można więc uznać za normę, pod warunkiem że w zapisie EKG nie uchwycono arytmii, oraz że nie występują inne niepokojące objawy. Bradykardia, czyli zwolnienie rytmu serca..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się kwestia ewentualnego szkodliwego wpływu leku na płód i jego rozwój. Jest to szczególnie istotne na początku pierwszego trymestru, gdy powstają tkanki i..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...przedsionków u kobiety ciężarnej jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Jeśli chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...których nadciśnienie ciężarnych może rozwinąć się wcześniej niż przed upływem 20 tygodni. Bardzo istotne jest ustalenie, czy u ciężarnej nie zaobserwowano nadciśnienia tętniczego przez okresem ciąży. Jeśli kobieta z nadciśnieniem tętniczym planuje ciąże, konieczna jest modyfikacja..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...wystąpienie u kobiety ciężarnej nadciśnienia tętniczego, obrzęków oraz białkomoczu wraz z zaburzeniami świadomości i drgawkami, jest stanem zagrożenia życia matki i płodu. Jeśli jest to możliwe, rozwiązuje się ciąże cięciem cesarskim. Samo nadciśnienie tętnicze ciężarnych stanowi sygnał..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...Decydujący jest jednak wynik biopsji mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do podawania sterydów i cytostatyków. Przyczyna choroby nie jest znana. Choroba jest ciężka, może doprowadzić do zgonu dziecka...

Propranolol

.. ...osób może pojawić się objaw Raynauda. Propranolol można podawać kobietom ciężarnym tylko, gdy jest on absolutnie konieczny. Propranolol przenika przez łożysko, nie ma badań na temat jego wpływu na płód...

Hematokryt

Hematokryt

.. ...adaptacji układu krążenia kobiety ciężarnej do wymogów płodu. Inną często przyczyną spadku wartości hematokrytu ( wraz z spadkiem stężenia hemoglobiny i ilości czerwonych krwinek ) są stany niedokrwistości...

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...stosować leku w okresie cięży i karmienia piersią. W czasie terapii obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Z uwagi na nasenne działanie klorazepamu, nie wolno także prowadzić pojazdów w czasie przyjmowania leku. Obniżenie sprawności psychomotorycznej może utrzymywać się także..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...labetalol i inne. Wyjątkową sytuacją, wymagającą specjalnych leków i umiejętności personelu medycznego, jest kryza nadciśnieniowa u kobiet ciężarnych ( dawniej zwana gestozą, czyli zatruciem ciążowym )...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...zapalenie stawów jest to ciężka, przewlekła i postępująca choroba, która często prowadzi do kalectwa i śmierci. Dokładna przyczyna choroby jest nieznana. RZS zalicza się do układowych chorób tkanki łącznej, jej podłoże jest autoimmunologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów zwykle..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...małopłytkowości zagrażającej ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia do DIC włącznie. Jest to jednak rzadko spotykane powikłanie, nie mniej spadek wartości płytek w kontrolnej morfologi wykonanej zwykle w przeciągu 10 dni od początku terapii jest wskazaniem do przerwania leczenia. Preparaty..

Neurastenia

.. ...zaburzenia jak na przykład ciężka, wykończająca praca, stres, złe warunki bytowe, częste choroby, niewłaściwe odżywianie się, itp. Neurastenia przebiega zwykle w dwóch etapach: hiperstenicznym i hipostenicznym. W pierwszej fazie ogólnemu poczuciu zmęczenia, braku możliwości skupienia..

Mostki mięśniowe

.. ...wystąpienia zawału serca, ciężkich zaburzeń rytmu czy nagłego zatrzymania krążenia jest nieznany. Wydaje się, że ryzyko powyższych incydentów sercowo - naczyniowych jest niewielkie, rokowanie jest dobre - 98% pacjentów przezywa 5 lat od rozpoznania. Podstawą leczenia objawów związanych z..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...Twardzina układowa to ciężka choroba z grupy układowych chorób tkanki łącznej. Jej etiologia jest nieznana, wiele teorii odwołuje się zarówno do tła autoimmunologicznego, infekcyjnego jak i genetycznego. W przebiegu choroby dochodzi do włóknienia skóry, naczyń i narządów, co prowadzi do..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang. limited systemic sclerosis. Starsza nazwa - zespół CREST - zawierała..

Plastyka serca

.. ...zarezerwowany dla chorych z ciężką niewydolnością serca na tle kardiomiopatii niedokrwiennej. Choroba zmienia układ mięśni brodawkowatych, prowadzi do wtórnej niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...związane z niefizjologicznym przepływem krwi przez pompę oraz ryzyko krwawienia związane z samym zabiegiem oraz z konieczną terapią przeciwzakrzepową, ciężkim powikłaniem może być także niewydolność nerek...

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...się zwykle u chorych z ciężką niewydolnością serca, szczególnie jeśli współistnieją zaburzenia rytmu ( migotanie lub trzepotania przedsionków ). Lek należy dawkować ściśle według zalecań lekarza. Glikozydy naparstnicy mają wąskie okno terapeutyczne, to znaczy dawka lecznicza jest..

Badanie moczu

.. ...pozwala na określenie ciężaru właściwego moczu ( norma: 1,016 - 1,022 kg/L ), barwę, pH ( zwykle 5,0 - 6,0 ). W badaniu ogólnym stwierdza się też ewentualną obecność białka, glukozy, ciał ketonowych i urobilinogenu. Wynik badania dostarcza także informacji na temat ewentualnej obecności..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...w postaci iniekcji. Insulinę należy również stosować przejściowo w stanach znacznego obciążenia organizmu takich jak ciężkie infekcje czy zawał serca lub udar mózgu, również w okresie okołooperacyjnym...

Insulina

.. ...kobietom z cukrzyca ciężarnych, diabetykom ( niezależnie od typu cukrzycy ) w stanach ostrych jak zawał serca czy ciężkie choroby infekcyjne. Chorzy na cukrzycę typu 2 muszą rozpocząć przyjmowanie insuliny w chwili, gdy leki doustne przestają zapewniać prawidłową kontrolę glikemii...

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...bradykardią, hipotonią czy ciężką niewydolnością serca ( III i IV w skali HYHA ). Poważnym i częstym działaniem niepożądanym leku są zaburzenia widzenia w postaci przemijającego wrażenia widzenia silnego światła. Iwabradyna może także wchodzić w liczne interakcje z innymi lekami...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...pacjenta cierpiącego na ciężką arytmię, przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...zapobiegania jego skutkom - podawanie w czasie ciąży witamin C i E oraz selenu i czerwonego barwnika roślinnego - likopenu - wydaje się mieć efekt ochronny. Mimo to nie zalecają na razie podawania ich ciężarnym...

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...transita. Chłopak doznał ciężkiego urazu klatki piersiowej. W godzine po przywiezieniu do Centrum, chirurdzy przystąpili do operacji. W trakcie zabiegu okazało się, że u pacjenta w wyniku doznanego urazu doszło do pęknięcia prawej komory serca, czego się wcześniej nie spodziewaliśmy -..

Oparzenia szkodzą sercu

.. Ciężkie poparzenia mogą powodować zagrażające życiu problemy z układem krążenia - informuje pismo Critical Care . Poważne poparzenia często prowadzą do śmierci. Badania przeprowadzone przez naukowców z teksańskiego Shriners Hospitals for Children na 189 dzieciach wykazały, że przy oparzeniu 80 proc...

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko , zorganizowanych przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko . Wśród rowerzystów znajdowali się kardiochirurdzy i prof. Jerzy Sadowski - kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...krwi od 82 pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aorty, a także same zastawki od 21 operowanych osób. Okazało się, że sterole mają tendencję do osiadania na zastawkach aorty w stopniu zależnym od ich stężenia we krwi. Dalsze badania powinny wyjaśnić stopień ryzyka oraz to jak wpływają..

Przeszczep serca od tej samej płci jest lepszy

.. ...30 procentach przypadków ). Jak jednak wynika z nowych badań takie przeszczepy mogą nie być najlepszym rozwiązaniem - chyba że stan pacjenta jest tak ciężki, że szybki przeszczep jest jedynym wyjściem...

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W zależności od miejsca zwężenia tętnic mogą występować także bóle łydek i pośladków, impotencja, oziębienie..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...pacjentów po zawałach, z ciężko uszkodzonym sercem - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik szpitala Zdzisław Czekierda. Prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego dodał, że rehabilitacji zostali poddani pacjenci, u których..

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...u której stwierdzono ciężką niewydolność serca, ma teraz szansę bezpiecznie czekać na przeszczep. Od wielu miesięcy jest na pierwszym miejscu listy transplantacyjnej w Polsce. Istnieje cień szansy, że po kilku miesiącach jej własne serce się zregeneruje. Jest taka ewentualność, którą..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...opieki kardiologicznej i ciężkiej niewydolności krążeniowo - oddechowej. Na potrzeby leczenia inwazyjnego powstanie blok operacyjny z dwiema salami, w tym jedną hybrydową z angiografem, gdzie wspólnie operować pacjenta będą mogli lekarze różnych specjalności. Prócz tego działać będą trzy..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...nie stwierdzono tych ciężkich bólów głowy. Uczestnicy byli w wieku od 18 do 80 roku życia. Poproszono ich o wypełnienie ankiet na temat ogólnego stanu zdrowia, jakichkolwiek potwierdzonych problemów z układem sercowo - naczyniowym oraz częstości i nasilenia bólów głowy, jak również..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...umiarawiam. Migotanie znoszę ciężko , przez pierwsze 12 godz nie nadaję się do niczego. Właśnie szykuję się na ablację Nic dodać nic ująć. Podziwiam Cię Jędrku - ile lat z tym walczysz ?? Ja po trzech, czterech godzinach migotań mam dosyć, nie wyobrażam sobie ani godziny więcej. Swoją..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...współczuje . Też bardzo ciężko to przechodzę ,choć muszę przyznać że po zmianie leków na Carvedilol - ratiopharm „ataki mam krótsze ( 12 - 36godz. ) i trochę rzadziej ( nawet co 6 dni ) Jak to dobrze, że ktos mnie rozumie ( w tej kwestii ). Mamy chociaż pocieszenie, że nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 11

.. ...Wiem z autopasji jak ciężko jest na początku choroby, o której sie nic nie wie, poza tym, ze zagraża zdrowiu i życiu kogoś kogo kocha sie nad życie. Nie wiem dlaczego ale śadzę, że Grzegorz jest zagubionym człowiekiem, który rozpętał burzę nieświadomie nawet w chwili słabości . Kochani..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 17

.. ...szczęście wszystko minęło. Ciężko cokolwiek Ci doradzić Aldona. Może to być reakcja organizmu na zabieg. Daj znać. Pozdrowionka : ) Hej Aldona! Ja po pierwszej ablacji dostałam infekcji - przeziębiłam się w szpitalu. Temperatura była podwyższona. Po drugiej temp. bardzo skakała od 36,4 -..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...takie pytanie: Jak duże ciężary mogę nosić? ( miałem rozcinaną klatkę piersiową ) i jak duży wysiłek mogę wykonywać. Przed operacją potrafiłem na pływalni przepłynąć 2km. Dużo jeździłem na rowerze ( zdarzały się nawet trasy 50 - cio kilometrowe ). Wiem, że teraz muszę oszczędzać swoje..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 11

.. ...cały czas coś robiła , ciężko mi sie oddycha:( nie wiem co robić czy to normalnie ?? ciśnienie mi skacze puls podwyższony KAsia objawy takie jakie masz sa normalne, poniewaz ablacja to dosc duze uszkodzenie tkanki sercowej. mozesz czuc sie oslabiona tym bardziej ze dostalas krwotoku...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 26

.. ...niepełnosprawną i z bardzo ciężko chorym sercem, Bierze masę leków. Jest po trzech operacjach na otwartym sercu. To prawdopodobnie zrosty po tych operacjach wywołują częstoskurcz. Grażyna! Trzymam kciuki za Ciebie i Twoją Córkę. Ja musze czekac na ablacje 3 lata,a chcialabym miec juz ja..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 29

.. ...weterynaryjnych w mięsie, metale ciężkie w wodzie i powietrzu, rozpuszczalniki - robią swoje. Polegamy na lekarzach, że oni nas uzdrowią...chemicznymi proszkami ( ! )lub operacjami.( ! )... Proponuję suplementować organizm dobrze dobranymi naturalnymi składnikami witaminowomineralnymi i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...komplikacje i dlatego tak ciężko mi podjąć decyzje. Jednak w ostatnich zdniach bardzo dużo o tym myśle ponieważ chciałabym zajść w ciąże a z WPW to chyba raczej nie możliwe. A gdzie ty robiłas tą ablacje bo ja jestem z województwa dolnośląskiego i sie zastanawiam gdzie u nas jest jakiś..

Echo serca - Str. 4

.. ...lat uprawiałem sport / ciężary/ z dopingiem po zqprzestaniu okazało sie że mam nadciśnienie 160 - 120 obecnie mam zaaplikowany amlozek i eriste ciśnienie 130 - 90. Robiłem echo serca wyniki jn: Aorta 25 Lewy przedsionek 31 Lewa komora rozk 53 Skurcz 36 EF 60% Przegroda miedzykom skurcz..

Echo serca - Str. 7

.. ...trójdzielnej Wiem, że jest to ciężki stan i wyniki nie są dobre. Ale ostatnio ( w połowie marca 2007 r. ) była na Echo i lekarz złapał się za głowę i skierował do szpitala po świętach. Wyniku Echa nie dostała. Podobno sie pogorszyło i nawet ma już uszkodzoną zastawkę aortalną. 1. Czy w..

Echo serca - Str. 19

.. ...Tata przez całe życie ciężko pracował fizycznie i nie jest w stanie z dnia na dzień wyrzec się wszystkich zajęć. Pewnie to tez mu nie pomaga. Jeszce przed tym nocnym pogorszeniem przez wiele lat tata miał ciśnienie 140 - 16060 - 70. Lekarz rodzinny uznawał to jednak jako normę. A..

Echo serca - Str. 20

.. Mam 23 lata, bardzo ciężką ciąże za sobą z występującą arytmią po fenoterolu. Tętno w spoczynku nie schodziło przez ponad 10 tygodni poniżej 120 na minute. A to moje wyniki echo serca teraz po ciąży. Prosze o interpretacje i informacje jakie badania, może krwi powinnam zrobić. Lewa komora: 41 Grubość mięśnia..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...innego wyjścia.Jest mi ciężko,to fakt,ale co zrobić???Najgorsze są te czarne myśli...Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka : - ) ) tez mam nerwice serca ale zdecydowanie wole jak mnie dopada szybkie bicie serca a nie te wstretne dodatkowe skurcze, podobno ich sie nie leczy - taka juz nasza..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...tym rady i naprawdę ciężko mi z ta dolegliwością żyć, u mnie skurcze dodatkowe wywołała zapaść po penicylinie bo tylko od tego momentu to pamietam. Mam iść do kontroli za miesiąc i nie wiem tylko po co skoro wiem że to i tak nic nie da. Pozdrawiam. najwazniejsze to nie panikowac, u..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...wszytko to na co tak ciężko pracowałem. Ale dzięki wam, dzięki opisom tej dolegliwości postanowiłem wałczyć, skoro nigdy nic nie czułem, nie wiedziałem o tym ze cos takiego mam i nigdy mi to nie przeszkadzało ( nadmieniam uprawiam: biegi, alpinistykę regularnie chodzę na siłownię ) to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 5

.. ...odpowiedziała, że przecięż nie będziemy jeździły tramwajem po mieście.Świetny żart.zapłaciłam dwie stówki i wiecej tam nie pójdę.Mam rodzinę i przyjaciół mam się przed kim wyżalić.A na sytuacje trudne mam na Tranxene nie wiem tylko czy mogę przyjmowac leki doraźnie.Chciałabym trafić do..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 8

.. ...do takiego stanu,że ciężko mi w ogóle egzystować.Poradzcie jak się nie dać i dalej żyć. Przepraszam rene omylnie się pod Ciebie podszyłam jestecie strasznie zadufani w sobie. Gdybyscie sie jednoczyli w chorobie to byscie odp na pytania. A nie mowili tylko o sobie! My nie iesteśmy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...dlatego jest nam tak ciężko wyjść z choroby. Na nerwicę składają się nie tylko problemy osobiste, ale i sytuacja społeczna, w której się znajdujemy i znajdowaliśmy od dziecka. Pamiętacie, jak rodzice mówili wam, nie dotykaj, nie ruszaj, nie wchodz, nie brudz się...Właśnie magiczne słowo..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...głowie, ale jest bardzo ciężko. Wszędzie gdzie wychodzę muszę iść z osobą towarzyszącą, bo inaczej nie wyjdę.Uczucie despersonizacji towarzyszy mi prawie na okrętkę. Jak sobie pomyślę że już za miesiąc mam się przeprowadzić do Niemiec ( a nie znam języka ),a mój mąż pracuje średnio 12..