CK MB norma

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...być jednak zwolnione. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...normalnie przebiega od strony lewej do prawej ( często określane są jako przegrodowe załamki Q ); Zespół QRS - depolaryzacja mięśniówki komór serca; Załamek T - załamek ten odpowiada repolaryzacji komór...

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...bodźca elektrycznego normalnie przewiedzionego przez węzeł AV. Wyróżnia się dwa typy zespołu WPW ( zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea ): A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta ( załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...czynność serca podczas normalnego dnia ( praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen. Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez kardiologa. Zapis z taśmy magnetycznej lub innego nośnika danych wprowadzany jest do..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z hipertriglicerydemią wywołaną węglowodanami ( jeżeli redukcja tłuszczów w diecie powoduje zwiększenie stężenia triglicerydów ) powinni stosować dietę, w której tłuszcze stanowią 30 - 45% dziennego..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...typu 2 powinni dążyć do normalizacji masy ciała tak by ich BMI ( wskaźnik masy ciała ) mieścił się w przedziale między 20 - 25. Nadmierna masa ciała osłabia działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo -..

Bigeminia komorowa

.. ...normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ektopowe źródło rytmu i wykonać zabieg ablacji...

Niedobory magnezu

.. ...komórkach oraz we krwi. Norma Mg: 0,65 - 1,25 mmol/l. Stężenie magnezu poniżej 0,65 mmol/l to hipomagnezemia. Objawy niedoborów magnezy mogą jednak wystąpić także przy prawidłowej lub nawet podwyższonej ilości magnezu w organizmie. Wynika to z możliwości przesunięcia puli magnezu z i do..

Depresja

Depresja

.. ...objawów, które zaburzają normalne, codzienne funkcjonowanie chorego. Po za ogólnym nastojem depresyjnym, obecne są zwykle zaburzenia snu, zmiany masy ciała, różnego charakteru zaburzenia emocjonalne, niska samoocena lub nadmierne, nieuzasadnione poczucie winy. Chory traci zainteresowanie..

Niedociśnienie

.. ...120/60 mmHg pozwala normalnie funkcjonować, u innych spadek ciśnienia z 150/100 mmHg do 120/60 mmHg będzie źle tolerowany. Znaczny spadek ciśnienia, zwykle wywołany nagłym rozkurczem naczyń krwionośnych lub spadkiem objętości krążących płynów ( krwawienia ) jest elementem wstrząsu...

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...uniemożliwia choremu normalne funkcjonowanie, tętnice udrażnia się chirurgicznie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Warunkiem powodzenia takiej operacji jest drożność naczyń tętniczych poniżej zwężenia. Jeśli jest to technicznie wykonalne, operacje można przeprowadzić metodą..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...stanowią erytrocyty. Norma dla kobiet: 37 - 47%, dla mężczyzn: 40 - 54%. Leukocyty ( WBC - white blood cells ) to komórki - żołnierze, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ich całkowita liczba powinna zawierać się w przedziale 4 - 10 tys na mililitr. Cała..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...jednym z argumentów za próbami przywrócenia rytmu zatokowego serca. Przy przetrwałym migotaniu przedsionków jest to często trudne, jednak strategia kontroli rytmu komór nie zapobiega tachykardiomiopatii...

Lipidogram

.. ...ryzykiem miażdżycy i chorób sercowo - naczyniowych. U ludzi z cukrzycą wartości norma się bardziej rygorystyczne z uwagi na fakt, że sama cukrzyca stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych...

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody behawioralne ( treningi medytacyjne, relaksacyjne itp ) oraz leki takie jak benzodiazepiny, buspiron, preparaty beta blokerów a także leki antydepresyjne...

Nerwice (zaburzenia lękowe)

.. ...bardzo istotny utrudniać normalne funkcjonowanie chorego w społeczeństwie, nie zniekształcają jednak poczucia rzeczywistości. Chory ma świadomość własnej choroby. Lęk w zaburzeniach lękowych może przybierać postać fobii, lęku uogólnionego, natręctw czy napadów paniki. Objawy zaburzeń..

Tętno u dziecka

.. ...się w zupełnie innych normach, niż u ludzi dorosłych. Noworodki i niemowlęta mogą w czasie wysiłku osiągać maksymalną częstość tętna przewidzianą przez układ bodźcoprzewodzący ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest limitowana pobudliwością komórek węzła..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...normalnych warunkach. Naturalnie, procesy te czynią większe szkody w sercu, którego naczynia są uszkodzone przez miażdżycę. Podstawową metodą leczenie ostrego zawału pooperacyjnego jest koronaroplastyka...

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...sytuacja, w której bodziec normalnie nie nie związany w powstawaniem wrażenia bólu, staje się bodźcem bólowym ( np. delikatny dotyk ). Oba zjawiska wynikają z uszkodzenia czuciowego układu nerwowego. Do uszkodzenia może dojść na poziomie receptorów bólowych, w obrębie unerwionej tkanki...

Badanie moczu

.. ...ciężaru właściwego moczu ( norma: 1,016 - 1,022 kg/L ), barwę, pH ( zwykle 5,0 - 6,0 ). W badaniu ogólnym stwierdza się też ewentualną obecność białka, glukozy, ciał ketonowych i urobilinogenu. Wynik badania dostarcza także informacji na temat ewentualnej obecności leukocytów,..

Pierwszy w Polsce automat do masażu serca

.. ...pacjenta do szpitala. Normalnie nie można wykonywać resuscytacji krążeniowej, gdy karetka czy helikopter transportujący pacjenta jest w ruchu. Natomiast ten aparat taką możliwość daje - zaznaczyła Sikora. Jej zdaniem, choć użycie aparatu może doprowadzić do złamania żeber u ratowanego..

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...otrzymali szansę na normalne życie i propagować ideę transplantacji. Rowerzyści wjechali w asyście policjantów na motocyklach na Rynek Główny, gdzie odbywały się imprezy V Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko , zorganizowanych przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko ...

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...przeszczepu i powrotu do normalnego życia są u małych dzieci większe niż dorosłych pacjentów. Przeprowadzenie takiego przeszczepu, oprócz wyzwań medycznych, jest też dużą operacją logistyczną. Aby dotrzeć do Zabrza, karetka wioząca dziecko i jego mamę w cztery godziny przemierzyła prawie..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej, w warunkach szczególnych i ekstremalnych. Stwarza to nowe możliwości diagnostyczne, a także zdecydowanie poprawia opiekę nad pacjentami wysokiego ryzyka. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie hospitalizacji i codzienne funkcjonowanie..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...powikłań, niż chorzy z normalnym pulsem - poniżej 70 uderzeń na minutę. Przyspieszona akcja serca u osób z chorobą wieńcową może prowokować nie tylko bóle wieńcowe. Zmniejszenie tętna u osób po zawale - zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu. To dlatego u chorych po zawale stosowane są leki:..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...takim zabiegu mogą żyć normalnie - mówił prof. Lubiński. Jak zaznaczył na całym świecie rozwijają się grupy samopomocowe wśród pacjentów, którzy wymieniają się informacjami jak wrócić do normalnego życia i aktywności po takim zabiegu. Konferencję nt. walki z nagłym zgonem sercowym..

Wirtualny model serca lepszy niż prawdziwe?

.. ...przekrój serca w żądanym rzucie. Serce może bić normalnie lub symulować różne choroby. Wirtualne serce ma być nie tylko pomocą dydaktyczną dla studentów, ale również wsparciem dla specjalistów - kardiologów...

Białka budujące serce pomoże ratować mięśnie chorych na miopatię

.. ...porównywalne ze zdolnościami normalnych, zdrowych myszy, podobnie jak całkowita siła mięśni. Wytrzymałość włókien była nawet wyższa niż u normalnych myszy - zwierzaki z aktyną ACTC w mięśniach szkieletowych potrafiły biegać szybciej i dłużej od normalnych. Autorzy pracy mają oczywiście..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...traktujemy jako rzecz normalną, dlatego na co dzień się tym nie przejmujemy. Tymczasem głównymi przyczynami zgonów są w naszym kraju nie nowotwory, ale właśnie choroby sercowo - naczyniowe - mówił lekarz. Banasiak podkreślił, że głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału serca są..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...tych oznaczeniach i normach. Witam!! Ponownie mam pytanie do Pana dr. Czy wyniki holtera wystarczą, żeby stwierdzić zespół WPW? Byłam wczoraj u kolejnego kardiologa. Pana profesora, podobno jakaś wybitna persona od serca. Nie chce nikogo obrażać, ale to straszny mruk, od którego trudno..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...napadami jest z reguły normalna czyli 60 - 90/min. WPW można rozpoznać u części pacjentów w zwykłym EKG, a u niektórych dopiero w badaniu inwazyjnym ( np. stymulacji przezprzełykowej lub bad elektrofizjologicznym przy którym wprowadza się elektrody do serduszka - nawiasem mówiąc nic..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...moczem - podobno to normalne, ale jaki jest tego mechanizm ? Ostatnio też w czasie napadów migotań cały się trzęsę i to dosyć mocno - mija to po ustaniu migotania - czy należy się tego obawiać ? I ostatnia kwestia - ostatnio w czasie migotań pojawiają się pobolewania w klatce piersiowej..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...zdarzyło odtanio kiedy normalnie brałam leki. Wolałabym już poleżeć te 24 h naplecach i wiecej sie nie męczyć i nie musieć brać leków, to było by piękne : ) Uf!!! Skąd ja to znam. Serdecznie Ci współczuje . Też bardzo ciężko to przechodzę ,choć muszę przyznać że po zmianie leków na..

Operacja zastawki aorty

.. ...uwazać. A pozniej zyje sie normalnie i dość aktywnie. www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/stentor/PublicFolder To jest adres gdzie mozna sciagnać poradnik jak życ ze sztucza zastawką poczytaj warto napewno się przyda Moj mail to kdz408@o2.pl. Jak masz jakieś szcegółowe pytania to smiało..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...domu, a we wrześniu już normalnie studiowałem. Czuję się znakomicie. Proszę się nie martwić. Z Pani synem wszystko będzie dobrze : ) Mateuszu, pieknie dziękuję za te informacje. Czy miałeś niedomykalnośc czy stenozę zastawki aortalnej ? Czy przez te lata przed operacją odczuwałes jakies..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...droga.. 2. Uważałam,że to normalne i leży się w moim obowiązku poinformowanie innych chorych również o ujemnych skutkach ablacji. Jednak jak widzę moje dobre chęci zostały źle odebrane.Tylko szkoda,że niektórzy nie chcą wysłuchać opinii innych i rozważyć za i przeciw. Skoro widzicie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...przedmiotowo , co najmniej, norma pewnie taka jest... wszędzie????? 54 lat, od 10 lat się bo..rykam z tym, non - stop na Rhytmonormie..., przedawkowałem.. zaburzeania pamięci .. równowagi Chciałem zejść .. u tu kroplówka , kurcze no czemu nie.., potem obiad.. no niezły... potem chcialem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...kolejki na zabieg i normalnie to bym czekała rok na zabieg, ale że ja przy atakch mam teraz omdlenia to mam podobno pierwszeństwo. Tak jak tutaj czytam na tym forum to same dorosłe osoby są i jakoś mi tak dziwnie że ja taka młoda... Po pierwsze to mam pytanko, czy nie bede miała po tym..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 9

.. ...zdrowa,i mogła prowadzic normalny tryb życia.Ten zabieg jest troche nieprzyjemny ale ciagle podają doZylnie jakies środki znieczulające,tam ci nikt krzywdy nieda zrobic,możesz nawet dostać cos na sen tak jak ja.Umnie jest inna sytuscja mm to wtakim miejscu ,ze niemoga sie doego dostac,a..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...zawsze myslałam, że to normalne, ze taka moja uroda. Niedawno jednak zaniepokoiło mnie to, więc udałam się do swojego lekarza, ten natychmiast zrobił EKG, ktore na szczescie wykluczyło winę serca, jednak zaczal badac dalej - skierowanie na badanie tarczycy i poziomu elektrolitów...no i..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...człowiek się męczy: ) Moje normalne do niedawna tętno ( ok 70 w spoczynku, skaczące w zwyż zależnie od natężenia aktywnosci fizycznej i stresu ) ustapiło pare tygodni temu tętnu rzędu 45 - 50 w stanie spoczynku w dzień, w nocy ok 40. A jak się zmęczę to mi nawet czasem pod 70 skoczy: ) I..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...szybko biło mi serce ,norma to chyba około 60 - 90 uderzeń na minute ja miałem 182 !! byłem na Echo serca i wyszło ze wszystko jest ok. mam teraz zrobic badania na tarczyce , zobaczymy co wyjdzie. a zobaczcie co ja znalazlem : Nikt z nas nie ma stałego pulsu. Czujesz, jak rośnie po..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...uprawiać jakiś sport ( normalnie wymiękłem ). Zo doktor, to inna planeta. W końcu któregoś razu w pracy złapa mnie atak i trzymał około 50 minut. Po około 20 minutach szalonego walenia serca poczółem mrowienie w dloniach i stopach. Poprosiłem szefa aby zawiózł mnie do na pogotowie...

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...wdechu * .Oddycham niby normalnie ale moim zdaniem to nie jest normalny oddech.w Tym roku mialam raz atak w polowie stycznia i od tego czasu ( odpukac )nic sie nie dzieje. Dzis w szkole znowu krecilo mi sie w glowie, pocily i marzly mi dlonie nan przemian,bylo mi duszno i czulam tak..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...pooszczedzac,ale potem mozna juz normalnie zyc : ) Fajnie by bylo gdyby udalo Ci sie * zlapac * czestoskurcz na zapisie ekg,to duzo powie lekarzowi.Gdybys mial jeszcze jakies pytania to prosze pytaj. Pozdro Malgoska Dziekuje za odp. : ) zauwazylem ze o frekwencji czestoskurczow decyduje..

Echo serca

.. ...granicy normy?????????? norma jest N ( 35 - 57 )mm a ona ma 4,9 czyli 49 mmm wiec gdzie tu gorna granica? co do wyników Oliwki to w wyniku drugim prawa komora ma normy ( 8 - 26 )mm a bTy masz 28mm wiec masz troszke wieksza, pozdrowienia Usredniony pomiar LK w prezentacji dwuwymiarowej w..

Echo serca - Str. 3

.. ...moja wynosi ok.65% z góry dziękuje A co to jest Frakcja wyrzutowa? zapisuje sie to we wnioskach? bo ja mam cos 62% Frakcja wyrzotowa okresla czynnośc skurczowa lewej komory , prawidlowa to ok. 60 - 65 5..

Echo serca - Str. 4

.. ...góry dziekuje Jacek norma jest od 50% do 120% ,znajdzie sie ktoś żeby mi odpowiedzieć? Dzien dobry! Trudno mi sie odnosic do leczenia , bo to nie za bardzo mozna zrobić netowo - troszkę za wysokie cisnienie rozkurczowe ,ale jak najbardziej dieta , aktynościa fizyczna , odpowiednia waga..

Echo serca - Str. 8

.. ...i kilka lat w miarę normalnego życia. Parę przypadkowych ale mocnych sercowych ekscesów wpędziło mnie w depresję lękową z której już dwa razy wyciągała mnie półroczna kuracja Cipramilem. Niedawno zacząłem ją po raz trzeci. Od dłuższego już czasu czułem się z dnia na dzień coraz gorzej i..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...co jest potrzebne do normalnej pracy serca i całego organizmu? Składniki odżywcze, czyli jedzenie i odpowiednia suplementacja. Leki nikogo jeszcze nie wyleczyły - lekarze każą brać je do końca życia!!!Nonsens! Możesz się ze mną nie zgadzać, ale czy to Cię wyleczy? 0501 232 804, 022..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...do normy. Czułam się normalnie. Aż do ostatniego razu. Serce biło mi bardzo szybko przez ponad 4 godz. i nie ustawało. Gdy trafiłam do szpitala okazało się że mam mój puls sięga 230. Porobiono mi wszystkie badania. Są wporządku, holter wykazał w ciągu doby tylko 3 skurcze nadkomorowe...

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...zdarza, że z tym się normalnie żyje. 3miesiące temu jechałem na egzaminy do szkoły teatralnej do warszawy. Do przedziału dosiadł się typowy kark, dresiarz ze swoją dziewczyną. Odpalili jointa i zapytali czy chce bucha. Z głupoty i z myśli, że jak się poczęstuję będzie mi lepiej z nimi..

Interpretacja ECHO (UKG)

.. ...http://img87.imageshack.us/my.php?image=hpim6558mj7.jpg I jeszcze jedno pytanie czy duszności które odczuwam mogą być wynikiem alergii? naprawdę wszystko w normie. Pozdrawiam Wyniki zupelnie normalne...

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...bardzo szybko??? Nie.Bije normalnie.wiec co to moze byc??Nerwica??chociaż ja jestem spokojnym i wyluzowanym człowiekiem.Raz jest tak ze cisnie mnie w klatce piersiowej i trzyma jakis czas potem nagle nie troche mnie serce nachwile zakuje i znowu cisnie.co to kurde są za objawy??kogo..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...po 2 latach zaczelam normalnie cwiczyc... ALE to chyba juz bardziej personalny problem... teraz gram w siatkowke, tenisa i wszystko jest w porzadku: ) gdzie cie tak zalatwili ? K. Witam: ). Mam 17 lat, kilka razy mialem baaaardzo mocne skurcze, czy jak to sie tam nazywa....w sumie nie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...względu iż będe mogła normalnie funkcjonować,prawdopodobnie bez tabletek [aktualnie są ich 3 - 4 dziennie],będe mogła chodzić na przeróżne dyskoteki,zabawy. Chociaż i tak nie będe mogła uczestniczyć w zajęciach wfu to i tak bardzo się ciesze. czy sa sie zyc z WPW jak wy to robicie bo ja..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...szanse na powrót do normalnego życia. Rozumiejąc w pełni Twoje męki nerwicowe namawiam szczerze do powyższego i życzę powodzenia. Hej. Ja mam lat zaledwie 19 i z nerwicą lekową męczę się od pół roku. Leki brałam przez 3 miesiące,po czym z własnej woli odstawiłam,bojąc sie uzależnienia...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...wrażliwościa nie pozwalając na normalne życie. Wtedy zaleca się zabieg. Nawet na myśl o tym ciarki mnie przechodzą, ale ja jestem z natury strachliwy hehehe 666 - na widok dentysty mdleję : ) - co do ostatnich rewelacji to tym razem próbuję zjeść temat od drugiej strony. Najpierw..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...zupełnie się wyciszyły mogę normalnie funkcjonowac pracowac ten lek bierze się minmum przez pół roku ,teraz będę go powoli odstawiać zobaczymy jak będzie pozdrawiam. witaj Mateuszu, mogłabym pisać eseje na temat moich stanów lękowych i depresyjnych, ale może innym razem. krótko...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...lękowa.W szlole nie mogę normalnie funkcjonować,ponieważ drętwieją mi nogi,duszę się,serce mi kołocze i czuję jakbym miała zemdleć.Błagam pomóżcie mi co mam zrobić? jak zaczne brac leki to nim to ustąpi to minie duzo czasu a ja muszę iść do szkoły.Błaga m odp CO MAM ZROBIĆ????????? Kaśka..