Compliance

Jak poprawić wyniki leczenia chorób serca

.. ...zaleceń lekarskich ( tzw. compliance ) przez pacjenta jest jego zaufanie do lekarza. Lekarze powinni mieć przygotowanie psychologiczne, aby lepiej sobie radzić w komunikacji z pacjentem, umieć do każdego podejść indywidualnie, nie straszyć wszystkich okropnymi konsekwencjami choroby, ale..