Corotrope

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...dodatnie, np. milrynon ( Corotrope ) i leki rozszerzające naczynia ( azotany ). Jeżeli przyczyną niewydolności serca jest arytmia, należy zastosować leki antyarytmiczne: amiodaron ( Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin ), iwabradyna ( Procoralan ), propafenon ( Polfenon, Rytmonorm..

Milrynon (Corotrope)

.. ...najistotniejsza jest możliwość wywołania poważny zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i torsady. Corotrope to handlowa nazwa preparatu zawierającego milrynon ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...