Czas protrombinowy normy

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...acenokumarolem jest czas protrombinowy oraz wyliczany na jego podstawie INR ( International Normalized Ratio ) Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany. INR określa ile razy badany czas protrombiny jest dłuższy od normy z uwzględnieniem jakości odczynnika - preparatu tromboplastyny. W..