Czasowa stymulacja serca

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...implantowane są pacjentowi. Czasowa stymulacja serca zwykle przeprowadzana jest drogą przezżylną, lecz używa się również do tego celu stymulacji przezprzełykowej oraz przezskórnej. Pacjenci rzadko potrzebują stałej stymulacji, a więc oba rodzaje stymulatorów, zarówno czasowe jak i stałe,..