Czemu mnie

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...kolei na dwie części: mniejszą, górną, o cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego krew dopływa z zewnątrz; większą, dolną, o ścianach grubszych i bardziej odpornych, zwaną komorą ( ventriculus ), która wypycha krew z serca. Każdy z przedsionków, łączy się z..

Powikłania zawału serca

.. ...ściany serca występuje u mniej niż 1% chorych z zawałem. Występuje zwykle w ciągu pierwszych 5 dni po zawale. Pęknięcie ściany powoduje powstanie tamponady worka osierdziowego i wstrząs kardiogenny. Leczeniem jest pilna operacja naprawcza. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje u..

Statyny

Statyny

.. ...syntezę cholesterolu zmniejszają jego pulę w komórkach ustroju co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby receptorów LDL ( Low Density Cholesterol, cholesterol niskiej gęstości, zły cholesterol ). Działanie statyn oprócz obniżania poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną powinno być poniżej 100mg%...

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...niedokrwiennej serca jest mniej jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...nerkowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia serca. Zahamowanie działania angiotensyny II powoduje zmniejszenie napięcia obwodowego, mniejszą pracę serca a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na tlen. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...min; korzystne jest zmniejszenie spożycia soli kuchennej do mniej niż 100 mmol/dzień co odpowiada 6 gram NaCl; zmiana diety, a zwłaszcza wprowadzenie ryb, warzyw i owoców ( mogą być suszone ). Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego. ACE - inhibitory konwertazy antagoniści..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd zaś do całego organizmu. W fazie rozkurczu napięcie mięśnia maleje i komory serca napełniają się krwią. Oczywiście, tak jak każda część ciała ludzkiego, tak i serce..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...rozkurczowej Dławica 60 zmniejszona rezerwa wieńcowa, choroba drobnych naczyń Niepełna utrata przytomności 50 nawet w spoczynku Szybkie narastanie tętna na tętnicy szyjnej 90 - Ton lewego przedsionka 50 - Szmer wyrzutu lewej komory 60 - Badania dodatkowe w kardiomiopatii przerostowej...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...na mostku było jak najmniejsze ( w myśl zasady: przy tej samej sile, im mniejsza powierzchnia przylegania, tym większy efekt ). Dla ułatwienia masażu serca - ręka leżąca od góry poprzez splecenie palców z dolną, powinna odciągać je ku górze ( aby nie przylegały do klatki piersiowej )...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...średnią długość życia i mniejszą częstość występowania chorób układu sercowo - naczyniowego. Jednym z pierwszych badań, w którym zwrócono uwagę na pozytywny wpływ diety śródziemnomorskiej było badanie Seven Countries Study przeprowadzone na początku lat 60. W badaniu tym wzięło udział..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...Redukcja tłuszczu: zmniejsz podaż tłuszczu nasyconego ( głównie zwierzęcego, poniżej 10% całkowitej zawartości energii ); tłuszcz nasycony zastępuj przede wszystkim tłuszczami jednonienasyconymi lub wielonienasyconymi ( tłuszcz roślinny, oliwa, tłuszcz rybi ). Dzienne spożycie..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...wyższa wartość INR tym mniejsza skłonność do krzepnięcia krwi. Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K ( witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia ), może też być objawem uszkodzenia wątroby, niektórych wrodzonych chorób układu krzepnięcia, jak..

Ból serca

Ból serca

.. ...po podanie nitrogliceryny. Bóle wieńcowe i zawałowe są znacznie mniej nasilone u cukrzyków. Zawał nie zawsze powoduje książkowe dolegliwości, znane są różne maski zawałowe, na przykład maska brzuszna...

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...przepływa przez nie mniejsza ilość krwi. Nerki bronią się wydzielając większe ilości reniny, co paradoksalnie pogarsza tylko sytuacje. Dlatego w nadciśnienia tętniczego sięga się po kombinacje rożnych leków wpływających na układ renina - angiotensyna - aldosteron: inhibitory konwertazy..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...przez co wpływa na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny mają minimalny wpływ na stężenie pozostałych neurotransmiterów ( noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny, itp. ) przez co posiadają mniejszy..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...układzie nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem uspokajającym, wyciąg z dziurawca..

Lipemia

Lipemia

.. ...głównie triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w pokarmie do wątroby. Tam powstają VLDL, które z kolei transportują tłuszcze z wątroby do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub..

Niedociśnienie

.. ...ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko..

Nadżerki żołądka

.. ...wrzodowej, mogą być mniej nasilone. Wrzód to również ubytek w błonie śluzowej, ale sięgający głębszych jej warstw, nadżerka dotyczy tylko warstwy najbardziej powierzchownej - nabłonka błony śluzowej. Charakterystycznie występują kłujące bóle w okolicy nadbrzusza środkowego ( tzw. dołek..

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...których średnica jest mniejsza niż 1 cm. Przysadka mózgowa jest gruczołem wewnątrzwydzielniczym nadrzędnym w stosunku do pozostałych tego typu gruczołów naszego organizmu ( tarczyca, przytarczyce, nadnercza, jądra, jajniki ). Przysadka wydziela odpowiednie hormony tropowe regulujące..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...przez jamę brzuszną, mniej więcej wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa, przebiega odcinek brzuszny aorty. Arta, jak każda tętnica, pulsuje zgodnie z rytmem pracy serca. U szczupłych ludzi, gdy ilość podskórnej tkanki tłuszczowej jest niewielka, tętnienie aorty może być wyczuwalne i nie jest..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...głowy, mdłościami, bólem w klatce piersiowej. W zależności od wartości ciśnienia tętniczego, stan taki może stwarzać ryzyko mniej lub bardziej poważnych powikłań, jak na przykład udaru krwotocznego mózgu...

Śpiączka

Śpiączka

.. ...gdy chory uzyska 7 lub mniej punktów. Przyczyny śpiączki. Stan śpiączki może być wywołany urazem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami endokrynologicznymi lub metabolicznymi ( np. śpiączka cukrzycowa ) czy wpływem substancji chemicznych ( narkotyków, leków itp ). W ocenie szans na..

Zespół wazowagalny

.. ...). W takiej sytuacji mniej krwi dopływa z kończyn dolnych do serca, spada wiec rzut serca. Organizm, aby zapewnić odpowiednią objętość minutową aktywuje układ współczulny, który przyspiesza akcje serca. Ponieważ jednak nie rozwiązuje to problemu małego powrotu żylnego, serce pracuje na..

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...bardzo istotne w ocenie potencjalnego zagrożenia, w jakim znajduje się pacjent. Zasłabniecie jest stanem znacznie mniej niebezpiecznym. Nie zwalnia to naturalnie z konieczności poszukiwania jego przyczyny...

Zjawisko reentry

.. ...), druga ze znacznie mniejszą ( droga wolna ). W zdrowym sercu impuls elektryczny powstaje w węźle zatokowym, biegnie pojedynczą drogą do węzła przedsionkowo - komorowego i dalej, poprzez pęczek Hisa i jego odnogi do mięśniówki komór. Jeśli przed opisana droga rozdwoi się na pewnym..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...sytuacjach ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści z terapii. Sotalol jest lekiem należącym do kategorii B według FDA. Leki z tej grupy bądź są szkodliwe dla płodów zwierzęcych, ale udowodniono, że nie mają wpływu na płód ludzki, bądź nie są szkodliwe dla zwierząt, a u ludzi badań..

Włókniak

.. ...Włókniaki twarde są zwykle mniejsze, często pojawiają się na kończynach. Liczne włókniaki występują w chorobie Reclinghausena - nerwiakowłókniakowatości wrodzonej. W przebiegu tej choroby całe ciało człowieka jest usiane guzami o charakterze włókniaków. Włókniaki dotyczą nie tylko tkanki..

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...wrażenie przeżytku diagnostycznego. Jest jednak szerzej dostępne, tańsze, może mniej dokładne, ale często pozwala szybko zdiagnozować ostre stany w medycynie wymagające natychmiastowej interwencji lekarza...

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...głównie czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i długotrwały. Nadroparynę podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych ( najczęściej w skórę brzucha, w okolicy pępka ) u chorych unieruchomionych, zagrożonych zakrzepicą kończyn dolnych lub inną..

Alat (aminotransferaza alaninowa, ALT)

.. ...alaninowej powinno wynosić mniej niż 40 j.m/L. Alat jest enzymem cytoplazmatycznym komórek wątroby, jego stężenie we krwi obwodowej ( pobieranej z żyły podczas standardowego badania ) wzrasta, gdy hepatocyty ulegają uszkodzeniu a ich zawartość, w tym cytoplazma, wylewa się do otoczenia...

Mostki mięśniowe

.. ...anomalii anatomicznej jest zmniejszenie się przepływu przez daną gałąź tętnicy w czasie skurczu serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego się przy wysiłku. Mostki mięśniowe stwierdza się u około 1/4 osób zmarłych poddanych padaniu..

Badanie CRP

.. ...nawet 1000 krotnie. Mniejszy wzrost poziomu CRP, do wartości dwu lub trzycyfrowych, obserwujemy także w przebiegu chorób nowotworowych, reumatycznych, w ostrym zawale serca, po rozległych urazach. Pomiar poziomu CRP jest także wykorzystywany w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...wstępnego mięśnia sercowego. Mniejsza objętość płynów to także mniejsze ciśnienie tętnicze, diuretyki wpływają więc również na obciążenia następcze, ułatwia to pracę serca. Dodatkowe, niektóre z diuretyków bezpośrednio wpływają na mięśnie gładkie tętnic powodując ich rozkurcz. Mocz..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...Ich aktywność możemy zmniejszać stosując takie leki jak kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel czy abciksimab. Pierwszy preparat należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wszystkie leki z tej grupy w mniejszym lub większym stopniu wpływają na krzepliwość krwi,..

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

.. ...technika podawania jest mniej skomplikowana, mniejsza jest więc ryzyko popełnienia błędu. Heparyny drobnocząsteczkowe nie wymagają też kontroli APTT. Wydłużenie APTT u osób nie otrzymujących heparyny niefrakcjonowanej lub doustnego antykoagulantu ( pochodne warfaryny ) może świadczyć o..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...się do dzieci z masą mniejszą niż 20 kg, u których dawkę leku przelicza się względem masy ciała. Konieczność indywidualnego przeliczenia dawki istnieje także u osób z niewydolnością nerek. Dawkowanie leku na podstawie informacji zawartych w Indexie Leków MP 2007. Preparaty zawierające..

Akarboza (Glucobay)

.. ...bezpośrednio przed posiłkiem. Mniejsza ilość wchłoniętych cukrów prostych wiąże się z mniejszym wyrzutem insuliny, co ma pozytywny wpływ na metabolizm lipidów. Chorego obowiązuje dieta cukrzycowa. Przy stosowaniu akarbozy bardzo istotne jest ograniczenie sacharozy ( dwucukier ), która..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy tlenku azotu. Wiąże się to z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. Posiadanie kota zmniejsza ryzyko zawału serca o blisko jedną trzecią - ogłosili naukowcy ze Stanów Zjednoczonych na konferencji American Stroke Association w Nowym Orleanie. Naukowców z University of Minnesota doprowadziły do takiego wniosku badania prowadzone przez 10 lat na ponad czterech tysiącach..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...jest na dłuższą metę mniej skuteczna i znacznie droższa niż zapobieganie chorobom. Jednak Polakom wciąż się wydaje, że zdrowie im się należy i wystarczą jakieś cudowne pigułki. Co gorsza, wiele osób nie przyjmuje do wiadomości, że nadciśnienie to choroba przewlekła, więc leki trzeba..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...na ich wyzdrowienie mniejsze - alarmują lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca ( ŚCCS ) w Zabrzu. Zabrzańscy specjaliści apelują, by panie dbały o swoje zdrowie - jego podstawowe wskaźniki, które zaniedbane zwiększają ryzyko zachorowania na choroby wymagające interwencji kardiologa..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...HDL nie powinna być mniejsza niż 45 mg/dl, a LDL nie może przekraczać 130 mg/dl. Dla osób posiadających dodatkowe czynniki ryzyka ( nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość, cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny ) normy te są jeszcze ostrzejsze i dla frakcji LDL wynoszą 100 - 130..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...tygodnia po porodzie. Zmniejsza się dopływ tlenu do płodu, co - jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie w Cambridge - może opóźnić rozwój oraz uszkadzać układ sercowo - naczyniowy i hormonalny dziecka. Od dawna wiadomo, że takie dzieci są mniejsze. Naukowcy obserwowali kobiety w..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...odnotowano na przykład mniej stabilny rytm serca i wyższy poziom hormonu stresu po przebudzeniu. Autorzy pracy ocenili, że wpływ stresu zawodowego na chorobę wieńcową był również, choć w mniejszym stopniu, związany z niezdrowym stylem życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...kontrolnej. Były też mniej podatne na uszkodzenie w warunkach ograniczonego dopływu tlenu, tj. takich jakie występują, gdy dochodzi do zawału serca. Jak oceniają autorzy pracy, brokuły działają ochronnie na serce poprzez pobudzanie produkcji białka o nazwie tioredoksyna. Zapobiega ona..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. ...średnim może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji ( otępienia ) - informuje pismo Lancet Neurology . Nadciśnienie tętnicze występuje mniej więcej u co czwartej osoby i wielu przypadkach nie jest ani wcześnie rozpoznawane, ani właściwie leczone. Z czasem nadciśnienie może..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...w skórze spada przy mniejszym nasłonecznieniu. Potwierdzenia tej teorii naukowcy upatrują też w innych badaniach, dotyczących sposobu działania witaminy D w organizmie. Zespół kierowany przez Edwarda Giovannucciego z Harvard School of Public Health w Bostonie przejrzał historie medyczne..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...Troje pacjentów miało mniej niż 5 lat, dziesięcioro między 15 a 18 lat; większość to pacjenci między 5. a 15. rokiem życia. Przybylski podkreślił, że wszystkie tego typu zabiegi u noworodków i niemowląt zaliczane są do trudnych. Nawet dobrze wyszkoleni lekarze podejmują się ich dopiero..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...tętno - iwabradyna, zmniejsza ryzyko zawału o 36 proc. u osób z chorobą wieńcową serca - poinformowali kardiolodzy konferencji prasowej w Warszawie. Jak podkreślił prof. Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, korzyści z tego leku mogą odnieść zwłaszcza ci pacjenci z..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...65 lat choruje na nie mniej niż 1 proc. ludzi. W grupie 65 - 80 lat dotyka już 3 proc. osób ( 70 proc. chorych z MP ma średnio 75 lat ) i 8 proc. osób po osiemdziesiątce. Ogółem liczba chorych na MP sięga 1 proc. populacji. Migotanie przedsionków to całkowicie niemiarowa, bezładna..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...Chronię mózg i serce - mniej solę . Znany z telewizyjnych programów o gotowaniu Okrasa jest z wykształcenia dietetykiem, chętnie więc podjął się współpracy ze specjalistami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dieta, która nie smakuje, nie leczy. Zdrowe jedzenie nie musi być..

Metoda OCT na zawał serca

.. Można zmniejszyć śmiertelność pacjentów z zawałem serca w Polsce dzięki zastosowaniu ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i metody OCT - powiedział doc. dr hab med. Dariusz Dudka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zespół pod jego kierownictwem przeprowadził trzy operacje transmitowane do USA w ramach..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...sercowo - naczyniowy jest mniej dotkliwe, kiedy zmiana czasu pozwala na wydłużenie snu - piszą naukowcy. Jesienią korzystny wpływ zmiany czasu może utrzymywać się tylko jeden dzień, ponieważ poniedziałek jest tym dniem, kiedy większość z nas wykorzysta tę dodatkową godzinę - powiedział..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...płucnego wcale nie jest mniejsza niż na chirurgii - apeluje prof. Tomkowski. Jak dodaje chirurg ortopeda prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, profilaktyce służy również Rywaroksaban - innowacyjny preparat doustny powodujący zahamowanie tworzenia się trombiny i w konsekwencji..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...dwie świnie domowe. Dla mnie to fascynujący dzień, na który czekaliśmy bardzo długo. Wiem na pewno, że tym robotem będzie można operować serce. Jest przyjazny dla chirurga. Przyjemnie się pracuje tą maszyną - powiedział podczas konferencji prasowej w Katowicach dyrektor naukowy FRK dr..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...Szkolnictwa Wyższego oraz - w mniejszej części - z funduszy Polskiego Towarzystwa Badań na Miażdżycą. Przeprowadzono je w grupie 14 osób, z czego 6 paliło duże ilości papierosów ( ponad 20 dziennie ). Jest to ważne dlatego, że osoby palące mają już wyjściowo znacznie wyższe stężenie..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...Polsce jest kilkakrotnie mniejsza niż w Niemczech, w Czechach, na Węgrzech czy w USA. W Polsce jest leczonych tą metodą rocznie ok. 50 pacjentów na milion mieszkańców, w USA znacznie ponad 300, a w Niemczech prawie 200 osób na milion mieszkańców. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pacjentów..

Bezsenność zwiększa ryzyko nadciśnienia

.. ...procent z nich przynajmniej od roku cierpiało na przewlekłą bezsenność, 22 proc. miało problemy ze snem i z zasypianiem, a 70 proc. nie miało zaburzeń snu. W tej grupie 22 proc. badanych spało mniej niż 5 godzin na dobę, 23 proc. spało 5 - 6 godzin na dobę, a 56 proc. spało prawidłowo -..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...Nadciśnienie tętnicze występuje mniej więcej u co czwartej osoby i wielu przypadkach nie jest ani wcześnie rozpoznawane, ani właściwie leczone. Z czasem nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów - zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie..

Słońce zmniejsza ryzyko chorób serca

.. ...pomóc osobom starszym zmniejszyć ryzyko cukrzycy i chorób serca - wynika z badań opublikowanych na łamach pisma Diabetes Care . Gdy się starzejemy nasza skóra wytwarza mniej witaminy D, przez co wzrasta ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego związanego z cukrzycą i chorobami serca -..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...nadciśnienie i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły kobiety. Jako podwyższone zdefiniowano ciśnienie powyżej 140/90. Losowo wybranym osobom podawano jeden z trzech leków: moczopędny chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...ciągu ośmiu miesięcy zmniejszył u nich związane z miażdżycą utlenianie szkodliwych tłuszczów niemal do zera. Neurolog Peter Kirkpatrick zaryzykował twierdzenie, że likopen mógłby być skuteczniejszy niż stosowane dotąd powszechnie statyny. Inni eksperci są mniej entuzjastyczni i radzą..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...pół roku jest niższa ( mniej niż 9 proc. ) w porównaniu z pacjentami, którym podawano leki przeciwzakrzepowe ( ok. 30 proc. ). Ważne jest jednak, aby pacjent, u którego podejrzewa się zawał, został szybko przewieziony przez wyspecjalizowany zespół ratowniczy do ośrodka z kardiologią..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...przedsionków pojawia się u mnie średnio raz na tydzień. Nie pomagają żadne leki. Ta operacja jest jedynym sposobem, aby mój stan zdrowia się poprawił - powiedziała PAP pacjentka. Operacje ablacji chirurgicznej wykonywane są od kilku lat, ale przy wykorzystaniu starszej aparatury. Jak..

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...latach usunąć przeszczep. Wówczas okazało się, że Hannah nie wymaga juz podawania leków, a jej niegdyś chore serce prawidłowo pracuje. Teraz jest prawie całkiem zdrowa - przyjmuje tylko leki na astmę...

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...Diety wysokobiałkowe o zmniejszonej zawartości węglowodanów są popularne wśród osób odchudzających się, gdyż pomagają szybko zrzucić zbędne kilogramy. Mało jest jednak badań na temat ich długotrwałego wpływu na zdrowie, w tym na układ krążenia. Bardzo trudno jest wykazać w badaniach..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ustalili wcześniej amerykańscy naukowcy, których badania wykazały, że osoby śpiące mniej niż 5 godzin na dobę są 500 - krotnie bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze niż osoby śpiące powyżej 6 godzin...

Masywne uda chronią serce

.. ...60 centymetrów są w mniejszym stopniu narażone na choroby serca - przekonują duńscy naukowcy. Ich zdaniem, uda o mniejszym obwodzie nie mają wystarczającej masy mięśniowej, przez co zmniejsza się wrażliwość na insulinę. To z kolei zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca. Jednak..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...bydlęcego. Ze względu na mniejszy rozmiar jest też zastawką, którą łatwiej wprowadza się drogą przezudową, czyli przez tętnicę udową. Ma też inną, wygodniejszą konstrukcję - tłumaczył profesor. Zastrzegł, że nadal stosowane będą obie zastawki, w zależności od wskazań dla konkretnych..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...ekonomiczne. Straty związane z mniejszą wydajnością w pracy ludzi po zawale są o 400 proc. wyższe niż koszty ich leczenia. Do zawału dochodzi przeważnie wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...były już o 12,6 proc. mniej elastyczne, a gdy przed testem zapalili jednego papierosa były one aż o 24,5 proc. sztywniejsze. Co ciekawe, elastyczność tętnic osób palących i niepalących nie różniła się w czasie odpoczynku. Oznacza to, że w przypadku młodych i zdrowych ludzi nawet..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...współpraca z lekarzem jest mniejsza. Tymczasem u znacznego odsetka chorych trzeba stosować od 2 do 4 leków, by osiągnąć spadek ciśnienia. Poza tym pacjenci ci często cierpią na choroby towarzyszące, które wymagają stosowania dodatkowych leków - wyjaśnił specjalista. Jego zdaniem,..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...Telegraph . Trwający mniej niż godzinę, nieskomplikowany zabieg pozwala niektórym pacjentom zrezygnować z codziennego przyjmowania leków, daje też nadzieję tym, którym dotychczasowe metody leczenia nie pomagały. Opracowana w USA operacja ( ablacja nerkowego nerwu współczulnego ) polega..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...będzie . Tymczasem w dużo mniejszej Austrii w ciągu dwóch tygodni przeszczepiono 15 serc i 5 płuc. Coś jest nie tak. Chcę powiedzieć: skrzyknijmy się - podkreślił. W opinii prof. Zembali w Polsce są zespoły lekarzy zdolne do znacznie większej liczby operacji niż się ich obecnie..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...badania - by przekonać się, czy tak osiągnięte mniejsze uszkodzenia serca przekładają się w dłuższej perspektywie na większe szanse przeżycia i zmniejszone ryzyko niewydolności krążenia. Nauka w Polsce PAP..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...dziennie były o 18 proc. mniej narażone na pobyt w szpitalu z powodu arytmii w porównaniu z osobami niepijącymi kawy wcale. Picie od 1 do 3 filiżanek kawy na dzień obniżało to ryzyko o 7 proc. Gdy pod uwagę wzięto okres 10 - letni, spadek częstości hospitalizacji w grupie spożywającej..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...niż u nastolatków najmniej narażonych na bierne palenie, a ściana aorty - o 8 proc. grubsza. Ponadto, wraz ze wzrostem ekspozycji na dym tytoniowy malała rozszerzalność tętnicy ramiennej w odpowiedzi na przepływ krwi, co świadczy o mniejszej elastyczności tego naczynia. U nastolatków..

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

.. ...alkoholu ) znacząco zmniejsza ryzyko śmierci u osób z chorobą niedokrwienną serca. Materiał do analiz objął 16 351 pacjentów z USA, Szwecji, Japonii i Wielkiej Brytanii, którzy przeszli już zawał serca lub udar mózgu. Śledzący dalsze losy tych osób naukowcy sprawdzali, jak wpływają na..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...być one łagodne - tzn mniej lub bardziej dokuczliwe, ale nie zagrażające życiu chorego. Najczęsciej są to pobudzenia dodatkowe z drogi odpływu prawej komory ( RVOT ). ABlacja jest tu metodą bardzo skuteczną ( ponad 90% ), a często najskutecznoejszym lekiem doustnym jest po prostu magnez...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...lata temu zaczely sie u mnie ( po maturze ) sercowe dolegliwosci, ktorych nigdy wczesniej nie mialem( nie czulewm w ogole serca ).zaburzenia te polegaly na uczuciu scisku serca a nastepnie jednego mocnego uderzenia.z czasem pojawily siedodatkowe skurcze i inne zaburzenia które trudno..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...podejrzenie WPW pojawilo sie u mnie mniej wiecej 2,5 roku temu - wlasnie w ciazy ( co potwierdza slowa Pana doktora ), ale dopiero w drugiej. Wczesniej, jeszcze przed pierwsza ciaza, zdarzaly mi sie przypadki kolatania i oslabienia, ale gdy tylko padalo slowo holter mowilam nic mi nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...migotania przedsionkow ( u mnie na holterach wychodza epizody migotania, trzepotania i dodatkowe pojedyncze pobudzenia nadkomorowe - ok. 1500/dobe ). Czytalam gdzies, ze ryzyko powaznych powiklan szacuje sie na 1 - 5%...Natknelam sie tez na taki artykul:..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...mitralnej I na II stopnia. Mnie laikowi stwierdzenie o wąskości kojarzuy sie ze zwężeniem ale sama jaestem ciekawa co powiedzą fachowcy. Jak rozumiem powodem badania musiały być jakies dolegliwości, o ktorych nie wspominasz. Pozdrawiam i zyczę zdrowia. Ola..

Operacja zastawki aorty

.. ...Chorobę zdiagnozowano u mnie jak miałam 3 miesiące. na początku miałam dziury między komorami, które się zarosły, ale zaczęły się zwężać zastawki... Mam nadizeję, że udzieliłam dość wyczerpującej odpowiedzi. Pozdrawiam Moniko bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Czyli chodzi o stenozę..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...Lekarz poinformował mnie, że konieczna będzie wymiana zastawki jak już przestanę rosnąć. Kiedy skończyłem 18 lat musiałem zmienić lekarza, bo dotychczasowy pracował na oddziale dziecięcym. Ale dostałem skierowanie do Zabrza. Nowy lekarz chciał mnie dokładnie zbadać i kilka miesięcy po..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...tego akceptowac, bo to mnie ogranicza. Jezeli ktos ma WPW w dzisiejszych czasach to ma farta w kwestii postepu medycyny, bo istnieje metoda zwana ablacja - kiedys osobom z WPW robiono operacje na otwartym sercu ( znam kogos, kto mial ). Wiec teraz jest to zdecydowanie mniejsza inwazja...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...wszystkich! problem dotyczy mnie o tyle, iż dolegliwość ta spotkała mojego tatę. Chciałabym mu pomóc i znależć miejsce, w którym zabieg ablacji będzie mógł wykonać bez czekania długaśnych kolejkach ( np. za opłatą ). Czy możecie polecić jakiś szpital?? z góry dziękuję za odpowiedź i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...innych ludzi zupełnie mnie nie obchodzi.Każdy decyduje o sobie sam i sam później ponosi konsekwencje( mówię tu oczywiście o osobach pełnoletnich i sprawnych umysłowo ). Do Nov_a.Jeżeli piszesz ,że nie obchodzi Cię życie ludzkie ( oczywiście czytałam Twoje wypowiedzi wcześniejsze także )..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...niektórych za jawne obrażanie mnie...:] 1. Co do policji, to nie sądziłam,że może się ona zajmować takimi bzdurami:/ ale cóż, wierzę Ci, moja droga.. 2. Uważałam,że to normalne i leży się w moim obowiązku poinformowanie innych chorych również o ujemnych skutkach ablacji. Jednak jak widzę..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...być prawidłowy puls?najmnieszy jaki miałem to 95 a największy to 122 a przeważnie puls wacha sie w granicach 98 - 105...nie wiem co to znaczy i czy cos mam z tym robić? Taki w normie to 60 do 90 uderzeń na minutę Witaj, od wielu lat miałam problemy z podwyższonym pulsem, jednak zawsze..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...zagrozenie zycia przy najmniejszym wysilku !!! W przypadku mlodziezy w wieku zuczka do powyzszych wartosci mozna dodac 10 - 15 jako poprawke z uwagi na wiek. ======================================================== I caly czas jest tu mowa o pulsie spoczynkowym mierzonym REGULARNIE w..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...;/kilka razy już było u mnie pogotowie, najczęsciej częstoskurcze napadały mnie wtedy, kiedy w przeddzień piłem alkohol, lecz ostatnio nie piłem nic i w pewnym momencie wyczułem ogromne tętno ... lekarz pogotowia naliczył 180/min, i w pewnym momencie serce wskoczyło w prawidłowy puls i..