Częstoskurcz

Zaburzenia rytmu serca

.. ...Migotanie przedsionków Częstoskurcz przedsionkowy Rytmy z łącza przedsionkowo - komorowego. Częstoskurcze przedsionkowo - komorowe nawrotne. Rytmy komorowe. Częstoskurcz komorowy Przyspieszony rytm komorowy idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia...

Niewydolność serca

.. ...dodatkowych czynników ( np. częstoskurcz ) na już istniejące przeciążenie hemodynamiczne serca. Objawami ciężkiej niewydolności serca są obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny. Leczenie niewydolności serca. Niewydolność serca może prowadzić do znacznego upośledzenia wydolności fizycznej...

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać wstecznie pęczkiem Hisa do przedsionków. Taka wędrująca fala depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu. Dodatkowa droga..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...pointes ( wielokształtny częstoskurcz komorowy ), który może prowadzić do migotania komór. Leczenie LQTS. Leczenie zespołu wydłużonego odstępu QT polega polega na leczeniu beta - adrenolitykami ( beta - blokerami ). Młodzi pacjenci z rozpoznanym LQTS powinni otrzymywać beta blokery nawet..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...migotanie komór ( VF ) lub częstoskurcz komorowy z niewyczuwalnym tętnem, defibrylacja na ślepo ( blind defibrylation - bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji. posmarować całe powierzchnie elektrod ( łyżek defibrylatora ) żelem,..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...przebiegających bezobjawowo. Częstoskurcz. Niektóre rodzaje częstoskurczów ( włączając częstoskurcz AV nawrotny i częstoskurcz komorowy ) można przerwać stymulacją o narzuconym szybkim rytmie ( overdrive ). Wskazania do stymulacji stałej serca. Blok AV trzeciego stopnia z utratami..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...napadów nieutrwalonego częstoskurczu komorowego. Może być konieczne powtórzenie badania jeśli jest to możliwe, zaleca się wykonanie uśrednionego zapisu EKG. Konieczne są dalsze badania w cel potwierdzenia roli tego badania u pacjentów z HCM. Echo serca - podstawowe dla rozpoznania HCM...

Arytmia serca

.. ...trzepotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. W warunkach fizjologicznych jest to jedyna droga, którą impuls elektryczny może przedostać się z przedsionków do komór. Arytmie komorowe, czyli nieprawidłowa..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...podejmuje się w każdej sytuacji, gdy występowanie ekstrasystoli stwarza ryzyko wywołania innych, niebezpiecznych dla życia arytmii ( np. częstoskurcze komorowe, torsady, długie pauzy wyrównawcze itd. )...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...zaburzeń rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...trzepotania przedsionków, częstoskurczów, ekstrasystoli nadkomorowych. Nie należy stosować werapamilu jeśli istnieje dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo - komorowego ( zespoły preekscytacji, np. WPW ). Lek zwalnia przewodzenie fizjologiczne, a nie ma wpływu na przewodzenie drogą..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...( skurcze dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych,..

Nadczynność tarczycy

.. ...rytmu mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych przypadkach może dojść do przełomu tarczycowego, w przebiegu którego..

Lewogram

.. ...się w czasie napadu częstoskurczu komorowego. Rozwijający się przerost lewej komory, na przykład w źle leczonym nadciśnieniu tętniczym, może doprowadzić do powstawania zwłóknień w obrębie lewej odnogi pęczka Hisa i do jego częściowego bloku. W takim wypadku oś serca również odchyla się w..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego oraz często biopsję. Niestety nie ma..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...pacjenci z napadowymi częstoskurczami komorowymi ( utrwalony częstoskurcz komory może przekształcić się z migotanie komór ) i ludzie z już przebytym nagłym zatrzymaniem krążenia. Od kilku lat wskazania do wszczepienie ICD rozszerzona również na pacjentów po zawale serca i z obniżeniem..

Zespół Brugadów

.. ...Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub migotania komór. W niektórych sytuacjach rytm serca samoistnie wraca do normy. Chory cierpi wtedy z powodu omdleń lub krótkotrwałych utrat przytomności. Niestety, u około 1/3 chorych z zespołem Brugadów pierwszym objawem choroby..

Tachykardia zatokowa

.. ...układ przywspółczulny - współczulny. Jest dość częste u kobiet w okresie menopauzy. Inną przyczyną tachykardii zatokowej jest zjawisko reentry w obrębie węzła zatokowego - częstoskurcz zatokowy nawrotny...

Częstoskurcz nawrotny

.. Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak zwane zjawisko reentry. Jeśli ma ono miejsce w węźle zatokowym, mówimy o częstoskurczu zatokowy nawrotnym. Podobne zjawisko może mieć miejsce w węźle zatokowo - przedsionkowym (..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...wystąpić z rzadko - lub częstoskurcz jak również innego typu zaburzenia rytmu: ekstrasytolie, pauzy, trzepotania i migotania komór. Badaniem koniecznym do prawidłowej oceny zaburzeń przewodzenia śródkomorowego jest EKG spoczynkowe lub różnego typu modyfikacje tego badania ( EKG..

Częstoskurcz

.. O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się do niemowląt i dzieci, u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...hipotonia ortostatyczna i częstoskurcz. W początkowym etapie terapii oraz przy zmianach dawek mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające terazosynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ):..

Milrynon (Corotrope)

.. ...najistotniejsza jest możliwość wywołania poważny zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i torsady. Corotrope to handlowa nazwa preparatu zawierającego milrynon ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...- migotanie komór i częstoskurcz komorowy. Szczególnie zagrożone są osoby z uszkodzeniem serca po zawale lub te, które już wcześniej przebyły napady takich arytmii serca. Szanse na uratowanie osoby, u której dojdzie do zatrzymania akcji serca poza szpitalem, wynoszą około 2 - 10 proc...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...bicia serca - czyli częstoskurcze. Mogą mieć częstość od 140 - 150 do ponad 200 na minutę. W zdrowym sercu ( bez wady, choroby wieńcowej itp )najczęściej powodują jedynie osłabienie, czasem omdlenia, ale mogą być u niektórych zagrożeniem życia. Dlatego konieczna jest wizyta u kardiologa...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...że no mam jakieś tam częstoskurcze. Spytał się też, cyt.: A Pani to chce mieć tą ablację? Miałam ochote mu powiedzieć, że o niczym innym nie marzę, to jest cel mojego życia, ręce opadły mi do ziemi. To ja mam wiedzieć, co powinnam robić? Przecież nie studiwałam medycyny do jasnej ch....

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...pojawianie się napadów częstoskurczu. Czyli napadów szybkiego bicia serca. Nie ma jednoznacznej dolnej granicy napadu arytmii u chorych z WPW, choc najczęściej częstość akcji serca wynosi wtedy 160 - 200/min. Pomiędzy napadami jest z reguły normalna czyli 60 - 90/min. WPW można rozpoznać..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...zdarzają się napady częstoskurczów także u zdrowych osób? Czy ich przyczyną może być tylko nerwica czy zawsze WPW? Oczywiście przy założeniu, że są one rzadkie ( co kilka m - cy ), krótkotrwałe ( kilka sekund ) i same ustępują ( chociaż piekielnie straszą ). Pozdrawiam, M. Panie..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...będę miała inny rodzaj częstoskurczu i będę mieć problemy z powstrzymaniem go.Myślę że to jakaś nowa metoda.Ja żyłam nawet bez leków mając 230skurczy na minutę.Termin mam na 23.07. Jestem po ablacji i można powiedzieć,że jestem zadowolona. Niestety,nie wypalili wszystkiego i od czasu do..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...czas nie miałam żadnego częstoskurczu .Zabiegu bałam się tak bardzo , że jak 2 lata temu lekarz mi zaproponował to się nie zgodziłam bo bałam się , że nie wrócę ze szpitala .W tamtym roku w sierpniu miałam 4 częstoskurcze w ciągu tygodnia nie było wyjścia . Idąc do szpitala pożegnałam..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...bardzo nasilone są Twoje częstoskurcze: tzn. jak długo trwają ( im dłużej tym - rzecz jasna - gorzej ), jak często w ciągu roku je masz, czy dolegliwości towarzyszące są poważne ( niektórzy mdleją, a niektórzy znoszą to lepiej ), no i oczywiście powinnaś być świadoma istniejącego ryzyka..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...odpowiedzi na : Re: częstoskurcz - ablacja wyslane przez Magdalena dnia 2005 - 12 - 02 01:09:54: : Tak się składa,że mam znajomego w policji.Nasza prowokatorka odpowie za swoje czyny( już jest namierzona ). Zatkac się !!! to wchodza ludzie którzy chca sie dowiedzieć czegoś o swojej..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...raz mówią mi , że to częstoskurcz nadkomorowy AVNRT , raz , że zespół WPW lub migotanie przedsionków. Wczoraj miałam stresujący dzień ale po pracy zjadłam obiad, wypiłam melisę i połozyłam się żeby odpoczać. Podczas tego odpoczynku poczułam nagle szybkie bicie serca ( około 10 sek )ale..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...wielu z was, mianowicie częstoskurcze, nei wiem czy są to nadkomorowe czy przedsonkowe. Jestem osoba aktywną, jeźdże na deskorolce, i mam te częstoskurcze od bardzo dawna, moze 10 lat, lecz ostatnio sie nasiliły, zwykle przechodziły mi jak poprostu usiadłem, potem niestety przyszła..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...mam podobne problemy z częstoskurczem. Podobnie jak wy. Lekarz skierowal mnie do szpitala na badanie EPS chcialabym sie dowiedziec na czym to badanie polega? pomożcie pozdrawiam. CZesc.Po przeczytaniu tego co napisal Przemek stwierdzilam ze mam te same objawy. U mnie przyspieszone bicie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...tachycardia ( SVT ) to częstoskurcz nadkomorowy, a Ventricular Ectopic Beat ( VEB ) to skurcz dodatkowy komorowy. Pewnie o to chodziło, choć ręki nie dam uciąć. Na temat częstoskurczów nadkomorowych i komorowych mnóstwo osób już się wypowiadało. Sama się z tym męczę od ok. 12 lat - więc..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...ustronnym miejscu i wtedy częstoskurcz przechodził. Aktualnie boję się, że mogę dostać częstoskurcz podczas własnej ślubnej mszy i wtedy nie będę wiedziała, co zrobić : - / no lekarz mi zalecil 2 lata temu ablacje ale ja nie poszlam bo raz mi sie polepszylo przez rok i w tym roku raz..

2-ga ablacja za mną

.. ...gi dzień złapał mnie częstoskurcz, który później powtórzył się jeszcze 3 razy. Powiedziano,że od razu ( czyli tydzień po ) zrobią mi powtórkę, ale się przeziębiłam i pojechałam do domu. Posiedziałam w domu 2 tyd. i znowu W - wa - kontrola ( 22 luty ). Jakież było moje zdziwienie, gdy..

Echo serca - Str. 9

.. ...nadciśnienie i napady częstoskurczu. Echo było robione pół roku temu, mam skierowanie do kardiologa, ale wizyta będzie możliwa na początku czerwca... Troszkę lakoniczny opis czy to bylo echo przezprzelykowe? Rozumiem ,ze wykonujący podejrzewal drozny ortow owalny9choć w sumie na sto..

Echo serca - Str. 11

.. ...70,86 % Frac Short 39,70 % LV Mass 95,83 g Bardzo proszę o dwa słowa interpretacji. Wczoraj wylądowałam na pogotowiu z częstoskurczami i tętnem 130 * . Czy coś jest nie tak? Z góry dzięki wielkie! Paulina..

Echo serca - Str. 15

.. ...szpitala z rozpoznaniem częstoskurcz napadowy nadkomorowy,tętno miałam 134 . Zrobiono mi wszystkie badania były w normie aczkolwiek niepokoją mnie wyniki ekg EKG 1:Normogram. Rytm zatokowy, miarowy 134/min.Obniżenie odc.ST w odpr.II V2 - V6. Spłaszczenie zał.T w większości odpr. Dostałam..

Echo serca - Str. 31

.. ...klinicznych( bóle zamostkowe, częstoskurcze napadowe,bardzo szybka męczliwosc, uczucie subiektywnej dusznosci zarowno w czasie wysilku, jak i w spoczynku, ponadto lodowate dlonie, stopy ).Bardzo prosze o interpretacje wynikow echo: Platki zastawki mitralnej wiotkie i wydluzone.Wypadanie..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...jest? I czy pomaga przy częstoskurczach? też to miałam, była to choroba tarczycy, przez 15 lat miałam takie kłopoty, nikt tego nie zdiagnozował, kardiolodzy dawali mi leki różne, i nic nie pomagało, teraz jestem po operacji i leczeniu jodem i mam już uszkodzone serce Witaj!! Mam 26 lat..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...czerwcu br. miałem napad częstoskurczu antydromowego, który osiągnął chyba 300ud/min, lekarze z miejskiego szpitala jeszcze bardziej mnie dobili bo w momencie napadu powiedzieli mi, że mam migotanie przedsionków, a na wypisie ze szpitala napisali że miałem częstoskurcz antydromowy...

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...i towarzyszyły temu częstoskurcze. 2 lata temu w wieku 26 lat miałem wykonywaną ablację. Właściwie dwukrotnie. Za pierwszym razem zabieg się nie udał, ale za drugim wszystko poszło w porządku. Teraz już zązyłem zapomnieć o tym małym defekcie choc lekarze zawsze ostrzegają, że w jakis..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...rzadki. Poza tym napadowe częstoskurcze ograniczają jakość życia etc. etc. Zabieg generalnie jest bezpieczny jeżeli wykonywany jest w dobrym ośrodku. Zapomniałem dodać, że nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu WPW( czyli zgon, jeżeli nie uzyska się pomocy ) mogą wystąpić jako pierwszy..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...) to nie mam żadnych częstoskurczy i nie biorę żadnych leków. Cieszę sie że ją zrobiłam. POzdrawiam mam pytanie gdzie miałaś ablację i jakie miałaś częstoskurcze? Miałam czestoskurcze nadkomorowe. Zabieg przeprowadzony został w Katowicach Ochojcu przez dr Czerwińskiego. u mie wykryto wpw..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...pozycji. Po zabiegu częstoskurcze nadal mam i to dłuższe niż poprzednio. W żaden sposób nie mogę im zapobiec ani zatrzymać. ja równiez mam dwie drogi przewodzenia ale o tej drugiej dowiedziałam sie tydzień po ablacji ,ta druga nie ujawniła się w trakcje zabiegu i mam powtórke 10 sierpnia..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...ciśnienia 200/120, czy częstoskurczu. Pojawiają się pytania, dlaczego? Co mi jest, dziesiątki badań, konsultacji lekarskich - stres rośnie z każdym z nich, jak nic mi nie jest, to co mi jest? Jak nie jest mi nić znanego, to na 100% dolega mi coś nieznanego, nietypowego, co na pewno mnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...tłumaczyłam sobie, że częstoskurcz, który mnie dopadł na pewno zaraz minie. Walczyłam sama ze sobą - w mojej głowie toczył się nieustający monolog. Darłam się w myślach na moją nerwicę, krzyczałam żeby wy * * * * * * * * ła, zostawiła mnie w spokoju. Ciężko było, ale nie popadłam w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 32

.. ...Jego niedobór powoduje częstoskurcze. Często za * wypłukiwanie * potasu z organizmu odpowiada właśnie zaburzona gospodarka hormonów tarczycy. Poziom hormonów tarczycy: TSH,FT3 i FT4 można również jak potas zbadać z krwi. Pozdrawiam! Miniu, glowa do góry! Będzie dobrze. Dzięki za radę w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 86

.. ...mam dokładnie mówiąc Częstoskurcz nadkomorowy,czyli takie napadowe bicie serca.Lekarze przepisywali mi tzw.Beta - blokery,które miały nie dopuścić do tych napadów lub psychotropy.Zależało od lekarza danej dziedziny.Tylko jak już wcześniej wspomniałam ja do chemii jestem uprzedzona i nie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...konkretną przypadłosć ( np. częstoskurcze ) czy to też beta - bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 11

.. ...wie, czy to np. nie są częstoskurcze. Ale mi to przechodzi w 15 minut.Biorę bisocard i relanium. Potem czuję się bardzo zmęczona, cała energia gdzieś wtedy sie ulatnia. a to nie jest też przypadkiem takie uczucie jakby Ci się coś tam w okolicy serca ruszało momentami.. bo jak tak miałam..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 16

.. ...skurcze, od czasu do czasu częstoskurcze zwłaszcza jak sie pochyle a do tego nerwice lękowa która jest być może wynikiem tych dolegliwości, które napawaja mnie lękiem.Mam dni, że mogłabym góry przenosić ale więcej jest dni bez energii do życia.Często czuję ogólne osłabienie i słabośc w..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...obecnie jestem po ablacji częstoskurcz miałam 18 lat czyli prawie od urodzenia:> obecnie mam się oki ).Przeciez jak wezmiesz lek i po 5 minutach arytmia przeszla nie zanczy to że dzięki tabletce ,bo ta działa dopiero po pół godzinki:P Lekarze często przepisują tableteczki bo po..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa

.. ...leki, to miałabym ataki częstoskurczu najprawdopodobniej codziennie. Moje tętno jest rekordowe - 260/min. Poprostu w trakcie ataku czuję się jakbym wbiegła na K2 i zbiegła z powrotem. Proszę o posty. Namiary na lekarzy, wrażenia po ablacji. Dziękuję z góry i pozdrawiam. dr oskar kowalski..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...potrzebne. Mam WPW i częstoskurcz nadkomorowy jestem po jednej ablacji ale 11 lat temu ( WPW i migotanie przedsionków, w czerwcu 2006 miałem szybki częstoskurcz antydromowy który zakończył się kardiowersją ), dlatego też nie zwlekam i robie wszystko szybko. Wcześniej nie mogłem dostać..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...przyczynę występowania częstoskurczy bo tabletki to można brać i brać i brac. Ja niestety muszę się zgodzić z Medeah. Miałem bardzo podobne przeżycia z prof.Walczakiem i sądzę,że nie tylko ja. Oczywiście na żywo ten człowiek ciągle sie uśmiecha,przytakuje i pociesza jednak tak naprawdę..

Ablacja Łódź

.. ...od 22 lat mam napady częstoskurczu w sumie napady to mam od 12 mieisęcy .do grudnia 2004 brałem cordarone i nie miałem zadnych ale to zadnych napadów!!!! niestety z powdu kordarone miałem nadczynnośc w tarczycy - pech. odstawiony cordarone i zmiana różnych lekoów typu propranonolo i..

WPW - jakie objawy?

.. ...?! Nie masz żadnych częstoskurczów ?! Ani dodatkowych pobudzeń ?! Pytam, bo ja jestem dopiero przed... a większosc pisze, że ma dziwne hmmm powikłania po ablacji : ) I ja mam wątpliwości, gdyż nie mam ataków od około półtora roku ( biorę leki non stop ), tyle, że mogłabym po ablacji..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie?

.. ...usta,to działania w czasię częstoskurczu,tak?Czytałam gdzieś,że może pomóc właśnie przemycie twarzy zimną wodą albo wypicie czegoś bardzo zimnego,ale nie słyszałam i nie czytałam o parciu. Z leków biorę BisoHEXAL - 2,5 mg rano ( bardzo zwalnia pracę serca i dlatego biorę go co drugi..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...dobrym efektem. Pozatym częstoskurcze przerywano mi adenocorem ( adenozyna ) isoptinem ( verapamil ) ryhmonormem, amiodaronem ( cordarone, opacorden ), atenololem, próbowano lidokainą ale bez skutku, no i kiedyś przed wycofaniem - gilurytmal, a migotanie przedsionków - kardiowersją..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 3

.. ...concore cor?? Witam.Żyję z częstoskurczem 15 lat :/.Początkowo były to krótkie i słabe napady,później coraz częstsze i wykańczające.Dwa razy na OJOM - ie.Pomogło;próba Valsalva/parcie/,isoptin.Póżniejsze leczenie to propanolol.Ze wzgledu na ciążę zamienił doktor na metoprolol.Po jakimś..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...Mam 25 lat, napadowy częstoskurcz ( nadkomorowy ) serca od 11 roku życia, jednak dopiero w ten majowy weekend, kiedy nie potrafiłam sobie sama z nim poradzić i trafiłam do szpitala, dowiedziałam się że można usunąć przyczynę częstoskurczu. Do tej pory nie brałam leków, a z napadami..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja? - Str. 2

.. ...kiedy bedzie kolejny częstoskurcz. to chyba dobra alternatywa taki zabieg bo leki to tak nie bardzo na mnie działają. pozdrawiam Moja Gabrysia ma rok i dziewięc miesięcy. Napadowy częstoskurcz nadkomorowy z dodatkoą drogą przewodzenia wykryto u niej przypadkiem niespełna dwa tygodnie..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...mozliwe ,ze miałam jakiś częstoskurcz i po nim mój organizm zareagował tym zasłabnięciem...??? ogólnie często inaczej sie czuje...miewam cos w rodzaju zawrotów głowy( tak jakbym była po drinku )...a gdy poczuje ,że moje serce bije nie jak trzeba to zaczynam o tym mysleć i ...pojawia sie..

Bradykardia jak leczyć?

.. ...nadkomorowej, bez napadowego częstoskurczu nadkomorowego ocena QTc 0,38 - 0,42/pomiar ręczny/. najbardziej mnie przeraza cześc gdzie sa pauzy w czasie bicia serca mozliwe ze bylo to spowodowane tym ze podczas calego badania siedzielem na komputerze i nie mialem zbyt aktywnego dnia..

Chelatacja - Str. 16

.. ...białkomocz, czynna gruźlica, częstoskurcz komorowy, hypomagnezemia. Objawy niepożądane: Uszkodzenie nerek o obrazie klinicznym do zespołu nerczycowego, krwiomocz, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, ogólne osłabienie, uczucie zmęczenia, skurcze mięśni. Przy szybkim podawaniu..

Po ablacji - nie wiem czy udana!

.. ...paru kroków złapał mnie częstoskurcz - był mniejszy niż zazwyczaj ( 205/ min., wcześniej 260 ), ale za to zrobiło mi się naprawdę słabo i ciemno przed oczami, co nie zdarzało się przed zabiegiem. W niedzielę to samo - kolejny częstoskurcz ( 220/min. ). Dzisiaj miałam mieć powtórkę z..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...przy skłonnościach do częstoskurczów ?Mam 1 koleżankę co ma te same dolegliwości a tak nikogo nie znam z tymi problemami . Witaj, Ja biorę BisoHEXAL od jakiegoś czasu.Biorę z uwagi na to,że jestem po ablacji i muszę jeszcze wyciszać serce,bo straszny nerwus ze mnie. Też cierpiałam na..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 2

.. ...wytłumacze. Ja też mam częstoskurcze nadkomorowe i zespół WPW. Pozdrawiam serdecznie. Witam!mam takie inne pytanie - jak mozna skontaktowac sie z administratorem?Czy ktos wie? Czesc Mirek! czy ja też moge Cie podpytac na gg co do tej ablacji? : ) Magda - pewnie nie ma problemu podaje mój..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...od zawsze miałam te częstoskurcze i przy tym mdlałam. Niestety nigdy nie udało mi sie tego zarejestrować na ekg, ani na holterze. Dlatego lekarze wręcz mi wmawiali że udaje a potem było że wyrosnę z tego i że to na pewno nic z sercem. Dopiero w lutym zeszłego roku wyszło na ekg..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...Łodzi od kilku lat mam częstoskurcz nadkomorowy wychodzi jak sie pochyle lub wykonam jakiś nagły ruch ataki nie są częste 3 razy w roku czasem częściej nigdy nie udało się go wykryć ale ostatnio miałem echo serca i coś tam wykryło w sirode ide na holtera a potem sie zobaczy czy ablacja..

Gdzie w Krakowie wykonać ablację?

.. ...% młodych pacjentow częstoskurczami ma skuteczny zabieg, po którym szybko zapomina o chorobie - i ich zdania nie uslyszycie w internecie. Proponuje przyjśc lub zadzwonić: I Klinika Kardiologii, Pracownia Elektrofizjologii, ul. Kopernika 17, KRAKÓW, tel 0124247314. Ablacje i inne zabiegi..

Częstoskurcz nadkomorowy u dziecka

.. ...steierdzili zespol WPW - częstoskurcz nadkomorowy serca niewiem co o tym wszystkim mam myśleć żaden lekarz nie wytłumaczył mi po ludzku co to za choroba i jakie są jej konsekwencje.Kazali mi dwa razy dziennie mieżyć mu ciśnieniei i puls oraz już wyznaczyli mu termin do położenia go do..

Skurcze dodatkowe a papierosy

.. ...zespołu WPW i napadowych częstoskurczy ponadkomorowych ) niestety pale, wcześniej nie paliłem a też te skurcze miałem, niestety teraz czy pale czy nie, czy wcześniej nie paliłem, nie zauważyłem jakoś wpływu papierosów na te dodatkowe skurcze, tak samo jak je kiedyś miałem tak samo mam..

Częstoskurcz napadowy a poród

.. ...sercem( lekarz stwierdził częstoskurcz napadowy ) ale nie wiem czym były spwoodowane i same minęły.dostałam skierowanie do kardiologa ale nie zdązyłam się do niego udać, bo zaszłam w ciążę. Jestem w 36 tyg. ciązy i do tej pory raczej wszystko było ok.Możliwe jednak, że nie zwracałam..

Potas - czemu go tak mało?

.. ...mi kiedyś poniżej 3. Częstoskurcze, ekstrasystolia i tym podobne atrakcje. Myślałem że się przekręcę. Po wyrównaniu poziomu potasu wszystko się prawie uspokoiło. Niby to tylko jeden pierwiastek a tyle zamieszania. A jakimi preparatami wyrownales poziom potasu? ja biore kalipoz i kaldyum..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...zaczyna się wywoływanie częstoskurczu. Poczujecie częstoskurcz dokładnie tak jak przebiega w momencie, kiedy macie go na co dzień. Czasami pacjenci odczuwają to jednak trochę mocniej. Jednak bez obaw. W każdej chwili są w stanie na komendę przerwać częstoskurcz ( ach, żeby tak można było..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 4

.. ...w momencie powstania częstoskurczu i dziaącego na zasadzie kardiowersji elektrycznej. Zaznaczyc musze jednak, żhttp://www.sogest.pl/forum/viewtopic.php?t=29 WCHODZIC ! PILNE ! od lica ub. roku kiedy to miałem nieudane podejscie Nr 1 do ostatniego poniedziałku nie miałem żadnych objawów...

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 5

.. ...5 letniego,który ma częstoskurcz napadowy nadkomorowy zespół wpw. Skurcze ma ok. co półtora miesiąca.Metody domowe takie jak wymioty i zanoszenie się podczas płaczu nie skutkują juz od jakiegoś roku. Skurcze nie przechodzą same tylko jesteśmy zmuszeni jechać za każdym razem do szpitala...

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...migotanie przedsionków i częstoskurcze ponadkomorowe, ortodromowe i antydromowe. Po niepełnej ablacji WPW powracały częstoskurcze i na przestrzeni lat, aż do roku 2006 czyli obecnego były znośne, częstotliwość napadowych częstoskurczów zmniejszyła się do jednego epizodu raz na dwa lata,..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...przedsionki i salwy częstoskurczu komorowego znikneły ,serce umiarowiło się i teraz jest z dnia na dzień lepiej. Życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!!!!!! jestem pierwszy raz na tym forum,oczywiscie tez jestem chory na kardiomiopatie rozstrzeniowa.czytajac uswiadomilem sobie ze..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 19

.. ...szpitalu na Ligocie z częstoskurczem nadkomorowym ( który utrzymywał się stale, bez przerwy ). Badanie USG nie stwierdziło żadnych wad serca. Natomiast po 3 tygodniach na Ligocie przewieziono mnie do Ochojca na zabieg ablacji i tam stwierdzono kardiomiopatię rozstrzeniową z frakcją 30%...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 24

.. ...miewam sporadycznie częstoskurcz komorowy do 8 uderzeń częstotliwości 160/min. I choć wiem, że choroba postępuje, bo nie da się tego zatrzymać, ale jak widać można skutecznie spowolnić jej proces. No i niestety jak to w życiu - to jest loteria - u kogo jak szybko postąpi. Jak ma kogoś..

Po ablacji

.. ...uboczne? Macie może częstoskurcze itp? Ja miałam ablację w kwietniu 2004 roku,po 12 letnim jeżdżeniu karetkami ( czasem co tydzień ) do szpitala..Ablacja podobno udała się. Jednak miałam po niej częstoskurcze sekundowe( ja tak to nazywam,ale bardziej fachowo podobno są to tzw.pobudzenia..

Po ablacji - Str. 2

.. ...dla tych ktorzy mieli częstoskurcze to narmalka, lekarz pobudza nasze serducho i na podstawie tych pobudzeń robi sobie mapę seruszka i szuka naszej dodatkowej drogi. Później woła prądem skurczybyka: ) ) ) Żartuję - nie ma co się bać - naprawdę. dobra kończę tą litanię. Czy po ablacji (..

Po ablacji - Str. 3

.. ...odczuwam żadnych ataków częstoskurczy, tylko pojedyńcze opóźnione bicie serca. Lekarz powiedział, że jeśli po tych trzech miesiącach to przejdzie, wtedy bez problemu mogę uprawiać sport. Jednak jeśli nie, to będę musiała się poddać zabiegowi ablacji lub zrezygnuje z uprawiania sportu,..

Po ablacji - Str. 4

.. ...miżdżycy , czyli ten częstoskurcz nie zagraża twemu życiu i nie meczy cię tak bardzo ja bym nie robiła.Ale niestety ta choroba postepuje , w grę wchodzi wiek i ogólny stan zdrowia , niestety może być gorzej.Życze dużo zdrowia i dobrej decyzji. Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziekuję za..

Zespół WPW a ciąża

.. ...zrozumienia pani doktor. częstoskurcze miałam rzadko. 3 poważniejsze w ciągu 10 lat.Teraz za to mam je często, gdyby nie leki to najprawdopodobniej codziennie. Pani dr powiedziała, że raczej bez ablacji się nie obejdzie, ale za jakiś czas stwierdziła znowu, że ablacja niesie za sobą..

Szybkie tętno

.. ...miałam zdiagnowowany częstoskurcz nadkomorowy,więc myśle,że teraz to jest to samo. Poza tym na razie cierpliwie czekam,bo 22 czerwca idę na wizytę do pani prof.na oddziale której miałam robiobą ablację.Opowiem jej co i jak i myślę,że ona zdecyduje. W każdym razie nie panikuję,bo wiem,że..

Szybkie tętno - Str. 2

.. ...miałam 3 razy napad częstoskurczu i przechodził po lekach.Ale tak jak pisze Kika,mnie również bardzo ogranicza świadomość,że może mnie to dopaść w najmniej oczekiwanym momencie. Dziś od samego rana czekam na telefon z kliniki w Ochojcu,bo tam Pani Profesor wraz z..

Szybkie tętno - Str. 3

.. ...zdarzeń,którym mogę nagrać atak częstoskurczu,tylko problem w tym,ze ja tych ataków nie mam na zawołanie.No,ale może przez miesiąc się uda. Jednym zdaniem Doktor mnie lekko załamał,a mianowicie,że przy kolejnym zabiegu musi sobie na mnie przeznaczyć cały dzień.Jak ja wytrzymam cały dzień..

Szybkie tętno - Str. 4

.. ...zrobić,żeby wywołać atak częstoskurczu,żeby go nagrać na tym rejestratorze zdarzeń. Może w piątek albo w czwartek odstawię leki i może coś mnie łapnie... Och,to życie jest przekorne. PS.Agnieszko,jaka ze mnie twarda babeczka?Niecierpliwa ze mnie bestia i w gorącej wodzie kąpana.A co do..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...wieloletnie, nieleczone częstoskurcze i migotanie przedsionków? Raczej poszerzenie lewego przedsionka jest powodem zaburzeń w układzie przewodzącym i np. migotania przedsionków, a więc niedomykalności,ale sa takie formy arytmii , ktore w ogromnym skrocie powodują powiększenie się serca ,..

Ablacja przez dr. Koźluka

.. ...przypomniała sobie, co to są częstoskurcze!!!! Powodzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buziaki!!!! Ściskam mocno kciuki!!!!!!!!!!! Aldona, ja także trzymam za Ciebie kciuki. Powodzenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Aldono Uwiez mi nie masz co sie bac ja miałem..

Ablacja przez dr. Koźluka - Str. 2

.. ...minie i będę wolna od częstoskurczów i różnych innych ukłuć, ucisków. Życzę zdrowia i pozdrawiam. Teraz mi doskwierają skurcze dodatkowe z częstoskurczem ( 140 ) i niby sobie z nimi radzę, ale dziś jak mnie złapało miganie to myślałam, że odlecę. Różnicz jak dla mnie jest kolosalna...

Ablacja przez dr. Koźluka - Str. 3

.. ...na ablację z powodu częstoskurczu napadowego nadkomorowego. Pierwszy atak miałam chyba w wieku 13 lat. Ataki miewałam rzadko tak raz na dwa, trzy miesiące tylko że puls przekraczał 200. Występowały zimne poty i wymioty, trudności w oddychaniu i trwały coraz dłużej około 2 godzin. Nigdy..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...arytmię ( nazywa się częstoskurcz ) udało Ci się zarejestrować na EKG. Wtedy łatwo zaplanować leczenie. Pozdrawiam W mnie problemy z sercem zaczęły się też po zapaleniu marihuany. Serce waliło jak oszalałe, prawie zawsze. Zrobiłem badania i okazało się, że jest chore ( wypadanie płatka..