Częstoskurcz nadkomorowy

Żałoba szkodzi sercu

Żałoba szkodzi sercu

.. ...epizodów arytmii ( np. częstoskurczu nadkomorowego ) oraz miały zmniejszoną zmienność akcji serca. Ponowne obserwacje po okresie pół roku od utraty bliskiej osoby pokazały, że rytm serca u badanych osób unormował się - spadła częstość akcji serca przy wzroście zmienności rytmu serca,..