Czynniki ryzyka

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...miażdżycą naczyń mózgowych. Czynniki ryzyka udaru mózgu. niemodyfikowalne czynniki ryzyka ( wiek, płeć męska ). modyfikowalne czynniki ryzyka ( mamy na nie wpływ ). nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; migotanie przedsionków, świeży zawał serca, kardiomiopatie, zapalenie wsierdzia; otyłość;..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...korzystnie wpływa na czynniki ryzyka ( m.in. insulinooporność, cukrzyca, hiperlipidemia i przerost lewej komory serca ); ograniczenie spożycia alkoholu do minimum; zaprzestanie palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci ( papierosy, fajka, cygara ); regularne ćwiczenia fizyczne o..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...który jest jednym z czynników ryzyka ostrych epizodów niedokrwiennych serca, niewydolności krążenia i udarów mózgu. Mało dotychczas wiadomo o stanowiących podstawą przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według naukowców z Wydziału Lekarskiego..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od rozpoznawanych u mężczyzn. Z powodu innej struktury tkanki włóknistej u kobiet, inna jest też struktura blaszki miażdżycowej powstającej w ich naczyniach. Pierwsze objawy choroby niedokrwiennej mają u kobiet częściej postać..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...przeciwcukrzycowych i jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego. Otyłość może być powodem niemożności zgrania terapii lekami i dietą tak by osiągnąć normoglikemię. Cukrzyca typu 1 ( insulinozależna ), czyli wymagająca podawania insuliny..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia. Efektem tego jest spadek krzepliwości krwi. Acenokumarol podaje się w stanach, w których istnieje duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...chemioterapię. Podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka płuc jest nałóg nikotynowy ( zarówno czynny jak i bierny ). W dymie tytoniowym, jak również w filtrze papierosa, znajduje się kilkadziesiąt substancji kancerogennych ( rakotwórczych ). Objawy raka płuc. Objawy raka płuc są..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich można podzielić na czynniki przemijające oraz czynniki stałe. Istnienie czynników przemijających, podlegających naszej kontroli, jest bardzo istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę jak poważne następstwa może mieć żylna choroba zakrzepowo - zatorowa. Do tych..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...wpływem rozlicznych czynników ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe..

Lipidogram

.. ...ryzykiem miażdżycy i chorób sercowo - naczyniowych. U ludzi z cukrzycą wartości norma się bardziej rygorystyczne z uwagi na fakt, że sama cukrzyca stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...wątpliwości, że podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia POChP jest palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne. Rzucenie nałogu jest także konieczne, aby zatrzymać progresję choroby. Farmakoterapia przy użyciu beta mimetyków, cholonolityków, metyloksantyn przyjmowanych w..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...przypisuje się także czynnikom infekcyjnym i genetycznym. Ryzyko wystąpienia kardiomiopatii połogowej jest większe, jeśli jest to kolejna ciąża kobiety, jeśli w wywiadzie odnotowano rzucawkę lub stan przedrzucawkowy, ciąża jest mnoga i jeśli matka ma ponad trzydzieści lat. Przebycie..

Stłuszczenie wątroby

.. ...stłuszczenie wątroby. Czynniki ryzyka stłuszczenia wątroby. Podstawowym czynnikiem ryzyka stłuszczenia wątroby jest otyłość brzuszna i insulinooporność. Gromadzące się w wątrobie tłuszcze inicjują stan zapalny i aktywują kaskadę czynników takich jak np. interleukiny. Z czasem dochodzi do..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z otyłością ), mogą zapobiegać poważnym zmianom w mózgu. U osób z otępieniem naczyniowym badania dodatkowe wykazują uszkodzenie głównie w obrębie istoty białej i jąder podkorowych. Obserwujemy ogniska udarowe rejonach..

Rak gardła

.. ...słuchowa łączy obie przestrzenie ). Czynniki ryzyka związane z częstszym występowaniem raka gardła to między innymi: wiek ( 5. 6. dekada ), palenie papierosów, alkohol, zaniedbania higieny jamy ustnej...

Nagła utrata wagi

.. ...otyłość brzuszna, to czynnik ryzyka miedzy innymi miażdżycy i jej powikłań. Wydawałoby się więc, że lekarze powinny się cieszyć zawsze, gdy ich pacjentom uda się w krótkim czasie znacznie zredukować swoją wagę. Wbrew pozorom może to być bardzo niepokojący objaw. Istotne jest zestawienie..

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...uwarunkowania genetyczne, czynnikiem ryzyka jest też wystawianie oczu na duże ilości promieniowania UV. AMD rozwija się w obu oczach choć nie jednocześnie. Chory skarży się na mroczek, który zasłania centrum widzenia, spada ostrość widzenia, pojawiają się problemy z dostrzeganiem..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...eliminacji głównych czynników ryzyka sercowo - naczyniowego i zmianą stylu życia. Jego zdaniem, różnice w sytuacji epidemiologicznej wynikają przede wszystkim z różnego nasilenia nałogu palenia papierosów i spożywania alkoholu, rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, a także z różnic..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...leczenia jest też walka z czynnikami ryzyka - paleniem, otyłością, brakiem ruchu, nadmiarem soli w diecie. Niestety, w tym ostatnim przypadku nie wystarczy samo wyrzucenie solniczki - 80 procent soli w diecie to nie sól którą dodajemy, ale zawarta w różnych produktach, zwłaszcza..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...chorego oraz zredukowanie czynników ryzyka, co przekłada się na poprawę wydolności fizycznej i poprawę jakości życia. Etap ten trwa 4 - 12 tygodni. Trzecia część KRK polega na wdrażaniu nowych nawyków dotyczących stylu życia, sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Celem tego etapu jest..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...świadomość Polaków na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz znaczenia profilaktyki tych schorzeń, w tym zdrowego stylu życia i regularnych badań kontrolnych, już od 5 lat prowadzone są akcje edukacyjno - profilaktyczne Servier dla Serca . Jak mówił koordynator akcji prof...

Terapia genowa w kardiologii

.. ...ściany naczynia pewnymi czynnikami działającymi ochronnie na tę ścianę może spowolnić ten proces albo zmniejszyć ryzyko nawrotu zwężenia tętnicy - zaznacza dr Gruchała. Badania nad terapia genową w kardiologii nie są jeszcze, jak zastrzega naukowiec, codziennością w klinikach, natomiast..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc. wszystkich zgonów w Polsce. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 700 tys. Polaków między 30 a 70 rokiem życia ( jest ich obecnie ok. 19 mln ) może przejść zawał serca. DOPUSZCZALNE..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...tętniczego, oceniać dodatkowe czynniki ryzyka tej choroby, jak zaburzenia w gospodarce lipidowej i węglowodanowej oraz edukować pacjentów. Jak podkreślał prof. Andrzej Trzebski z Akademii Medycznej w Warszawie, bardzo ważną metodą prewencji nadciśnienia i nieodzownym elementem jego..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca - komentują autorzy pracy. Zdaniem naukowców, zwiększenie dziennych rekomendowanych dawek witaminy D mogłoby przynieść korzyści zdrowotne społeczeństwu...

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...wyeliminować palenie. Poważne czynniki ryzyka to również nadciśnienie, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu oraz - często lekceważone - przyspieszone tętno. Jak wykazali biolodzy, zwierzęta żyją tym dłużej, im wolniej bije ich serce. Mały gryzoń, którego tętno sięga 240 uderzeń na..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...niedocenianych dotąd czynników zwiększających u nich ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych powikłań. Również osoby uważające się za zdrowe, u których serce w stanie spoczynku bije powyżej 80 uderzeń na minutę, powinny przejść podstawowe badania - jest to bowiem czynnik mogący..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...było zrozumienie tych czynników ryzyka ataków serca, na które mamy wpływ - tłumaczy doktor Salim Phil, główny autor badań. Wcześniejsze badania zwyczajów żywieniowych w USA i Europie doprowadziły do podobnych wniosków na temat diet owocowo - warzywnej i zachodniej. Najnowsza praca..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...ciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka zgonów na świecie, wyprzedza nawet palenie tytoniu i podwyższony cholesterol . W jaki sposób choroba ta nam zagraża? Jak wyjaśniają eksperci, zbyt wysokie ciśnienie krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...Nadciśnienie, jeden z głównych czynników ryzyka chorób sercowo naczyniowych i uszkodzenia nerek, może być skutkiem posiadania niekorzystnych wariantów genów, które kontrolują przepływ krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nautre Genetics. Christopher Newton - Cheh wraz z..

Bezsenność zwiększa ryzyko nadciśnienia

.. ...dobę, jest znaczącym czynnikiem ryzyka dla nadciśnienia tętniczego - ostrzegają naukowcy z USA na łamach czasopisma Sleep . Badaniem objęto 1741 mężczyzn i kobiet, a średnia wieku uczestników wynosiła 49 lat. Osiem procent z nich przynajmniej od roku cierpiało na przewlekłą bezsenność,..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły kobiety. Jako podwyższone zdefiniowano ciśnienie powyżej 140/90. Losowo wybranym osobom podawano jeden z trzech leków: moczopędny chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril z grupy..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...zakrojonego studium nad czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic. Okazało się, że u wszystkich osób, które w okresie badań zwiększyły poziom swojej aktywności fizycznej ( o równowartość 1 godziny łagodnych ćwiczeń lub 0,5 godziny ćwiczeń umiarkowanych ) wzrósł poziom dobrego cholesterolu ( HDL..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...tętnicze jest ważnym czynnikiem ryzyka m.in. udaru, tętniaka, zawału i niewydolności serca. Jest też główną przyczyną przewlekłej niewydolności nerek. Wcześniejsze badania wykazały, że nawet niewielki wzrost ciśnienia tętniczego skraca oczekiwaną długość życia. Z wiekiem poziom proteiny..

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.. ...mówi się o szkodliwości czynników ryzyka, które są łatwo modyfikowalne lub łatwo leczone, przynajmniej w pierwszej fazie. Społeczeństwo jednak nie zawsze korzysta z możliwości profilaktyki i oceny profilu ryzyka, który jest dostępny. Dlatego też cały czas spory odsetek osób nawet nie..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...wcześniej pojawiają się czynniki, które wpływają na jego ryzyko. Obecnie znamy ich ok. 100, ale główną rolę odgrywa tylko sześć z nich. Są to palenie papierosów, nadciśnienie, nadwaga i otyłość, zaburzenia gospodarki węglowodanowej - cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej - wysoki..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...podkreślił, że głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału serca są m.in. siedzący tryb życia, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, ale nie jest trudno samemu zadbać o swoje zdrowie. Nikogo nie namawiamy do tego, żeby zaczął uprawiać triatlon. Zamiast tego proponujemy, żeby..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...wymienia się rzadziej wśród czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych niż otyłość, brak ruchu, niezdrową dietę czy palenie. Może to być związane z faktem, że uniknięcie stresu jest trudniejsze niż np. rzucenie palenia - powiedział prof. Andrzej Tykarski z Uniwersytetu Medycznego im...

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...nadciśnienie tętnicze, główny czynnik ryzyka udarów mózgu i zawałów serca, cierpi w Polsce 9 mln osób. Tylko u 20 proc. chorych uzyskuje się dobre wyniki terapii - alarmowali kardiolodzy na konferencji prasowej w Poznaniu. Zainaugurowano na niej ogólnopolską kampanię edukacyjną Lecz..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...dieta - jest groźnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń. Powoduje wzrost poziomu adrenaliny, noradrenaliny, cholesterolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych w organizmie, przy jednoczesnym spadku poziomu żelaza. Może przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...cholesterolu. Są to znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Badacze wykazali jednak, że czynniki te nie wyjaśniają w pełni podwyższonego ryzyka zawału lub udaru w tej grupie. Zdaniem naukowców, sugeruje to, że migreny i schorzenia układu krążenia mają jakiś wspólny mechanizm..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...pozytywnie wpływa na czynniki ryzyka chorób układu krążenia u mało aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn - mówi dr Krustrup dodając, że piłka nożna może, a nawet powinna być zalecana przez lekarzy pacjentom cierpiącym na nadciśnienie. By osiągnąć zadowalające wyniki nie trzeba..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...grę wchodzą tu inne czynniki. Amatorzy kawy mogą mieć, na przykład, zdrowsze nawyki, jak regularna aktywność fizyczna czy zdrowa dieta, które obniżają ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca, zaznaczają naukowcy. Niezależnie od tego, wyniki tych badań powinny uspokoić osoby pijące..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...tętnicach, uważane za czynnik ryzyka chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie..

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

.. ...na ich stan zdrowia czynniki związane ze stylem życia. Okazało się, że nieco alkoholu nie tylko zmniejszało zagrożenie choroba niedokrwienną, ale i ogólne ryzyko zgonu o mniej więcej o 20 procent. Autorzy badań podkreślają, że chodzi o naprawdę regularne i umiarkowane spożycie alkoholu,..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...wzięciu pod uwagę takich czynników jak ciśnienie krwi czy stopień zaawansowania choroby. Wyraźna pozostawała jednak zależność pomiędzy tłumionym gniewem a ryzykiem zawału i zgonu. Badacz zauważył ponadto, że wśród pacjentów z osobowością typu D ryzyko zawału i zgonu było czterokrotnie..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...oraz chorób serca lub złagodzić ich przebieg - mówi autor badań dr Mitchell Seymour. W konsekwencji może przyczynić się zmniejszenia obciążeń wynikających z rosnącej liczby chorych . Nauka w Polsce PAP..

Echo serca - Str. 8

.. ...wielkości jam serca itd ,ale czynniki ryzyka wynikające z opisu nie są jakoś znamiennie większe. Powiklaniem takim mogloby byc np. infekcyjne zapalenie wsierdzia czy rozwarswienie aorty ,ael oba sa na tyle powazne ,ze nie mogą zostać niezauwazone Pozdrawiam Jeszcze raz dziękuję za szybką..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...stwierdza się niekorzystne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Więcej informacji, cały artykuł: http://www.grupy.senior.pl/Re - zespol - wypadajacego - platka,p,40624,3.html Bardzo proszę nie przekopiowywać całych artykułów z innych stron. Jest to zwykle niezgodne z zastrzeżeniami,..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...witaminy K jest niezależnym czynnikiem obniżającym ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamań kości w okresie pomenopauzalnym. Wiadomo również, że witamina K uczestniczy w modyfikacji posttranslacyjnej szeregu innych białek, m.in uczestniczącej w pozakomórkowej mineralizacji kości..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej i pogorszenia jej przebiegu. Ocenia się, że osoby z objawami depresji obarczone są 1.5 - 4.5 - krotnie większym ryzykiem wystąpienia w przyszłości zawału mięśnia sercowego, w porównaniu do osób bez..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 128

.. ...i gdzie chowają sie czynniki ryzyka. To wiele lat ciężkiej pracy i obserwowania tej cholernej nerwicy. Ale myślę ,że mam ją w garści. Wiem też ,że pewnie jeszcze nie raz mnie zaskoczy ale kit jej w oko. Traktuję ją jak żywą istotę ,która siedzi we mnie i nie chce wyjść. Jestem agresywna..

Lokren i tritace w leczeniu nadciśnienia?

.. ...istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie tętnicze, duże stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie cholesterolu frakcji HDL ( tzw. * dobrego cholesterolu * ), palenie tytoniu, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Ponadto..

Aorta wstepująca

.. ...jedynie ograniczenie czynnikow ryzyka,a nadciśnienie jest jednym z najpowazniejszych Właśnie...u mnie..teraz na zdjęciu płuc wyszlo.poszerzenie aorty wstępującej...a kilka tygodni wcześniej..przy badaniu p.przełykowym tętniak ale bez przecieku..postaraj się zrobić badanie echo serca.iiii..

Nerwica - artykuł

.. ...wielu ludzi tkwi wiele czynników ryzyka, jednak istotą nerwicy jest nasza nieumiejętność radzenia sobie z nimi oraz brak tzw. higieny psychicznej, którą bardzo często zaniedbujemy licząc na to, że poradzimy sobie z jeszcze większym obciążeniem. Jeśli nie znajdujesz czasu na codzienny..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 5

.. ...mlodsi , jesli mają czynniki ryzyka ) kwalifikowani do wymiany zastawki mają wczesniej ocenę naczyń wieńcowych czyli koronarografie Izabela żona dziś w tej chwili jest operowana wymiana zastawki proszę napisz ile najdłużej może trwać taka operacja i kiedy najszybciej będę ją mógł..

Wynik badania echokardiograficznego EKG

.. ...paniw ieku i innych czynników ryzyka ) Pani Izo w marcu przeszlam na wczesniejsza emeryture wiec domysli sie pani ile mam lat bylam ostatnio u kardiologa nie kazala sie denerwowac tymi bolami moze nie chciala mnie uspokoic jestem po przejsciach w przeszlosci nerwicy depresyjnej choc..

Tętniak w przegrodzie przedsionkowej z podejrzeniem przecieku

.. ...są ( jeśli wiadomo ) czynniki wpływające na pogorszenie - powiększenie się tętniaka? Czy np. umiarkowany wysiłek typu pływanie, joga, aerobic itp. jest niewskazany, czy tez mozna spokojnie i bez ryzyka ćwiczyć? sokel Ja ma tetniaka zatoki valsalvy i jestem juz po operacji.Niestety..

Tętniak aorty wstępujacej

.. ...wszystkim - eliminacja czynnikow ryzyka( palenie ) ! i dogra kontrola ciśnienia tetniczego ( wlasnie b - blokerem ) oraz monitorowanie echokardiograficzne( wystarczy co rok ) , najlepiej u jednego echokardiografisty. Dziekuje Izabelo za wyjasnienie. Lubie wszystko wiedziec i wlasnie wole..

Nerwica powoduje straszne duszności i szybkie męczenie się?

.. ...występują tradycyjne czynniki ryzyka choroby wieńcowej ( nadciśnienie, papierosy, otyłość, wysoki LDL czy trójglicerydy etc. ). Nie nie są to badania strasznie kosztowne, więc możesz je wykonać prywatnie. Możesz dla spokoju wykonać również stosowne badania płuc ( spirometria ) oraz..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej z nieistotnym przeciekiem lewo-prawym

.. ...Wada ta jest uważana za czynnik ryzyka powikłań zakrzepowo - zatorowych w układzie krążenia systemowego, w tym krążenia mózgowego Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej może towarzyszyć ubytkowi przegrody międzyprzedsionkowej, często współistnieje ze zwyrodnieniem śluzakowatym zastawek i..

Acenocumarol a Warfin przy sztucznej zastawce - Str. 2

.. ...rocznie ). Najczęstszym czynnikiem ryzyka krwawienia wewnątrzczaszkowego jest nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Prawdopodobieństwo krwawienia rośnie wraz ze znaczącym wzrostem wskaźnika INR ponad docelowy zakres terapeutyczny. Jeśli dojdzie do krwawienia, podczas gdy..

Planowanie ciąży i zmiana leków przeciwzakrzepowych

.. ...fraxy i acenokumarolu czynnik notorycznie spadał więc skonsultowałam się z innym lekarzem i tutaj nastąpił szok. Lekarz poświęcił mi dłuższą chwilę i wyjaśnij ( ku mojej rozpaczy ), że wszystko nie jest takie proste.Otóż okazało się,że ryzyko ciąży jest minimalnie niższe niż przed..

Nieduży przepływ L-P przez PFO (ASD2)

.. ...lub ma sie dodatkowe czynniki ryzyka jan np duży przepływ i wzmożona siateczka czarliego lub inne. ASD 2 zmyka się u dzieci chirurgicznie i należy zrobić to jak najwcześniej. To częsta wada. Jeśli nie ma objawów to chyba po drugim roku życia a jeśli są to być może lekarz zdecyduje że..

Siatka Chariego

.. ...ale jest np dodatkowym czynnikiem przemawiającym za zamykaniem otworów międzyprzedsionkowych ponieważ istnieje wieksze ryzyko udaru - przez wykrzepianie się krwi w tej siateczce... ale to tyle co mi lekarz powierdział. Nie wiem więcej. Być może jeśli nie ma ubytku jest bez znacazenia -..

Wszczepienie rozrusznika a Parkinson

.. ...jest. Sam wiek jest czynnikiem ryzyka. Osoby z Parkinsonem mają dodatkowo ryzyko związane z przyjmowanymi lekami przy których dodatkowe znieczulenia mogą być problemem... pozatym podobno każdy stres powoduje pogorszenie choroby podstawowej. Wszczepienie rozrusznika to raczej prosta..

Bajpasy ponownie po latach

.. ...operację po 18latach. Znam osobiście przypadek znajomej moich Dziadków,która pomyślnie przeszła dwie operacje ( ale w Niemczech! ) parę ładnych lat temu. Tak więc można .. choć ryzyko na pweno większe...

Niedotlenienie lewej komory serca

.. ...serce dało znać o tym. Czynników może być wiele, które powodują takie rzeczy : geny, mało ruchu,dieta, alkohol, najgorsze papierochy i wiek z którym ryzyko się zwiększa. Najlepiej udać się do kardiologa który ustali leczenie ( leki ) stan zaawansowania choroby, ustali postępowanie i być..

Czy takie zmiany mogą prowadzić do zawału ?

.. ...związanego z poszczególnymi czynnikami nie próbuję nawet zgadywać i szacować. Z osobistego doświadczenia wiem natomiast że blaszka miażdzycowa może się rozwinąć dosyć wcześnie i w dosyć niedługim okresie czasu ( to ostatnie potwierdzają też lekarze ), więc przy splocie niekorzystnych..

Zakrzepica

.. ...u ciebie. Niektóre z czynników ryzyka zakrzepicy to: Obecność antykoagulanta toczniowego Przeciwciała antykardiolipinowe Czerwienica Nadpłytkowość ( PLT powyżej 450 ) Zwiększony poziom PAI - 1 ( inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu ) nowotwory złośliwe zaburzenia..

Dotyczy ablacji

.. ...jest ryzykiem powikłań. Jednak nie wiekszym niz przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszch przy zielonym świetle. Tu u ciebie wchodzi w rachubę wiek jako czynnik zwiekszajacy ryzyko. Powodzenia...

Nadciśnienie - Str. 2

.. ...znaczenie. Eliminujesz czynniki ryzyka chorób serca. Ale może być tak, że nadal ciśnienie tętnicze będzie podwyższone. I lekarz zaleci leki. Wtedy będzie bardzo ważne - NIE ZNIECHĘCAĆ SIĘ. Czynnikami ryzyka chorób układu krążenia są: nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, brak..

Niskie ciśnienie krwi ???

.. ...jeszcze co najmniej jeden czynnik ryzyka chorob sercowo - naczyniowych:cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny, zespół metaboliczny, rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę tętnic obwodowych, przebyty udar mózgu to ciśnienie twoje powinno być około 120/80. witam, dzieki za twoje..

Nadiścnienie u młodego człowieka...

.. ...udaru.Jak nie zlikwidujesz czynników ryzyka nadciśnienia [nadwaga,palenie,alkohol,,brak ruchu,odżywianie] to w młodym wieku staniesz się dziadkiem.Już redukcja wagi o 5 - 7 procent obniży ci ciśnienie o 10 - 15.Najlepiej byłoby gdybyś pływał.W taki sposób najłatwiej obniżyć wagę i..

Wysokie ciśnienie = popsuty ciśnieniomierz

.. ...naczyniowego ) pomyśl o wprowadzeniu zmian w Twój tryb życia ( nic o nim nie wiem, może jest OK ). Więcej na temat czynników ryzyka chorób serca jest na stronach www.pfp.edu.pl lub www.jaimojeserce.pl..

Mowa po udarze mózgu.

.. ...ciągu roku 10% osób ma ponowny udar,a w ciągu 5 lat ok.40%.Poczytaj w internecie o czynnikach ryzyka udaru modyfikowalnych,na które możemy mieć wpływ ,by oddalic lub zlikwidowac widmo ponownego udaru...

By-passy

.. ...wyeliminować lub zminimalizować czynniki ryzyka miażdżycy. ankafa, dzięki wielkie za rzeczową, skrupulatną wypowiedź. Można wręcz odnieść wrażenie, że jesteś lekarzem:D Szacunek: ) Przy okazji, czy wierzysz w jakąkolwiek skuteczność ziół w zminimalizowaniu ryzyka miażdżycy? Od pół..

Czy bajpasy mają sens?

.. ...choroby w przyszłości. Czynniki ryzyka to jedno, ale to nasz styl życia ma olbrzymie znaczenie w rozwoju choroby. Profilaktyka jest najważniejsza, ale nasze lenistwo powoduje, że najczęściej nie przejmujemy się, nie chce się nam wyeliminować czynników ryzyka. odpowiem ci przykładem :..

Cwiczenia

.. ...można.Jeżeli ktoś ma tzw. czynniki ryzyka zawału...,to po dużym wysiłku może go dopaść.Np. nadciśnienie,o którym nie wie,bo nadcisnienie nie boli i nigdy nie mierzył,nadwaga,papierosy ,cholesterol,choroba serca ,upał itd... a czy migotanie komór mozna dostac od cwiczen? tak,jeśli długo i..