Czynniki ryzyka chorób

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...zawodowych. Wymienione czynniki zazwyczaj wiążą się ze sobą. U 35 proc. kobiet po menopauzie stwierdza się w badaniu tomograficznym obecność zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...przeciwcukrzycowych i jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego. Otyłość może być powodem niemożności zgrania terapii lekami i dietą tak by osiągnąć normoglikemię. Cukrzyca typu 1 ( insulinozależna ), czyli wymagająca podawania insuliny..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia. Efektem tego jest spadek krzepliwości krwi. Acenokumarol podaje się w stanach, w których istnieje duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich można podzielić na czynniki przemijające oraz czynniki stałe. Istnienie czynników przemijających, podlegających naszej kontroli, jest bardzo istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę jak poważne następstwa może mieć żylna choroba zakrzepowo - zatorowa. Do tych..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...wpływem rozlicznych czynników ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe..

Lipidogram

.. ...ryzykiem miażdżycy i chorób sercowo - naczyniowych. U ludzi z cukrzycą wartości norma się bardziej rygorystyczne z uwagi na fakt, że sama cukrzyca stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...wątpliwości, że podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia POChP jest palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne. Rzucenie nałogu jest także konieczne, aby zatrzymać progresję choroby. Farmakoterapia przy użyciu beta mimetyków, cholonolityków, metyloksantyn przyjmowanych w..

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...uwarunkowania genetyczne, czynnikiem ryzyka jest też wystawianie oczu na duże ilości promieniowania UV. AMD rozwija się w obu oczach choć nie jednocześnie. Chory skarży się na mroczek, który zasłania centrum widzenia, spada ostrość widzenia, pojawiają się problemy z dostrzeganiem..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...eliminacji głównych czynników ryzyka sercowo - naczyniowego i zmianą stylu życia. Jego zdaniem, różnice w sytuacji epidemiologicznej wynikają przede wszystkim z różnego nasilenia nałogu palenia papierosów i spożywania alkoholu, rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, a także z różnic..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...świadomość Polaków na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz znaczenia profilaktyki tych schorzeń, w tym zdrowego stylu życia i regularnych badań kontrolnych, już od 5 lat prowadzone są akcje edukacyjno - profilaktyczne Servier dla Serca . Jak mówił koordynator akcji prof...

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...uwzględnieniu w analizie innych czynników mających wpływ na ryzyko zawału, takich jak historia zawału w rodzinie, wskaźnik masy ciała, spożycie alkoholu, aktywność fizyczna, cukrzyca, nadciśnienie, przynależność etniczna, miejsce zamieszkania, spożycie kwasów tłuszczowych omega - 3,..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...ciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka zgonów na świecie, wyprzedza nawet palenie tytoniu i podwyższony cholesterol . W jaki sposób choroba ta nam zagraża? Jak wyjaśniają eksperci, zbyt wysokie ciśnienie krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...Nadciśnienie, jeden z głównych czynników ryzyka chorób sercowo naczyniowych i uszkodzenia nerek, może być skutkiem posiadania niekorzystnych wariantów genów, które kontrolują przepływ krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nautre Genetics. Christopher Newton - Cheh wraz z..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły kobiety. Jako podwyższone zdefiniowano ciśnienie powyżej 140/90. Losowo wybranym osobom podawano jeden z trzech leków: moczopędny chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril z grupy..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...wymienia się rzadziej wśród czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych niż otyłość, brak ruchu, niezdrową dietę czy palenie. Może to być związane z faktem, że uniknięcie stresu jest trudniejsze niż np. rzucenie palenia - powiedział prof. Andrzej Tykarski z Uniwersytetu Medycznego im...

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...nadciśnienie tętnicze, główny czynnik ryzyka udarów mózgu i zawałów serca, cierpi w Polsce 9 mln osób. Tylko u 20 proc. chorych uzyskuje się dobre wyniki terapii - alarmowali kardiolodzy na konferencji prasowej w Poznaniu. Zainaugurowano na niej ogólnopolską kampanię edukacyjną Lecz..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...dieta - jest groźnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń. Powoduje wzrost poziomu adrenaliny, noradrenaliny, cholesterolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych w organizmie, przy jednoczesnym spadku poziomu żelaza. Może przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...cholesterolu. Są to znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Badacze wykazali jednak, że czynniki te nie wyjaśniają w pełni podwyższonego ryzyka zawału lub udaru w tej grupie. Zdaniem naukowców, sugeruje to, że migreny i schorzenia układu krążenia mają jakiś wspólny mechanizm..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...pozytywnie wpływa na czynniki ryzyka chorób układu krążenia u mało aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn - mówi dr Krustrup dodając, że piłka nożna może, a nawet powinna być zalecana przez lekarzy pacjentom cierpiącym na nadciśnienie. By osiągnąć zadowalające wyniki nie trzeba..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...tętnicach, uważane za czynnik ryzyka chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie..

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

Alkohol pomaga po zawale serca oraz z chorobą niedokrwienną serca

.. ...na ich stan zdrowia czynniki związane ze stylem życia. Okazało się, że nieco alkoholu nie tylko zmniejszało zagrożenie choroba niedokrwienną, ale i ogólne ryzyko zgonu o mniej więcej o 20 procent. Autorzy badań podkreślają, że chodzi o naprawdę regularne i umiarkowane spożycie alkoholu,..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...wzięciu pod uwagę takich czynników jak ciśnienie krwi czy stopień zaawansowania choroby. Wyraźna pozostawała jednak zależność pomiędzy tłumionym gniewem a ryzykiem zawału i zgonu. Badacz zauważył ponadto, że wśród pacjentów z osobowością typu D ryzyko zawału i zgonu było czterokrotnie..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...oraz chorób serca lub złagodzić ich przebieg - mówi autor badań dr Mitchell Seymour. W konsekwencji może przyczynić się zmniejszenia obciążeń wynikających z rosnącej liczby chorych . Nauka w Polsce PAP..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...stwierdza się niekorzystne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Więcej informacji, cały artykuł: http://www.grupy.senior.pl/Re - zespol - wypadajacego - platka,p,40624,3.html Bardzo proszę nie przekopiowywać całych artykułów z innych stron. Jest to zwykle niezgodne z zastrzeżeniami,..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej i pogorszenia jej przebiegu. Ocenia się, że osoby z objawami depresji obarczone są 1.5 - 4.5 - krotnie większym ryzykiem wystąpienia w przyszłości zawału mięśnia sercowego, w porównaniu do osób bez..

Lokren i tritace w leczeniu nadciśnienia?

.. ...istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie tętnicze, duże stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie cholesterolu frakcji HDL ( tzw. * dobrego cholesterolu * ), palenie tytoniu, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Ponadto..

Nerwica powoduje straszne duszności i szybkie męczenie się?

.. ...występują tradycyjne czynniki ryzyka choroby wieńcowej ( nadciśnienie, papierosy, otyłość, wysoki LDL czy trójglicerydy etc. ). Nie nie są to badania strasznie kosztowne, więc możesz je wykonać prywatnie. Możesz dla spokoju wykonać również stosowne badania płuc ( spirometria ) oraz..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym Kardiologom do wnikliwej oceny i innym osobom zainteresowanym,..

Wszczepienie rozrusznika a Parkinson

.. ...jest. Sam wiek jest czynnikiem ryzyka. Osoby z Parkinsonem mają dodatkowo ryzyko związane z przyjmowanymi lekami przy których dodatkowe znieczulenia mogą być problemem... pozatym podobno każdy stres powoduje pogorszenie choroby podstawowej. Wszczepienie rozrusznika to raczej prosta..

Niedotlenienie lewej komory serca

.. ...serce dało znać o tym. Czynników może być wiele, które powodują takie rzeczy : geny, mało ruchu,dieta, alkohol, najgorsze papierochy i wiek z którym ryzyko się zwiększa. Najlepiej udać się do kardiologa który ustali leczenie ( leki ) stan zaawansowania choroby, ustali postępowanie i być..

Nadciśnienie - Str. 2

.. ...znaczenie. Eliminujesz czynniki ryzyka chorób serca. Ale może być tak, że nadal ciśnienie tętnicze będzie podwyższone. I lekarz zaleci leki. Wtedy będzie bardzo ważne - NIE ZNIECHĘCAĆ SIĘ. Czynnikami ryzyka chorób układu krążenia są: nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, brak..

Niskie ciśnienie krwi ???

.. ...jeszcze co najmniej jeden czynnik ryzyka chorob sercowo - naczyniowych:cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny, zespół metaboliczny, rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę tętnic obwodowych, przebyty udar mózgu to ciśnienie twoje powinno być około 120/80. witam, dzieki za twoje..

Wysokie ciśnienie = popsuty ciśnieniomierz

.. ...naczyniowego ) pomyśl o wprowadzeniu zmian w Twój tryb życia ( nic o nim nie wiem, może jest OK ). Więcej na temat czynników ryzyka chorób serca jest na stronach www.pfp.edu.pl lub www.jaimojeserce.pl..

By-passy

.. ...zalezy od dodatkowych czynników, np. dodatkowych chorób, czynności serca, wieku, płci, pilności operacji itd. Są skale pozwalające wyliczyć TEORETYCZNE ryzyko operacji. W Polsce podobnie jak i na świecie ryzyko powikłań to ok 0,5 - ok 2%, zależy od czynników jw. Powikłania to wszystkie..

Czy bajpasy mają sens?

.. ...choroby w przyszłości. Czynniki ryzyka to jedno, ale to nasz styl życia ma olbrzymie znaczenie w rozwoju choroby. Profilaktyka jest najważniejsza, ale nasze lenistwo powoduje, że najczęściej nie przejmujemy się, nie chce się nam wyeliminować czynników ryzyka. odpowiem ci przykładem :..