Czynniki ryzyka choroby wieńcowej

Niedożywienie zwiększa ryzyko choroby serca

Niedożywienie zwiększa ryzyko choroby serca

.. ...naukowcy wzięli pod uwagę czynniki, które mogłyby zafałszować ich wyniki, takie jak wiek w chwili rozpoczęcia się klęski głodu, palenie papierosów oraz stopień wykształcenia, który stanowił informację na temat statusu społecznego danej kobiety i jej rodziny. Po badaniach okazało się, że..