Czynniki ryzyka przeszczepu

Jak przewidzieć powodzenie operacji przeszczepu serca?

Jak przewidzieć powodzenie operacji przeszczepu serca?

.. ...Naukowcy zgromadzili czynniki przyczyniające się do niepowodzenia operacji przeszczepu serca, takie jak wiek, płeć, rasa, przyczyna problemów z sercem oraz odbyte dializy. Każdemu z powyższych czynników przypisano liczbę punktów. Im większa liczba punktów u danego pacjenta, tym wyższe..