Czynniki ryzyka zaburzeń pracy serca

Otyłość powoduje migotanie przedsionków!

Otyłość powoduje migotanie przedsionków!

.. ...i otyłość są ważnymi czynnikami ryzyka tego zaburzenia pracy serca. Szacuje się, że do 2020 roku 2/3 przypadków migotania przedsionków będzie bezpośrednim skutkiem otyłości. Mimo iż otyłość jest problemem wszystkich grup wiekowych, osoby najbardziej narażone na migotanie przedsionków to..