Czynność serca

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...współczulny przyspiesza czynność serca, przywspółczulny zwalnia ją. Wskaźnik sercowy ( cardiac index ) - jest to wskaźnik, który jest stosunkiem pojemności minutowej serca do powierzchni ciała. Pojemność minutowa serca w spoczynku przeliczona jest na 1 metr kwadratowy powierzchni ciała (..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w..

Zespół Dresslera

.. ...duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała przeciwko komórkom mięśnia sercowego stwierdzane w surowicy; obraz płaszczowego uszkodzenia serca w zapisie EKG. Leczenie zespołu Dresslera. Terapia..

Praca serca

.. ...współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości krwi w komorze na początku skurczu. Skurcz komór ( systole ) powoduje zamknięcie..

Niewydolność serca

.. ...II. umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach, upośledzenie wydolności fizycznej; III. znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne przy zwykłych czynnościach; IV. duszność spoczynkowa...

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...prawego przedsionka serca. Czynność węzła zatokowo - przedsionkowego regulowana jest przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się..

Asystolia

Asystolia

.. ...prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe i najszybciej obumierają. W ciągu..

Bradykardia

.. ...Bradykardia to wolna czynność serca ( praca serca ). Każdy rytm serca poniżej 60 razy na minutę określany jest jako bradykardia. Bradykardia może występować fizjologicznie u sportowców lub osób z wagotonią ( nadmierna aktywność nerwu błędnego ) oraz patologicznie: zaburzenia powstawania..

Trzepotanie przedsionków

.. ...szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór. Ilość impulsów przewiedzionych do mięśniówki komór..

Migotanie przedsionków

.. ...całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie przedsionków spotykane jest u 5 - 10% ludzi starszych. Wędrująca fala depolaryzacji w przedsionkach prowadzi do zaburzeń efektywnego..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...spoczynkowej i wysiłkowej czynności serca i wzrost odporności na sytuacje stresowe; spadek zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; zwiększenie ukrwienia serca i rozwój krążenia obocznego; Wszystkie informacje zawarte w powyższym artykule mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą..

Wstrząs kardiogenny

.. ...zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia. Niewydolność funkcji wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych kardiomiopatia przerostowa leki..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...nastawione monitorowanie czynności serca i wyzwalają impulsy jedynie wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. U pacjentów ze stymulatorami założonymi na stałe jest to efektywny sposób przedłużania życia baterii, które na ogół pracują wtedy 7 do 15 lat. Wskazania do czasowej stymulacji serca...

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...krawędzi łóżka wykorzystuje dodatkowe mięśnie oddechowe - ułatwia mu to oddychanie; osłuchowo stwierdza się trzeszczenia nad całymi polami płucnymi; pobudzenie psychoruchowe; przyspieszona czynność serca...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...wykonuje się takie same czynności. Podczas cewnikowania dokonuje się także pomiarów ciśnienia tętniczego, rzutu serca, oporów naczyniowych. Przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo. Po upływie od 4 do 6 godzin od badania pacjent może już chodzić. Powikłaniami zabiegu cewnikowania..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...jeszcze upośledzeniu czynności mięśnia sercowego, wpływ niewydolności na życie pacjenta jest słabo zaznaczony. Jednak w miarę upływu lat niewydolność serca może znacząco wpływać na jakość życia chorego i bardzo pogarsza rokowanie, które staje się zbliżone do stwierdzanego w chorobie..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...bradykardia - wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Kiedy wykonywana jest próba wysiłkowa?. diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca (..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...długotrwałe pogorszenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między aktualnym zapotrzebowaniem na tlen i związki energetyczne a ich dostawą. Okresy kliniczne choroby niedokrwiennej serca. Stabilna choroba niedokrwienna serca ( dławica piersiowa stabilna, dusznica ) Niestabilna..

Frakcja wyrzutowa

.. ...stanie wykonywać prostych czynności ( np. uczesać się, zagotować wodę na herbatę, wszytko jest za bardzo męczące ). Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca polega na podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...bodźcoprzewodzącym, zwalnia czynność serca i jednocześnie zmniejsza zapotrzebowanie kardiomiocytów na tlen. Metoprolol jest wykorzystywany w wtórnej i pierwotnej profilaktyce zawałów serca, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, także w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu serca (..

Niedobory magnezu

.. ...zależna miedzy innymi od czynności przytarczyc, powiązana z gospodarką wapniową i potasową. W razie objawów niedoborów magnezu należy także skontrolować stężenia potasu i wapnia. Przy niedoborach magnezu objawy mogą dotyczyć wielu układów. Występują zaburzenia rytmu serca, drżenia..

Wady przewodozależne serca

.. ...zamknięcie czynnościowe ) i z czasem jego zarośnięciem ( zamknięcie anatomiczne ). W przypadku przewodozależnych wad serca, aby zachować drożność przewodu Botalla, podaje się dziecku preparaty prostaglandyn...

Zespół wazowagalny

.. ...wazowagalny ) oraz zwolnienie czynności serca. Na chwile przed omdleniem mogą wystąpić objawy zapowiadające w postaci zawrotów głowy, nudności, zaburzeń widzenia czy drętwienia kończyn. Przytomność wraca samoistnie. Leczenie zwykle ogranicza się do unikania sytuacji wyzwalających..

Zespół MAS

.. ...asystolii, czyli braku czynności elektrycznej, a zatem również skurczowej, serca. Mięsień sercowy zatrzymuje się na kilka sekund. Objawy zespołu MAS zależą od czasu, jaki trwa asystolia. Poronna postać zespołu może ograniczyć się do wystąpienia mroczków przed oczami lub zawrotów głowy...

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...urządzenie wspomagające czynność komór serca ) jest rodzajem pompy, która ma wspomagać pracę odpowiedniej komory serca ( lewej lub prawej, w zależności od typu schorzenia i charakteru niewydolności ). Instalacja VAD wymaga chirurgicznego otworzenia klatki piersiowej poprzez sternotomie (..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową czynnością serca. W takich sytuacjach wystarczy jednak..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...także rozregulowuje czynność układu hormonalnego odpowiedzialnego za reakcję serca na stres. U osób, które miały stresująca pracę odnotowano na przykład mniej stabilny rytm serca i wyższy poziom hormonu stresu po przebudzeniu. Autorzy pracy ocenili, że wpływ stresu zawodowego na chorobę..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...wyraźnego pogorszenia czynności serca. Także inne narządy są narażone na bardzo silny stres. Jak wyjaśniają naukowcy, oparzenie prowadzi do dramatycznej reakcji zapalnej, po której następuje znaczne zwiększenie metabolizmu. Podnosi się poziom uczestniczących w reakcji zapalnej cytokin -..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...niemiarowa, bezładna czynność serca. Objawami są np. duszności ( zgłasza je ponad 60 proc. chorych ), uczucie kołatania, łatwe męczenie się, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia. Silne dolegliwości ma ok. 80 proc. chorych osób. Podstawą do diagnozy jest badanie EKG...

Bezsenność zwiększa ryzyko nadciśnienia

.. ...metabolizm i zaburza czynność serca, co może prowadzić do nadciśnienia i innych zaburzeń krążenia. Zdaniem autorów pracy osoby cierpiące na bezsenność powinny szukać pomocy medycznej i nie lekceważyć tego problemu, ponieważ nawet jeśli śpią dłużej niż krytyczne 5 godzin, mogą być..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...cukrzycę, utrzymywać czynność spoczynkową serca poniżej 60 uderzeń na minutę oraz dbać o czyste powietrze wokół siebie poprzez m.in. niepalenie. Niestety, aż 50 proc. palaczy po zawale szybko wraca do swojego nałogu. Celem tegorocznej akcji Server dla Serca jest zapoznanie społeczeństwa..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...czas QTc.Przedmiotowo - Czynność serca miarowa, II ton ruchomo rozdwojony nad tętnicą płucną.Wnioski - Pozostaje w obserwacji w związku z PEK oraz podejrzenie zespołu przedłużonego QTc. Nie mam pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, bo kiedy pytam nie dostaję odpowiedzi. Został przepisany..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 40

.. ...oddech. W czasie tych czynności uważnie słuchałam bicia jej małego serduszka. Kiedy oddychała głęboko, bicie serca zmniejszało tempo i było jakby lepsze. Ale cały czas słyszłam szmery w jej małym serduszku. Kiedy Laura zmęczona zasnęła jeszcze raz osłuchałam jej serduszko, szmery..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 42

.. ...ciągu dnia przyśpieszona czynność serca z okresami tachykardii zatokowej. 3 komorowe pobudzenia przedwczesne. Nie zarejestrowano zaburzeń przewodzenia. Dodam ze od dwuch lat leczę nadciśnienie. Biorę Loristę i Betalock Zok 50. Serce troche zwolniło i teraz mam tętno nie przekraczające..

Echo serca - Str. 3

.. ...moja wynosi ok.65% z góry dziękuje A co to jest Frakcja wyrzutowa? zapisuje sie to we wnioskach? bo ja mam cos 62% Frakcja wyrzotowa okresla czynnośc skurczowa lewej komory , prawidlowa to ok. 60 - 65 5..

Echo serca - Str. 14

.. ...zmian morfologicznych. Czynnościowo prawidłowe. Bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości. EF 68% Jama osierdziowa wolna Aorta wstępująca nieposzerzona Bez cech przeciążenia prawego serca. Bardzo proszę o interpretację Krwawienie raczej nie ma związku z cechami niewielkiego wypadania płatka,..

Echo serca - Str. 18

.. ...niewielka, nieczynna czynnościowo szczelina. Ustanie przepływu krwi nie jest równoznaczne z anatomicznym zamknięciem otworu owalnego. U 50 % dzieci do 5 - go roku życia otwór owalny całkowicie zarasta ( zakmniecie anatomiczne ) . U pozostałych jest wprawdzie funkcjolanie nieczynny, ale..

Echo serca - Str. 23

.. ...,ale nie da sie leczyć przez internet! propranolol nie jest lekiem uspokajającym , jest b - blokerem ,wiec zwalnia czynność serca. ok rozumiem ale lekarz dał mi ten lek na uspokojenie i wyrownanie tętna...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 115

.. ...tachykadria! ( przyspieszenie czynności serca ), bólach w klatce piersiowej, kołataniu serca, i wiele innych. Chciałam się ciebie zapytać Maćku, czy ty też czujesz się tak fatalnie po Asentra? Czy te poboczne dolegliwości ustąpiły po dłuzszym zażywaniu leku? Ja nie dałam rady, zażyłam 8..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 138

.. ...zrozumiec pelny zakres czynnosci serca, w tym funkcje zastawek.OKazalo sie ,ze u osob w wysluchanym DODATKOWYM KLIKIEM i SZMERAMI W SERCU PLATKI ZASTAWKI DWUDZIELNEJ nie zamykaja sie szczelnie - * wypadaja * w kierunku przedsionka.I TAK NARODZILA SIE NOWA CHOROBA. Wraz z nią nadeszla era..

Duży puls - Str. 2

.. ...tygodni. Zwolnienie czynności serca poniżej 60 uderzeń na minutę uważane jest za bradykardię, ale są oczywiście wachania osobnicze i jesli u kogoś niewiele przekracza dolną granicę nie ma się co przejmować, warto jednak to zbadać Holterem u kardiologa aby to potwierdzic lub wykluczyć,..

Bajpas i praca

.. ...staram się większość czynności wykonywać sam, ale mam chwile słabości. Zdarzają mi się także bóle mostka i delikatne kłucia serca. Podobnie jak Ty mam dni kiedy tryskam energią i optymizmem, ale są i takie kiedy dopada mnie pesymizm i osłabienie. Ja póki co moimi objawami zbytnio się nie..

Propranolol

.. ...krwionośne, zwlaniającym czynność serca i zmniejszającym siłę jego skurczu. Wskazaniami do jego stosowania są m.in. nadciśnienie tętnicze, zespół WPW,nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca, zawał serca, phaeochromocytoma czy dodatkowe skurcze. Nie można zażywać go przy brdykrdii,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 101

.. ...wydaje mi się ze różne czynności wykonuję jakby automatycznie, jakbym sie nad nimi nie zastanawiałm, jakbym był poza tym wszytkim - i mam to przez cały dzień już od 2 tyg, a czasami zdarza sie takie większe że w ogóle nie wiem co robie i wtedy dopiero zaczynam sie bać i zaczyna mi sie..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...wykonywać prawie wszystki czynności, łacznie ze sportem, prowadzeniem samochodu.itd. Ja już często zapomniam,że mam to urządzenie, ale wiem jednocześnie, gdy wystąpią grożne zaburzebia rytmu serca...wiem,że...to mnie uratuje. A ciśnienie..też mam bardzo niskie..90/50, ale wypiję malą..

Kołatania serca, to nerwica?

.. ...wykonywac podstawowych czynności. Problemy sprawia mi nawet wejście na drugie pietro. Pół roku temu miałam zabieg ABLACJI. Jednak mam wrażenie że nic mi to nie pomogło. Nadal mam niepożadane objawy.NP. Serce wali mi jak opetane.Nie moge wykonywac podstawowych czynności. Trudności sprawia..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 3

.. ...ani nie podjal zadnych czynnosci. na nastepny dzien poszlam do lekarza opowiedzialam mu cala sytulacjie zdziwil sie ze nie zrobiono mi przy czyms takim ekg lekarz przepisal mi lekarstwo na uspokojenie serca ktore absolutniem mi nie pomogo. dostalam łacznie miesiac zwolnienia. na ten czas..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 7

.. ...kolejności zaburzenia czynności narządu ruchu, które potem w znakomity sposób prowokują zaburzenia czynność narządów wewnętrznych ( kołatanie serca, bóle okolic mostka, neuralgie międzyżebrowe, nadwrażliwość jelita i wiele innych ). Oczywiście w pierwszej kolejności należy wykluczyć..

Niski puls i nadciśnienie

.. ...bradykardię ( zwolnioną czynność serca ). Moze sie ona przydarzyc osobom mającym nadciśnienie,zwlaszcza,jesli biorą leki hipotensyjne działające głównie na receptory znajdujące się w sercu. Jeśli bardzo Ci to przeszkadza,skontaktuj się ze swoim lekarzem,a on Ci na pewno jakoś pomoże: )...

Częstoskurcz nadkomorowy a komorowy

.. ...nadkomorowy to bardzo szybka czynność serca nawet do 240 uderzen na minutę,jednak ten rodzaj częstoskurczu nie jest tak niebezpieczny jak komorowy, niestety może się w niego przerodzić. dziekuje Ci za odpowiedz : ) Częstoskurcz komorowy jest naturalną czynnością serca , a nadkomorowy to..

Arytmia serca, jak z nią sobie radzić?

.. ...mam arytmię z szybką czynnością serca od 3 miesięcy, na początku myślałem że już umieram. Też szybko się męczę. Rozumiem co to znaczy. Przyjmuje atenolol, mam 14 lat Do wypadania płatka zastawki trzeba się przyzwyczaić. Mam tą dolegliwość a w dodatku jestem człowiekiem nerwowym i miewam..

Ostra tamponada serca

.. ...uprzednio jakichkolwiek czynności medycznych jest właściwym postępowaniem? jesli spełnione są rzeczywiści kryteria diagnostyczne tamponady ( triada Becka ) - obecność płynu w worku osierdziowym nie jest faktem wystarczającym! - doraźną pomoc w postaci nakłucia worka osierdziowego należy..

Dodatkowe skurcze - Str. 13

.. ...trzy razy przy różnych czynnościach czułem szarpnięcia serca, coś jak chlupnięcia. Postępująca hipochondria oczywiście postawiła mnie od razu na baczność i teraz ciężko mi normalnie pracować, a pracy mam co niemiara... Nawet mi piguła na stres nie pomogła, chyba zmienię lek na Cloranxen...

Dodatkowe skurcze - Str. 107

.. ...świadczy ewidentnie o ich czynnościowym,. a nie organicznym pochodzeniu. Żeby wystąpiło zatrzymanie akcji serca potrzeba jeszcze innych czynników wyzalających, choć oczywiscie to co piszę i do mnie nie przemawia, bo przecież każdy skurcz może wpaśc w nadwrażliwą fraże rytmu podstawowego..

Dodatkowe skurcze - Str. 175

.. ...- wydłuza potencjał czynnosciowy serca - poczułaś się po nim lepiej PIOREN moze??? on także obniza ciśnienie i robi wszystko co betaloc, nie wiem czy nie intensywniej, raczej tak. generalnie ja w takich sytuacjach robię tak: dodatkowa dawa potasu - dostałaś taki na recepte, no to ten lek..

Dodatkowe skurcze - Str. 265

.. ...do drugiego kardiologa , który opiekował się mną podczas ciazy i on powiedział,ze to moze już być częstoskurcz..... Abisynka to po tylu latach jak amsz tką czynnośc serca to powinny być zmiany w echo?..

Lek Neo-Gilurytmal - uboczne efekty - Str. 2

.. ...uboczne jest napisane:,, Ajmalina może wywołać lub zaostrzyć niewydolność serca oraz arytmię i doprowadzić nawet do zatrzymania czynności serca, śpiaczki lub śmierci * . Pozostawiam to bez komentarza...

Pomoc kardiochirurga

.. ...zastawki morfologicznie i czynnościowo prawidłowe. A to z ostatniego badania 14.02.06r OPIS: Obraz serca bez istotnych zmianw porównaniu z badaniem z 6.06.04r. Ciasne zwężenie zastawki aortalnej z bardzo dużym koncentrycznym przerostem lewej komory i znacznie powiększonym lewym..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...się istotne zaburzenia czynności lewej komory serca. Jeśli uszkodzenia są możliwe do reperacji, wykonuje się tzw. plastykę zastawki, jeśli nie jest to osiągalne, wymienia się zastawkę według zasad opisanych w poprzednim rozdziale. Więcej na temat Zwężenia lub niedomykalności zastawki..

Wada serca - wypadanie płatka

.. ...podczas najprostszych czynności..straszne bóle w klatce i w plecach( bóle zostały ale już się nimi tak nie przejmuje )...Pozytywne nastawienie jest najważniejsze..Ja choruje na serce od 7 roku życia...a teraz ma 18 lat..Przez kilka lat miałam spokój..arytmia ucichła ale teraz wróciła ze..

Czy to zespół Barlowa?

.. ...typu śluzowatego jej czynność odpowiada holosystolicznemuMVP.Vm - 0,1 fala zwrotna - 1/4. Z tego co mówił lekarz zrozumiałam, że mam rzadką wadę serca, żle zbudowane białko itp - diagnoza mnie przeraziła. Dziś byłam u innego lekarza i ten na podstawie badania, które tu cytuję powiedział,..

Dodatkowa struna w lewej komorze serca

.. ...ma żadnego wpływu na czynność oraz wydolność serca, jednak może wywoływać szmer. Skąd się to bierze? Nie wiadomo - płatki zastawek są zawieszone na takich strunach i czasami w życiu płodowym może powstać ich nieco więcej niż zwykle. Przepływ krwi wprawia taką strunę w drgania, dające..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 9

.. ...narządach powstają zmiany czynnościowe w odróżnieniu od zmian organicznych, czyli takich, które dałoby się stwierdzić za pomocą badań. Dlaczego objawy nerwicowe są tak różnorodne Nie wiemy. Nie jest jasne, dlaczego u jednej osoby pojawia się taki zespół zaburzeń, a u drugiej inny. Być..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 11

.. ...lozka,wykonywac podstawowe czynnosci jak mycie,jedzienie,nie wspominajac o wyjsciu na dwor - w zyciu.Wszystko wiazalo sie ze wzmozona praca serca i kolejna panika,koszmar.W koncu rodzinka wyslala mnie do kardiologa przepisał coretal twierdzac,ze to nerwica i powolutku BARDZO powolutku..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 15

.. ...roznorakich zaburzen czynnosciowych ze strony serca, w postaci uczucia nadmiernego przyspieszenia, mocnego lub niemiarowego bicia, wzglednie zamierania serca, bolu o charakterze zazwyczaj klujacym, przeszywajacym, zlokalizowanym najczesciej na niewielkiej przestrzeni w okolicy koniuszka..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 19

.. ...zakłócają jego prawidłową czynność.A to za przyczyną adrenaliny,noradrenaliny i angiotensyny II,czyli enzymów,które się wydzielają w znacznej ilości podczas stresu,złych wspomnień itp.Dlatego tak wiele jest powiedzeń np.że * słowem można zabić tak jak nożem * .Oto cały klucz do naprawy..

Operacja zastawek - najpoważniejsza z operacji?

.. ...operacją. proste codzienne czynności nie sprawiają mu już klopotów. Więc proszę się nie martwić na pewno wszystko będzie dobrze. czesto przegladam wasze opinie na temat schorzen serca sa one i dobre dajace nadzieje i smutne budzace strach mam 4o lat oczekuje na operacje zastawki..

Nerwica? nie wierzcie w to!

.. ...zrozumiec pelny zakres czynnosci serca, w tym funkcje zastawek.OKazalo sie ,ze u osob w wysluchanym DODATKOWYM KLIKIEM i SZMERAMI W SERCU PLATKI ZASTAWKI DWUDZIELNEJ nie zamykaja sie szczelnie - * wypadaja * w kierunku przedsionka.I TAK NARODZILA SIE NOWA CHOROBA. Wraz z nią nadeszla era..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 33

.. ...dowartościowuję - brak czasu na czynności, które przynoszą nam radość - brak przyjaciół od serca i czasu by pogłębiać owocne znajomości - przebyte nie miłe doświadczenia życiowe - brak dobrej diety i ruchu - przemęczenie - niska samoocena samego siebie Można wymieniać a wymieniać... ja..

Wynik badania echokardiograficznego EKG

.. ...zmian morfologicznych. Czynnościowo prawidłowe. Bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości. EF 68% Jama osierdziowa wolna Aorta wstępująca nieposzerzona Bez cech przeciążenia prawego serca. Bardzo proszę o interpretację Wynik prwidlowy, poza mozę graniczną grubościa ścian lewej komory( na..

Dziwne problemy z sercem, przeskakiwanie, szczybkie tętno a raz wolne

.. ...króciutko opowiem..miałem nadczynnośc tarczycy i zaczęło sie od potykania serca i szybkie tetno takie ataki i potliwość teraz jest juz z tarczyca dobrze chormony sie wyregulowały od thyrozolu który musze brac cały czas. lecz niestety odczuwam dolegliwości sercowe tzn opisze to tak.....

Interpretacja EKG

.. ...ustępuję po zwolnieniu czynności komór.Przejściowy blokczesto taowarzyszy rytmom nadkomorowym powodującym znaczne przyspieszenie czynności sercanp w trzepotaniu przedsionków.Ustępuje po powrocie normalnej czestości rymu zatokowego.W ekg blok RBB objawia się poszerzeniem QRS i jego..

Postępujący zespół wazowagalny? czy to możliwe?

.. ...wspomaganym z respiratora, z czynnością serca 40/min.,wydolna krążeniowo. Założono stymulację endokawitarną, uzyskując skuteczną stymulację70/min. W wykonanym teście stymulacji przedsionków przez elektrodę endokawitarną - stwierdzono obniżenie punktuWenckebacha do 140 * , bez zaburzeń..

Beta blokery i kaldyum

.. ...echo serca, zaburzenia czynności serca na tle nerwowym. Kardiolog zapisał mi sedam 6 mg ( 1/2 tabletki wieczorem ), concor 1, 25 mg ( 1 tabletka rano ) i kaldyum ( 1 tabletka 2 razy dziennie ). Choć kupiłam wszystkie leki, postanowiłam, że leku sedam nie będę brała ( nigdy nie leczyłam..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej serca

.. ...niewielka, nieczynna czynnościowo szczelina. Ustanie przepływu krwi nie jest równoznaczne z anatomicznym zamknięciem otworu owalnego. U 50 % dzieci do 5 - go roku życia otwór owalny całkowicie zarasta ( zakmniecie anatomiczne ) . U pozostałych jest wprawdzie funkcjolanie nieczynny, ale..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...komorowym i niemiarowa czynnością komór od115/min do 85/min.Patologiczny lewogram .Blizna po zawale przedniokomorowym z cechami przeciążenia lewej komory. RTG - sylwetka serca powiększonaCz USKG - Zastawka mitralna morfologicznie prawidłowa.Napływ mitralny jednofazowy.Fala zwrotna..

Pierwszy atak serca, przerażenie i strach - Str. 2

.. ...powazniejszego schorzenia:nadczynnosci tarczycy,zaburzen trawienia i wydalania,zmeczenia fizycznego a czasem psychicznego.1.Ograniczyc papierosy,sol,czarna kawe 2,ziele bylicy pospolitej,dziurawca,serdecznika,kwiat glogu,klacze kozlka - - lyzke takiej mieszanki na szklanke wody,krotko..

Przyspieszone bicie serca i ból promieniujący do żuchwy

.. ...organiźmie lub zaburzenia czynności tarczyccy. Zgłos sie do lekarza, dlugo trwały częstoskurcz moze spowodować nawet zawał. Ja na początku też sobie nie zdawalam sprawy z tego ze to moze byc grozne do momentu kiedy pogotowie zabralo mnie z domu bylam juz ledwo zywa zaciskalo mnie w..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...stanie wykonywać prostych czynności ( np. uczesać się, zagotować wodę na herbatę, wszytko jest za bardzo męczące ). Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca polega na podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków..

Wyniki badań echa serca

.. ...komory:106g Z gory dziekuje: ) Niestety opis badania jest niepełny, brak takich danych jak min. kurczliwość mięśnia sercowego, frakcja wyrzutowa, czynność zastawek w dopplerze. Ile lat ma badana osoba?..

Drętwienie lewej ręki

.. ...serca wplywa na stan i czynnosc serca oraz krwiobieg.Wg Chinczykow * tam jest bol,gdzie nie ma krwi * Mialem klopoty sercowo - naczyniowe,uciskalem ten punkt paznokciem kciuka,pomagalo.U mnie sprawdzila sie zaleznosc;byly klopoty,byl bol,znikly klopoty,znikl bol. Natomiast na 4 palcu..

Zastawka trójdzielna

.. ...SPAP,około35mmhg,dobra czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca,zwiększony przepływ przez zastawkę aortalną przy pierścieniu o średnicy około 20mm i prawidłowej trójpłatowej zastawce,zwiekszony przepływ przez zastawke pnia płucnego. Też mam niedomykalność trójdzielną I stopnia..

ZŻG - zakrzepica żył głębokich

.. ...jak ważne są te drobne czynności ( noszenie opaski uciskowej, unoszenie nogi, masaż w kierunku do serca, obniżenie wgi ciała, RUCH ) i że mogą cię one uchronić przed tym powikłaniem. W sumie szkoda, że nie miałeś w pierwszych dniach choroby heparyny ( np. Clexane, a może miałeś tylko nie..

Częste drgawki ciała i kołatanie serca, uczucie omdlenia

.. ...podtekst nerwowy. Każda czynność naszego ciała jest sterowana przez umysł, toteż wszelkie jego zaburzenia mogą ale nie muszą brać sie z głowy. Z tego co pani napisała to boryka sie z tym problemem od dłuższego czasu wiec rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dolegliwości te..

Echo serca, płatki wypadające do lewego przedsionka

.. ...Odcinkowa i globalna czynność skurczowa lewej komory prawidłowa. Osierdzie bez zmian. Baaardzo prosze o cokolwiek bo nie daje mi to spokoju. Jeśli to co napisze * wyląduje * tam gdzie nei trzeba to przepraszam ale znalazłam to forum teraz na necie i nie wiem co i jak tu hula :( Z góry..

Operacja serca i interpretacja wyników

.. ...płatków ( I06 ). Klasa czynnościowa II wg NYHA. UKG: IVS - 12/20( mm ), LV - 65/46( mm ) RV - 26/( mm )LVPw - 11/16( m ) Ao - 37( mm ) LA - 44( mm ) EF - 60 MV: Fala zwrotna ciężka II typ Carpentiera, zerwanie nici ścięgnistych do PPM ( A2 ) z jego głębokim wypadaniem AV: Duże zwapnienia..

Silne bicie serca, pocenie się i uczucie lęku - Str. 2

.. ...prostu wykonywać zwykłe czynności w naszym życiu.PO prostu idziemy do psychologa albo psychiatry i zaczynają nas leczyć z choroby która jest w naszym umyśle a objawy daje typowo organiczne a one są na tle czynnościowym. Na początku trzeba brać psychotropy i jeżeli jest poprawa wiemy już..

Problemy z sercem, szarpnięcia, dodatkowe skurcze

.. ...a bole serca po tej czynnosci jakby mniejsze. Za to doszly takie objawy jak zwiekszony puls po tej czynnosci i dodatkowe skurcze odczuwalne jako szarpniecia serca , ktore rzadko mi sie zdarzaja naszczescie , ale bywaja takze w czasie wysiłku. Jak narazie miałem robione jedynie ekg i krew..

Wysokie tętno po zwykłych czynnościach

.. ...odkurzaniem dywanu, po której czynności musze się położyć - tak mi bije serce - w lato szybko się poce, a jak jest duszno mdleje, chociaz nigdy nie zemdlałam do końca zawsze się dało mnie jakos odratować, tylko w tych momentach nie wiem dlaczego robi mi się biało przed oczami a nie..

Interpretacja i wytłumaczenie wyniku Holtera

.. ...minimalna 40/min maksymalna 118/min. w ciągu doby zarejestrowano 298 pobudzeń dodatkowych komorowych i 93pobudzeń dodatkowych ponadkomorowych. Pauz RR powyżej 2,5s nie stwierdzono. Z góry dziękuję i pozdrawiam..

Szybkie bicie serca (tachykardia) - Str. 2

.. ...jeszcze?mam ataki z czynnoscia komor 220.chcialabym wymienic sie doswiadczeniami.jesli bys i Ty chcial to moj mail rickymartin@vp.pl. Twoj wpis troche mi pomogł czesc piotrek chodzilam troche po necie i u mnie po sklepach wszystkie pulsometry maja pas. czy toj tez ma? nie wiesz czy jakis..

Betalok ZOK 50 mg a wysiłek fizyczny

.. ...możesz robić wszystkie czynności sport to zdrowie!!Nie martw się ja mam 26 lat i arytmie serca biorę ten lek tyle ze w dawce 100mg i również staram sie wykonywać wszystkie czynności bez obaw korzystaj z życia ale pamiętaj ze wszystko z umiarem!! A seks kolego nawet wskazany!!! Hihi jak..

Bóle serca, zamroczenia

.. ...przy normalnych czynnościach też. Po małym wysiłku serce wali mi jak szalone. Czasami kuje, tak że nie mogę brać głębszego oddechu, trwa to ok. 2 minut. ( dodam że mam kurzą klatkę ). Proszę o odpowiedź...