Defibrylator

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...powierzchnie elektrod ( łyżek defibrylatora ) żelem, który zmniejsza opór przewodzenia w miejscu styku elektrody ze skórą; wybrać wartość energii ( 200J dla pierwszych dwóch defibrylacji, 300 - 360J dla następnych ); poprzednio skuteczna energia przy kolejnej defibrylacji w przypadku..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. Kardiowerter - defibrylator ( ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator ) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które wszczepia się u pacjentów grupy zagrożonych nagłym zgonem sercowym ( nagłe zatrzymanie krążenia – NZK ). Są do przede wszystkim pacjenci z napadowymi częstoskurczami..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...Rozrusznik serca albo defibrylator mogłyby być zasilane prądem generowanym przez bijące serce - informuje New Scientist . Opracowany przez brytyjskich naukowców z Southampton University Hospital generator składa się z dwóch niewielkich baloników wypełnionych płynem i połączonych..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...mu przez wszczepianie defibrylatora serca dyskutowali kardiolodzy w Łodzi. Według specjalistów nagły zgon sercowy to bardzo poważny problem społeczny, który powoduje więcej zgonów wśród chorych niż udary mózgu, nowotwory płuc, piersi oraz AIDS łącznie. Jak poinformował szef Kliniki..

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

.. ...ryzach dzięki lekom oraz defibrylatorom. Jednak powracająca arytmia, która potencjalnie zagraża życiu ( tachykardia komorowa ) poprzez powodowanie przyspieszonego bicie serca wymaga innych zabiegów, np. ablacji. Ablacja. Kardiolodzy często kierują swoich pacjentów na ablację, kiedy leki..

Zapobieganie niewydolności serca skuteczniejsze u kobiet

Zapobieganie niewydolności serca skuteczniejsze u kobiet

.. ...resynchronizująca serce z użyciem defibrylatora ( CRT - D - cardiac resynchronization therapy with defibrillator ) jest znacznie skuteczniejsza u kobiet niż mężczyzn. Po zakończeniu terapii u kobiet aż o 70% zmniejszyła się niewydolność serca, a śmiertelność spadła o 72%. Leczenie..

Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

.. ...Unikalny system elektrod a defibrylatory AED. Grupa naukowców stworzyła unikalny system elektrod do defibrylatorów typu AED, czyli takich, które mogą być używane przez osoby posiadające jedynie podstawowe przeszkolenie w tym kierunku. Defibrylator jest urządzeniem, które wysyła impuls..