Denerwacja tętnic

Denerwacja tętnic nerkowych

Denerwacja tętnic nerkowych

.. ...oni duże nadzieje z denerwacją tętnic nerkowych. Jest to nowatorska metoda terapeutyczna, której skuteczność potwierdza projekt badawczy RDN - POL, realizowany w Polsce. Nadciśnienie w Polsce. Statystyki dotyczące nadciśnienia w naszym kraju są niepokojące – ponad 9,5 miliona..