Depolaryzacja serca

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...krwi w naczyniach. Fala depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...Każdy załamek odpowiada depolaryzacji ( rozładowanie elektryczne ) albo repolaryzacji ( ponowne naładowanie ) pewnego określonego obszaru serca. EKG pozwala również określić czas trwania poszczególnych zjawisk w sercu. Przy stałej prędkości przesuwu papieru w aparacie - 25 mm/s - możesz..

Migotanie przedsionków

.. ...całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca się wraz ze wzrostem częstości akcji serca. Zespół wydłużonego QT może być wrodzony lub nabyty..