Deprim alkohol przedawkowanie

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...obserwowano zaburzeń pamięci, depresji oddychania ( jest to bardzo poważne działanie niepożądane benzodiazepin, występujące zwykle po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym stosowaniu leków z tej grupy i spożywaniu alkoholu ). Nie zaobserwowano dotychczas zjawiska tolerancji na buspiron,..