DES

STENT

.. Stent jest to jest to niewielkich rozmiarów sprężynka, wprowadzana do tętnicy wieńcowej na balonie stosownym podczas angioplastyki ( PTCA ). Stent jest tak zaprojektowany aby po wypuszczeniu powietrza z balonika pozostawał otwarty. Konstrukcja stentu przypomina rusztowanie, które wykłada wewnętrzną..

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

.. ...oraz pokrywane lekiem ( DES - Drug Eluting Stent ). Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu zwiększenia i utrzymania jego drożności. Stenty pokrywane są lekiem w celu uzyskania dodatkowych właściwości, co..

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

.. ...i pokrywane lekiem ( DES - Drug Eluting Stent ). Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia poprzez jego udrożnienie lub poszerzenie. Zaleca się rewaskularyzację inwazyjną u pacjentów z chorobą wieńcową i z rozległym niedokrwieniem mięśnia sercowego..

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

.. ...stenty powlekane lekami ( DES ) dają lepsze wyniki w porównaniu do stentów metalowych ( BMS ), jeśli chodzi o rewaskularyzację przy przewlekłej niedrożności naczyń wieńcowych. Stenty pokrywane lekami redukują restenozę przywracając drożność naczyń. Dzięki temu ich użycie jest..