Diureza godzinowa

Wstrząs kardiogenny

.. ...przez ponad pół godziny; diureza godzinowa na poziomie poniżej 20ml; zaburzenia świadomości; spadek indeksu pojemności wyrzutowej poniżej 2l na metr kw/min. Liczba pacjentów umierających z powodu wstrząsu kardiogennego jest bardzo wysoka i wynosi ok. 65 - 90%. Przyczyny wstrząsu..