Dławica niestabilna

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...fizycznym ). Co to jest dławica niestabilna?. Jest to określenie zarezerwowane dla dławicy piersiowej, która spełnia któreś z poniższych objawów: dławica, której ataki stały się cięższe i częstsze w ostatnim czasie - nałożona na stabilną, przewlekłą dławicę dławica występującą w..