DNA

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...odkryły, że aż 11 regionów DNA jest związanych z podwyższonym ciśnieniem krwi. Poszczególne warianty genów same w sobie w niewielkim stopniu przyczyniają się do zwiększenia ciśnienia krwi, natomiast kiedy jedna osoba ma kombinację kilku z nich, wówczas obserwuje się znaczące podwyższenie..