Dół owalny

Drożny otwór owalny

.. ...zasklepienie otworu. U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Ciekawostką jest, że około 20% populacji dorosłych ma drożny otwór owalny...