Dolegliwość

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...mitralnej ( dwudzielnej i dolegliwości ). Przyczyny występowania zespołu Barlowa. wada wrodzona, często jako wynik zespołu Marfana; wada nabyta, np. powstała w wyniku dysfunkcji mięśnia brodawkowatego po zawale mięśnia sercowego lub niejasnego pochodzenia zmiana śluzakowata na płatku..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...tej okolicy. Charakter dolegliwości jest wspólny: ból towarzyszący ruchom kończyny w stawie barkowym, ból przy dotyku, ograniczona ruchomość w stawie. Dokładne umiejscowienie dolegliwości zależy przede wszystkim od tego, którego konkretnie mięśnia ( lub jego ścięgna, przyczepu ) dotyczy..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zapalenie mięśnia serca z dolegliwościami typu dławicowego ( imitujące zawał serca ); postać klasyczna zapalenia mięśnia serca ( kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...niektórych pacjentów dolegliwości mają charakter nietypowy i trudno je rozpoznać - zwłaszcza przy zawale dolnej ściany serca, w którym często jedynymi dolegliwościami są: ból brzucha, nudności, wymioty, złe samopoczucie. Zamiast bólu można również odczuwać duszność ( subiektywne uczucie..

Powikłania zawału serca

.. ...chorych po przezskórnej angioplastyce wieńcowej częstość ponownego zawału spada poniżej 10%. Następuje nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej i wzrost stężenia markerów martwicy mięśnia sercowego...

Niewydolność serca

.. ...II. umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach, upośledzenie wydolności fizycznej; III. znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne przy zwykłych czynnościach; IV. duszność spoczynkowa...

Dorzut zawału serca

.. ...towarzyszy z reguły nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...zapobiegania pojawienia się dolegliwości. Zanim jednak zaczniemy stosować leki typowe dla ChNS trzeba wykluczyć inne, niekardiologiczne przyczyny dolegliwości bólowych np. chorobę wrzodową żołądka, której leczenie opiera się na stosowaniu zupełnie innych leków, m.in omeprazolu (..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za mostkiem, zaburzenia rymu serca. Odejście prawej lub lewej tętnicy wieńcowej z przeciwległej zatoki wieńcowej: w warunkach prawidłowych tętnice wieńcowe odchodzą z zatok wieńcowych w opuszce aorty. Prawa tętnica wieńcowa odchodzi od prawej..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...skarżą się głównie na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wysypkę.Może nasilać objawy astmy oskrzelowej. Przykładowe preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy: Aspirin, Aspiryna, Acard, Acesan, Bestpirin i inne. Tiklopidyna. Tiklopidyna charakteryzuje się działanie..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przynoszenie ulgi w dolegliwościach subiektywnych. Leczenie przyczynowe obejmuje angioplastykę i pomostowanie naczyń wieńcowych w celu poprawy ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego, korekcję chirurgiczną wad serca, uzyskanie regresji przerostu mięśnia sercowego u chorych z..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...nitrogliceryny .W przypadku gdy dolegliwości bólowe trwają powyżej 20 minut to albo są wywołane martwicą mięśnia sercowego ( zawałem albo mają pochodzenie pozasercowe ). Krótkie przemijające bóle rzadko są związane z chorobą serca. Jakie czynniki mogą wywołać lub nasilić dławicę, co może..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...tułowia.U niektórych chorych dolegliwości ortostatyczne pojawiają się nawet w pozycji siedzącej. Można je złagodzić układając nogi na podnóżku lub obniżając siedzenie. Pończochy uciskowe ograniczają ilość krwi gromadzącej się w żyłach kończyn dolnych i przenikanie osocza do przestrzeni..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...polega na różnicowaniu dolegliwości spowodowanych zaburzeniami czynnościowymi z zaburzeniami wynikającymi z patologicznej struktury. Schorzenia przełyku dają często jeden z trzech typów bólu w klatce piersiowej: ból podczas spożywania posiłków, zgagę lub spontaniczny spazm przełyku...

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. ...nasileniu podstawowych dolegliwości, odnosi się to głównie do zaburzeń lękowych i bezsenności, może mieć miejsce po nagłym odstawieniu leku. Benzodiazepiny, jeśli są stosowane przewlekle, należy odstawiać stopniowo i pod kontrolą lekarza. Inne preparaty alprazolamu dostępne w Polsce ( za..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...Leki te zmniejszają dolegliwości lękowe, fobie, są stosowane w różnych stanach depresyjnych, również w leczeniu schizofrenii. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Są to neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...zwyrodnieniowe kręgosłupa. Dolegliwości bólowe mogą być związane również z opłucną. Zapalenie opłucnej w przebiegu zapalenie płuc ( same płuca nie bolą ) może objawiać się kłującym bólem w okolicy kątów żebrowych. Dolegliwościom bólowym zwykle towarzyszą objawy ogólne choroby ( gorączka,..

Ból serca

Ból serca

.. ...zaawansowania choroby. Dolegliwości utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po podaniu preparatu nitrogliceryny ( najczęściej w postaci tabletki podjęzykowej, możliwe jest też podawanie nitrogliceryny w aerozolu lub w postaci maści wcieranej w skórę klatki..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć może każdego leku ) należy wspomnieć o zaburzeniach ze strony tarczycy ( amiodaron zawiera jod ) i płuc. Możliwe jest także wystąpienie nadwrażliwości na światło słoneczne. Przemijającym powikłaniem może być..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...bloku przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...wrzodowej żołądka. Podobne dolegliwości może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka. U osób ze stwierdzoną chorobą wrzodową wystąpienie nagłego, bardzo silnego bólu w tej okolicy może sugerować perforację i wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Dolegliwości bólowe w okolicy..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...bagatelizować swoje dolegliwości i wezwać pomoc lekarską znacznie później, niż gdyby wystąpił typowy ból zamostkowy. Uważa się, że maska brzuszna zawału serca występuje najczęściej gdy zawał dotyczy ściany dolnej serca. Ta część mięśnia sercowego spoczywa na przeponie, mięśniu..

Dławica Prinzmetala

.. ...wieńcowej serca, w której dolegliwości bólowe nie wynikają ze zmian miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz może występować w związku ze stresem..

Chelatacja

.. ...na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie wystąpienia zawałów serca, poprawę jakości życia pacjenta. Opinie co do skuteczności chelatacji są podzielone, w środowisku lekarzy i pacjentów można spotkać zarówno entuzjastycznych zwolenników tej terapii jak i ludzi odnoszących..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...wydzieliny jest codzienną dolegliwością palaczy. Kaszel może być także objawem zastoju w krążeniu płucnym w przebiegu niewydolności lewokomorowej serca, może również być obecny w przypadku zatorowości płucnej. Gdy pacjent zgłasza się z powodu kaszlu, lekarz zbiera dokładnie informacje na..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...zawroty głowy, dolegliwości żołądkowa - jelitowe, drżenia i bóle mięśni. Nie wolno łączyć tianeptyny z lekami z grupy inhibitorów enzymu MAO. Coaxil to nazwa handlowa preparatu zawierającego tianeptynę...

Hipokaliemia

.. ...komorowych. Pojawiają się dolegliwości związane z tachyarytmiami. Znaczna hipokaliemia wiąże się z ryzykiem nagłego zgonu sercowego w mechanizmie migotania komór. Leczenie hipokaliemii. Leczenie hipokaliemii polega na podawaniu preparatów zawierających jony potasu, w łagodnych..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny mają minimalny wpływ na stężenie pozostałych neurotransmiterów ( noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny, itp. ) przez co posiadają mniejszy wachlarz możliwych..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem uspokajającym, wyciąg z dziurawca wpływa..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...dobrze tolerowane, poza dolegliwościami żołądków - jelitowymi w ramach działań niepożądanych możliwe jest wystąpienie znacznego spadku ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób stosujących jednocześnie leki diuretyczne lub odwodnionych z innych przyczyn. Obserwuje się również zapalenia..

Nadżerki żołądka

.. ...ocenie dolegliwości bólowych w nadbrzuszu, u pacjenta bez wywiadu choroby wrzodowej a z wywiadem choroby niedokrwiennej serca, lekarz zawsze pomyśli również o nietypowym bólu zawałowym ( maska brzuszna )...

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...zastawki mitralnej. Dolegliwości w przebiegu stenozy zastawki przedsionkowo - komorowej prawej wynikają z przepełnienia układu żylnego krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...nie wywoływać żadnych dolegliwości. Złe samopoczucie chorego wynika w tym okresie zwykle z powikłań miażdżycy lub/i nadciśnienia tętniczego. Z czasem dochodzi do rozwoju niewydolności lewokomorowej serca i pojawiają się towarzyszących jej objawy. Jeśli chory prowadzi dzienniczek wartości..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...tygodni. Podstawowe dolegliwości to ból i obrzęk dużych stawów. Nie dochodzi do trwałego uszkodzenia. Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym..

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...stan przedomdleniowy, dolegliwości ustępują samoistnie. Przyczyny zasłabnięć mogą być podobne jak omdleń ( zaburzenia napięcia naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia metaboliczne, psychiczne itd. ). Przyjmuje się, że skoro nie doszło do pełnej utraty przytomności (..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...bezobjawowa. Zwykle pierwsze dolegliwości pojawiają się w u dwudziesto - , trzydziestolatków. Objawy są niespecyficzne, wynikają z komorowych zaburzeń rytmu serca. Chory może mieć uczucie kołatania serca, zawroty głowy, często występują omdlenia. Niestety czasem pierwszym objawem choroby..

Choroba Kawasaki

.. ...naczyniowego mogą towarzyszyć dolegliwości z innych układów: drgawki i zaburzenia przytomności, biegunka i nudności, zaburzenia funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia jest podawanie immunoglobuliny. Szybko podana, daje bardzo dobre efekty. Leczenie..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...przebyć pacjent bez dolegliwości. W krańcowym stadium choroby ból jest obecny stale. W zależności od stopnia zaawansowania choroby leczenie jest zachowawcze lub chirurgiczne. Zawsze obowiązuje ograniczenie czynników, które mogą powodować dalszy postęp choroby. Przede wszystkim konieczne..

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...identyfikacja przyczyn dolegliwości. Jeżeli przyczyny są nieuchwytne, mówimy o chorobie Raynauda. Jeśli możemy doszukać się w organizmie zaburzenia, które wywołuje dolegliwości, mówimy o zespole. Dolegliwości dotyczą głównie palców rąk. W przypadku choroby, jedyne czynniki, z którymi..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...tętnienia w brzuchu. Często dolegliwości pochodzą z okolicznych narządów uciskanych przez rosnący worek tętniaka. Leczenie tętniaka aorty brzusznej. O operacji tętniaka decyduje się po ocenie ryzyka jego pęknięcia. Jeżeli średnica tętniaka przekracza 4,5 cm ( wg niektórych 5 cm ), jeśli..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...niewydolność serca. Dolegliwości są niespecyficzne: ból w klatce piersiowej, osłabienie i uczucie nierównej pracy serca może sugerować całą gamę innych chorób, niekoniecznie kardiologicznych. Przed postawieniem rozpoznania i podjęciu decyzji o leczeniu konieczne jest wykonanie badań..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku diagnostyki przeprowadza się zawsze próbę wysiłkową, której wynik najczęściej jest dodatni. To znaczy, wysiłek powoduje przejściowe..

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...interdyscyplinarnym. Jeżeli tego typu dolegliwości utrzymują się przewlekle, należy zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Z obrębie szyi w bliskiej odległości układają się struktury kilku układów. Wrażenie ucisku mogą wywoływać choroby przełyku, w takich sytuacjach zwykle dodatkowym..

Temazepam (Signopam)

.. ...czyli nasilenie się dolegliwości ( w tym wypadku bezsenności ) po nagłym odstawieniu leku. W związku z tym nie powinno się stosować temazepamu dłużej nić 4 tygodnie. Niektóre stany w padaczkach. Jako lek pomocniczy w leczeniu nadczynności tarczycy. W zespołach psychosomatycznych. W..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...osoby dorosłej. Jest to dolegliwość odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób dorosłych wystąpienie tego typu bólu faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu dolegliwości niezmiernie rzadko..

Refluks

.. ...omeprazol ). Typowe dolegliwość to zgaga i pieczenia w nadbrzuszu, nasilające się po jedzeniu. Refluks pęcherzowo - moczowodowy. Refluks pęcherzowo - moczowodowy, czyli cofanie się moczu z pęcherza do moczowodów, jest zwykle spowodowany niedojrzałością lub wadę ujść moczowodu. Refluks..

Bóle w pachwinie

.. ...innych przyczyn tego typu dolegliwości należy brać pod uwagę u kobiet choroby przydatków macicy ( jajniki, jajowody ), a u mężczyzn choroby jąder, najądrzy i patologie powrózka nasiennego ( np. żylaki powrózka ). Przy rozpatrywaniu przyczyn dolegliwości bólowych w okolicy pachwiny należy..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...może zgłaszać cała gamę dolegliwości, od osłabienia i bólów głowy po bóle wieńcowe, duszność, zaburzenia widzenia. Może rozwinąć się encefalopatia nadciśnieniowa z towarzyszącymi zaburzeniami przytomności. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia..

Drżenia

.. ...Drżenia mogą być objawem różnych chorób neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, zespół Wilsona czy stwardnienie rozsiane. Zaobserwowanie tego typu zaburzeń powinno skłaniać do wizyty u specjalisty...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...RZS wykorzystuje się niesterydowe leki przeciwzapalne ( NLPZ ), glikokortykosteroidy, metotreksat, sulfozsalazyne i inne. Celem leczenia jest zatrzymanie postępu choroby i wyeliminowanie dolegliwości...

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...powoduje ustąpienie dolegliwości bólowych i złagodzenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Mebeweryna jest także stosowana u chorych z innymi przyczynami dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej. Mebeweryna działa objawowo, to znaczy, iż łagodzi ból, nie usuwa jednak..

Torbiel osierdzia

.. ...nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych, nie wpływa też na pracę serca czy na jego rytm. Wykrywana jest przypadkowo, najczęściej w trakcie badanie USG ( ECHO ), wykonywanego z innych wskazań. Torbiel może uwidocznić także badanie tomograficzne lub rezonans magnetyczny. Torbiel może..

Hipochondria

.. ...somatomorficznych ( odczuwanie dolegliwości mimo braku choroby ) i inne zaburzenie poczucia zdrowia i choroby są, według psychiatrów, najczęściej związane z nieświadomym dążeniem do pozostania w centrum uwagi. W niektórych przypadkach, status osoby chorej pozwala zmienić dotychczasowy..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...one jedną z przyczyn dolegliwość bólowych w obrębie klatki piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i..

Osteofity

Osteofity

.. ...Osteofity mogą być przyczyną dolegliwości bólowych poprzez wywoływanie ucisku na nerwy. Sama ich obecność nie zwalnia jednak lekarza z poszukiwania innych możliwych przyczyn dolegliwości bólowych. Obecność wyrośli kostnych stwierdza się na podstawie badań obrazowych takich jaki zdjęcie..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu

.. ...mogą dać bardzo różne dolegliwości. Objawy zależą przede wszystkim od umiejscowienia guza oraz od tempa w jakim wzrasta. Czaszka jest zamkniętą przestrzenią w której ciśnienie zależy od masy objętości mózgu, objętości krwi w naczyniach oraz płynu mózgowo rdzeniowego w komorach..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...ośrodków nerwowych. Skrajnym przypadkiem jest uszkodzenie wzgórza, które wiąże się wyjątkowo silnymi dolegliwościami bólowymi nie poddającymi się leczeniu farmakologicznemu przy użyciu leków narkotycznych...

Ból trzustki

.. ...przyczyną niezwykle silnych dolegliwości bólowych. Choroba często przebiega z podrażnieniem otrzewnej i porażeniem perystaltyki jelit. Ostry ból jest szczególnie silnie odczuwalny w lewym nadbrzuszu, może jednak lokalizować się również w śródbrzuszu oraz promieniować do lewej połowy..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...nerwowego. Zwykle ten typ dolegliwości pojawia się w wieku podeszłym. Zaburzenia pamięci obok pogorszenia innych umiejętności poznawczych ( myślenie, uczenie się, orientacja itd ) w tej grupie wiekowej są najczęściej objawem rozwijającego się zespołu otępiennego ( demencja ). Trzy..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami chorobowymi jak zawał mięśnia sercowego i pęknięcie tętniaka rozwarstwiającego aorty ( bóle w okolicy międzyłopatkowej schodzące coraz niżej w miarę jak rozwarstwia się ściana tętnicy ). W przypadku..

Rak gardła

.. ...nie powodują żadnych dolegliwości. Jak w przypadku wszystkich nowotworów głowy i szyi, często pierwszym objawem choroby jest powiększenie węzłówce chłonnych zajętych przez przerzuty. Świadczy to o zaawansowaniu choroby i niestety często złym rokowaniu. Histologicznie rak gardła to..

Objawy zakażenia HIV

.. ...nie występować żadne dolegliwości. U części ludzi w krótkim czasie po zakażeniu rozwija się tak zwana ostra choroba retrowirusowa. Jest to efekt reakcji układu odpornościowego na zakażenia. Objawy są wysoce niespecyficzne, grypopodobne. Są to przede wszystkim ból głowy, gorączka, uczucie..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...Klinicznie dzieli się je na dolegliwości przewlekłe i postępujące, ostre i odwracalne, zespoły uciskowe ( np. zespół cieśni nadgarstka ) oraz zespoły bólowe związane z leczeniem insuliną. Objawy opisywane przez chorego to parestezje o charakterze pieczenia lub mrowienia, alodynia czy..

Parestezje (czucie opaczne)

.. ...schorzeniami, których objawem są dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia, są choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz dyskopatie. Potencjalnie banalną przyczyną występowania parestezji są zaburzenia elektrolitowe, szczególnie hipokaliemia i hipomagnezemia - w tym wypadku bardzo istotna..

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...dokuczliwa i nieprzyjemna dolegliwość, jest kojarzony przede wszystkim z chorobami dermatologicznymi i alergicznymi. Świąd jest objawem charakterystycznym w takich chorobach jak atopowe zapalenie skóry, w różnego typu zakażeniach grzybiczych czy bakteryjnych, w skórnych odczyny..

Akarboza (Glucobay)

.. ...Przy prawidłowej diecie dolegliwości te ustępują po około tygodniu stosowania leku. Akarbozę można łączyć z pochodnymi sulfonylomocznika oraz z insuliną. W przypadku wystąpienia hipoglikemii z uwagi na inne leki przeciwcukrzycowe, podawanie sacharozy ( cukier! ) jest nieskuteczne -..

Klonidyna (Iporel)

.. ...nadmierne uspokojenie. Dolegliwość te ustępują samoistnie. Z czasem rozwija się tolerancja na działanie leku. Klonidynę należy odstawiać powoli i stopniowo, nagłe przerwanie terapii grozi nawet kryzą nadciśnieniową. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami rytmu..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...Doksazosyna zmniejsza dolegliwości związane z łagodnym przerostem stercza. Ma działanie wazodylatacyjne ( rozkurcza naczynia ) i dlatego głównym wskazaniem jest terapia nadciśnienia tętniczego. Doksazosyna ma również bardzo pozytywne działanie ametaboliczne: poprawia profil lipidowy (..

Burzliwe związki szkodzą na serce

.. ...600 zaczęło odczuwać dolegliwości. Częściej były to osoby, które w związkach kłóciły się z partnerami, były krytykowane i pozbawione wsparcia. Kiedy ma się wokół siebie dobrych ludzi, to dobrze dla naszego zdrowia. Znacznie gorzej dla zdrowia, kiedy mamy wokół siebie ludzi złych -..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje nawet przed 40 - tką. O migotaniu przedsionków opowiadała podczas warszawskiego Festiwalu Nauki prof...

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...latkami cierpiącymi na tę dolegliwość. Szacuje się, że na nadciśnienie choruje w Polsce 30 proc. dorosłych. Jednocześnie, ponad 25 proc. naszej populacji stanowią ludzie starzy, czyli po 60 roku życia ( zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia ), wśród których nadciśnienie ma..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...się pacjenci z różnymi dolegliwościami mają niewielką wiedzę na temat ŻChZZ i nie zdają sobie sprawy z powagi problemu. Rzadko który, jeśli nie jest ortopedą , ogląda nogi pacjenta, a jeśli nawet lekarz postawi prawidłową diagnozę, to dla pacjenta rozpoczyna się długa droga do..

Gen ataku serca

.. ...doświadczają objawów dolegliwości sercowych. W najgorszych przypadkach umierają na skutek zatrzymania pracy serca. Nosiciele są najliczniejsi wśród Indusów z Indii, gdzie co 25 mieszkaniec odziedziczył mutację genu, lub ich potomków - wynika z ustaleń ośrodka badań nad biologią komórek i..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ustalili wcześniej amerykańscy naukowcy, których badania wykazały, że osoby śpiące mniej niż 5 godzin na dobę są 500 - krotnie bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze niż osoby śpiące powyżej 6 godzin...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...pomoże osobom mającym dolegliwości. Przyczyn kołatania serca jest bez liku. Z reguły do lekarza trafiają osoby, które mają trwające dłużej ( a mogą trwać od sekund do godzin, czasem dni ! ) szybkie bicia serca - czyli częstoskurcze. Mogą mieć częstość od 140 - 150 do ponad 200 na minutę...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...po maturze ) sercowe dolegliwosci, ktorych nigdy wczesniej nie mialem( nie czulewm w ogole serca ).zaburzenia te polegaly na uczuciu scisku serca a nastepnie jednego mocnego uderzenia.z czasem pojawily siedodatkowe skurcze i inne zaburzenia które trudno jest mi opisac slowami. powoduja..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...ablację z powodu WPW. Dolegliwości w postaci częstoskurczy nie było przed ablacją. W trakcie ablacji usunięto boczną lewostronną drogę dodatkową przewodząco tylko zstępująco. Po ablacji samopoczuie gorsze( jeden atak szybkiego bicia serca - tętno niemierzalne ) potem względny spokój...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...mogą występować takie dolegliwości jak / kopnięcia sekundowe w okolicy żołądka , przy pochyleniu sekundowy skrucony oddech / - ile tygodni czy miesięcy po zabiegu. Jednocześnie nadmieniam. że pozatymi dolegliwościami/ czuję się bardzo dobrze.Chciałabym zapytać Pana doktora czy po /niby/..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...ktorych nie wspominasz. Pozdrawiam i zyczę zdrowia. Ola http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=35361 Po zarejestrowaniu możesz zadac pytanie Izabeli. Jest dobrym specjalistą i życzliwym człowiekiem...

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...operacją odczuwałes jakies dolegliwości ? Mój syn dośc szybko się męczy, choc jak czytam co piszesz to się uśmiecham. jJst młodszy bo ma 12 lat , ale kocha jazdę na rowerze, rolkach, deskorolce, nartach. Własnie zdobył karte pływacką. Tyle, że organizm jego reraguje na każdy taki wysiłek..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...ewentualna ablacja. Dolegliwosci czestoskurczowe mam od ok. 10 miesiecy, a juz czuje sie bliska wyladowania w psychiatryku, mimo ze nie sa bardzo intensywne ( choc uciazliwe ) ; ) Oczywiscie z uplywem czasu radze sobie nieco lepiej niz na poczatku, ale na pewno nie zrezygnuje z tego i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...dotyczy mnie o tyle, iż dolegliwość ta spotkała mojego tatę. Chciałabym mu pomóc i znależć miejsce, w którym zabieg ablacji będzie mógł wykonać bez czekania długaśnych kolejkach ( np. za opłatą ). Czy możecie polecić jakiś szpital?? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! Nie wiem czy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...ciągu roku je masz, czy dolegliwości towarzyszące są poważne ( niektórzy mdleją, a niektórzy znoszą to lepiej ), no i oczywiście powinnaś być świadoma istniejącego ryzyka czyli ewentualnych skutków niepożądanych ( np. wypalenie zdrowej części mięśnia sercowego i konieczność wszczepienia..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...wylądowała w szpitalu z dolegliwością nadmiernych skurczów. Miała holtera, EKG, echo, próby wysiłkowe.. dali jej tabletki, zwolnili do domu i kazali czekac na rezultaty. Po trzech tygodniach zgłosiła sie do szpitala - to samo.. Prawdopodobnie będzie miała ablację - w Warszawie lub..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...towarzyszyć jakieś zauważalne dolegliwości i dyskomfort z nimi związany. Jeżeli jednak za podwyższenie tętna spoczynkowego odpowiedzialny jest długotrwały stres lub brak aktywności fizycznej czy też kłopoty z prawidłowym snem to wtedy też mogą temu podwyższeniu towarzyszyć zauważalne..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...umiera, ale jest ta dolegliwość dokuczliwa i należy się z nią zaprzyjaźnić, inaczej wpada się w panikę.Powiem Wam na pocieszenie , że z wiekiem , kiedy mięsień sercowy nie jest już taki sprężysty , ataków jest mniej. Dawniej byłam co miesiąc w szpitalu,/dożylnie Isoptin/ od 10 lat..

Echo serca - Str. 4

.. ...się jakoś wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności bo nie wiem jak się ma IV stopień do innych stopni? Proszę o pomoc Pozdrawiam Uprzejmie proszę o ocenę mojego wyniku ECHA serca WYmiary jam serca w normie ( LP36,LK48/34,Ao34,PK37mm ) Przerost mięśnia..

Echo serca - Str. 5

.. ...się jakoś wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności bo nie wiem jak się ma IV stopień do innych stopni? : : Proszę o pomoc : Pozdrawiam jak sie nie myle sa IV stopnie i na Twoim miejscu nie uprawialambym sportu - moze jakies delikatne cwieczenia..

Echo serca - Str. 9

.. ...ludzi tutaj ze swoimi dolegliwościami i wynikami Echa się wypowiada, więc ja też sobie pozwolę... Łuk Ao lewostronny, w Ao Adb przepływ tętniczy 1,1 m/s W Ao Des 1,7 m/s. Zastawka Ao 3 - pl, odejścia naczyń wieńcowych bez uchwytnych patologii. W IAS zawirowania na poziomie FO ( w..

Echo serca - Str. 11

.. ...w/w lekiem wszelkie dolegliwości nerwicowe również te sercowe ustąpiły. Po odstawieniu leku po okresie 8 m - cy choroba zaczęła powracać a wiec kołatania, bóle serca itp. Badanie EKG poleił lekarz aby mnie przekonać ze serce mam zdrowe a tu prosze taka niespodzianka! Kurcze jak z Tym..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...przestal dzialac powrocily dolegliwosci zanim nie zaczalem zazywac tego leku tj. nierowna praca serca, bol w klatce, i doszly dodatkowe i to chyba te uboczne skutki jak pieczenie, klucie a bole prawie caly dzien i tak juz przez tydzien. Udalo mi sie wyblagac wczesniejsza wizyte u..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...tego mam tysiąc innych dolegliwości.Są lepsze i gorsze dni i jakoś idę do przodu bo nie mam innego wyjścia.Jest mi ciężko,to fakt,ale co zrobić???Najgorsze są te czarne myśli...Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka : - ) ) tez mam nerwice serca ale zdecydowanie wole jak mnie dopada szybkie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...Concoru,bo to pomaga,naprawdę dolegliwości troszkę ustąpiły,zwłaszcza w nocy i mam nadzieję,że będzie coraz lepiej.To jest naprawdę duży dyskomfort,ale głowa do góry i do przodu.Byłam u kardiologa,wybitnego specjalisty,który powiedział,że ta wada wrodzona,to nic takiego i z tym można..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...nie jestem sama z tymi dolegliwosciami pozdrawiam wszystkich dodatkowoskorczowcow jestem tu poraz pierwszy i mam podobne objawy napisz co stwierdzil specjalista Cześć.Pamiętam jak dziś swój pierwszy dodatkowy skurcz,to coś w rodzaju silnego szarpnięcia serca - mocnego uderzenia.Miałem..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...wam, dzięki opisom tej dolegliwości postanowiłem wałczyć, skoro nigdy nic nie czułem, nie wiedziałem o tym ze cos takiego mam i nigdy mi to nie przeszkadzało ( nadmieniam uprawiam: biegi, alpinistykę regularnie chodzę na siłownię ) to znaczy ze można z tym żyć, można się dalej..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...diagnozę... pytam bo te dolegliwości cedzili mi lekarze przez prawie rok... co raz to coś nowego - mam dość! pozdrawiam Rozumiem. Więcej odpowiedzi nie jestem Ci w stanie udzielić - po prostu nie mam wiedzy, nie jestem lekarzem. Natomiast w takim razie może warto porozmawiać o tym z..