Dostęp udowy

Skuteczność dostępu promieniowego przy angioplastyce

Skuteczność dostępu promieniowego przy angioplastyce

.. ...Dostęp promieniowy a dostęp udowy. Po raz pierwszy przeprowadzono tak rozległe próby kliniczne porównując dostęp promieniowy i udowy. Najważniejszym odkryciem jest fakt, że oba dojścia pozwalają na wykonanie angioplastyki z taką samą skutecznością. Zauważono również, że dojście przez..